31 August, 2016
Share
shares
แชร์บทความนี้บน:

 

เจ้าของรถหลายคนอยากใช้รถใช้ถนนอย่างมั่นใจ มีประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครอง แต่รายได้ที่ได้มามีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายประจำ ไม่สามารถหาเงินก้อนมาทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ได้ มาลองมาดูข้อมูลรายละเอียดแคมเปญประกันรถยนต์ผ่อน พร้อมฟรีดอกเบี้ยอีกด้วยกันดีกว่า

การชำระเบี้ยประกันภัยแบบแบ่งจ่ายนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนจัดทำประกันภัยรถยนต์มากขึ้น เพิ่มโอกาสในการซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ที่มีความคุ้มครองสูงที่สุด โดยบริษัทจะทำข้อตกลงกับลูกค้าในการชำระเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนให้กับบริษัทประกันภัยในนามของลูกค้าซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยก่อนตามหลัก CASH BEFORE COVER (กรมธรรม์มีผลคุ้มครองทันทีที่ชำระเงินเสร็จสิ้น) และหลังจากนั้น ลูกค้ามีหน้าที่ชำระเงินค่าเบี้ยประกันคืนให้กับบริษัท โดยการแบ่งจ่ายเป็น 10 งวด ด้วยเงื่อนไขที่ง่ายดาย

ประเภทกรมธรรม์ประกันภัยที่แบ่งจ่ายเบี้ยประกันภัยได้ จะเป็นกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลประเภท 1 สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลและรถยนต์กระบะส่วนบุคคลที่ได้จดทะเบียนชื่อเจ้าของรถในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น ทั้งนี้ หากซื้อกรมธรรม์ พรบ. ร่วมด้วยสามารถผ่อนชำระร่วมกันได้

ประกันภัยรถยนต์ ผ่อนได้ 0% 10 เดือน จากรู้ใจดอทคอม

โดยประเภทลูกค้า จะต้องเป็นบุคคลธรรมดามีชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลหรือรถยนต์กระบะส่วนบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น มีบัตรเครดิต ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทยโดยตรง มี E-mail Address เพื่อความสะดวกในการจัดส่ง E-mail แจ้งเตือนรวมทั้งการจัดส่งเอกสารยืนยันการชำระเงินในแต่ละงวดทาง E-mail ข้อตกลงเมื่อเลือกแบ่งจ่ายเบี้ยประกันภัย 10 งวด ในขั้นตอนการขายกรมธรรม์ประกันภัย พนักงานขายจะสอบถามข้อมูลเพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ แบบแบ่งจ่ายรายเดือน ให้คำยืนยันข้อมูลและบันทึกเสียงการสนทนา ดังนี้ ผู้เอาประกันภัย แจ้งความประสงค์ ขอยกเลิกกรมธรรม์เอง ในกรณีที่ผิดนัดชำระเงินรวม 2 งวด และไม่สามารถชำระเงินคงค้างที่เหลือได้จนครบ พร้อมทั้ง กรณีผู้เอาประกันมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ขอแจ้งความประสงค์ต่อบริษัทประกันภัยว่า ให้คืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยตามอัตราส่วนนั้นคืนแก่บริษัท เนื่องจากบริษัท ได้นำส่งค่าเบี้ยประกันภัยทั้งหมดตามหลัก Cash Before Cover (กรมธรรม์มีผลคุ้มครองทันทีที่ชำระเงินเสร็จสิ้น) ให้กับบริษัทประกันภัยเต็มจำนวนแล้ว ตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลคุ้มครอง

 

 

บริษัทจะออกเอกสารเพิ่มเติมเรียกว่า STATEMENT OF ACCOUNT (SOA) หรือ เอกสารยืนยันการชำระเงิน ซึ่งจะแสดงรายละเอียดเบี้ยประกันภัยรายปี ยอดเงินตัดชำระครั้งนี้ รายการคงค้างทั้งสิ้น ยอดเงินเกินกำหนดชำระ และวันที่ต้องชำระครั้งถัดไป แนบไปกับกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับการชำระครั้งแรก และส่งให้ผู้เอาประกันภัยทาง E-mail ทุกครั้งที่มีการตัดชำระบัตรเครดิตแต่ละงวด โดยลูกค้าจะต้องบริหารวงเงินคงเหลือในบัตรเครดิต เพื่อให้มียอดเงินเพียงพอสำหรับการตัดชำระค่างวดถัดไปตามที่แจ้งใน STATEMENT OF ACCOUNT (SOA) จนครบ 10 งวด ลองคลิ๊กเข้าไปดูกันได้ ประกันภัยชั้น 1 ผ่อนประกันรถ เริ่มต้นเพียงเดือนละ 500 บาทเท่านั้น ที่สำคัญดอกเบี้ย 0%

การชำระเบี้ยประกันภัยแบบแบ่งจ่ายนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนจัดทำประกันภัยรถยนต์มากขึ้น เพิ่มโอกาสในการซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ที่มีความคุ้มครองสูงที่สุด โดยบริษัทจะทำข้อตกลงกับลูกค้าในการชำระเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนให้กับบริษัทประกันภัยในนามของลูกค้าซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยก่อนตามหลัก CASH BEFORE COVER (กรมธรรม์มีผลคุ้มครองทันทีที่ชำระเงินเสร็จสิ้น) และหลังจากนั้น ลูกค้ามีหน้าที่ชำระเงินค่าเบี้ยประกันคืนให้กับบริษัท โดยการแบ่งจ่ายเป็น 10 งวด

เป็นเจ้าของประกันภัยชั้น 1 แบบสบายๆ กับ “รู้ใจ” ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ แบ่งชำระเบาๆ ดอกเบี้ย 0% 10 เดือน เริ่มคุ้มครองทันที การันตีถึงที่เกิดเหตุภายใน 30 นาที พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีรถเสีย ฟรี 1 ปี คลิกเช็คเบี้ย! และซื้อประกันชั้น 1 กับรู้ใจ.com เลยวันนี้

โทร 02 582 8888

แชร์บทความนี้บน: