8 October, 2016
Share
shares
แชร์บทความนี้บน:

 

คงเป็นการดีถ้าสามารถลดค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ลงได้โดยที่ยังได้รับความคุ้มครองของประกันภัยประเภท 1 เหมือนเดิม ไม่จำเป็นต้องลดประเภทของประกันภัยไปซื้อประกันรถชั้นอื่นๆ ที่มีค่าเบี้ยถูกกว่า ซึ่งความคุ้มครองก็ถูกลดลงไปด้วย

วิธีหนึ่งที่สามารถช่วยลดค่าเบี้ยประกันภัยรถลงได้อย่างมากคือ การซื้อประกันภัยโดยระบุชื่อผู้ขับในกรมธรรม์ ซึ่งผู้ขับแต่ละคนจะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยแตกต่างกันไปตามช่วงอายุดังนี้

– อายุ 18 – 24 ปี ได้รับส่วนลดประมาณ 5%
– อายุ 25 – 35 ปี ได้รับส่วนลดประมาณ 10%
– อายุ 36 – 50 ปี ได้รับส่วนลดประมาณ 20%
– อายุ 50 ปีขึ้นไป ได้รับส่วนลดประมาณ 15%

การที่ผู้มีอายุระหว่าง 25-35 ปี หรือ 36-50 ปี ได้รับส่วนลดมากกว่าผู้ขับที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปีเนื่องจากตามหลักการแล้วผู้ที่มีอายุมากกว่าจะมีประสบการณ์การขับตลอดจนเรื่องของอารมณ์และการตัดสินใจในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีกว่า มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่า

อ่านเพิ่มเติม: ประหยัดค่าประกันรถยนต์ด้วยส่วนลดประวัติดี

การได้รับส่วนลดค่าเบี้ยถึง 20% ถือว่าเป็นสัดส่วนที่ไม่น้อยเลย ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายลงได้อย่างมาก หากการซื้อประกันภัยที่ไม่ระบุชื่อผู้ขับต้องจ่ายค่าเบี้ยประมาณ 18,000 บาท แต่เมื่อระบุชื่อผู้ขับขี่ถ้าอยู่ในเกณฑ์หรือช่วงอายุที่ได้รับส่วนลด 20% ก็จะได้รับส่วนลดเป็นจำนวนถึง 3,600 บาทเลยทีเดียว

ทั้งนี้ อัตราส่วนลดอาจปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับประวัติของผู้ขับขี่และประสบการณ์ในการขับขี่

 

 

เมื่อมีอุบัติเหตุใดๆ ก็ตามสิทธิความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันจะได้รับยังคงเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทุกประการขอเพียงผู้ขับเป็นผู้ที่มีชื่อระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งรถยนต์ส่วนบุคคลส่วนใหญ่ผู้ขับก็จะเป็นเจ้าของรถที่ขับขี่ใช้งานเป็นประจำคนเดียวอยู่แล้ว ดังนั้นการที่ระบุชื่อผู้ขับในการซื้อประกันภัยจึงไม่ใช่สิ่งที่เป็นปัญหาในการใช้รถใดๆ เลย

ยกเว้นเป็นรถส่วนกลางหรือรถสำรองสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว อย่างนั้นก็อาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการทำประกันภัยแบบระบุชื่อ แต่หากเป็นคู่สามีภรรยาที่แม้ว่าต่างคนก็มีรถของตัวเอง แต่ในบางครั้งมีบ้างที่ต้องสลับรถกันใช้ ในกรณีนี้สามารถซื้อประกันภัยแบบระบุชื่อเพื่อประหยัดค่าเบี้ยได้เช่นกัน เพราะชื่อผู้ขับในกรมธรรม์สามารถระบุได้ 2 คน โดยส่วนลดที่ได้รับจะอ้างอิงตามผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุด

อ่านเพิ่มเติม: ใครสามารถทำประกันกับ “รู้ใจดอทคอม” ได้บ้าง

เงื่อนไขในการทำประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ขับไม่มีอะไรมาก ขอเพียงเป็นผู้ขับที่มีใบขับขี่และรถยนต์ที่ทำประกันภัยต้องเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลและจดทะเบียนในนามบุคคลเท่านั้น

นอกจากซื้อประกันโดยระบุชื่อผู้ขับแล้ว อีกวิธีหนึ่งง่ายๆ ที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลย แต่สามารถช่วยลดภาระค่าเบี้ยประกันรถได้อีกทางหนึ่งนั่นคือ การซื้อประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ที่ Roojai ประกันชั้น 1 แบ่งจ่ายสบายๆ ดอกเบี้ย 0% ประกันผ่อนได้ 10 เดือน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 582 8888

โทร 02 582 8888

แชร์บทความนี้บน: