Back to top

ข่าวด่วนควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายการขับรถ ประกันรถ

ข่าวด่วนควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายการขับรถ ประกันรถ

วางแผนการเดินทางช่วง พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
03 Oct

วางแผนการเดินทางช่วง พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

หลังคณะรัฐมนตรีรับทราบมติที่คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายจัดการพระราชพิธีฯ กำหนดวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยวันสำคัญและเป็นวันหยุดราชการ "วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ" ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม หลายหน่วยงานโดยเฉพาะบริการภา...

หัวหน้าคสช. ใช้ม.44 สั่งนั่งรถยนต์ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย ไม่จ่ายค่าปรับโดนฟ้องศาล
22 Mar

หัวหน้าคสช. ใช้ม.44 สั่งนั่งรถยนต์ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย ไม่จ่ายค่าปรับโดนฟ้องศาล

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 14/2560 เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก มีดังต่อไปนี้ โดยที่ปัจจุบันมีผู้ขับขี่รถหรือเจ้าของรถที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกจํานวนมาก โดยมีพฤต...

เช็คความพร้อม ก่อนเข้าถวายสักการะพระบรมโกศ
28 Oct

เช็คความพร้อม ก่อนเข้าถวายสักการะพระบรมโกศ | รู้ใจ.คอม

  เนื่องด้วยสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนทั่วไป เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 29 ต.ค. 2559 เรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนเดินทาง ด้วยข้อมูลเหล่านี้ จะได้ไม่พลาดโอกาสสำคัญแบบนี้ กำหนดการ วัน เวลา - ประ...

เลื่อนเปิดให้เข้าถวายบังคมพระบรมศพเป็นวันที่ 29 ต.ค.
25 Oct

เลื่อนเปิดให้เข้าถวายบังคมพระบรมศพเป็นวันที่ 29 ต.ค.

  สำนักพระราชวังประกาศเลื่อนการเข้าเฝ้าฯถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เป็นวันที่ 29 ต.ค. 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. จากเดิมที่จะเปิดให้เข้าถวายบังคมพระบรมศพในช่วงบ่ายของวันที่ 28 ต.ค. 2559 เนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำ...