21 October, 2015
Share
shares
แชร์บทความนี้บน:
เป็นเวลานานมาแล้วที่กราฟีนได้รับการขนานนามให้เป็นเสมือนคำตอบที่ช่วยปรับปรุงแบตเตอรี่ให้กับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EVs) อย่างไรก็ตามวัสดุที่มีตัวเก็บประจุสูงๆ ตอนนี้มีคู่แข่งเกิดขึ้นมากมายจากทั่วมุมโลก

 

 

นักวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัย Clarkson University ในรัฐนิวยอร์คได้ค้นพบว่า เส้นใยจากต้นกัญชาสามารถใช้เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง งานศึกษาของเพื่อนๆ ร่วมงานก็ค้นพบว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ทำมาจากกัญชาใช้งานได้เทียบเท่าหรือดีกว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ทำมาจากกราฟีนที่มีในท้องตลาดอีกด้วย

นักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่า ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกัญชามาจากโครงสร้างเฉพาะตัวของตัวมันเอง เมื่อนำไปผ่านขบวนการในหม้อแรงดันไอน้ำชนิดหนึ่ง และทำปฏิกิริยาเพื่อที่จะละลายลิกนิน และสารกึ่งเซลลูโลส เส้นใยก็จะก่อตัวเป็น ‘แผ่นนาโนบางๆ’ ที่มีพื้นผิวสัมผัสสูงใกล้เคียงกับตัวนำกระแสไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยมอย่างกราฟีนเลยด้วย เจ้าแผ่นบางๆ นี้จะถูกใช้เป็นเหมือนขั้วไฟฟ้าที่อยู่ภายในอิเล็กโทรไลต์ เพื่อทำหน้าที่เหมือนตัวเก็บประจุไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งทำงานได้ดีในที่ที่มีความหนาแน่นของพลังงานสูง และรองรับอุณหภูมิได้หลากหลายอีกด้วย

ยังดีกว่าวัสดุที่ใช้จัดเก็บพลังงานอย่างเช่น “เส้นใยที่ได้จากเปลือกไม้” – เปลือกไม้ด้านในของต้นกัญชา โดยปกติเส้นใจที่ได้จากเปลือกไม้จะถูกมองว่าเป็นเพียงแค่เศษวัสดุ และถูกปล่อยทิ้งไว้เป็นขยะฝังกลบในแปลงปลูก หลังจากที่นำต้นกัญชาไปใช้งานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม และการก่อสร้างแล้ว ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่หามาง่ายและราคาถูกกว่ากราฟีน

ที่จริงแล้ว วัสดุที่เป็นธรรมชาติ และย่อยสลายทางชีวภาพได้มีความเสี่ยงต่อสุขภาพน้อยกว่ากราฟีน ซึ่งเป้นพิษต่อมนุษย์ ถ้านำไปใช้งานอย่างไม่ถูกวิธี ดร.เดวิด มิทลิท กล่าวไว้ในงานประชุมของสมาคมเคมีภัณฑ์แห่งสหรัฐอเมริกา ที่ซานฟรานซิสโก ว่า:

“ต้นกัญชาไม่สามารถทดแทนกราฟีนได้ในทุกเรื่อง… แต่ถ้าสำหรับเรื่องการจัดเก็บพลังงานแล้ว มันทำได้ดีทีเดียว และมีราคาต้นทุนเพียงเล็กน้อยประมาณ: $500 – $1,000 ต่อตัน ”

เช็คเบี้ย ซื้อประกัน แจ้งเคลม ผ่านออนไลน์ 24 ชั่วโมง เช็คเบี้ยเลย! ที่ www.Roojai.com

โทร 02 582 8888

แชร์บทความนี้บน: