1 April, 2016
Share
shares
แชร์บทความนี้บน:

มั่นใจกว่ากับ Roojai.com ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified ระดับ Silver

Roojai.com เป็นเว็ปไซด์ที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือระดับ DBD Registered และยังได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified ระดับ Silver ที่แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการให้บริการและความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้นของ Roojai.com

 

DBD Verified เป็นเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือที่แสดงถึง มาตรฐานการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการซื้อขายสินค้าและใช้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยผู้ได้รับเครื่องหมายดังกล่าวจะต้องผ่านหลักเกณฑ์ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้อ้างอิงจากมาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อให้เป็นสากลและยอมรับอย่างแพร่หลาย
(ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

Roojai.com จะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง มุ่งเน้นการให้บริการด้วยมาตรฐานที่เป็นเลิศ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์และกฎจราจร, การแนะนำประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ, รวมทั้งมีระบบการชำระเบี้ยประกันภัยที่มีความทันสมัยและปลอดภัย เว็ปไซด์ของเรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการประกันภัยรถยนต์ออนไลน์อย่างครบวงจร

รู้จัก ‘รู้ใจ’ (Roojai)

• รู้ใจ.com เป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด(มหาชน) ที่เป็นบริษัทในเครือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการให้บริการด้านประกันภัยรถยนต์แบบออนไลน์รูปแบบใหม่ เพื่อนำเสนอรูปแบบการประกันภัยรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์เป็นหลัก
• ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ www.roojai.com

โทร 02 582 8888

แชร์บทความนี้บน: