ประโยชน์ของการเลือกอู่ซ่อมแนะนำ

Roojai.com พร้อมแนะนําอู่ซ่อมรถยนต์คุณภาพมากกว่า 250 แห่ง ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานและแต่งตั้งให้เป็น อู่กลางประกันภัย พร้อมทั้งรับรองคุณภาพจากบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย อู่ซ่อมรถยนต์มาตรฐานที่เรายินดีแนะนําให้คุณนี้ กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย โดยคุณสามารถ ตรวจสอบรายชื่อ ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ได้จากเว็ปไซต์ Roojai.com

หากลูกค้าเลือกซื้อแผนซ่อมรถโดยอู่แนะนําของเรานี้ ท่านสามารถเลือกนํารถยนต์ เข้าซ่อมได้โดยได้รับการการันตี รับประกันงานซ่อมนานถึง 12 เดือน

อู่ซ่อมรถยนต์แนะนำ / ซ่อมศูนย์หรืออู่อื่นๆ