ขั้นตอนการแจ้งเคลมรถหายหรือถูกโจรกรรม

1. แจ้งตำรวจและบริษัททันที

หากรถของคุณสูญหาย คุณต้องใจเย็นและคิดให้รอบคอบ คุณต้องแจ้งข้อมูลทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในทันที หลังจากนั้นจึงแจ้งมาที่บริษัททันที เมื่อได้รับแจ้งเรื่องการสูญหาย เราจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือคุณ ณ ที่เกิดเหตุ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตาม ได้แก่
-รถหายสายด่วน 1192 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการ
โจรกรรมรถยนต์
-ตำรวจทางหลวง (โทร. 1193)
-สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ FM91 (โทร. 1644)

หลังจากนั้นจึงโทรแจ้งสายด่วนอุบัติเหตุ 02 582 8844 พนักงานจะประสานงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามรถหาย เพื่อการตรวจสอบคดีเพิ่มเติมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและ ติดตามความคืบหน้าโดยเร็ว

2. เตรียมข้อมูลและเอกสารเเจ้งเคลม

กรุณาเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ให้พร้อมก่อนแจ้งเคลมรถสูญหาย กรุณายื่นเอกสารแจ้งเคลมพร้อมแนบเอกสารที่ต้องใช้ตาม ตารางด้านล่างนี้

 1. หมายเลขกรมธรรม์ประกันภัย
 2. ชื่อของผู้ทำประกันและเบอร์ติดต่อ
 3. ชื่อของผู้ขับขี่ในขณะที่เกิดเหต
 4. สถานที่เกิดเหตุ
 5. หมายเลขทะเบียนรถ
 6. ประเภท และรุ่นของรถยนต์
 7. อธิบายสถานการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุพอสังเขป
3. รอ 30 วัน ตามหารถหายและสรุปการเคลม

บริษัทประกันต้องใช้เวลาในการสรุปการเคลมรถยนต์ สูญหาย ส่วนใหญ่ต้องรอประมาณ 30 วัน เพื่อดูว่า สามารถตามหารถคืนได้หรือไม่

หากไม่สามารถติดตามรถยนต์คืนกลับมาได้ บริษัทประกันภัย จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย ที่ระบุไว้ในตาราง โดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่ บริษัททันที

ทั้งนี้ในกรณีติดตามรถยนต์คืนได้ภายหลัง บริษัทจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้เอา ประกันภัยทราบ เพื่อขอรับรถยนต์คืนหรือสละสิทธิไม่ขอรับรถยนต์คืน โดยการแนะนำขั้นตอนอย่างละเอียดต่อไป

 • บริษัทประกันต้องใช้เวลาในการสรุปการเคลมรถยนต์สูญหาย ส่วนใหญ่ต้องรอประมาณ​ 30 วัน เพื่อดูว่าสามารถตามหารถคืนได้หรือไม่
 • กรณีไม่สามารถติดตามรถคืนมาตามกำหนดเวลาได้ บริษัทประกันภัย จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย ที่ระบุไว้ในตาราง
 • หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งรายงานสรุปรถหาย และการเคลมได้รับการอนุมัติ คุณต้องมาที่สำนักงานบริษัทประกันภัย มอบกุญแจทั้งหมดทุกชุดและส่งจดหมายการรับช่วงสิทธิให้แก่บริษัทประกันภัย
 • ถ้ารถของคุณยังมียอดเงินกู้คงค้างเหลืออยู่ ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์พร้อมหนังสือโอนกรรมสิทธิ์ประกอบ และค่าสินไหมจะจ่ายคืนให้กับบริษัทไฟแนนซ์ผู้รับประโยชน์ก่อน
 • หากเจอรถยนต์ที่สูญหายไปหลังจากที่รับการเคลมแล้ว ให้ถือว่าบริษัทประกันเป็นเจ้าของรถคันนั้นแต่คุณสามารถทำข้อตกลงกับบริษัทประกันได้หากต้องการจะซื้อรถคันนั้นคืน
 • กรณีติดตามรถยนต์คืนได้ภายหลังและพบว่ารถยนต์เสียหาย คุณสามารถแจ้งเคลมเพื่อซ่อมแซมความสียหายให้รถยนต์กลับคืนสภาพดีก่อนมีความเสียหายได้
 • ขโมยอาจทำลายด้านในของตัวรถหรือสร้างความเสียหายให้แก่รถยนต์ การซ่อมแซมยังคงอยู่ในความคุ้มครองของประกันกรุณาดูขั้นตอนทั้งหมดจากการขั้นตอนในการแจ้งเคลมความเสียหายต่อรถประกัน

หมายเหตุ

 1. บริษัทประกันภัยต้องได้รับใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ที่คัดใหม่จากกรมการขนส่งทางบกทันที
 2. ในกรณีที่รถยนต์ยังมียอดเงินกู้คงค้างเหลืออยู่ บริษัทประกันภัยจะชำระเงินคืนให้แก่ผู้ให้สินเชื่อตามยอดเงินที่ได้ทำประกันไว้ (ถ้ามี)