ขั้นตอนการแจ้งเคลมความเสียหายต่อรถยนต์ผู้เอาประกัน

1. ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ

หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ต้องรีบให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น เคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาล และแจ้งความเพื่อเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับอุบัติเหตุแก่ตำรวจ โทร.หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 1669 หรือ 911 ทั้งนี้หากรถยนต์มีความ เสียหายเล็กน้อย และไม่มีคู่กรณีมาเกี่ยวข้องในอุบัติเหตุครั้งนี้ หลังจากโทรแจ้งเหตุ ไม่จำเป็นต้องรอเจ้าหน้าที่สำรวจภัย คุณสามารถนำรถเข้าติดต่อแจ้งเคลมที่อู่แนะนำได้เลย

2. เตรียมข้อมูลเบื้องต้น

กรุณาเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ ก่อนโทรแจ้งเคลม

 1. ชื่อผู้แจ้ง
 2. หมายเลขกรมธรรม
 3. หมายเลขทะเบียนรถ ยี่ห้อหรือรุ่นรถยนต
 4. วันเวลาสถานที่เกิดเหตุ
 5. รายละเอียดคู่กรณี(ถ้ามี)
 6. ลักษณะการเกิดเหตุคร่าวๆ
3. โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนย้ายรถ + แจ้งเคลมกับเรา

โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ทันทีที่เกิดเหตุก่อนจะเคลื่อนย้ายรถ (กรณีที่มีคู่กรณี) หลังจากได้รับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะมอบหมายให้พนักงานตรวจสอบ อุบัติเหตุไปประเมินความเสียหาย ณ ที่เกิดเหตุ โดยพนักงานตรวจสอบ อุบัติเหตุจะติดต่อกับคุณเป็นระยะ

สำหรับความเสียหายที่ไม่มีคู่กรณีมาเกี่ยวข้อง คุณสามารถแจ้งเคลมได้หลายช่องทางเช่น อีเมล์ถึงเคลมทีม หรือนำรถเข้าแจ้งเคลมออนไลน์ที่อู่ซ่อมแนะนำ ซึ่งคุณจะได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วทุกขั้นตอนการเคลม

ข้อปฏิบัติ

 1. ควรถ่ายภาพจุดเกิดเหตุ ก่อนเคลื่อนย้ายรถไปยังที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุซ้ำซ้อน กรณีเกิดเหตุในที่คับขันหรือบนทางด่วน จากนั้นให้โทรหาสายด่วนอุบัติเหตุ 02 582 8844 เพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติม
 2. เก็บสำเนาเอกสารหลักฐานประกอบเคลมต่างๆ เพื่อไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในบางกรณีที่เจ้าหน้าที่สำรวจภัย หรือฝ่ายประเมินราคา จะนัดหมายท่านที่อู่ซ่อมเพื่อ ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม
 3. ไม่ต้องชำระเงินค่าซ่อม กรณีนำรถยนต์เข้าซ่อมที่ อู่ซ่อมรถยนต์แนะนำและอู่ในเครือ บริษัทประกัน จะทำการโอนจ่ายค่าซ่อมให้กับอู่ซ่อมรถโดยตรง
 4. ชำระค่าเสียหายส่วนแรกที่อู่ซ่อมก่อนทำการรับรถ กรณีมีค่าเสียหายส่วนแรกตามสัญญาหรือผิดเงื่อนไข
 5. ควรโทรแจ้งเจ้าหน้าดูแลการเคลมของท่านล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน กรณีประสงค์ซ่อมรถยนต์ที่ศูนย์/อู่อื่นๆ นอกเครือประกันภัย เพื่อจะได้ประสานงานการเคลมและ ส่งเรื่องให้บริษัทประกันภัย เป็นผู้ชำระค่าซ่อมแทนคุณ
 6. ในกรณีที่คุณสะดวกชำระเงินกับอู่/ศูนย์ให้บริการ กรุณาส่ง ใบเรียกเก็บเงินพร้อมกับใบเสร็จรับเงินมาที่ Roojai.com การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 7 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ครบถ้วนตามรายการ

ข้อควรหลีกเลี่ยง

 1. อย่ายอมรับผิดหรือตกลงชดใช้ค่าเสียหายใดๆ หากไม่แน่ใจ กรณีเกิดเหตุเชี่ยวชนกับรถยนต์คู่กรณี
 2. ไม่ควรทิ้งรถไว้ในสถานที่เปลี่ยว เสี่ยงอันตราย ต่อการสูญหายหรือโจรกรรม
 3. ดำเนินการซ่อมรถกับอู่/ศูนย์ให้บริการที่ไม่ได้อยู่ในเครือของเรา โดยที่รถยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่