1

ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ

หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ต้องรีบให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น เคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาล และแจ้งความเพื่อเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับอุบัติเหตุแก่ตำรวจ

โทร.หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 1669 หรือ 911

ทั้งนี้หากรถยนต์มีความเสียหายเล็กน้อย และไม่มีคู่กรณีมาเกี่ยวข้องในอุบัติเหตุครั้งนี้ หลังจากโทรแจ้งเหตุ ไม่จำเป็นต้องรอเจ้าหน้าที่สำรวจภัย คุณสามารถนำรถเข้าติดต่อแจ้งเคลมที่อู่แนะนำได้เลย

2

เตรียมข้อมูลเบื้องต้น

กรุณาเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ ก่อนโทรแจ้งเคลม

- ชื่อผู้แจ้ง
- หมายเลขกรมธรรม
- หมายเลขทะเบียนรถ ยี่ห้อหรือรุ่นรถยนต
- วันเวลาสถานที่เกิดเหตุ
- รายละเอียดคู่กรณี(ถ้ามี)
- ลักษณะการเกิดเหตุคร่าวๆ

3

โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนย้ายรถ + แจ้งเคลมกับเรา

โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ทันทีที่เกิดเหตุก่อนจะเคลื่อนย้ายรถ (กรณีที่มีคู่กรณี) หลังจากได้รับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะมอบหมายให้พนักงานตรวจสอบ อุบัติเหตุไปประเมินความเสียหาย ณ ที่เกิดเหตุ โดยพนักงานตรวจสอบ อุบัติเหตุจะติดต่อกับคุณเป็นระยะ

สำหรับความเสียหายที่ไม่มีคู่กรณีมาเกี่ยวข้อง คุณสามารถแจ้งเคลมได้หลายช่องทางเช่น อีเมล์ถึงเคลมทีม หรือนำรถเข้าแจ้งเคลมออนไลน์ที่อู่ซ่อมแนะนำ ซึ่งคุณจะได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วทุกขั้นตอนการเคลม

ข้อปฏิบัติ
ควรถ่ายภาพจุดเกิดเหตุ ก่อนเคลื่อนย้ายรถไปยังที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุซ้ำซ้อน กรณีเกิดเหตุในที่คับขันหรือบนทางด่วน จากนั้นให้โทรหาสายด่วนอุบัติเหตุ 02 117 4444 เพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติม
เก็บสำเนาเอกสารหลักฐานประกอบเคลมต่างๆ เพื่อไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในบางกรณีที่เจ้าหน้าที่สำรวจภัย หรือฝ่ายประเมินราคา จะนัดหมายท่านที่อู่ซ่อมเพื่อ ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่ต้องชำระเงินค่าซ่อม กรณีนำรถยนต์เข้าซ่อมที่ อู่ซ่อมรถยนต์แนะนำและอู่ในเครือ บริษัทประกัน จะทำการโอนจ่ายค่าซ่อมให้กับอู่ซ่อมรถโดยตรง
ชำระค่าเสียหายส่วนแรกที่อู่ซ่อมก่อนทำการรับรถ กรณีมีค่าเสียหายส่วนแรกตามสัญญาหรือผิดเงื่อนไข
ควรโทรแจ้งเจ้าหน้าดูแลการเคลมของท่านล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน กรณีประสงค์ซ่อมรถยนต์ที่ศูนย์/อู่อื่นๆ นอกเครือประกันภัย เพื่อจะได้ประสานงานการเคลมและ ส่งเรื่องให้บริษัทประกันภัย เป็นผู้ชำระค่าซ่อมแทนคุณ
ในกรณีที่คุณสะดวกชำระเงินกับอู่/ศูนย์ให้บริการ กรุณาส่ง ใบเรียกเก็บเงินพร้อมกับใบเสร็จรับเงินมาที่ Roojai.com การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 7 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ครบถ้วนตามรายการ
ข้อควรหลีกเลี่ยง
อย่ายอมรับผิดหรือตกลงชดใช้ค่าเสียหายใดๆ หากไม่แน่ใจ กรณีเกิดเหตุเชี่ยวชนกับรถยนต์คู่กรณี
ไม่ควรทิ้งรถไว้ในสถานที่เปลี่ยว เสี่ยงอันตราย ต่อการสูญหายหรือโจรกรรม
ดำเนินการซ่อมรถกับอู่/ศูนย์ให้บริการที่ไม่ได้อยู่ในเครือของเรา โดยที่รถยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที
เอกสารที่ใช้ในการเคลม
เอกสารประกอบเคลมเบื้องต้น

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ - การชนแบบไม่มีคู่กรณี

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ ตามที่ระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชน หรือคว่ำ หรือความเสียหายที่ไม่มีคู่กรณีที่เป็นรถยนต์เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุครั้งนี้
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ผู้เอาประกัน
ในตารางด้านล่างนี้เป็นเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เบื้องต้น เพื่อทำให้ขั้นตอนการเคลมรวดเร็วขึ้น ในบางสถานการณ์อาจจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเคลม
กรุณาเตรียมเอกสารตามตารางด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ ลักษณะความเสียหาย
ความเสียหายต่อรถประกัน
รายงานการเกิดอุบัติเหตุ
สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
หลักฐานความเสียหาย
สำเนากรมธรรม์ประกันภัย
สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของผู้ขับขณะเกิดอุบัติเหตุ
สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของผู้ขับขณะเกิดอุบัติเหตุ
รายการความเสียหาย