400 points

รับฟรี Roojai Rewards 400 บาท ต่อเพื่อน 1 คนที่ซื้อประกันกับเรา

Upto 1600 points

ลูกค้าใหม่ที่เพื่อนแนะนำ
ซื้อประกันรับแต้มเพิ่ม 100 บาท

ชวนเพื่อนที่ MyAccount หรือ www.roojai.com/refer/

รับแต้ม Roojai Rewards เมื่อเพื่อนซื้อประกันที่รู้ใจสำเร็จ

ชวนเพื่อนอีก ยิ่งชวนมาก ยิ่งได้มาก

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 1. โปรโมชั่นผู้แนะนำสำหรับลูกค้ารู้ใจเท่านั้น
 2. ผู้ถูกชวนต้องเป็นลูกค้าใหม่เท่านั้น
 3. เงื่อนไขการรับแต้ม Roojai Rewards
  เบี้ยประกัน ผู้แนะนำได้ ผู้ถูกชวนได้
  ฿1,000-฿5,000 ฿100 ฿0
  ฿5,001 ฿400 ฿100
 4. ลูกค้าจะได้รับแต้ม Roojai Rewards เมื่อเพื่อนที่ถูกชวนซื้อประกันสำเร็จแล้ว
 5. โปรโมชั่นนี้สำหรับประกันภัยทุกประเภทของรู้ใจ
 6. ลูกค้าสามารถแลกดิจิทัลคูปองโดยใช้แต้ม Roojai Rewards ได้ที่ MyAccount ผ่าน www.roojai.com และ Roojai Mobile App
 7. แต้ม Roojai Rewards มีอายุ 15 เดือนนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสิทธิ
 8. แต้ม Roojai Rewards ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 9. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. รู้ใจขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าทั่วไป ไม่รวมถึงนายหน้า ตัวแทนขาย หรือผู้ที่ตั้งตนเป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือบุคคลใดที่กระทำการในทำนองเดียวกันนี้
 12. รู้ใจขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนแต้ม Roojai Rewards ของขวัญ หรือจำนวนเงินเทียบเท่า สำหรับลูกค้าที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ทุกกรณี
 13. รู้ใจขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือระงับโปรโมชั่นใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 14. สอบถามเพิ่มเติม กรุณาโทร 02 582 8888 (จันทร์–ศุกร์ 8:00–20:00 น. เสาร์–อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9:00–18:00 น.)

สะสมแต้มแลกของขวัญไม่อั้น

Roojai Rewards