รู้ใจ ประกันภัยรถยนต์ ออนไลน์

ความคุ้มครอง

ที่คุณเลือกได้

0% x 10 เดือน

Roojai.com
02 117 2222
เช็คเบ้ียประกัน, ซ้ือประกันภัย, แจ้งเคลม
ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง
1
เช็คเบี้ยประกัน

กรอกข้อมูลและรายละเอียดของคุณและผู้ขับขี่หลักจะช่วยให้เรารู้ความต้องการและสามารถ เสนอราคาที่ดีที่สุดให้แก่คุณ

2
เลือกเงื่อนไขความคุ้มครอง

เลือกแบบประกันที่คุณต้องการเพื่อให้คุณมั่นใจว่าคุณได้รับความคุ้มครองตามแบบที่คุณต้องการอย่างเต็มที่

3
ซื้อกรมธรรม์เดี๋ยวนี้

รับความคุ้มครองทันทีเพียงชําระเงินค่าเบี้ยประกัน ผ่านหลากหลายช่องทางที่ง่ายและสะดวกสําหรับคุณ