ประกันโควิดออนไลน์

เราขอแจ้งให้ทราบว่า เอฟดับบลิวดีประกันภัย ได้ตัดสินใจหยุดขายกรมธรรม์ประกันโควิด-19 โดยยังให้ความคุ้มครองลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ปัจจุบันไปจนถึงวันที่กรมธรรม์หมดอายุ

เพิ่มความอุ่นใจให้คุณและคนที่คุณรักจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุที่ไม่คาดไม่ถึง ด้วยแผนประกันที่รู้ใจกว่า เช็คราคาออนไลน์ฟรีได้เลย

ประกันมะเร็ง ประกันอุบัติเหตุ
covid-19 online insurance with Roojai.com

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดาวน์โหลดเอกสาร
Cancer insurance with Roojai.com

รีวิวลูกค้ารู้ใจ

4.9/5

( 149,377 ความคิดเห็น )

อ่านรีวิว
เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันโควิด-19
 1. รับประกันภัยช่วงอายุ 1-60 ปี
 2. กรณีไม่ใช่สัญชาติไทย ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องพํานักอยู่ในประเทศไทยมาแล้วเป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ และมีใบอนุญาตทํางาน (Work Permit)
 3. คุ้มครองอาการจากผลข้างเคียงการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 ที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณ.lสุข ในประเทศไทยเท่านั้น
 4. คุ้มครอง 90 วันหลังจากฉีดวัคซีนต่อครั้ง
 5. มีระยะเวลารอคอย 14 วัน สําหรับความคุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19
 6. สามารถซื้อกรมธรรม์ได้ 1 ฉบับต่อคน
กรณีที่ไม่คุ้มครอง
 1. ไม่รับประกันภัยสำหรับผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการทำประกันภัย หรือสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
 2. ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด-19 (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครอง หรือสภาวะที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย
 3. ไม่มีการคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการเดินทางระหว่างประเทศ (WHO) / คำแนะนำในการเดินทางของไทย (โดยกรมควบคุมโรค)
 4. ไม่รับประกันภัยสำหรับผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคไตเรื้อรัง (CKD stage 3,4) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้

คำถามที่พบบ่อย

ประกันโควิดนี้ เป็นของบริษัทอะไร

บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ไม่คุ้มครองใครบ้าง

 1. ไม่รับประกันภัยสำหรับผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการทำประกันภัย หรือสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
 2. ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด-19 (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครอง หรือสภาวะที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย
 3. ไม่มีการคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการเดินทางระหว่างประเทศ (WHO) / คำแนะนำในการเดินทางของไทย (โดยกรมควบคุมโรค)
 4. ไม่รับประกันภัยสำหรับผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคไตเรื้อรัง (CKD stage 3,4) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้

ผู้เอาประกันภัยโควิดต้องมีอายุเท่าไหร่

รับประกันภัยช่วงอายุ 1-60 ปี

การติดเชื้อโควิด หมายถึงอะไร

อ้างอิงจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

ไวรัสโคโรนาเป็นไวรัสในวงศ์ใหญ่ที่เป็นสาเหตุของโรคทั้งในสัตว์และคน ในคนนั้น ไวรัสโคโรนาหลายสายพันธุ์ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจตั้งแต่โรคหวัดธรรมดาจนถึงโรคที่มีอาการรุนแรง เช่น โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง (SARS) ไวรัสโคโรนาที่ค้นพบล่าสุดทำให้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

โรคโควิด 19 คือโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการค้นพบล่าสุด ไวรัสและโรคอุบัติใหม่นี้ไม่เป็นที่รู้จักเลยก่อนที่จะมีการระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนในเดือนธันวาคมปี 2019 ขณะนี้โรคโควิด 19 มีการระบาดใหญ่ไปทั่ว ส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลก

อาการทั่วไปของโรคโควิด 19 พี่พบมากที่สุดคือ ไข้ ไอ ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น และอ่อนเพลีย อาการที่พบน้อยกว่าแต่อาจมีผลต่อผู้ป่วยบางรายคือ ปวดเมื่อย ปวดหัว คัดจมูก น้ำมูกไหล เจ็บคอ ท้องเสีย ตาแดง หรือผื่นตามผิวหนัง หรือสีผิวเปลี่ยนตามนิ้วมือนิ้วเท้า อาการเหล่านี้มักจะไม่รุนแรงนักและค่อยๆเริ่มทีละน้อย บางรายติดเชื้อแต่มีอาการไม่รุนแรง

ผู้ป่วยส่วนมาก (80%) หายป่วยได้โดยไม่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล ประมาณ 1 ใน 5 ของผู้ติดเชื้อโควิด 19 มีอาการหนักและหายใจลำบาก ผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวเช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน หรือมะเร็งมีแนวโน้มที่จะมีอาการป่วยรุนแรงกว่า อย่างไรก็ตามทุกคนสามารถติดโรคโควิด 19 ได้และอาจป่วยรุนแรง คนทุกเพศทุกวัยที่มีอาการไข้ และ/หรือไอร่วมกับอาการหายใจลำบาก/ติดขัด เจ็บหน้าอก เสียงหาย หรือเคลื่อนไหวไม่ได้ ควรปรึกษาแพทย์ทันที หากเป็นไปได้ แนะนำให้โทรไปล่วงหน้า เพื่อสถานพยาบาลจะได้ให้คำแนะนำ

ความคุ้มครองผลข้างเคียงหลังได้รับวัคซีนป้องกันโควิดเป็นอย่างไร

คุ้มครองผลประโยชน์ที่เกิดจากผลข้างเคียงหลังได้รับวัคซีนป้องกันโควิดภายใน 90 วันนับจากวันที่ฉีดวัคซีนเข็มนั้น ๆ ในแต่ละครั้ง

ความคุ้มครองการเจ็บป่วยในภาวะโคม่าจากโควิดเป็นอย่างไร

เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ในประเทศไทยขณะยังมีชีวิตอยู่ว่าเป็นภาวะโคม่า (Coma) จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังกรมธรรม์มีผลบังคับและพ้นกำหนดระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วันแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ และความคุ้มครองตามข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลงทันที

ภาวะโคม่าจากโควิดเป็นอย่างไร

ภาวะโคม่า (Coma) หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์ หรือประสาทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ

 1. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
 2. ต้องอาศัยเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องพยุงชีพ
 3. ได้รับการประเมินจากแพทย์ว่าสมองถูกทำลายอย่างถาวร มีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างถาวร ภายหลัง 30 วันนับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการสลบจากการดื่มสุรา หรือการใช้ยาในทางที่ผิด (Drug abuse)

คนที่กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ซื้อกรมธรรม์ได้ไหม

ซื้อได้ หากไม่เข้าข่ายตามเงื่อนไขต้องห้าม กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกัน

บุคลากรทางการแพทย์ ซื้อกรมธรรม์ได้ไหม

ซื้อได้ หากไม่เข้าข่ายตามเงื่อนไขต้องห้าม กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกัน

คุ้มครองผู้พิการทางการเคลื่อนไหวไหม

คุ้มครอง หากไม่เข้าข่ายตามเงื่อนไขต้องห้าม กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกัน

เป็นโรคเบาหวานและความดัน ซื้อกรมธรรม์ได้ไหม

ซื้อได้ หากไม่เข้าข่ายตามเงื่อนไขต้องห้าม กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกัน

กรมธรรม์มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) ไหม

กรมธรรม์จะมีระยะเวลารอคอย 14 วัน ระยะเวลารอคอย คือ ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง หากมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้และจะคืนเบี้ยที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมด

ความคุ้มครองผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด-19 จะไม่มีระยะเวลารอคอย

ซื้อประกันโควิดออนไลน์อย่างไร

 1. เข้ามาที่เว็บไซต์ https://www.roojai.com/covid/
 2. อ่านรายละเอียด เลือกแผนความคุ้มครอง
 3. กรอกข้อมูล วันเริ่มต้นกรมธรรม์ ผู้รับผลประโยชน์
 4. ชำระเงินผ่านออนไลน์ และรอรับกรมธรรม์

ชำระเงินอย่างไร

สามารถชำระออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิต พร้อมเพย์ แรบบิทไลน์เพย์ และทรูมันนี่ วอลเล็ท

จะรู้ได้อย่างไรว่าซื้อประกันโควิดเสร็จสมบูรณ์แล้ว

หลังการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ เราจะส่งอีเมล์และ SMS ยืนยัน พร้อมเลขอ้างอิงการทำรายการ

จะได้รับกรมธรรม์ประกันโควิดตอนไหน

รู้ใจจะส่งกรมธรรม์ให้คุณผ่านทางอีเมล์ และตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ หลังจากการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ กรมธรรม์จะถูกส่งถึงคุณภายใน 14 วันทำการ แต่คุณสามารถดูเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันทีที่บัญชีผู้ใช้ MyAccount ผ่านทางเว็บไซต์หรือ App ก็ได้

ซื้อประกันโควิดให้ตัวเองหลายกรมธรรม์ได้ไหม

ผู้เอาประกันภัย 1 คนสามารถทำประกันโควิดได้ 1 ฉบับ

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งข้อมูลเท็จ จะมีผลอย่างไร

การปกปิดข้อเท็จจริงใดๆ หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จจะมีผลให้สัญญาประกันภัยนี้ตกเป็นโมฆียะ อาจจะเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัย ปฏิเสธความรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865

ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยคือใคร

ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือใบรับรองการประกันภัยกรณีต่ออายุ

ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการติดเชื้อโควิดเป็นอย่างไร

หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นครั้งแรก และมีความจําเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในที่โรงพยาบาล บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นและสมควร ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

เรียกร้องค่าสินไหมกรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) อย่างไร

ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของผู้เอา แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้ง และส่งเอกสาร หรือหลักฐาน ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบผลการวินิจฉัยนั้น โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทน ที่กําหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสําคัญ โดยเฉพาะการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ผลการตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษา
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผู้เอาประกันภัย
 4. เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจําเป็น (ถ้ามี)

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทําให้บริษัทสามารถปฏิเสธความรับผิดได้

เคลมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในจากการติดเชื้อโควิดอย่างไร

ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้ง และส่งเอกสาร หรือหลักฐาน ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทน ที่กําหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสําคัญกรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ผลการตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษา
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผู้เอาประกันภัย
 4. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการแสดงค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
 5. เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจําเป็น (ถ้ามี)

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการ ได้รับความคุ้มครองหรือไม่

กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในที่รักษาตัวในโรงพยาบาลตามเงื่อนไขความจำเป็นทางการแพทย์โดยต้องมีอาการ 1 ใน 5 ข้อนี้ ตามมาตรฐานการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

 • มีไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส นานกว่า 24 ชั่วโมง
 • หายใจเร็วกว่า 25 ครั้งต่อนาที (สำหรับผู้ใหญ่)
 • ค่าออกซิเจนในเลือดน้อยกว่า 94%
 • โรคประจำตัวมีการเปลี่ยนแปลง หรือจำเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ตามดุลยพินิจของแพทย์
 • มีอาการหายใจลําบาก ซึมลง ดื่มนม หรือทานอาหารน้อยลง (สำหรับเด็ก)

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาแบบกักตัว ได้รับความคุ้มครองหรือไม่

กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการกักตัวและรักษาแบบผู้ป่วยนอก

ใครสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเครือโดยไม่ต้องสำรองจ่ายได้บ้าง

ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิการรักษาที่โรงพยาบาลในเครือโดยไม่ต้องสำรองจ่าย เฉพาะในกรณีที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 และมีอาการรุนแรง หรือ มีอาการเล็กน้อยแต่มีอาการ 1 ใน 5 ข้อ ตามมาตรฐานการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข

หากไม่สามารถใช้สิทธิ์การรักษาที่โรงพยาบาลและต้องสำรองจ่ายไปก่อน สามารถเคลมประกันค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทได้หรือไม่

ผู้เอาประกันสามารถนำส่งเอกสารเคลมประกันได้ โดยบริษัทจะตรวจสอบและพิจารณาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาโดยยึดแนวทางความจำเป็นทางการแพทย์

จะติดต่อเราได้ยังไง

บริการลูกค้าสัมพันธ์ 02 582 8855