Roojai

ชนแบบนี้ ใครถูกหรือใครผิด?

ในเรื่องการขับรถ อุบัติเหตุรถชนที่เกิดขึ้นมากที่สุดกรณีโดนชนท้าย หรือขับรถไปชนท้ายคันอื่นเขาเข้า และจะเกิดปัญหาว่าใครเป็นคนผิด อย่างที่ทราบกันอยู่ว่า คนที่ไปชนเขานั้นจะเป็นคนผิด แต่ก็มีข้อยกเว้นเหมือนกัน

ถ้าเราชนรถที่ปาดออกข้างกะทันหัน หรือเปลี่ยนเลนกะทันหัน อันนี้ให้ดูตามเลน ถ้าคู่กรณี เข้ามาอยู่เต็มๆเลนคุณ แล้วคุณชนเค้า คุณเป็นฝ่ายผิดครับ ตามหลักกฎหมายคนขับตามหลัง มีหน้าที่ต้องระวัง และทิ้งระยะห่างให้เหมาะสม

ถ้ารถคันหน้า และคุณหยุดสนิท โดยไม่ได้ชน แล้วอยู่ดีๆคันหลัง มากระแทกรถคุณ แล้วรถคุณก็กระเด็นไปชนคันหน้าอีกที คันหลังสุดรับผิดชอบทั้งหมดครับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่แล้วแต่กรณี ถ้าทุกคันหยุดสนิท แล้ว มีรถมาเหมา คันที่เหมาก็รับไป แต่ถ้าคันที่สองชนท้ายคันแรก แล้วคันที่สามค่อยมาชนท้ายคันที่สอง ก็คันสองรับผิดชอบหน้าคันแรก, คันสามรับผิดชอบท้ายคันสอง

หลายคนคงสงสัยกรณีขับรถชนกัน ในแบบชนท้ายรถคันอื่น ๆ รถคันหลังที่ชนจะต้องผิดและรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมด แต่ถ้าเราศึกษาตัวบทกฎหมายให้ดี ที่กำหนดไว้ว่า ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างรถคันหน้าพอสมควรในระยะที่จะหยุดรถได้โดยปลอดภัยในเมื่อจำเป็นต้องหยุดรถแต่ในบทบัญญัติ ไม่ได้กำหนดระยะที่ให้ห่างจากรถคันหน้าเท่าใดผู้ขับขี่ต้องใช้วิจารณญาณเองว่าควรจะทิ้งระยะห่างเพียงใดจึงจะปลอดภัยโดยสามารถหยุดรถได้ทันท่วงทีที่รถคันหน้าหยุดดังนั้นโดยปกติการขับรถชนคันหน้าโดยไม่ระมัดระวังจึงถือว่าเป็นความผิดของคนขับรถคันหลังเสมอแต่ถ้าเป็นกรณีที่รถคันหน้าหยุดกะทันหันเนื่องจากมีรถวิ่งตัดหน้าหรือคนเดินตัดหน้าอย่างกระชั้นชิดเป็นเหตุให้รถคันหลังชนท้ายคันหน้าและอาจจะมีรถชนกันเป็นทอด ๆ หลายคันกรณีเช่นนี้ผู้ที่ขับรถวิ่งตัดหน้าหรือคนเดินถนนที่ตัดหน้าถือว่าเป็นฝ่ายผิดและจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของรถคันอื่นทุกคันเพราะเป็นต้นเหตุของภัยที่เกิดขึ้นส่วนรถคันที่หยุดกะทันหันรถคันที่ชนท้ายคันที่หยุดกะทันหันรวมทั้งรถที่ชนท้ายรถคันต่อ ๆกันไม่มีความผิด แต่ถ้าผู้ใดฝ่าฝืน ขับรถด้วยความประมาทไม่เว้นระยะห่างจากรถคันข้างหน้าแล้วก่อให้เกิดอุบัติเหตุรถชนกันขึ้นในทางผู้ฝ่าฝืนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายในทางแพ่งและทางอาญาฉะนั้นเพื่อป้อง กันไม่ให้เกิดความเสียหายผู้ขับรถทั้งคันที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังก็ควรจะขับด้วยความระมัดระวัง
car-insurance-runs-out
อย่างไรก็ตาม ต้องนึกถึงว่าสาเหตุใหญ่ๆที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถชนหรือโดนกัน มันมีสาเหตุหลักๆ อยู่ไม่กี่อย่าง อาทิเช่น ขับขี่รถใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด เลี้ยวรถตัดหน้ารถอื่นในระยะกระชั้นชิด เปลี่ยนช่องทางเดินรถ  หยุดรถ  เลี้ยวรถโดยไม่ให้สัญญาณก่อนล่วงหน้า ขับขี่รถในขณะที่ร่างกายหย่อนความสามารถในการขับขี่  เช่นหลับในรวมทั้งขับรถ ในขณะมึนเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นด้วย

สรุปแล้วทั้งหมดนั้น อยู่ที่ผู้ขับขี่จะต้องสำรวจตนเองว่าท่านมีความรู้ด้านกฎหมายจราจรมากน้อยเพียงใด  แล้วท่านได้ปฏิบัติตามด้วยหรือไม่  ถ้ายังไม่ทราบให้รีบศึกษากฎหมายจราจรจดจำและนำมาใช้อย่างเคร่งครัด แล้วท่านจะขับรถโดยไม่เสียเปรียบใครเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนขึ้นมา.

“รู้ใจ” พร้อมคลี่คลายทุกปัญหาของคุณ การันตีถึงที่เกิดเหตุภายใน 30 นาที