บริการคุณตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
บริการสินไหม 24 ชั่วโมง ด้วยศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ที่คอยให้บริการช่วยเหลือท่าน เมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอดเวลา เคียงข้างคุณเสมอ ทุกเม่ือที่คุณต้องการ
การันตีถึงจุดเกิดเหตุภายใน 30 นาที
เรารับประกันว่าเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ จะไปช่วยเหลือคุณ ณ จุดเกิดเหตุภายใน 30 นาที สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ และอำเภอเมืองของทุกจังหวัด หากช้ากว่านั้น รับฟรี บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 500 บาท
รับประกันงานซ่อมนาน 12 เดือน
สบายใจ หายห่วง สำหรับการซ่อมโดยอู่ซ่อมรถยนต์แนะนำของรู้ใจ รับประกันงานซ่อมนานถึง 12 เดือน ทีมงานสินไหมจะอัพเดททุกสถานะ เพื่อให้คุณมั่นใจว่ารถยนต์ของคุณจะซ่อมเสร็จโดยเร็วที่สุด
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีรถเสีย ตลอด 24 ชั่วโมง
แบตเตอรี่หมด ยางแบนต้องทำอย่างไร?
ขอบคุณบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เราพร้อมให้บริการทุกเมื่อที่คุณต้องการ

ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์

ประกันภัยรถยนต์มีความจำเป็นอย่างไร?

ประกันภัยรถยนต์ เป็นสิ่งจำเป็นที่เจ้าของรถซื้อเพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถตัวเองรวมทั้งรถคันอื่นๆ ซึ่งในประเทศไทยมีประกันภัยรถยนต์ 2 ประเภท ได้แก่
ประกันรถยนต์ภาคบังคับหรือ พรบ.
กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกันภัย เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร บุคคลภายนอก หรือคนเดินถนน กรณีเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดต่อคนของ พรบ. เพียง 204,000 บาท ดังนั้น เจ้าของรถยนต์ จึงควรซื้อประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) ควบคู่ไปกับประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ เพื่อจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมสูงสุด
ประกันภรถภาคสมัครใจ
ให้คุ้มครองรถยนต์ 5 แบบซึ่งมีความคุ้มครองตามรายละเอียดด้านล่าง โดยแต่ละแบบให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ทุกแบบให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก(รถยนต์ หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฏหมาย นอกจากนี้ทุกประเภทยังให้คุ้มครองกรณีเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอกตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนั้น

รายละเอียดความคุ้มครองประกันภัยภาคบังคับ และภาคสมัครใจประเภทต่างๆ

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีให้เลือก 5 แบบ

ให้ความคุ้มครองสูงสุด ดังนี้
- คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
- คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
- คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์
- คุ้มครองความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
- ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ การประกันผู้ขับขี่
ให้ความคุ้มครอง ดังนี้
- คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
- คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
- คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
- คุ้มครองความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
- ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ การประกันผู้ขับขี่
ให้ความคุ้มครอง ดังนี้
- คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยด้วย
- คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
- คุ้มครองความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
- ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ การประกันผู้ขับขี่
ให้ความคุ้มครอง ดังนี้
- คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยด้วย
- คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
- คุ้มครองความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
- ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ การประกันผู้ขับขี่
ให้ความคุ้มครอง ดังนี้
- คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยด้วย
- คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
- ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ การประกันผู้ขับขี่
ให้ความคุ้มครอง ดังนี้
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต
- ค่าสินไหมทุพพลภาพถาวร
- ค่าชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล
เปรียบเทียบความคุ้มครองแต่ละประเภท
ความคุ้มครองพื้นฐานของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ type1 type2+ type3+ type2 type3
อายุยานยนต์ สูงสุด 7 ปี สูงสุด 12 ปี สูงสุด 15 ปี สูงสุด 12 ปี สูงสุด 12 ปี
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ ตามที่ระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชน หรือคว่ำ หรือความเสียหายที่ไม่มีคู่กรณีที่เป็นรถยนต์เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุครั้งนี้
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆก็ตาม
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง ในกรณีสูญหายไป อันเกิดจากการกระทำความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการกระทำความผิด หรือการพยายามกระทำความผิดเช่นว่านั้น
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากภัยธรรมชาติต่างๆ ยกเว้นภัยน้ำท่วม ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ ตามที่ระบุไว้ในตาราง
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากภัยน้ำท่วม ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ ตามที่ระบุไว้ในตาราง
บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย
เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายซึ่งมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจำนวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อกระจกหรือหน้าต่างรถยนต์ โดยการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้กลับคืนสภาพเดิมก่อนเกิดเหตุ
ความคุ้มครองเพิ่มเติมของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ type1 type2+ type3+ type2 type3
อายุยานต์ยนต์ สูงสุด 7 ปี สูงสุด 12 ปี สูงสุด 15 ปี สูงสุด 12 ปี สูงสุด 12 ปี
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ ค่าสินไหมกรณีทุพพลภาพถาวร และค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต สำหรับผู้ประสบภัยจากรถทุกคน
บริษัทประกันภัยชดใช้การเอาประกันภัยเพิ่มของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร สำหรับการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า สายตา ถาวรสิ้นเชิงและการทุพพลภาพถาวร โดยมีความคุ้มครองตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตาราง
บริษัทประกันภัยจะประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ที่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีรถยนต์ที่ทำประกันประสบอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และตำรวจได้สอบสวนและคุมตัวไว้เพื่อดำเนินคดี
การซ่อมแซมหรือการชดใช้ค่าเสียหายจะได้รับการดูแลจัดการโดยศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ที่ได้รับการแจ่งตั้งในเครือ
ความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ type1 type2+ type3+ type2 type3
อายุยานต์ยนต์ สูงสุด 7 ปี สูงสุด 12 ปี สูงสุด 15 ปี สูงสุด 12 ปี สูงสุด 12 ปี
ในกรณีที่ร่างกายได้รับบาดเจ็บ แต่ไม่ถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน
ในกรณีที่ร่างกายได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นทุพพลภาพโดยถาวร บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อคน
ในกรณีเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายตามจำนวนเงิน สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อคน
ในกรณีที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าชดเชยรายวัน 200 บาทต่อวัน(สูงสุดไม่เกิน 20 วัน)
หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มความคุ้มครองให้ครอบคลุมร่วมกับแผนประกันภัยภาคสมัครใจได้