Roojai.com ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์อันดับหนึ่ง

Roojai.com ให้บริการประกันภัยรถยนต์ออนไลน์อันดับหนึ่ง เราพัฒนาระบบคำนวนเบี้ยประกันที่เป็นธรรม เพื่อให้ลูกค้าที่ขับขี่ดีได้จ่ายเบี้ยประกันในราคาที่ถูกกว่า Roojai.com กล้ารับประกันราคาดีที่สุด ยินดีคืนเงิน 100% หากเจอที่อื่นราคาถูกกว่าภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน เราใส่ใจเพื่อบริการที่ดีที่สุด แม้ในเวลาฉุกเฉินเราพร้อมไปช่วยเหลือคุณภายใน 30 นาที เพื่อให้คุณได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที

Roojai.com ให้บริการประกันภัยรถยนต์ออนไลน์อันดับหนึ่ง เราพัฒนาระบบคำนวนเบี้ยประกันที่เป็นธรรม เพื่อให้ลูกค้าที่ขับขี่ดีได้จ่ายเบี้ยประกันในราคาที่ถูกกว่า Roojai.com กล้ารับประกันราคาดีที่สุด ยินดีคืนเงิน 100% หากเจอที่อื่นราคาถูกกว่าภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
เราใส่ใจเพื่อบริการที่ดีที่สุด แม้ในเวลาฉุกเฉินเราพร้อมไปช่วยเหลือคุณภายใน 30 นาที เพื่อให้คุณได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบ่งออกเป็น 5 ประเภท

ความคุ้มครองที่คุณเลือกได้

ค่าเสียหายส่วนแรก คือจำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่ตกลงไว้ตามกรมธรรม์ ที่ผู้เอาประกันต้องจ่าย กรณีมีการเคลมประกันที่เข้าเงื่อนไขความรับผิด หลังจากนั้นบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าใช้ส่วนที่เกินจากวงเงินค่าเสียหายส่วนแรกนั้นให้กับอู่ซ่อมรถยนต์

กรณีที่คุณเลือกแบบไม่ระบุค่าเสียหายส่วนแรก หมายถึง กรณีมีการเคลมประกันและคุณเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด คุณจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพราะตามหน้าตารางกรมธรรม์ไม่ได้ระบุไว้ ซึ่งการเลือกซื้อแบบนี้ค่อนข้างจะมีความคุ้มครองสูงสุด แต่อย่างไรก็ตาม ราคาค่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายมีราคาค่อนข้างแพง วิธีการที่เลือกซื้อกรมธรรม์แบบมีค่าความเสียหายส่วนแรก ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ เป็นวิธีที่ช่วยให้ราคาค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของคุณถูกลง

ตัวอย่างของค่าเสียหายส่วนแรก

 • ค่าเบี้ยประกัน แบบมีค่าเสียหายส่วนแรก 3,000 บาท คือ 10,000 บาท
 • ค่าเบี้ยประกันสำหรับกรณีไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก คือ 12,000 บาท
 • เมื่อเปรียบเทียบกัน แบบมีค่าเสียหายส่วนแรก จะถูกกว่า 2,000 บาท
 • ถ้ามีการเคลมประกันและเข้าเงื่อนไขที่คุณเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด คุณจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกเพียง 3,000 บาท และบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากนั้นทั้งหมด
 • คุณจะได้รับค่าเบี้ยที่ถูกลง 2,000 บาท
 • ค่าเสียหายส่วนแรกสำหรับกรณีเคลมฝ่ายผิดเพียง 3,000 บาท
 • สรุปต่างกันเพียง 1,000 บาท
 • ดังนั้นไม่มีสิ่งใดผิดหรือถูกต้องที่สุด แต่ที่รู้ใจดอทคอม คุณสามารถเลือกแผนประกันในแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ขับขี่ปลอดภัยเช่นคุณ
(ตัวเลขที่ระบุตามตัวอย่างด้านล่างเป็นเพียงการยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายขึ้น ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามสถานการณ์การเกิดเหตุจริง)

คุณสามารถเลือกนำรถยนต์ที่เสียหายจากอุบัติเหตุ เข้าใช้บริการในอู่หรือศูนย์ซ่อมตามแบบที่คุณเลือก

อู่ซ่อมแนะนำ :
อู่ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน ภายใต้การแนะนำโดยรู้ใจดอทคอม เป็นอู่ซ่อมรถยนต์ที่ผ่านการคัดเลือกคุณภาพสำหรับการบริการงานซ่อม ให้กับลูกค้าของเราโดยเฉพาะ นอกจากนี้ การเจรจานำส่งรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายเข้าซ่อม ณ อู่ซ่อมมาตรฐานเหล่านี้จำนวนมาก ทำให้อู่ซ่อมไม่คิดอัตราค่าบริการงานซ่อมที่แพงจนเกินไป จึงเป็นผลให้ลูกค้าที่เลือกซื้อแผนซ่อมอู่แนะนำนี้ จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกกว่าแบบซ่อมศูนย์หรืออู่อื่นๆ

ซ่อมศูนย์/อู่อื่นๆ :
ถ้าคุณเลือกแผนนี้ คุณสามารถนำรถยนต์ที่เสียหายจากอุบัติเหตุเข้าใช้บริการ ณ ศูนย์บริการซ่อมสีตัวถังของผู้จำหน่ายรถยนต์หรืออู่ซ่อมนอกเครือใดๆ ที่คุณพอใจ การเลือกแผนนี้ค่อนข้างได้รับความสะดวกเพราะคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้กับศูนย์บริการ ซึ่งค่าบริการซ่อมศูนย์โดยทั่วไปจะมีอัตราค่าบริการที่แพงกว่าซ่อมอู่ภายใต้รูปแบบงานซ่อมเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม ค่าเบี้ยประกันภัยแบบซ่อมศูนย์/อู่อื่นๆ ยังคงมีอัตราแพงกว่าค่าเบี้ยประกันภัยแบบซ่อมอู่แนะนำ

การเลือกแบบผู้ขับขี่ ที่รู้ใจดอทคอม เราพยามนำเสนอรูปแบบกรมธรรม์ที่เพิ่มความสะดวกรวมทั้งเพิ่มตัวเลือก ในการเลือกซื้อประกันภัย แบบต่างๆ ให้คุณ สำหรับการเลือกแบบผู้ขับขี่รถยนต์ มีรูปแบบกรมธรรม์ที่สอดคล้องกับผู้ขับขี่รถยนต์ให้เลือกถึง 4 แบบ ได้แก่

แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ :
แผนนี้จะคุ้มครองความรับผิด หรือความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้นในขณะที่มีบุคคลที่ระบุชื่อในกรมธรรม์เป็นผู้ขับขี่ เนื่องจากว่าการที่เจ้าของรถยนต์สามารถระบุชื่อและรายละเอียดผู้ที่มีส่วนร่วมในการขับขี่รถคันเอาประกันภัยได้ จะเป็นการลดความเสี่ยงภัยอย่างหนึ่ง ซึ่งแผนนี้มีค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกที่สุดด้วย

แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ :
แผนนี้จะคุ้มครองความรับผิด และความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดในระหว่างการใช้หรือการขับขี่ของบุคคลใดๆก็ตาม โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย อันรวมถึงผู้ขับขี่ที่มีอายุน้อยหรือไม่มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ด้วย แผนนี้ค่อนข้างได้รับความสะดวกโดยไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่ใดๆ แต่ทั้งนี้ ราคาค่าเบี้ยประกันภัยค่อนข้างแพงกว่าแบบระบุชื่อผู้ขับขี่

แบบผู้ขับขี่อายุมากกว่า 25 และผู้ขับขี่อายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป :
สองแผนนี้เหมาะที่สุด สำหรับผู้ขับขี่ใดๆที่ทราบช่วงอายุแน่นอน โดยผู้ขับขี่ใดๆ ที่มีอายุ ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป สามารถขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยได้ สำหรับแผนนี้ ประโยชน์ที่ได้จากการยืนยันอายุของผู้ขับขี่ร่วมท่านอื่นคือการได้รับค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกลงกว่าแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ รวมทั้งแผนนี้ไม่จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดของผู้ขับขี่ร่วมท่านอื่นอีกด้วย

Q & A

ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์กับเว็บไซต์ roojai.com เบี้ยประกันราคาถูก แต่คุ้มครองสูงสุด ที่ Roojai.com เรามี ประกันรถยนต์ชั้น 1, 2, 2+, 3, หรือ 3+ ให้คุณเลือกได้ตามต้องการ เราคำนวณเบี้ยประกันอย่างยุติธรรม ทำให้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันในราคาที่แพงจนเกินไป แต่ได้รับความคุ้มครองสูงสุดและบริการที่ดีกว่า

 • เรามีประกันรถยนต์ทุกประเภท ให้คุณเลือกได้ตามใจ
 • ราคาไม่แพง เช็คเบี้ยประกันได้ทันที ผ่านเว็บไซต์
 • สะดวก สามารถซื้อประกันหรือต่อประกันได้ด้วยช่องทางออนไลน์ 24 ชม.
 • ชำระเงินได้หลายช่องทาง ทั้งบัตรเครดิต / เดบิต โอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ต Banking ที่สำคัญคุณสามารถผ่อนชำระได้นานถึง 10 งวดอีกด้วย *
 • คุณจะได้รับตารางกรมธรรม์ภายใน 7 วันทำการ
 • ติดต่อง่ายในหลายช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน

หากคุณเกิดอุบัติเหตุ มีปัญหาติดขัด หรือเหตุฉุกเฉินระหว่างการเดินทาง เพียงคุณดาวน์โหลด Roojai Mobile App แล้วใช้แจ้งเคลม หรือขอรับบริการช่วยเหลือบนท้องถนนได้ 24 ชม. โดยแอปจะแชร์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็อุ่นใจไปกับเรา

ดาวน์โหลด Roojai Mobile App

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rjs.claimapp.customer
iOS : https://apps.apple.com/us/app/roojai-mobile/id1094236374?ls=1

เหมาะกับผู้ที่ต้องการซื้อประกันรถยนต์ทุกคน ทั้งรถเก่าและรถใหม่ป้ายแดง ทั้งลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่ เรายินดีที่จะดูแลผู้ขับขี่ปลอดภัยทุกคุณ สำหรับผู้ที่ต้องการต่อประกันรถยนต์ ก็สามารถดำเนินการต่อประกันรถยนต์กับเราได้ทันที ผ่านบัญชีผู้ใช้ My Account

 • อายุ 20-70 ปี และมีใบขับขี่รถยนต์ (บางกรณีอาจต้องมีใบขับขี่เกิน 2 ปี)
 • ไม่มีประวัติถูกยกเลิกใบขับขี่รถยนต์
 • ไม่มีเคลมโดยเป็นฝ่ายผิด 3 ครั้งขึ้นไป ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
 • รถจดทะเบียนในประเทศไทย

สามารถดำเนินการซื้อประกันรถยนต์ได้ภายใน 5 นาที เพียงกรอกข้อมูล ปรับแต่งแผนและความคุ้มครอง ชำระเงิน แล้วรอรับผลการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ของเรา ซึ่งจะติดต่อกลับหาคุณในทันที และดำเนินการจัดส่งเอกสารถึงคุณภายใน 7 วันทำการ บางกรณีอาจมีการขอตรวจสภาพรถก่อนเริ่มความคุ้มครอง

อ่านรายละเอียดการซื้อประกันเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.roojai.com/how-to-buy/

ลูกค้า Roojai.com สามารถเลือกบริการซ่อมได้ตามต้องการ โดยมีทั้งการซ่อมกับอู่ในเครือของ Roojai.com ซึ่งรับประกันคุณภาพหลังงานซ่อมนานถึง 12 เดือน สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อแผนซ่อมศูนย์หรืออู่อื่นๆ ที่ไว้ใจ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ Roojia.com ได้เช่นกัน

 • 02-5828899 บริการลูกค้าสัมพันธ์
 • 02-5828888 เช็คราคา / ซื้อประกันภัยรถยนต์
 • 02-5828844 แจ้งอุบัติเหตุ / ช่วยเหลือบนท้องถนน 24 ชม.

หรือฝากข้อความถึงเราได้ที่ : https://www.roojai.com/contact-us/

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด