Roojai.com ประกันภัยรถยนต์ ออนไลน์ อันดับหนึ่ง

Roojai.com ให้บริการประกันภัยรถยนต์ออนไลน์อันดับหนึ่ง เราพัฒนาระบบคำนวนเบี้ยประกันที่เป็นธรรม เพื่อให้ลูกค้าที่ขับขี่ดีได้จ่ายเบี้ยประกันในราคาที่ถูกกว่า Roojai.com กล้ารับประกันราคาดีที่สุด ยินดีคืนเงิน 100% หากเจอที่อื่นราคาถูกกว่าภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน เราใส่ใจเพื่อบริการที่ดีที่สุด แม้ในเวลาฉุกเฉินเราพร้อมไปช่วยเหลือคุณภายใน 30 นาที เพื่อให้คุณได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที

Roojai.com ให้บริการประกันภัยรถยนต์ออนไลน์อันดับหนึ่ง เราพัฒนาระบบคำนวนเบี้ยประกันที่เป็นธรรม เพื่อให้ลูกค้าที่ขับขี่ดีได้จ่ายเบี้ยประกันในราคาที่ถูกกว่า Roojai.com กล้ารับประกันราคาดีที่สุด ยินดีคืนเงิน 100% หากเจอที่อื่นราคาถูกกว่าภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
เราใส่ใจเพื่อบริการที่ดีที่สุด แม้ในเวลาฉุกเฉินเราพร้อมไปช่วยเหลือคุณภายใน 30 นาที เพื่อให้คุณได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบ่งออกเป็น 5 ประเภท

ความคุ้มครองที่คุณเลือกได้

ค่าเสียหายส่วนแรก

ค่าเสียหายส่วนแรก คือจำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่ตกลงไว้ตามกรมธรรม์ ที่ผู้เอาประกันต้องจ่าย กรณีมีการเคลมประกันที่เข้าเงื่อนไขความรับผิด หลังจากนั้นบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าใช้ส่วนที่เกินจากวงเงินค่าเสียหายส่วนแรกนั้นให้กับอู่ซ่อมรถยนต์

กรณีที่คุณเลือกแบบไม่ระบุค่าเสียหายส่วนแรก หมายถึง กรณีมีการเคลมประกันและคุณเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด คุณจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพราะตามหน้าตารางกรมธรรม์ไม่ได้ระบุไว้ ซึ่งการเลือกซื้อแบบนี้ค่อนข้างจะมีความคุ้มครองสูงสุด แต่อย่างไรก็ตาม ราคาค่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายมีราคาค่อนข้างแพง วิธีการที่เลือกซื้อกรมธรรม์แบบมีค่าความเสียหายส่วนแรก ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ เป็นวิธีที่ช่วยให้ราคาค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของคุณถูกลง

ตัวอย่างของค่าเสียหายส่วนแรก

 • ค่าเบี้ยประกัน แบบมีค่าเสียหายส่วนแรก 3,000 บาท คือ 10,000 บาท
 • ค่าเบี้ยประกันสำหรับกรณีไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก คือ 12,000 บาท
 • เมื่อเปรียบเทียบกัน แบบมีค่าเสียหายส่วนแรก จะถูกกว่า 2,000 บาท
 • ถ้ามีการเคลมประกันและเข้าเงื่อนไขที่คุณเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด คุณจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกเพียง 3,000 บาท และบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากนั้นทั้งหมด
 • คุณจะได้รับค่าเบี้ยที่ถูกลง 2,000 บาท
 • ค่าเสียหายส่วนแรกสำหรับกรณีเคลมฝ่ายผิดเพียง 3,000 บาท
 • สรุปต่างกันเพียง 1,000 บาท
 • ดังนั้นไม่มีสิ่งใดผิดหรือถูกต้องที่สุด แต่ที่รู้ใจดอทคอม คุณสามารถเลือกแผนประกันในแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ขับขี่ปลอดภัยเช่นคุณ
(ตัวเลขที่ระบุตามตัวอย่างด้านล่างเป็นเพียงการยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายขึ้น ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามสถานการณ์การเกิดเหตุจริง)

การเลือกแผนซ่อมรถยนต์

คุณสามารถเลือกนำรถยนต์ที่เสียหายจากอุบัติเหตุ เข้าใช้บริการในอู่หรือศูนย์ซ่อมตามแบบที่คุณเลือก

อู่ซ่อมแนะนำ :
อู่ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน ภายใต้การแนะนำโดยรู้ใจดอทคอม เป็นอู่ซ่อมรถยนต์ที่ผ่านการคัดเลือกคุณภาพสำหรับการบริการงานซ่อม ให้กับลูกค้าของเราโดยเฉพาะ นอกจากนี้ การเจรจานำส่งรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายเข้าซ่อม ณ อู่ซ่อมมาตรฐานเหล่านี้จำนวนมาก ทำให้อู่ซ่อมไม่คิดอัตราค่าบริการงานซ่อมที่แพงจนเกินไป จึงเป็นผลให้ลูกค้าที่เลือกซื้อแผนซ่อมอู่แนะนำนี้ จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกกว่าแบบซ่อมศูนย์หรืออู่อื่นๆ

ซ่อมศูนย์/อู่อื่นๆ :
ถ้าคุณเลือกแผนนี้ คุณสามารถนำรถยนต์ที่เสียหายจากอุบัติเหตุเข้าใช้บริการ ณ ศูนย์บริการซ่อมสีตัวถังของผู้จำหน่ายรถยนต์หรืออู่ซ่อมนอกเครือใดๆ ที่คุณพอใจ การเลือกแผนนี้ค่อนข้างได้รับความสะดวกเพราะคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้กับศูนย์บริการ ซึ่งค่าบริการซ่อมศูนย์โดยทั่วไปจะมีอัตราค่าบริการที่แพงกว่าซ่อมอู่ภายใต้รูปแบบงานซ่อมเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม ค่าเบี้ยประกันภัยแบบซ่อมศูนย์/อู่อื่นๆ ยังคงมีอัตราแพงกว่าค่าเบี้ยประกันภัยแบบซ่อมอู่แนะนำ


การเลือกแบบผู้ขับขี่

การเลือกแบบผู้ขับขี่ ที่รู้ใจดอทคอม เราพยามนำเสนอรูปแบบกรมธรรม์ที่เพิ่มความสะดวกรวมทั้งเพิ่มตัวเลือก ในการเลือกซื้อประกันภัย แบบต่างๆ ให้คุณ สำหรับการเลือกแบบผู้ขับขี่รถยนต์ มีรูปแบบกรมธรรม์ที่สอดคล้องกับผู้ขับขี่รถยนต์ให้เลือกถึง 4 แบบ ได้แก่

แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ :
แผนนี้จะคุ้มครองความรับผิด หรือความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้นในขณะที่มีบุคคลที่ระบุชื่อในกรมธรรม์เป็นผู้ขับขี่ เนื่องจากว่าการที่เจ้าของรถยนต์สามารถระบุชื่อและรายละเอียดผู้ที่มีส่วนร่วมในการขับขี่รถคันเอาประกันภัยได้ จะเป็นการลดความเสี่ยงภัยอย่างหนึ่ง ซึ่งแผนนี้มีค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกที่สุดด้วย

แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ :
แผนนี้จะคุ้มครองความรับผิด และความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดในระหว่างการใช้หรือการขับขี่ของบุคคลใดๆก็ตาม โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย อันรวมถึงผู้ขับขี่ที่มีอายุน้อยหรือไม่มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ด้วย แผนนี้ค่อนข้างได้รับความสะดวกโดยไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่ใดๆ แต่ทั้งนี้ ราคาค่าเบี้ยประกันภัยค่อนข้างแพงกว่าแบบระบุชื่อผู้ขับขี่

แบบผู้ขับขี่อายุมากกว่า 25 และผู้ขับขี่อายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป :
สองแผนนี้เหมาะที่สุด สำหรับผู้ขับขี่ใดๆที่ทราบช่วงอายุแน่นอน โดยผู้ขับขี่ใดๆ ที่มีอายุ ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป สามารถขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยได้ สำหรับแผนนี้ ประโยชน์ที่ได้จากการยืนยันอายุของผู้ขับขี่ร่วมท่านอื่นคือการได้รับค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกลงกว่าแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ รวมทั้งแผนนี้ไม่จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดของผู้ขับขี่ร่วมท่านอื่นอีกด้วย

Q & A

ทำไมต้องซื้อประกันรถยนต์กับ Roojai.com?

ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์กับเว็บไซต์ roojai.com เบี้ยประกันราคาถูก แต่คุ้มครองสูงสุด ที่ Roojai.com เรามี ประกันรถยนต์ชั้น 1, 2, 2+, 3, หรือ 3+ ให้คุณเลือกได้ตามต้องการ เราคำนวณเบี้ยประกันอย่างยุติธรรม ทำให้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันในราคาที่แพงจนเกินไป แต่ได้รับความคุ้มครองสูงสุดและบริการที่ดีกว่า

 • เรามีประกันรถยนต์ทุกประเภท ให้คุณเลือกได้ตามใจ
 • ราคาไม่แพง เช็คเบี้ยประกันได้ทันที ผ่านเว็บไซต์
 • สะดวก สามารถซื้อประกันหรือต่อประกันได้ด้วยช่องทางออนไลน์ 24 ชม.
 • ชำระเงินได้หลายช่องทาง ทั้งบัตรเครดิต / เดบิต โอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ต Banking ที่สำคัญคุณสามารถผ่อนชำระได้นานถึง 10 งวดอีกด้วย *
 • คุณจะได้รับตารางกรมธรรม์ภายใน 7 วันทำการ
 • ติดต่อง่ายในหลายช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน

สะดวกกว่าเดิมด้วย Roojai Mobile App

หากคุณเกิดอุบัติเหตุ มีปัญหาติดขัด หรือเหตุฉุกเฉินระหว่างการเดินทาง เพียงคุณดาวน์โหลด Roojai Mobile App แล้วใช้แจ้งเคลม หรือขอรับบริการช่วยเหลือบนท้องถนนได้ 24 ชม. โดยแอปจะแชร์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็อุ่นใจไปกับเรา

ดาวน์โหลด Roojai Mobile App

Android iOS

บริการของ Roojai.com เหมาะสำหรับใคร

เหมาะกับผู้ที่ต้องการซื้อประกันรถยนต์ทุกคน ทั้งรถเก่าและรถใหม่ป้ายแดง ทั้งลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่ เรายินดีที่จะดูแลผู้ขับขี่ปลอดภัยทุกคุณ สำหรับผู้ที่ต้องการต่อประกันรถยนต์ ก็สามารถดำเนินการต่อประกันรถยนต์กับเราได้ทันที ผ่านบัญชีผู้ใช้ My Account

คุณสมบัติผู้ซื้อประกันรถยนต์กับ Roojai.com

 • อายุ 20-70 ปี และมีใบขับขี่รถยนต์ (บางกรณีอาจต้องมีใบขับขี่เกิน 2 ปี)
 • ไม่มีประวัติถูกยกเลิกใบขับขี่รถยนต์
 • ไม่มีเคลมโดยเป็นฝ่ายผิด 3 ครั้งขึ้นไป ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
 • รถจดทะเบียนในประเทศไทย

วิธีซื้อประกันรถยนต์กับ Roojai.com

สามารถดำเนินการซื้อประกันรถยนต์ได้ภายใน 5 นาที เพียงกรอกข้อมูล ปรับแต่งแผนและความคุ้มครอง ชำระเงิน แล้วรอรับผลการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ของเรา ซึ่งจะติดต่อกลับหาคุณในทันที และดำเนินการจัดส่งเอกสารถึงคุณภายใน 7 วันทำการ บางกรณีอาจมีการขอตรวจสภาพรถก่อนเริ่มความคุ้มครอง

อ่านรายละเอียดการซื้อประกันเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.roojai.com/how-to-buy/

ติดต่อเจ้าหน้าที่ Roojai.com

 • 02-5828899 บริการลูกค้าสัมพันธ์
 • 02-5828888 เช็คราคา / ซื้อประกันภัยรถยนต์
 • 02-5828844 แจ้งอุบัติเหตุ / ช่วยเหลือบนท้องถนน 24 ชม.

หรือฝากข้อความถึงเราได้ที่ : https://www.roojai.com/contact-us/

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด