เราเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยที่มีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบประกันภัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก

รู้ใจดอทคอม เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจบนอินเตอร์เน็ทที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เราพร้อมเสนอผลตอบแทนที่น่าสนใจให้กับผู้ที่สนใจร่วมงานกับเรา พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานเติบโตและมีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในสายงานของคุณ

รู้ใจดอทคอม กำลังมองหาผู้ร่วมงานที่มีความกะตือรือร้น ไม่หยุดนิ่ง ผุ้ที่ต้องการทำงานในบรรยากาศที่ไม่น่าเบื่อ ไม่ซ้ำซากจำเจ ถ้าคุณเป็นคนที่กำลังมองหาความก้าวหน้าอย่างแตกต่าง รู้ใจดอทคอม คือที่ๆใช่สำหรับคุณ

สนใจอยากร่วมงานกับเรา? ส่งประวัติการทำงานของคุณมาที่ career@roojai.com

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้

Responsibilities
Provides high quality leadership, manages and is accountable for all aspects of the Team’s performance to maximise: Sales Conversion, Customer satisfaction, Retention, Employee Satisfaction, High Quality and Operation Efficiency
Job Duties
 • Serves as a Supervisor for the Customer Care Team. Establishes and communicates sales, service, quality and productivity goals and action plans to individual members; ensures that all team members work with a focused direction to provide excellent performances.
 • Leads, coaches, develops, supports, and motivates all team members to achieve service and operational goals.
 • Participate in the recruitment process, lead and motivate the team.
 • Monitor campaigns, promotions and events to ensure better customer management.
 • Demonstrates and explains effective sales and service techniques to team.
 • Handles special requests and unique customer situations promptly and effectively.
 • Communicates sales and service initiatives and expectations to team members.
 • Review staffing schedules on a daily basis to ensure effective scheduling.
 • Observes and monitors team performance throughout the day to ensure that sales & service standards achieved.
 • Ensure customer compliments/complaints, tracking/resolution and analysis process is in place so that it will be managed promptly and effectively within 24 hours.
 • Do call evaluation to ensure quality of calls made and managed, information given is correct, accurate and regulatory compliance.
 • Identifies high potential team members and promotes their development and advancement
 • Ensures that all Service Experts receive their monthly coaching and performance appraisal (half-yearly) on time.
 • Work closely with Trainer to provide supports to in-house training courses and on-the-job training for Service Experts as needed.
 • To support & implement any ad-hoc business projects as instructed by Line Manager
Requirements
 • Bachelor degree in business administration or related field
 • Minimum of 3 years' experience in a highly customer sales and service driven contact centre environment.
 • Thai Nationality is preferable with excellence command of spoken and written English
 • Prior experiences in Auto Insurance with Non-life broker license, especially the role of Contact Centre Management will be advantaged
 • Analytical and conceptual thinking – using logic and reason, creative and strategic
 • Ability to work in a fast-paced, deadline driven, cross-functional team, Customer Focus, Team Player, Creativity, Time Management, Strong Reporting & Analytical Skills and supervisory skills.
 • Customer and service-oriented, patient and strong perseverance, and work well under stress. You must be a team player and possess excellent communication, interpersonal, organizational and supervisory skills.

สมัครงานตำแหน่ง Call Center Leader
Responsibilities
The Business Analyst has a deep understanding of the business needs, processes in place, and challenges faced. He/she comes-up with solutions that are efficient, gather and document business requirements, and ensures that the end delivery meets the business expectations.
Job Duties
 • Gather and document business requirements (across all IT applications)
 • Come-up with solutions that are efficient and pragmatic
 • Brief and guide the development and testing team about the scope of work
 • Review the technical solution documents
 • Review the test matrix, and ensure that there is no gap in understanding
 • Facilitate the communication between developers and testers so that issues get fixed quickly
 • Keep business involved and updated throughout the course of the project
 • Prepare training manual
 • Conduct end user training
 • Get production issues quickly attended to
 • Log change requests and defects and help in the prioritization
 • Help define release scope
 • Ensure good communication between business and IT
 • Help manage external vendors
 • Keep abreast with new solutions and features introduced by Salesforce and other vendors,
Requirements
 • Minimum 7 years of experience in the insurance industry
 • Some experience with Salesforce would be a big advantage
 • Fluent in Thai and English
 • Good interpersonal skills
 • Pragmatic and self-driven

สมัครงานตำแหน่ง Business Analyst (IT)
Responsibilities
The Senior Test Automation Engineer is in charge of identifying and automating the execution of key test scenarios on a regular basis, and to analyse the test results, so that major defects are identified quickly. Beside functional testing, he’s also looking after load testing.
Job Duties
 • Ensure that release deployed to production are of good quality, and free of any major defects
 • Help define the test automation strategy
 • Implement and maintain the test automation framework
 • Develop and maintain test automation scripts
 • Monitor applications availability in production
 • Conduct load tests
 • Assist in the competitors pricing analysis
 • Develop and maintain test data
 • Run and analyze test results
 • Ensure that defects are systematically logged and well documented
 • Ensure that defects status are kept up-to-date and that there is not duplicates
 • Keep expanding the test automation scope
 • Ensure that the test scripts, data, and test activities are well documented
 • Work closely with the developers and business analysts
Requirements
 • Minimum 7 years of experience in test automation scripting
 • Some experience in cross browser, cross-device testing
 • Fluent in Thai and English
 • Some experience with Selenium

สมัครงานตำแหน่ง Senior Test Automation Engineer (IT)
Responsibilities
 • Provide exceptional customer services (Listen, reassure, organize, solve)
 • Deliver our 30 minutes promise for accident survey
 • Gather all necessary evident for future claim handling
 • Identify suspicious situation
Job Duties
 • Handle in bound call of first notification of loss (FNOL) and surveyor assignment and closed FNOL report.
 • Communicate with customers, updating the customers of the progress of their claims at stage of FNOL.
 • Able to quickly required information, reassure the customer, provide direction, answers to basic claim questions and advise further claim process.
 • Gather claim report upon receipt of FNOL by phone, fax, website, mobile app and walk-ins from all internal party and 3rd party outsource and process claim accordingly.
 • Enter new claims at FNOL stage in claimable and ensure all transactions are posted/released.
 • Submit new claims to claim handling team within timeline.
 • Handle complaints at the first point of contact.
 • Monitor Web App dispatching, review and consider to call back and process claim accordingly.
 • Overseeing car inspection and coordinate with Contact Center and 3rd party inspector related matter.
 • Participate in Claim Project updated.
 • Report and handling of concerns, compliments from customers and third party with recommended solutions and areas of improvement.
 • Share work experience and knowledge with colleagues through team meetings.
 • Actively participate in process improvement sessions, providing constructive feedback and suggestions.
 • Perform other duties as assigned by Manager with fully supporting.
Requirements
 • Bachelor’s degree or higher
 • At least 2 years of claims experience and have expert knowledge
 • Strong Knowledge in Motor Insurance product
 • Relevant insurance certificate is an advantage
 • Good spoken and written communication skills (Good in English communication is an advantage)
 • Ability to resolve complex and complaints case
 • Excellent customer service and negotiation skills
 • Accuracy and attention to detail
 • Ability to analyze information
 • Good administrative and computer skills

สมัครงานตำแหน่ง Claims Executive Call Center (พนักงานรับแจ้ง)
Responsibilities
 • Customer satisfaction during and after the claims process
 • Cost control of the claim payment (ensuring what is due is paid, but only what is due)
 • Maximizing the recovery opportunity against TP
Job Duties
 • Comply with Claims Operating Manual in claims reserving, strategy and cost management.
  • Handle all claims and make sure that payment for valid claims is made to the claimant.
  • Communicate with customers, updating the customers of the progress of their claims.
  • Coordinate with the claims call center, surveyor, services providers, Insurer and third party.
  • Review survey report and approve surveyor fee followed the agreed timescales.
  • Coordinate with repairer for invoice, review and approve payment within agreed timescales.
  • Coordinate with Insurer for claim payment and also third party insurer for the loss to complete recovery process.
  • Assigning claim assessor for review and approved repair payment.
  • Identify potential fraud cases.
 • Propose candidates for expansion of Surveyor Company and inspector company network to be cover all region of Thailand and meet company target.
 • Identify and report issues and risks, promptly notify line manager if any potential and actual claims leakage.
 • Handle customer complaints, aiming to resolve situations to meet customers’ satisfaction.
 • Reporting and handling of concerns, and compliments from customers and third party with recommended solutions and areas of improvement.
 • Propose negotiation strategy for large claims
 • Participate in Claim Project updated.
 • Provide technical claim in-house training to the company.
 • Perform other duties as assigned by Manager with fully supporting.
Requirements
 • Bachelor’s degree or higher
 • At least 3 years of claims experience and knowledge in insurance product
 • Good spoken and written communication skills (Good in English communication is an advantage)
 • Ability to resolve complex and complaints case
 • Travel upcountry
 • Excellent customer service and negotiation skills
 • Accuracy and attention to detail
 • Ability to analyze information
 • Good administrative and computer skills

สมัครงานตำแหน่ง Claims Executive (พนักงานสินไหม)
Responsibilities
To deliver an excellent level of customer service to maximize sales, customer satisfaction and retention during the whole customer journey.
 • Provide sales and services on all products offered by the Company to new and existing customers using multi-channels but not limited to phone via inbound/outbound, email, chats, social media and faxes
 • Handle all the customer interactions during the customer journey includes but not limited to leads generation, quotations, sales, Car inspection, Claim enquiry, NCD and Document verification, customer account maintenance, policy endorsement, payment follow up, renewals and surveys.
 • Models and reinforces sales and service standards in all interactions with customers
 • Handle credit card details sensibly to complete end to end sales transaction in high compliance manner
 • Makes personal contribution to the achievement of retention goals by delivering an excellent level of customer service
 • Handles all customers’ enquires, problems, and concerns by providing accurate information that is timely and responsive
 • Educates and directs customers to appropriate delivery channels for sales and service transactions.
 • Ensures that all customers’ concerns and complaints are satisfactorily resolved within agreed service pledge.
 • Anticipates customer needs, handle complaints and potential problems. Seeks out ways to increase customer satisfaction.
 • Builds long-term relationships with customers by providing “individualized” service.
 • Handle all ad-hoc tasks as assigned by the Line Manager from time to time
Requirements
 • Bachelor degree in business administration or related field
 • Preferably with past experience in a highly customer sales and service driven environment.
 • Thai Nationality is preferable with excellence command of spoken and written English
 • Prior experiences in Auto Insurance with Non-life broker license, especially the role of Service Administration and Customer Support Management will be advantaged
 • Analytical and conceptual thinking – using logic and reason, creative and strategic
 • Ability to work in a fast-paced, deadline driven, cross-functional team, Customer Focus, Team Player, Creativity, Time Management, Strong Reporting & Analytical Skills.

สมัครงานตำแหน่ง Service Expert (พนักงานคอลเซ็นเตอร์)
Responsibilities
 • Assist the claims Handler to achieve the Team objectives :
  • Customer satisfaction during and after the claims process
  • Cost control of the claim payment (ensuring what is due is paid, but only what is due)
  • Maximizing the recovery opportunity against TP
 • Ensure Payment are processed in time and claims closed adequately
 • Ensure claims are reviewed regularly and update actions are suggested/taken
Job Duties
 • Comply with Claims Operating Manual in claims reserving, strategy and cost management.
 • Assist to handle all claims and make sure that payment for valid claims is made to the claimant.
 • Coordinate with the claims call center, surveyor, services providers, Insurer and third party as required
 • Assist to coordinate with repairer for invoice, review and approve payment within agreed timescales.
 • Assist to coordinate with Insurer for claim payment
 • Prepare Payment and ensure payment are done in a timely basis
 • Perform other duties as assigned by Claims Handler
Requirements
 • High vocation certificate or University graduate
 • Experience in insurance is preferred but not compulsory. Willingness and ability to learn quickly under the guidance of the claims handler is crucial
 • Good spoken and written communication skills (Good in English communication is an advantage)
 • Excellent customer service and negotiation skills
 • Accuracy and attention to detail
 • Ability to analyze information
 • Good administrative and computer skills

สมัครงานตำแหน่ง Claims Handler Assistant
Responsibilities
Provide high quality training in all aspects of the Claims Operations to maximise: Quality, Operation Efficiency, Customer satisfaction, Staff Retention.
Job Duties
 • Develop programme material as required and deliver training initiatives to meet business needs in the areas of Behavioural Management, Systems Knowledge and Product Knowledge.
 • Regularly review training material to ensure it remains current and aligned with business needs.
 • Maintain the Claims Operating Manual and adjust as required
 • Work closely with key stakeholders to keep abreast of all current policies and procedures, and ensure any changes in current practices are incorporated into current training material and COM
 • Regularly listen in to calls to understand the Customer Experience and identify gaps
 • Prepare, distribute and facilitate individual assessments to participants for training sessions and collect feedback to compile results
 • Continuously conduct training needs assessment to identify training gaps and arrange for relevant training
 • Forecast training roadmap for work year and maintain training schedule for team members (onboarding, claims handler assistant, claims executive, call center claims, claims addmin, etc)
 • Actively participate in process improvement sessions, providing constructive feedback and suggestions.
 • Do call evaluation to ensure quality of calls made and managed, information given is correct and accurate. (monthly QA and scoring system to be incorporated in Monthly Incentives)
 • Maintains knowledge of each team members’ talents and career objectives. Works with individuals to ensure that they are provided with an opportunity to access available resources to reach their career objectives.
 • Supports in-house training courses and on-the-job training for team members as needed.
 • Identifies high potential team members and promotes their development and advancement
 • To support & implement any ad-hoc business projects as instructed by Line Manager
 • Perform other duties as assigned from time to time by Line Manager
Requirements
 • Bachelor degree in business administration, Law or related field
 • Minimum of 5 years' experience in a motor claim environment with a focus on system and customer satisfaction experience
 • Thai Nationality with excellent command of spoken and written English
 • Analytical and conceptual thinking – using logic and reason, creative and strategic
 • Ability to work in a fast-paced, deadline driven, cross-functional team, Customer Focus, Team Player, Creativity, Time Management, Strong Reporting & Analytical Skills and supervisory skills.
 • To be successful, you must be customer and service-oriented, patient and strong perseverance, and work well under stress.
 • You must be a team player and possess excellent communication, interpersonal, organizational and supervisory skills.

สมัครงานตำแหน่ง Trainer & QA Specialist
Responsibilities
The Web Developers are in charge of all the coding activities on the website. Their goal is that the website is easy to maintain, resilient, scalable (in term of work load and functions), and fast.
Job Duties
 • Help develop and maintain our eCommerce website
 • Code both the presentation and logical layers according to business specification
 • Develop the integration with the backend applications and payment platform
 • Optimize the website responsiveness
 • Maintain the analytics tagging
 • Code on A/B testing variation
 • Cooperate closely with the web designer and marketing team
 • Come-up with innovative solutions, and keep abreast with new technologies and web design trends
 • Participate in the elaboration of the technical documentation
 • Adhere to the company coding principles and best practices
 • Ensure that the code is of good quality, so that the website is easy to maintain, resilient, scalable (in term of work load and functions), and fast
Requirements
 • Bachelor of Master’s Degree in Web Design, Art, User Interactive Design, IT or related fields
 • Deep understanding of Java EE, HTML 5, CSS/CSS3, JavaScript
 • Proficient with Jquery, Bootsrap v3, and Wordpress
 • Some experience with any of the following frameworks would be a plus: Vue.js, nodejs
 • At least 3 years of experience working on a responsive eCommerce website
 • Good design sense, Fast learner, team player

สมัครงานตำแหน่ง Java Web Developer
Responsibilities
We are looking for a talented Web Designer to work on our new website (a price comparison website) with a mobile-friendly design and top page speed on the overall website. The ideal candidate should have an eye for clean and impactful web design. They should also have superior user interface design skills, and an attitude of constant improvement.
The successful candidate will be able to transform high-level requirements into beautiful, intuitive, and functional designs. Development specialties should be in ecommerce, CMS and more.
Job Duties
 • Designing web pages to provide high functionality and usability
 • Work closely with the Marketing and IT team to develop web sites and everything digital
 • Create visual concepts that communicate key ideas, product features, and promotions
 • Supervise the creation of the brand identity
 • Design attractive graphics and typography for web pages
 • Solve experience problems and design for optimal UX while including all requirements with the ability to scale
 • Assess workload and priorities to make certain all tasks are completed on schedule
Requirements
 • Bachelor's degree required. Bachelor’s degree in design or related field
 • At least 3+ years design experience in web design / UI / UX
 • Advanced Knowledge of HTML, CSS, JavaScript
 • Have the ability to effectively communicate ideas and respectfully collaborate with your peers
 • Expert with web design and development applications (Photoshop, Illustrator, Dreamweaver), and comfortable with the current version of the Adobe Creative Suite
 • Team player with excellent communication skills and ability to work independently with minimal guidance
 • Able to manage own workload in a fast-paced environment
 • Work well under pressure with the ability to prioritize
 • Proven track record

สมัครงานตำแหน่ง Web Designer (UX/UI)
Responsibilities
The business intelligence analyst is in charge of develop and maintain the BI architecture and reporting framework.He will be also part of innovated project on data analysis and big data management.
Job Duties
 • Developing ETL & ELT processes to support key business data flow using, Microsoft SQL Server and Microsoft SQL Server Integration Service (SSIS).
 • Developing Cube to handle high volume of the data by using, Microsoft SQL Server Analysis Service (SSAS)
 • Designing and Developing multi-dimensional data models to store key business data and enable BI reporting and high order analytics in Microsoft SQL Server
 • Gathering, analysis, and understanding requirements from other teams / partners Create and maintain insightful performance reporting dashboards
 • Develop well-organized, insightful reports, dashboards, and other forms of data visualizations to support strategic business decisions
 • Support the internal departments with relevant business data from the business unit
 • Liaise IT / Marketing for tracking process and data collection
Requirements
 • A Bachelors degree in MIS, Statistics, or other computer/quantitative fields a must.
 • 5-8 years of experience within a Business Intelligence and/or a data warehouse environment.
 • Experiences with MS BI Stack including SSIS, SSMS, SSRS, SSAS
 • Experience with MS OLAP Cubes or similar Business Intelligence Tools
 • Have excellent hands on experience with SQL coding and Excel
 • Strong knowledge data management technologies
 • Strong analytical and problem solving skill
 • Good communications skills and demonstrated Strong Stakeholder Management Experience
 • Experience in Insurance / ecommerce,a plus

สมัครงานตำแหน่ง Business intelligence Analyst