ร่วมงานกับเรา

ก้าวกระโดดสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน…

รู้ใจ คือบริษัทของคนหัวสมัยใหม่ ที่ใช้นวัตกรรมมาตอบโจทย์ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจบนอินเตอร์เน็ทที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เราเสนอผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้าประสบความสำเร็จในสายงาน เรากำลังมองหาผู้ร่วมงานที่มีความกะตือรือร้น มีพลังไม่หยุดนิ่ง ต้องการทำงานในบรรยากาศที่ไม่บ่าเบื่อซ้ำซาก และต้องการความก้าวหน้าอย่างแตกต่าง

สนใจมาเป็นครอบครัวรู้ใจ? ติดต่อ 033-030350-2 , Linkedin หรือ ส่งประวัติการทำงานของคุณมาที่
career@roojai.com

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้

Job Duties

 • Comply with Claims Operating Manual in claims reserving, strategy and cost management.
 • Survey of accident cars at the accident place and follow up case within defined service standards of Claims Operating Manual.
 • Investigation of Theft Claim, or any Suspicious Claims
 • Verifying details with witnesses and insurance policy holders
 • Provide expected repair costs including recovery claims for accurate reserving.
 • Liaising with a range of professionals including the police, doctor, solicitors and loss adjusters
 • Negotiating settlements with claimants or lawyers
 • Proceeding Bail Bond
 • Finalize motor surveyor report and submit to the claims handler with photographs within one working day.
 • Proceeding vehicle inspection as assigned by Car Inspection Team
 • Support recovery team if request
 • To ensure best of class service quality, processes, system and procedures whilst dealing with the customers, dealers, garage, claim call center agents, claim handlers, third party including the police, doctor, solicitors and loss adjusters
 • Perform other duties as assigned by Claims Manager

Requirements

 • High vocation certificate in Mechanic or University graduate
 • Experience in Motor Claim Surveyor and Automobile repair is an advantage
 • Should have sound knowledge of various motor vehicles, their market values, various repair procedures and costs, recovery procedures
 • Good spoken and written communication skills (Good in English communication is an advantage)
 • Excellent customer service and negotiation skills
 • Ability to analyze information
 • Good administrative and computer skills
สมัครงานตำแหน่ง Motor Surveyor(เจ้าหน้าที่สำรวจภัย)

Job Duties

We are seeking a Front-end web developer to join its Marketing Team. The Senior will be responsible for creating strong concept work and original designs for Online car insurance website. These projects include, but are not limited to collateral materials, UX/UI & web page design, EDM, landing page, and social media graphics. You must have the ability to create original layouts and be current web design trends. The Senior Web UX/UI will work closely with the Marketing team to collaborate in creating on-target or A/B testing, high-quality design solutions, increase User Experience, conversion. You should know how to design for technical execution and think out-of-the-box when it comes to the design and function of the site as well as demonstrated visual storytelling.

 • Create prototype of progressive web app and generate UI from master design
 • Work with Web Manager and team to drive new version and A/B testing of project.
 • Generate/Maintain CSS of all site from ROOJAI.
 • Update mechanism of flow from ROOJAI universe.
 • Design visually compelling marketing materials and presentations for web and campaign.
 • Take care front-end code of website and all electronic communication.

Requirements

 • Bachelor’s degree required. Bachelor’s degree in IT or related field
 • At least 2+ years design experience in front-end developer.
 • Expert proficiency in Adobe Creative Suite.
 • Expert proficiency in HTML, HTML5, CSS3, BS4 and jQuery.
 • Experience with VUE.js is plus
 • Experience with A/B testing is plus
 • Experience of Bootstrap and any frame work.
 • Thorough understanding of mobile user experienced is plus.
 • Website Administration experience.
สมัครงานตำแหน่ง Front-end web designer

Job Duties

We are seeking a Senior UX/UI Designer to join its Marketing Team. The Senior will be responsible for creating strong concept work and original designs for Online car insurance website. These projects include, but are not limited to collateral materials, UX/UI & web page design, EDM, landing page, and social media graphics. You must have the ability to create original layouts and be current web design trends. The Senior Web UX/UI will work closely with the Marketing team to collaborate in creating on-target or A/B testing, high-quality design solutions, increase User Experience, conversion. You should know how to design for technical execution and think out-of-the-box when it comes to the design and function of the site as well as demonstrated visual storytelling.

 • The development of new, innovative designs to increase the strength of the brand and online buying process
 • Execute conceptual creative design and production work on each assigned project to meet stated deadlines, including layouts and any revisions or changes as required through completion and then production
 • Work with Web Manager, online ads team, creative team, and agencies or partners to determine project needs and requirements
 • Update UX/UI styling changes to existing layouts, emails, and/or website
 • Contribute to team effort by accomplishing related results as needed

Requirements

 • Bachelor’s degree required. Bachelor’s degree in design or related field.
 • At least 4+ years design experience in UX/UI of web/mobile e-commerce.
 • Experience in Adobe Creative Suite.
 • Experience to create prototype.
 • Experience to know mechanism of Salesforce.
 • Knowledge of HTML, CSS, JavaScript is plus.
 • Thorough understanding of onsite SEO best practices.
 • Experience with web analytics, A/B testing, heat mapping, and user behaviour analysis.
สมัครงานตำแหน่ง Senior UX/UI Designer

Job Duties

 • Overview the email process workflow including development of the email calendar, all email campaigns, template design, copywriting, CTAs, cluster segmentation, etc.
 • Building email campaigns, database selection, HTML presentation and quality assurance of all outbound campaigns.
 •  Work closely with the rest of the marketing team to identify appropriate email content and message
 • Troubleshoots technical issues related to HTML templates, list segmentation and other aspects of email execution, as required.
 •  Work to maximize opening rate and minimize unsubscribe rate while increasing the overall transactions driven by email
 •  Launch campaigns to grow the email database
 •  Run A/B or multivariate tests on Subjects, CTAs, content, segmentation, etc.
 • Segment lists based on behaviors like past email engagement and website interactions
 • Build effective dashboard to track the email marketing efforts

Requirements

 • Four-year college degree or equivalent combination of education and experience
 • 2+ years of experience in digital marketing. Background in Insurance or Banking is an advantage
 • Excellent analytic skills
 •  Ability to compile and analyze data
 •  Outstanding ability to think creatively, and identify and resolve problems
 •  Ability to troubleshoot coding problems
 • Ability to write queries and define new audience types
 •  Advanced knowledge of Microsoft Excel
 •  Good understanding of database concepts and segmentation
 •  Fluent in Thai and English with strong communication skills
 •  Knowledge of basic Html and CSS
 • Experience with SendGrid is a plus
 • Knowledge of Google Analytics
สมัครงานตำแหน่ง Email Marketing Specialist

Responsibilities

Provide high quality training in all aspects of the Call Centre Operations to maximize: High Quality, Operation Efficiency, Customer satisfaction, Retention and Sales Conversion.

Job Duties

 • Develop programme material as required and deliver training initiatives to meet business needs in the areas of Behavioural Management, Systems Knowledge and Product Knowledge.
 • Regularly review training material to ensure it remains current and aligned with business needs.
 • Work closely with key stakeholders (including Service Experts and Customers) to keep abreast of all current policies and procedures, and ensure any changes in current practices are incorporated into current training material
 • Regularly listen in to calls to understand the Customer Experience and identify gaps
 • Prepare, distribute and facilitate individual assessments to participants for training sessions and collect feedback to compile results
 • Continuously conduct training needs assessment to identify training gaps and arrange for relevant training
 • Forecast training roadmap for work year and maintain training schedule for team members
 • Conduct general training administration including; attendance records, assessment reports (Individual & Team)
 • Actively participate in process improvement sessions, providing constructive feedback and suggestions.
 • Do call evaluation to ensure quality of calls made and managed, information given is correct and accurate.
 • Maintains knowledge of each team members’ talents and career objectives. Works with individuals to ensure that they are provided with an opportunity to access available resources to reach their career objectives.
 • Supports in-house training courses and on-the-job training for team members as needed.
 • Identifies high potential team members and promotes their development and advancement
 • To support & implement any ad-hoc business projects as instructed by Line Manager
 • Perform other duties as assigned from time to time by Line Manager

Requirements

 • Bachelor degree in business administration or related field
 • Minimum of 3 years’ experience in a highly customer sales and service driven environment.
 • Thai Nationality is preferable with excellence command of spoken and written English
 • Prior experiences in Auto Insurance with Non-life broker license, especially the role of Service Administration and Customer Support Management will be advantaged
 • Analytical and conceptual thinking – using logic and reason, creative and strategic
 • Ability to work in a fast-paced, deadline driven, cross-functional team, Customer Focus, Team Player, Creativity, Time Management, Strong Reporting & Analytical Skills and supervisory skills.
 • To be successful, you must be customer and service-oriented, patient and strong perseverance, and work well under stress.
 • You must be a team player and possess excellent communication, interpersonal, organizational and supervisory skills.

 

สมัครงานตำแหน่ง Trainer & QA Specialist

Responsibilities

 • Achieve target loss ratio for portfolio
 • Ensure premiums are sufficiently competitive to enable portfolio growth
 • Manage the renewal premium journey for existing customers to achieve retention targets
 • Determine the ultimate claims cost for the portfolio

Job Duties

 • Undertake regular pricing reviews (split by segments and rating factors) in order to suggest rate changes
 • Build and maintain risk models (e.g. claim frequency and severity)
 • Build and maintain customer behaviour models (e.g. conversion and retention)
 • Undertake analysis to quantify the effects of adding (or removing) rating factors
 • Propose renewal premium journey for existing customers
 • Undertake vehicle and postcode group allocation reviews
 • Support quantitative requests from other departments (e.g. marketing)
 • Monitor large loss development
 • Perform monthly reserving reviews to assess ultimate claims costs
 • Perform quarterly reviews of initial case estimate reserve figure
 • Develop and maintain an automatic closing process for claims which have not moved for a significant period of time
 • Support development of new products

Requirements

 • Wants to learn new skills and will take on tasks that are outside of the job description
 • Bachelor’s degree in a mathematical, actuarial or other numerate subject
 • Strong IT skills, including MS Excel
 • Works logically and independently to break down and solve problems
สมัครงานตำแหน่ง Actuarial analyst

Duties

 • Help develop and maintain our eCommerce website
 • Work on both the presentation and logical layers
 • Work on the integration with the backend applications and payment platform
 • Work on the responsiveness of the website
 • Maintain the analytics tagging
 • Work on A/B testing
 • Work on the email HTML templates
 • Work closely with the web designer and marketing team
 • Help with the technical documentation
 • Adhere to the company coding principles and best practices
 • Ensure that the code is of good quality, so that the website is easy to maintain, resilient, scalable (in term of work load and functions), and fast

 

Requirements

 • Minimum 5 years of experience as a web developer
 • Domain of expertise: Java EE, HTML, CSS, javascript, SQL
 • Frameworks: Bootstrap, jQuery
 • The candidate must be passionate about web development
 • Good interpersonal skills
 • Fluent in English

 

สมัครงานตำแหน่ง Java web developer

Responsibilities

 • Budget
 • Financial report
 • Project management
 • Accuracy of financial statements

Job Duties

 • Preparing management report
 • Preparing necessary documents to support auditor, revenue department or other   parties
 • Prepare monthly reconcile, bank reconcile
 • Secure financial flow
 • Prepare and analysis financial budget
 • Keep job data, statistic and allocate cost to the other entities
 • Implement a second level control of the financial statement
 • Preparing transaction of invoicing/recharges and billing to internal invoicing
 • Manage relationship with insurance partners
 • Other assignments (ad-hoc)

Requirements

 • Bachelor Degree with Accounting / Finance
 • Preferred to have non life insurance experience
 • Experience in accounting function at least 5 years or minimum 3 years’ experience with audit firm
 • Good command in English
 • Proficiency in computer skills, MS office, mainly Excel, SUN system is preferable
 • Strong personal skills in communication, pro-active, flexibility, positive attitude, and able to work under pressure
 • Ability to work independently and have analytical skill
 • Must be organized and process the ability to multi-tasks and the ad hoc projects
สมัครงานตำแหน่ง Financial Controller

We are looking for a Salesforce administrator. The ideal candidate should have a few years of experience working with Salesforce, and he should have a deep understanding of how process builder, workflows, access rights, reports, and deployments, are managed in Salesforce.

We are a fast-paced company that put a lot of emphasis on technology and innovation. The successful candidate will work in a challenging and rewarding environment, he will have the opportunity to work on many exciting projects, and to further develop his Salesforce expertise.

Our company is based in Laem Chabang Chonburi, in a modern and conducive working environment.

 

Job duties

 • Design technical solutions together with developers
 • Maintain the Salesforce objects and input screens
 • Develop and maintain the workflows in Salesforce
 • Develop and maintain the Salesforce reports and dashboards
 • Manage user access, queues, and the company hierarchy in Salesforce
 • Develop and maintain the document and email templates
 • Create change sets and manage deployment activities
 • Identify, install, and implement system add-ons
 • Ensure good communication between business and IT
 • Ensure that change requests and defects are properly logged
 • Provide production support

 

Qualifications

 • Minimum 3 years of experience working with Salesforce
 • Fluent in Thai and English
 • Good interpersonal skills
 • Problem solver
สมัครงานตำแหน่ง Salesforce administrator

We are looking for a J2EE developer to work on our Salesforce environment (the world #1 CRM platform). The ideal candidate should have some experience working on a core application in the financial sector, or he should have few years of experience working with Salesforce. He should be a fast learner that wants to be challenge and learn new skills.

We are a fast-paced company that put a lot of emphasis on technology and innovation. The successful candidate will work in a challenging and rewarding environment, he will have the opportunity to work on many exciting projects, and to become a certified Salesforce Developer.

Our company is based in Laem Chabang Chonburi, in a modern and conducive working environment.

 

Job duties

 • Help in the development and the maintenance of our applications
  • Provide effort estimations and project timelines
  • Issue detailed technical specifications
  • Develop code
  • Perform unit tests
  • Help in the system deployment activities
  • Review and address issues raised during testing
  • Work closely with the project and testing team
  • Come-up with innovative solutions, and keep abreast with new technologies and Salesforce solutions

 

 • Production support
  • Help address production issues
  • Provide technical support and guidance

 

 • Ensure that coding is of high quality
  • Follow coding principles and best practices
  • Ensure that the technical documentation is appropriate and kept up-to date
  • Implement solutions that are easy to maintain, resilient, scalable (in term of work load and functions), and fast

 

Qualifications

 • Minimum 5 years of experience as a Java J2EE developer
 • Some experience with Salesforce would be a big advantage
 • Some experience with SQL server 2008 or later
 • Willing to learn new skills
 • Good communication skills
 • Problem solver

 

สมัครงานตำแหน่ง JAVA developer

Responsibilities

Provides high quality leadership to manage and is accountable for all aspects of the departmental performance to maximise: Sales Conversion, Customer satisfaction, Retention, Employee Satisfaction, Technology Utilization to ensure high Productivity, Quality and Operational Efficiency in Cost Effective manner. The goal is to do everything possible to attain goals and achieve great results for the company.

Job Duties

 • Establishes and communicates action plans to ensure all CC members work with a focused direction to provide excellent performances.
 • Leads, coaches, develops, supports, and motivates all Team Leaders to ensure their respective team is achieving sales, service, productivity, quality and operational goals.
 • CAP Analysis, Resources planning & rostering, and participate in the recruitment process
 • Monitor campaigns, promotions and events to ensure better customer management.
 • Demonstrates and explains effective sales and service techniques to team.
 • Handles special requests and unique customer situations promptly and effectively.
 • Ensure customer compliments/complaints, tracking/resolution and analysis process is in place so that it will be managed promptly and effectively within 24 hours.
 • Hold call calibration sessions and do call evaluation regularly to ensure quality of calls made and managed, information given is correct, accurate and regulatory compliance.
 • Identifies high potential team members and promotes their development and advancement
 • Ensures that all Service Experts receive their monthly 1:1 on Scorecard, QA coaching and performance appraisal (half-yearly) on time.
 • Work closely with Trainer to provide supports to in-house training courses and on-the-job training for Service Experts as needed.
 • Service Center Process Audit half-yearly with Action Plan Implementation for continual improvement
 • To support & implement any ad-hoc business projects as instructed by Line Manager

Requirements

 • Proven experience as call center manager or similar position in a highly customer sales and service driven contact centre environment.
 • Knowledge of performance evaluation and customer service metrics
 • Solid understanding of reporting and budgeting procedures
 • Proficient in MS Office and call center equipment/software programs
 • Certified Call Center Qualifications (e.g. COPC, ISO10002) or any equivalent qualification is a plus
 • Bachelor degree in Business Administration, Communications, Marketing or any related field
 • Thai Nationality is preferable with excellence command of spoken and written English
 • Prior experiences in Auto Insurance with Non-life broker license is an advantage
 • Analytical and conceptual thinking – using logic and reason, creative and strategic
 • Ability to work in a fast-paced, deadline driven, cross-functional team, Customer Focus, Team Player, Creativity, Time Management, Strong Reporting & Analytical Skills and supervisory skills.
 • Customer and service-oriented, patient and strong perseverance, and work well under stress. Possess of excellent communication, interpersonal, organizational and supervisory skills.
 • Lesser equivalent experience/requirement may consider as Assistant Manager
สมัครงานตำแหน่ง Assistant Contact Center Manager

Job Duties

• Review, initiate, pursue and complete assigned claim files with TP is involved and TP at fault.
• Ensure Knock for Knock claims are reviewed regularly and update actions are suggested/taken
• Maintain knowledge of regulation, practices and laws regarding claim recovery handling/subrogation.
• Process work in accordance with all quality, quantity and timeliness standards on a consistent basis. Proactively manage and keep claim inventory current.
• Develop strong and effective relationships with internal and external business partners regarding all aspects of subrogation procedures and guidelines and proper preparation of files for referral.
• Perform other duties as assigned.
• Continue to learn and update skills.
• Identify opportunities for process improvement.
• Participate in department cross-training.

Requirements

• Bachelor’s degree or higher in Law or related field would be a big advantage
• Experience in insurance is preferred but not compulsory.
• Prior experiences in especially the role of Recovery/Subrogation would be a big advantage.
• Thai Nationality is preferable with excellence command of spoken and written English
• Ability to work in a fast-paced and result oriented organization,
• You must be a team player and possess excellent communication, interpersonal, organizational and supervisory skills.

สมัครงานตำแหน่ง Recovery Officer

Job Duties

• Provide sales and services on all products offered by the Company to new and existing customers using multi-channels but not limited to phone via inbound/outbound, email, chats, social media and faxes
• Handle all the customer interactions during the customer journey includes but not limited to leads generation, quotations, sales, Car inspection, Claim enquiry, NCD and Document verification, customer account maintenance, policy endorsement, payment follow up, renewals and surveys.
• Models and reinforces sales and service standards in all interactions with customers
• Handle credit card details sensibly to complete end to end sales transaction in high compliance manner
• Makes personal contribution to the achievement of retention goals by delivering an excellent level of customer service
• Handles all customers’ enquires, problems, and concerns by providing accurate information that is timely and responsive
• Educates and directs customers to appropriate delivery channels for sales and service transactions.
• Ensures that all customers’ concerns and complaints are satisfactorily resolved within agreed service pledge.
• Anticipates customer needs, handle complaints and potential problems. Seeks out ways to increase customer satisfaction.
• Builds long-term relationships with customers by providing “individualized” service.
• Handle all ad-hoc tasks as assigned by the Line Manager from time to time

 

Requirement

 • Bachelor degree in business administration or related field
 • Preferably with past experience in a highly customer sales and service driven environment
 • Thai Nationality is preferable with excellence command of spoken and written English
 • Prior experiences in Auto Insurance with Non-life broker license, especially the role of Service Administration and Customer Support Management will be advantaged
 • Analytical and conceptual thinking – using logic and reason, creative and strategic
 • Ability to work in a fast-paced, deadline driven, cross-functional team, Customer Focus, Team Player, Creativity, Time Management, Strong Reporting & Analytical Skills
สมัครงานตำแหน่ง Service Expert – Inbound Sales

Job Duties

• Handle in bound call of first notification of loss (FNOL) and surveyor assignment and closed FNOL report.
• Communicate with customers, updating the customers of the progress of their claims at stage of FNOL.
• Able to quickly required information, reassure the customer, provide direction, answers to basic claim questions and advise further claim process.
• Gather claim report upon receipt of FNOL by phone, fax, website, mobile app and walk-ins from all internal party and 3rd party outsource and process claim accordingly.
• Enter new claims at FNOL stage in claimable and ensure all transactions are posted/released.
• Submit new claims to claim handling team within timeline.
• Handle complaints at the first point of contact.
• Monitor Web App dispatching, review and consider to call back and process claim accordingly.
• Overseeing car inspection and coordinate with Contact Center and 3rd party inspector related matter.
• Participate in Claim Project updated.
• Report and handling of concerns, compliments from customers and third party with recommended solutions and areas of improvement.
• Share work experience and knowledge with colleagues through team meetings.
• Actively participate in process improvement sessions, providing constructive feedback and suggestions.
• Perform other duties as assigned by Manager with fully supporting.

Requirement

 • Bachelor’s degree or higher
 • At least 2 years of claims experience and have expert knowledge
 • Strong Knowledge in Motor Insurance product
 • Relevant insurance certificate is an advantage
 • Good spoken and written communication skills (Good in English communication is an advantage)
 • Ability to resolve complex and complaints case
 • Excellent customer service and negotiation skills
 • Accuracy and attention to detail
 • Ability to analyze information
 • Good administrative and computer skills

 

สมัครงานตำแหน่ง Service Expert – Claim Call Center

Job Duties

• Serves as a Supervisor for the Customer Care Team. Establishes and communicates sales, service, quality and productivity goals and action plans to individual members; ensures that all team members work with a focused direction to provide excellent performances.
• Leads, coaches, develops, supports, and motivates all team members to achieve service and operational goals.
• Participate in the recruitment process, lead and motivate the team.
• Monitor campaigns, promotions and events to ensure better customer management.
• Demonstrates and explains effective sales and service techniques to team.
• Handles special requests and unique customer situations promptly and effectively.
• Communicates sales and service initiatives and expectations to team members.
• Review staffing schedules on a daily basis to ensure effective scheduling.
• Observes and monitors team performance throughout the day to ensure that sales & service standards achieved.
• Ensure customer compliments/complaints, tracking/resolution and analysis process is in place so that it will be managed promptly and effectively within 24 hours.
• Do call evaluation to ensure quality of calls made and managed, information given is correct, accurate and regulatory compliance.
• Identifies high potential team members and promotes their development and advancement
• Ensures that all Service Experts receive their monthly coaching and performance appraisal (half-yearly) on time.
• Work closely with Trainer to provide supports to in-house training courses and on-the-job training for Service Experts as needed.
• To support & implement any ad-hoc business projects as instructed by Line Manager

Requirement

 • Bachelor degree in business administration or related field
 • Minimum of 3 years’ experience in a highly customer sales and service driven contact centre environment
 • Thai Nationality is preferable with  good English skill (spoken & written)
 • Prior experiences in Auto Insurance with Non-life broker license, especially the role of Contact Centre Management will be advantaged
 • Analytical and conceptual thinking – using logic and reason, creative and strategic
 • Ability to work in a fast-paced, deadline driven, cross-functional team, Customer Focus, Team Player, Creativity, Time Management, Strong Reporting & Analytical Skills and supervisory skills
 • Customer and service-oriented, patient and strong perseverance, and work well under stress. You must be a team player and possess excellent communication, interpersonal, organizational and supervisory skills.
สมัครงานตำแหน่ง Contact Center Leader