ร่วมงานกับเรา

ก้าวกระโดดสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน…

รู้ใจ คือบริษัทของคนหัวสมัยใหม่ ที่ใช้นวัตกรรมมาตอบโจทย์ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจบนอินเตอร์เน็ทที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เราเสนอผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้าประสบความสำเร็จในสายงาน เรากำลังมองหาผู้ร่วมงานที่มีความกะตือรือร้น มีพลังไม่หยุดนิ่ง ต้องการทำงานในบรรยากาศที่ไม่บ่าเบื่อซ้ำซาก และต้องการความก้าวหน้าอย่างแตกต่าง

สนใจมาเป็นครอบครัวรู้ใจ? ติดต่อ 038-030350-1 , Linkedin หรือ ส่งประวัติการทำงานของคุณมาที่
career@roojai.com

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้

Responsibilities

 • Cost control of the repair costs (labor, part)
 • Obtain preferential treatment from workshop (lower cost, faster time to repair)
 • Guarantee quality repair done for customer
 • Identify Fraud (preexisting damages, staged accident

Job Duties

 • Handle desktop survey and physical survey with fast and quick repair process for both customer and third party.
 • Liaise with external providers to ensure claims are managed in a cost and time effective manner in line with Company service standards and expectations
 • Make decision on the replacement of damaged parts.
 • Be able to correctly adjusting the repair cost according to the GIA repair price list.
 • Negotiate and agree on the repair cost with the garage, claimant and/or third party.
 • Inform Claim Handler for estimates repair cost with scan all necessary documentation in Claimable.
 • Ensure that estimates are maintained as a true reflection of the potential or actual claim exposure.
 • Expand garages and dealers network for company to consideration on expanding the network.
 • Handle customer complaints, resolve situations to meet customers’ satisfaction.
 • Participate in Claim Project updated.
 • Sharing work experience and knowledge with colleagues through team meetings.
 • Actively participate in process improvement sessions, providing constructive feedback and suggestions.
 • Perform other duties as assigned.

Requirements

 • Bachelor’s degree or higher
 • At least 5 years of claims experience.
 • Negotiation skills, technical skills, knowledge in Automobile repair and motor insurance.
 • Relevant insurance certificate is an advantage
 • Good spoken and written communication skills (Good in English communication is an advantage)
 • Ability to resolve complex and complaints case
 • Available travel upcountry
 • Good team player
 • Accuracy and attention to detail
 • Ability to analyze information
 • Good administrative and computer skills
สมัครงานตำแหน่ง Claims Assessor

Responsibilities

The Business Analyst has a deep understanding of the business needs, processes in place, and challenges faced. He/she comes-up with solutions that are efficient, gather and document business requirements, and ensures that the end delivery meets the business expectations.

Job Duties

 • Gather and document business requirements (across all IT applications)
 • Come-up with solutions that are efficient and pragmatic
 • Brief and guide the development and testing team about the scope of work
 • Review the technical solution documents
 • Review the test matrix, and ensure that there is no gap in understanding
 • Facilitate the communication between developers and testers so that issues get fixed quickly
 • Keep business involved and updated throughout the course of the project
 • Prepare training manual
 • Conduct end user training
 • Get production issues quickly attended to
 • Log change requests and defects and help in the prioritization
 • Help define release scope
 • Ensure good communication between business and IT
 • Help manage external vendors
 • Keep abreast with new solutions and features introduced by Salesforce and other vendors,

Requirements

 • Minimum 7 years of experience in the insurance industry
 • Some experience with Salesforce would be a big advantage
 • Fluent in Thai and English
 • Good interpersonal skills
 • Pragmatic and self-driven

 

สมัครงานตำแหน่ง Business Analyst

Responsibilities

The Business Solution Manager oversee all IT developments, from scoping to implementation. He is responsible to deliver solutions that are cost effective, to promote system automation, and to look after the continuous improvement of our systems. He is also in charge of production support

Job Duties

 • Ensure that solutions delivered meet stakeholders expectations
  • Gather and document business requirements (across all IT applications)
  • Design technical solutions together with developers
  • Ensure that Business Requirement Documents are comprehensive
  • Get solutions reviewed and approved by the business owners
 • Plan regular system releases
  • Get change requests and defects prioritized
  • Define the scope of the releases
  • Comeup with an implementation schedule
 • Coordinate the implementation
  • Brief and guide the development and testing team about the scope
  • Review test matrix, and ensure that there is no gap in understanding
  • Help the team find solutions, and bring focus
  • Facilitate the communication between developers and testers so that issues get fixed quickly
  • Closely monitor progress and ensure that deadlines are met
 • Coordinate User Acceptance tests
  • Conduct end user training
  • Provide UAT support
  • Organize UAT signoff
 • Organize and monitor production deployment
  • Coordinate the deployment process
  • Organize smoke tests in production
  • Communicate release planning and deployment
 • Ensure that operations get fast and effective support
  • Get production issues quickly attended to
  • Ensure that change requests and defects are properly logged and prioritised
  • Ensure good communication between business and IT

Requirements

• Minimum 10 years of experience in the insurance industry as a Business Analyst or Project Manager
• Fluent in Thai and English
• Good interpersonal skills
• Pragmatic and self-driven

สมัครงานตำแหน่ง Business Solution Manager

Job Duties 

 • Designing web pages to provide high functionality and usability
 • Work closely with the Marketing and IT team to develop web application ( Data Entry
 • Form )  sites and everything digital
 • Create visual concepts that communicate key ideas, product features, and promotions
 • Supervise the creation of the brand identity
 • Design attractive graphics and typography for web pages
 • Solve experience problems and design for optimal UX while including all requirements
 • with the ability to scale
 • Assess workload and priorities to make certain all tasks are completed on schedule

Requirement

 •  Designing web pages to provide high functionality and usability
 •  Work closely with the Marketing and IT team to develop web application ( Data Entry
 • Form )  sites and everything digital
 • Create visual concepts that communicate key ideas, product features, and promotions
 • Supervise the creation of the brand identity
 • Design attractive graphics and typography for web pages
 • Solve experience problems and design for optimal UX while including all requirements
 • with the ability to scale
 • Assess workload and priorities to make certain all tasks are completed on schedule

Preferred Skills / Experience

 • E-commerce experience strongly preferred
 • Good English communication skills
 • Web & Application Design is an asset
 • Web Development ( Data Entry Form ) skills are an asset
สมัครงานตำแหน่ง Web Designer (UX/UI)

Job Duties

• Review, initiate, pursue and complete assigned claim files with TP is involved and TP at fault.
• Ensure Knock for Knock claims are reviewed regularly and update actions are suggested/taken
• Maintain knowledge of regulation, practices and laws regarding claim recovery handling/subrogation.
• Process work in accordance with all quality, quantity and timeliness standards on a consistent basis. Proactively manage and keep claim inventory current.
• Develop strong and effective relationships with internal and external business partners regarding all aspects of subrogation procedures and guidelines and proper preparation of files for referral.
• Perform other duties as assigned.
• Continue to learn and update skills.
• Identify opportunities for process improvement.
• Participate in department cross-training.

Requirements

• Bachelor’s degree or higher in Law or related field would be a big advantage
• Experience in insurance is preferred but not compulsory.
• Prior experiences in especially the role of Recovery/Subrogation would be a big advantage.
• Thai Nationality is preferable with excellence command of spoken and written English
• Ability to work in a fast-paced and result oriented organization,
• You must be a team player and possess excellent communication, interpersonal, organizational and supervisory skills.

สมัครงานตำแหน่ง Recovery Officer

Job Duties

• Provide sales and services on all products offered by the Company to new and existing customers using multi-channels but not limited to phone via inbound/outbound, email, chats, social media and faxes
• Handle all the customer interactions during the customer journey includes but not limited to leads generation, quotations, sales, Car inspection, Claim enquiry, NCD and Document verification, customer account maintenance, policy endorsement, payment follow up, renewals and surveys.
• Models and reinforces sales and service standards in all interactions with customers
• Handle credit card details sensibly to complete end to end sales transaction in high compliance manner
• Makes personal contribution to the achievement of retention goals by delivering an excellent level of customer service
• Handles all customers’ enquires, problems, and concerns by providing accurate information that is timely and responsive
• Educates and directs customers to appropriate delivery channels for sales and service transactions.
• Ensures that all customers’ concerns and complaints are satisfactorily resolved within agreed service pledge.
• Anticipates customer needs, handle complaints and potential problems. Seeks out ways to increase customer satisfaction.
• Builds long-term relationships with customers by providing “individualized” service.
• Handle all ad-hoc tasks as assigned by the Line Manager from time to time

 

Requirement

 • Bachelor degree in business administration or related field
 • Preferably with past experience in a highly customer sales and service driven environment
 • Thai Nationality is preferable with excellence command of spoken and written English
 • Prior experiences in Auto Insurance with Non-life broker license, especially the role of Service Administration and Customer Support Management will be advantaged
 • Analytical and conceptual thinking – using logic and reason, creative and strategic
 • Ability to work in a fast-paced, deadline driven, cross-functional team, Customer Focus, Team Player, Creativity, Time Management, Strong Reporting & Analytical Skills
สมัครงานตำแหน่ง Service Expert – Inbound Sales

Job Duties

• Handle in bound call of first notification of loss (FNOL) and surveyor assignment and closed FNOL report.
• Communicate with customers, updating the customers of the progress of their claims at stage of FNOL.
• Able to quickly required information, reassure the customer, provide direction, answers to basic claim questions and advise further claim process.
• Gather claim report upon receipt of FNOL by phone, fax, website, mobile app and walk-ins from all internal party and 3rd party outsource and process claim accordingly.
• Enter new claims at FNOL stage in claimable and ensure all transactions are posted/released.
• Submit new claims to claim handling team within timeline.
• Handle complaints at the first point of contact.
• Monitor Web App dispatching, review and consider to call back and process claim accordingly.
• Overseeing car inspection and coordinate with Contact Center and 3rd party inspector related matter.
• Participate in Claim Project updated.
• Report and handling of concerns, compliments from customers and third party with recommended solutions and areas of improvement.
• Share work experience and knowledge with colleagues through team meetings.
• Actively participate in process improvement sessions, providing constructive feedback and suggestions.
• Perform other duties as assigned by Manager with fully supporting.

Requirement

 • Bachelor’s degree or higher
 • At least 2 years of claims experience and have expert knowledge
 • Strong Knowledge in Motor Insurance product
 • Relevant insurance certificate is an advantage
 • Good spoken and written communication skills (Good in English communication is an advantage)
 • Ability to resolve complex and complaints case
 • Excellent customer service and negotiation skills
 • Accuracy and attention to detail
 • Ability to analyze information
 • Good administrative and computer skills

 

สมัครงานตำแหน่ง Service Expert – Claim Call Center

Job Duties

• Serves as a Supervisor for the Customer Care Team. Establishes and communicates sales, service, quality and productivity goals and action plans to individual members; ensures that all team members work with a focused direction to provide excellent performances.
• Leads, coaches, develops, supports, and motivates all team members to achieve service and operational goals.
• Participate in the recruitment process, lead and motivate the team.
• Monitor campaigns, promotions and events to ensure better customer management.
• Demonstrates and explains effective sales and service techniques to team.
• Handles special requests and unique customer situations promptly and effectively.
• Communicates sales and service initiatives and expectations to team members.
• Review staffing schedules on a daily basis to ensure effective scheduling.
• Observes and monitors team performance throughout the day to ensure that sales & service standards achieved.
• Ensure customer compliments/complaints, tracking/resolution and analysis process is in place so that it will be managed promptly and effectively within 24 hours.
• Do call evaluation to ensure quality of calls made and managed, information given is correct, accurate and regulatory compliance.
• Identifies high potential team members and promotes their development and advancement
• Ensures that all Service Experts receive their monthly coaching and performance appraisal (half-yearly) on time.
• Work closely with Trainer to provide supports to in-house training courses and on-the-job training for Service Experts as needed.
• To support & implement any ad-hoc business projects as instructed by Line Manager

Requirement

 • Bachelor degree in business administration or related field
 • Minimum of 3 years’ experience in a highly customer sales and service driven contact centre environment
 • Thai Nationality is preferable with  good English skill (spoken & written)
 • Prior experiences in Auto Insurance with Non-life broker license, especially the role of Contact Centre Management will be advantaged
 • Analytical and conceptual thinking – using logic and reason, creative and strategic
 • Ability to work in a fast-paced, deadline driven, cross-functional team, Customer Focus, Team Player, Creativity, Time Management, Strong Reporting & Analytical Skills and supervisory skills
 • Customer and service-oriented, patient and strong perseverance, and work well under stress. You must be a team player and possess excellent communication, interpersonal, organizational and supervisory skills.
สมัครงานตำแหน่ง Contact Center Leader

Job Duties

• Identify and document test scenarios
• Help develop test plans
• Help maintain the regression pack
• Execute test scenarios
• Log and document defects identified during testing
• Quickly identify and escalate defects with high severity to the project team
• Participate actively in bug scrub meetings
• Re-test defects marked as fixed and update status
• Perform regression testing
• Work closely with the business analysts and developers
• Perform smoke tests after system deployments

Requirements

 • Bachelor or Master Degree
 • Some experience in the finance industry would be a plus
 • Good with numbers
 • Fluent in Thai and English
 • Good interpersonal skills
 • Systematic and meticulous
สมัครงานตำแหน่ง QA Tester