ร่วมงานกับเรา

ก้าวกระโดดสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน…

รู้ใจ คือบริษัทของคนหัวสมัยใหม่ ที่ใช้นวัตกรรมมาตอบโจทย์ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจบนอินเตอร์เน็ทที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เราเสนอผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้าประสบความสำเร็จในสายงาน เรากำลังมองหาผู้ร่วมงานที่มีความกะตือรือร้น มีพลังไม่หยุดนิ่ง ต้องการทำงานในบรรยากาศที่ไม่บ่าเบื่อซ้ำซาก และต้องการความก้าวหน้าอย่างแตกต่าง

สนใจมาเป็นครอบครัวรู้ใจ? ติดต่อ 033-030350-2 , Linkedin หรือ ส่งประวัติการทำงานของคุณมาที่
career@roojai.com

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้

Responsibilities

Create multi-channel media plans leveraging media research tools and resources to aid in plan development and buy recommendations that deliver on established KPIs.

Job Duties

 • Plan and execute paid search, RTB, SEO, social media advertising campaigns
 • Manage Google AdWords(Search and Display), DSPs, Facebook, Instagram, YouTube, Native and Bing advertising accounts
 • Measure and report performance of all digital marketing campaigns, and assess against goals (ROI and KPIs)
 • Identify trends and optimize spend
 • Improve ads performance based on data
 • Plan, execute, and measure A/B testing experiments and conversion tests
 • Collaborate with internal and external teams to create landing pages and optimize user experience
 • Evaluate user experience and customer decision journey across multiple channels
 • Optimize conversion funnels
 • Collaborate with agencies and other vendor partners for content and branding strategies
 • Evaluate emerging technologies and new market opportunities
 • Effectively manage all daily tasks as well as guide development and education of team members.

Qualification

 • Bachelor’s degree required. Minimum 3 years of Digital Marketing experience.
 • Experience using advertising platforms such as AdWords, Facebook Ads Manager, Yengo, Taboola and RTB/DSP platforms.
 • Excellent communication skills in Thai and English; ability to manage expectation of others appropriately.
 • Possess a positive work ethic, showing enthusiasm, a sense of urgency to meet deadlines
 • Be a team player.
 • Proven organizational ability with strong attention to detail; able to see the big picture while paying attention to details.
 • Exceptional quantitative and qualitative reporting skills.
 • Strong strategic planning abilities, command of basic statistics and testing, critical thinking, and presentation skills. Professional and self-motivated.
 • Experience managing a budget required
  Demonstrated ability to develop digital media plans
 • Deep understanding of SEO concepts
สมัครงานตำแหน่ง Online Marketing Manager

Responsibilities

The Junior Online Marketing Executive will work with our Online Advertising Manager & CMO to assist with the day-to-day tasks of optimizing and creating effective online advertising campaigns, including paid search, display, social media and video. The person in this position must be detail-oriented, analytical, proactive, well organized, with strong written and verbal communication skills, and a desire to learn and excel.

The Junior Online Marketing Executive will implement and deliver digital campaigns that drive traffic and conversion to Roojai.com.

The Junior Online Marketing Executive will be responsible for all paid marketing to our site. This position will also be key player for how we approach social media, paid search, display, and video, delivering audience growth, engagement and traffic.

Job Duties

 • Leverage the online media budget and resources to aid in reaching established KPIs
 • Plan and execute paid search, social media advertising, video and native advertising
 • Manage Google AdWords (Search, Display and Video), Facebook Ads Manager, Native and Bing advertising accounts
 • Measure and report performance of all digital marketing campaigns, and assess against goals (ROI and KPIs)
 • Identify trends and optimize spend
 • Improve ads performance based on data
 • Plan, execute, and measure A/B testing experiments and conversion tests
 • Collaborate with internal and external teams to create landing pages and optimize user experience
 • Evaluate user experience and customer decision journey across multiple channels
 • Optimize conversion funnels
 • Support the SEO efforts
 • Collaborate with agencies and other vendor partners for content and branding strategies
 • Evaluate emerging technologies and new market opportunities

Qualification

 • Bachelor’s degree in Marketing or other relevant field
 • 5+ years’ experience in online marketing, social media management and web analytics
 • Proficiency with Microsoft Word, PowerPoint, and Excel
 • In-depth knowledge of Google Analytics
 • Excellent communication skills in Thai and English
 • Ability to manage expectation of others appropriately
 • Exceptional analysis and decision making, able to shift through large amounts of information to draw sound conclusions
 • Strong planning and organization skills, able to manage multiple competing deadlines while maintaining attention to detail
 • Strong teamwork, successfully engages with others to build, and maintain positive relationships
 • Exceptional Critical Thinking skills
 • Ability to have evidence-based opinions and stand-up for them
 • Ability to change his/her mind when presented with new evidence
 • Exceptional quantitative and qualitative reporting skills.
 • Strong strategic planning abilities, command of basic statistics and testing, and presentation skills
 • Experience managing a budget required
 • Demonstrated ability to develop digital media plans
 • Understanding of SEO concept
สมัครงานตำแหน่ง Senior Digital Marketing

Responsibilities

Drive the comprehensive, multi-dimensional digital communications strategy across all Marcom channels, while ensuring all communication initiatives are in line with the brand strategy and direction.  Marketing executives contribute to and develop integrated marketing campaigns, ensuring and accountable for the online presence including all social and media aspects.

Job Duties

 • supporting the marketing manager and other colleagues.
 • Plan, implement and evaluate the best daily-management processes for all digicom materials both internally and externally through resources (agencies) in briefings and execution.
 • Manage the content on social networks, digital advertisements, blogs, and others in the digital universe as assigned by managers.
 • Track regular performance to evaluate against goals across all digicom initiatives.
 • Initiate partnerships, affiliates and sponsorships to maximize brand reach, and awareness.
 • Evaluate brand marketing plans and campaigns, consumer knowledge, industry movements and monitor competitor activities both online and offline providing insights to improve competitiveness in the market.
 • Managing assigned budget for marketing communication initiatives for the best ROI.
 • Assist Marketing Communication Manager with other marketing-related activities as required.
 • liaising and networking with a range of stakeholders including customers, colleagues, suppliers and partner organisations;
 • communicating with target audiences and managing customer relationships;
 • liaising with designers and printers; organising photo shoots;
 • arranging the effective distribution of marketing materials;
 • conducting market research, for example using customer questionnaires and focus groups;
 • contributing to, and developing, marketing plans and strategies;
 • evaluating marketing campaigns;
 • monitoring competitor activity;

Qualification

 • Degrees in related major:
  • advertising;
  • business or management;
  • communications;
  • IT or computer science;
  • marketing;
 • At least 2 years marketing experience within social and digital communications
 • Great communication skills
 • Excellent command of written and spoken English and Thai
สมัครงานตำแหน่ง Digital and Social Media Communications Executive

Responsibilities

 • Budget
 • Financial report
 • Project management
 • Accuracy of financial statements

Job Duties

 • Preparing management report
 • Preparing necessary documents to support auditor, revenue department or other   parties
 • Prepare monthly reconcile, bank reconcile
 • Secure financial flow
 • Prepare and analysis financial budget
 • Keep job data, statistic and allocate cost to the other entities
 • Implement a second level control of the financial statement
 • Preparing transaction of invoicing/recharges and billing to internal invoicing
 • Manage relationship with insurance partners
 • Other assignments (ad-hoc)

Requirements

 • Bachelor Degree with Accounting / Finance
 • Preferred to have non life insurance experience
 • Experience in accounting function at least 5 years or minimum 3 years’ experience with audit firm
 • Good command in English
 • Proficiency in computer skills, MS office, mainly Excel, SUN system is preferable
 • Strong personal skills in communication, pro-active, flexibility, positive attitude, and able to work under pressure
 • Ability to work independently and have analytical skill
 • Must be organized and process the ability to multi-tasks and the ad hoc projects
สมัครงานตำแหน่ง Financial Controller

We are looking for a developer to revamp our mobile application and expand its functionalities. The ideal candidate should have some extensive experience developing HTML5 hybrid mobile applications. He should be passionate about his job, creative, and self-driven.

We are a fast-paced company that put a lot of emphasis on technology and innovation. The successful candidate will work in a challenging and rewarding environment, he will play a leading role in the company mobile app strategy and will have the opportunity to work on many exciting projects.

Our company is based in Laem Chabang Chonburi, in a modern and conducive working environment.

 

Job duties

 • Develop and maintain the company mobile application
  • Help identify and select the right tools and framework for the development of our mobile app
  • Provide effort estimations and project timelines
  • Develop code
  • Perform unit tests
  • Help in the system deployment activities
  • Review and address issues raised during testing
  • Work closely with the project and testing team
  • Keep abreast with new solutions and technologies available on the market
  • Make recommendations on possible evolutions

 

 • Production support
  • Help address production issues
  • Provide technical support and guidance

 

 • Ensure that coding is of high quality
  • Follow coding principles and best practices
  • Ensure that the technical documentation is appropriate and kept up-to date
  • Implement solutions that are easy to maintain, resilient, scalable (in term of work load and functions), and fast

 

Qualifications

 • Bachelor or master’s Degree in IT
 • Deep understanding of HTML 5, CSS/CSS3, JavaScript, Apache Cordova
 • Proficient with at least one popular HTML5 hybrid framework (PhoneGap, Ionic, Onsen, Framework7, Quasar etc)
 • At least 5 years of experience developing hybrid mobile applications
 • Fast learner, team player
สมัครงานตำแหน่ง Hybrid Mobile App developer

We are looking for a Salesforce administrator. The ideal candidate should have a few years of experience working with Salesforce, and he should have a deep understanding of how process builder, workflows, access rights, reports, and deployments, are managed in Salesforce.

We are a fast-paced company that put a lot of emphasis on technology and innovation. The successful candidate will work in a challenging and rewarding environment, he will have the opportunity to work on many exciting projects, and to further develop his Salesforce expertise.

Our company is based in Laem Chabang Chonburi, in a modern and conducive working environment.

 

Job duties

 • Design technical solutions together with developers
 • Maintain the Salesforce objects and input screens
 • Develop and maintain the workflows in Salesforce
 • Develop and maintain the Salesforce reports and dashboards
 • Manage user access, queues, and the company hierarchy in Salesforce
 • Develop and maintain the document and email templates
 • Create change sets and manage deployment activities
 • Identify, install, and implement system add-ons
 • Ensure good communication between business and IT
 • Ensure that change requests and defects are properly logged
 • Provide production support

 

Qualifications

 • Minimum 3 years of experience working with Salesforce
 • Fluent in Thai and English
 • Good interpersonal skills
 • Problem solver
สมัครงานตำแหน่ง Salesforce administrator

We are looking for a J2EE developer to work on our Salesforce environment (the world #1 CRM platform). The ideal candidate should have some experience working on a core application in the financial sector, or he should have few years of experience working with Salesforce. He should be a fast learner that wants to be challenge and learn new skills.

We are a fast-paced company that put a lot of emphasis on technology and innovation. The successful candidate will work in a challenging and rewarding environment, he will have the opportunity to work on many exciting projects, and to become a certified Salesforce Developer.

Our company is based in Laem Chabang Chonburi, in a modern and conducive working environment.

 

Job duties

 • Help in the development and the maintenance of our applications
  • Provide effort estimations and project timelines
  • Issue detailed technical specifications
  • Develop code
  • Perform unit tests
  • Help in the system deployment activities
  • Review and address issues raised during testing
  • Work closely with the project and testing team
  • Come-up with innovative solutions, and keep abreast with new technologies and Salesforce solutions

 

 • Production support
  • Help address production issues
  • Provide technical support and guidance

 

 • Ensure that coding is of high quality
  • Follow coding principles and best practices
  • Ensure that the technical documentation is appropriate and kept up-to date
  • Implement solutions that are easy to maintain, resilient, scalable (in term of work load and functions), and fast

 

Qualifications

 • Minimum 5 years of experience as a Java J2EE developer
 • Some experience with Salesforce would be a big advantage
 • Some experience with SQL server 2008 or later
 • Willing to learn new skills
 • Good communication skills
 • Problem solver

 

สมัครงานตำแหน่ง JAVA developer

We are looking for a front-end developer to work on our eCommerce websites (www.roojai.com plus other websites under the group). The ideal candidate should have some experience working on a mobile friendly eCommerce website. He should have some good UI/UX design sense, and he should be passionate about his job.

We are a fast-paced company that put a lot of emphasis on technology and innovation. The successful candidate will work in a challenging and rewarding environment, he will have the opportunity to work on many exciting projects, and to further develop his technical skills.

Our company is based in Laem Chabang Chonburi, in a modern and conducive working environment.

 

Job duties

 • Design transactional web pages and flows that are efficient, and offer great user experience
 • Design communication templates
 • Generate HTML, CSS, and front-end rendering scripts
 • Code on A/B testing variations
 • Cooperate closely with the web designer and marketing team
 • Come-up with innovative solutions, and keep abreast with new technologies and web design trends
 • Adhere to the company coding principles and best practices
 • Ensure that the code is of good quality, so that the website is easy to maintain, resilient, scalable (in term of work load and functions), and fast

 

Qualifications

 • Bachelor’s Degree in Web Design, IT or related fields
 • Deep understanding of HTML 5, CSS/CSS3, JavaScript
 • Proficient with Jquery, Bootsrap v3, and WordPress
 • Some experience with Vue.js would be a plus
 • At least 3 years of experience working on a responsive eCommerce website
 • Good design sense
 • Fast learner, team player
สมัครงานตำแหน่ง Front-end developer

Responsibilities

Provides high quality leadership to manage and is accountable for all aspects of the departmental performance to maximise: Sales Conversion, Customer satisfaction, Retention, Employee Satisfaction, Technology Utilization to ensure high Productivity, Quality and Operational Efficiency in Cost Effective manner. The goal is to do everything possible to attain goals and achieve great results for the company.

Job Duties

 • Establishes and communicates action plans to ensure all CC members work with a focused direction to provide excellent performances.
 • Leads, coaches, develops, supports, and motivates all Team Leaders to ensure their respective team is achieving sales, service, productivity, quality and operational goals.
 • CAP Analysis, Resources planning & rostering, and participate in the recruitment process
 • Monitor campaigns, promotions and events to ensure better customer management.
 • Demonstrates and explains effective sales and service techniques to team.
 • Handles special requests and unique customer situations promptly and effectively.
 • Ensure customer compliments/complaints, tracking/resolution and analysis process is in place so that it will be managed promptly and effectively within 24 hours.
 • Hold call calibration sessions and do call evaluation regularly to ensure quality of calls made and managed, information given is correct, accurate and regulatory compliance.
 • Identifies high potential team members and promotes their development and advancement
 • Ensures that all Service Experts receive their monthly 1:1 on Scorecard, QA coaching and performance appraisal (half-yearly) on time.
 • Work closely with Trainer to provide supports to in-house training courses and on-the-job training for Service Experts as needed.
 • Service Center Process Audit half-yearly with Action Plan Implementation for continual improvement
 • To support & implement any ad-hoc business projects as instructed by Line Manager

Requirements

 • Proven experience as call center manager or similar position in a highly customer sales and service driven contact centre environment.
 • Knowledge of performance evaluation and customer service metrics
 • Solid understanding of reporting and budgeting procedures
 • Proficient in MS Office and call center equipment/software programs
 • Certified Call Center Qualifications (e.g. COPC, ISO10002) or any equivalent qualification is a plus
 • Bachelor degree in Business Administration, Communications, Marketing or any related field
 • Thai Nationality is preferable with excellence command of spoken and written English
 • Prior experiences in Auto Insurance with Non-life broker license is an advantage
 • Analytical and conceptual thinking – using logic and reason, creative and strategic
 • Ability to work in a fast-paced, deadline driven, cross-functional team, Customer Focus, Team Player, Creativity, Time Management, Strong Reporting & Analytical Skills and supervisory skills.
 • Customer and service-oriented, patient and strong perseverance, and work well under stress. Possess of excellent communication, interpersonal, organizational and supervisory skills.
 • Lesser equivalent experience/requirement may consider as Assistant Manager
สมัครงานตำแหน่ง Assistant Contact Center Manager

Responsibilities

 • Cost control of the repair costs (labor, part)
 • Obtain preferential treatment from workshop (lower cost, faster time to repair)
 • Guarantee quality repair done for customer
 • Identify Fraud (preexisting damages, staged accident

Job Duties

 • Handle desktop survey and physical survey with fast and quick repair process for both customer and third party.
 • Liaise with external providers to ensure claims are managed in a cost and time effective manner in line with Company service standards and expectations
 • Make decision on the replacement of damaged parts.
 • Be able to correctly adjusting the repair cost according to the GIA repair price list.
 • Negotiate and agree on the repair cost with the garage, claimant and/or third party.
 • Inform Claim Handler for estimates repair cost with scan all necessary documentation in Claimable.
 • Ensure that estimates are maintained as a true reflection of the potential or actual claim exposure.
 • Expand garages and dealers network for company to consideration on expanding the network.
 • Handle customer complaints, resolve situations to meet customers’ satisfaction.
 • Participate in Claim Project updated.
 • Sharing work experience and knowledge with colleagues through team meetings.
 • Actively participate in process improvement sessions, providing constructive feedback and suggestions.
 • Perform other duties as assigned.

Requirements

 • Bachelor’s degree or higher
 • At least 5 years of claims experience.
 • Negotiation skills, technical skills, knowledge in Automobile repair and motor insurance.
 • Relevant insurance certificate is an advantage
 • Good spoken and written communication skills (Good in English communication is an advantage)
 • Ability to resolve complex and complaints case
 • Available travel upcountry
 • Good team player
 • Accuracy and attention to detail
 • Ability to analyze information
 • Good administrative and computer skills
สมัครงานตำแหน่ง Claims Assessor

Responsibilities

The Business Analyst has a deep understanding of the business needs, processes in place, and challenges faced. He/she comes-up with solutions that are efficient, gather and document business requirements, and ensures that the end delivery meets the business expectations.

Job Duties

 • Gather and document business requirements (across all IT applications)
 • Come-up with solutions that are efficient and pragmatic
 • Brief and guide the development and testing team about the scope of work
 • Review the technical solution documents
 • Review the test matrix, and ensure that there is no gap in understanding
 • Facilitate the communication between developers and testers so that issues get fixed quickly
 • Keep business involved and updated throughout the course of the project
 • Prepare training manual
 • Conduct end user training
 • Get production issues quickly attended to
 • Log change requests and defects and help in the prioritization
 • Help define release scope
 • Ensure good communication between business and IT
 • Help manage external vendors
 • Keep abreast with new solutions and features introduced by Salesforce and other vendors,

Requirements

 • Minimum 7 years of experience in the insurance industry
 • Some experience with Salesforce would be a big advantage
 • Fluent in Thai and English
 • Good interpersonal skills
 • Pragmatic and self-driven

 

สมัครงานตำแหน่ง Business Analyst

Job Duties 

 • Designing web pages to provide high functionality and usability
 • Work closely with the Marketing and IT team to develop web application ( Data Entry
 • Form )  sites and everything digital
 • Create visual concepts that communicate key ideas, product features, and promotions
 • Supervise the creation of the brand identity
 • Design attractive graphics and typography for web pages
 • Solve experience problems and design for optimal UX while including all requirements
 • with the ability to scale
 • Assess workload and priorities to make certain all tasks are completed on schedule

Requirement

 •  Designing web pages to provide high functionality and usability
 •  Work closely with the Marketing and IT team to develop web application ( Data Entry
 • Form )  sites and everything digital
 • Create visual concepts that communicate key ideas, product features, and promotions
 • Supervise the creation of the brand identity
 • Design attractive graphics and typography for web pages
 • Solve experience problems and design for optimal UX while including all requirements
 • with the ability to scale
 • Assess workload and priorities to make certain all tasks are completed on schedule

Preferred Skills / Experience

 • E-commerce experience strongly preferred
 • Good English communication skills
 • Web & Application Design is an asset
 • Web Development ( Data Entry Form ) skills are an asset
สมัครงานตำแหน่ง Web Designer (UX/UI)

Job Duties

• Review, initiate, pursue and complete assigned claim files with TP is involved and TP at fault.
• Ensure Knock for Knock claims are reviewed regularly and update actions are suggested/taken
• Maintain knowledge of regulation, practices and laws regarding claim recovery handling/subrogation.
• Process work in accordance with all quality, quantity and timeliness standards on a consistent basis. Proactively manage and keep claim inventory current.
• Develop strong and effective relationships with internal and external business partners regarding all aspects of subrogation procedures and guidelines and proper preparation of files for referral.
• Perform other duties as assigned.
• Continue to learn and update skills.
• Identify opportunities for process improvement.
• Participate in department cross-training.

Requirements

• Bachelor’s degree or higher in Law or related field would be a big advantage
• Experience in insurance is preferred but not compulsory.
• Prior experiences in especially the role of Recovery/Subrogation would be a big advantage.
• Thai Nationality is preferable with excellence command of spoken and written English
• Ability to work in a fast-paced and result oriented organization,
• You must be a team player and possess excellent communication, interpersonal, organizational and supervisory skills.

สมัครงานตำแหน่ง Recovery Officer

Job Duties

• Provide sales and services on all products offered by the Company to new and existing customers using multi-channels but not limited to phone via inbound/outbound, email, chats, social media and faxes
• Handle all the customer interactions during the customer journey includes but not limited to leads generation, quotations, sales, Car inspection, Claim enquiry, NCD and Document verification, customer account maintenance, policy endorsement, payment follow up, renewals and surveys.
• Models and reinforces sales and service standards in all interactions with customers
• Handle credit card details sensibly to complete end to end sales transaction in high compliance manner
• Makes personal contribution to the achievement of retention goals by delivering an excellent level of customer service
• Handles all customers’ enquires, problems, and concerns by providing accurate information that is timely and responsive
• Educates and directs customers to appropriate delivery channels for sales and service transactions.
• Ensures that all customers’ concerns and complaints are satisfactorily resolved within agreed service pledge.
• Anticipates customer needs, handle complaints and potential problems. Seeks out ways to increase customer satisfaction.
• Builds long-term relationships with customers by providing “individualized” service.
• Handle all ad-hoc tasks as assigned by the Line Manager from time to time

 

Requirement

 • Bachelor degree in business administration or related field
 • Preferably with past experience in a highly customer sales and service driven environment
 • Thai Nationality is preferable with excellence command of spoken and written English
 • Prior experiences in Auto Insurance with Non-life broker license, especially the role of Service Administration and Customer Support Management will be advantaged
 • Analytical and conceptual thinking – using logic and reason, creative and strategic
 • Ability to work in a fast-paced, deadline driven, cross-functional team, Customer Focus, Team Player, Creativity, Time Management, Strong Reporting & Analytical Skills
สมัครงานตำแหน่ง Service Expert – Inbound Sales

Job Duties

• Handle in bound call of first notification of loss (FNOL) and surveyor assignment and closed FNOL report.
• Communicate with customers, updating the customers of the progress of their claims at stage of FNOL.
• Able to quickly required information, reassure the customer, provide direction, answers to basic claim questions and advise further claim process.
• Gather claim report upon receipt of FNOL by phone, fax, website, mobile app and walk-ins from all internal party and 3rd party outsource and process claim accordingly.
• Enter new claims at FNOL stage in claimable and ensure all transactions are posted/released.
• Submit new claims to claim handling team within timeline.
• Handle complaints at the first point of contact.
• Monitor Web App dispatching, review and consider to call back and process claim accordingly.
• Overseeing car inspection and coordinate with Contact Center and 3rd party inspector related matter.
• Participate in Claim Project updated.
• Report and handling of concerns, compliments from customers and third party with recommended solutions and areas of improvement.
• Share work experience and knowledge with colleagues through team meetings.
• Actively participate in process improvement sessions, providing constructive feedback and suggestions.
• Perform other duties as assigned by Manager with fully supporting.

Requirement

 • Bachelor’s degree or higher
 • At least 2 years of claims experience and have expert knowledge
 • Strong Knowledge in Motor Insurance product
 • Relevant insurance certificate is an advantage
 • Good spoken and written communication skills (Good in English communication is an advantage)
 • Ability to resolve complex and complaints case
 • Excellent customer service and negotiation skills
 • Accuracy and attention to detail
 • Ability to analyze information
 • Good administrative and computer skills

 

สมัครงานตำแหน่ง Service Expert – Claim Call Center

Job Duties

• Serves as a Supervisor for the Customer Care Team. Establishes and communicates sales, service, quality and productivity goals and action plans to individual members; ensures that all team members work with a focused direction to provide excellent performances.
• Leads, coaches, develops, supports, and motivates all team members to achieve service and operational goals.
• Participate in the recruitment process, lead and motivate the team.
• Monitor campaigns, promotions and events to ensure better customer management.
• Demonstrates and explains effective sales and service techniques to team.
• Handles special requests and unique customer situations promptly and effectively.
• Communicates sales and service initiatives and expectations to team members.
• Review staffing schedules on a daily basis to ensure effective scheduling.
• Observes and monitors team performance throughout the day to ensure that sales & service standards achieved.
• Ensure customer compliments/complaints, tracking/resolution and analysis process is in place so that it will be managed promptly and effectively within 24 hours.
• Do call evaluation to ensure quality of calls made and managed, information given is correct, accurate and regulatory compliance.
• Identifies high potential team members and promotes their development and advancement
• Ensures that all Service Experts receive their monthly coaching and performance appraisal (half-yearly) on time.
• Work closely with Trainer to provide supports to in-house training courses and on-the-job training for Service Experts as needed.
• To support & implement any ad-hoc business projects as instructed by Line Manager

Requirement

 • Bachelor degree in business administration or related field
 • Minimum of 3 years’ experience in a highly customer sales and service driven contact centre environment
 • Thai Nationality is preferable with  good English skill (spoken & written)
 • Prior experiences in Auto Insurance with Non-life broker license, especially the role of Contact Centre Management will be advantaged
 • Analytical and conceptual thinking – using logic and reason, creative and strategic
 • Ability to work in a fast-paced, deadline driven, cross-functional team, Customer Focus, Team Player, Creativity, Time Management, Strong Reporting & Analytical Skills and supervisory skills
 • Customer and service-oriented, patient and strong perseverance, and work well under stress. You must be a team player and possess excellent communication, interpersonal, organizational and supervisory skills.
สมัครงานตำแหน่ง Contact Center Leader

Job Duties

• Identify and document test scenarios
• Help develop test plans
• Help maintain the regression pack
• Execute test scenarios
• Log and document defects identified during testing
• Quickly identify and escalate defects with high severity to the project team
• Participate actively in bug scrub meetings
• Re-test defects marked as fixed and update status
• Perform regression testing
• Work closely with the business analysts and developers
• Perform smoke tests after system deployments

Requirements

 • Bachelor or Master Degree
 • Some experience in the finance industry would be a plus
 • Good with numbers
 • Fluent in Thai and English
 • Good interpersonal skills
 • Systematic and meticulous
สมัครงานตำแหน่ง QA Tester