วิธีการเคลมประกัน

ไม่ว่าคุณจะเกิดอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุบัติเหตุทางถนน หรือรู้ผลการวินิจฉัยจากแพทย์ด้านสุขภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลมประกันของเรา พร้อมดูแลคุณทุกที่ ทุกเวลาตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุด คุณสามารถแจ้งเคลมประกันออนไลน์ผ่านแอป หรือโทรหาเราผ่านสายด่วนแจ้งเคลมประกัน เราเชื่อว่านวัตกรรมที่ล้ำสมัยที่เราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้การรับประกันภัยเป็นเรื่องง่าย ราคาดี และเชื่อถือได้

เคลมประกันรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ เคลมประกันสุขภาพ

How to claim insurance with Roojai

4.7/5

รีวิวลูกค้าเคลม

( 30,305 ความคิดเห็น )

อ่านรีวิวเคลม

อู่ซ่อมรถยนต์แนะนำ

คุณสามารถนำรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุเข้าซ่อมที่อู่ตามรายชื่ออู่ซ่อมรถยนต์แนะนำของรู้ใจ สามารถตรวจสอบรายชื่ออู่ซ่อมรถยนต์ได้จากเว็บไซต์ของเรา ที่นี่

เคลมประกันรถยนต์

ขั้นตอนเบื้องต้นในการเคลมประกันรถยนต์

 1. หลังจากเกิดอุบัติเหตุโดยรถยนต์คันเอาประกันได้รับความเสียหาย ให้ติดต่อสายด่วนแจ้งเคลมประกันที่รู้ใจทันที โทร 02 582 8844 หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ให้โทรเรียกรถพยาบาลก่อนโทรหารู้ใจ
 2. ถ้าเป็นไปได้ ให้เตรียมเอกสารส่วนตัวและเอกสารรถยนต์ของคุณ กรณีเจ้าหน้าที่สำรวจภัยหรือตำรวจต้องการใช้เป็นหลักฐานดำเนินคดี
 3. หากคุณมี Roojai Mobile App คุณสามารถแจ้งเคลมประกันออนไลน์ผ่านวิดีโอคอลได้ทันที หากแจ้งเคลมประกันผ่านโทรศัพท์ คุณต้องรอเจ้าหน้าที่สำรวจภัยเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ (อย่าเพิ่งตกลง รับผิดชอบ แลกเปลี่ยนเอกสาร ชดใช้ความเสียหาย หรือเคลื่อนย้ายรถของคุณโดยไม่มีตำรวจอยู่ด้วย)
 4. เตรียมเอกสารและหลักฐานทั้งหมดที่จำเป็น ตามรายการของความคุ้มครองแต่ละประเภท
 5. ส่งเอกสารและหลักฐานมาที่รู้ใจ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เราจะตรวจสอบและพิจารณาการเคลมประกัน โดยอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมตามความจำเป็น

ระยะเวลาพิจารณาเคลมประกัน

บริษัทฯ จะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน

 • ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่มีการตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทน สำหรับประกันภัยภาคสมัครใจ และ
 • ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่มีการตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทน สำหรับประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

(ให้วันที่มีการตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทน เป็นวันที่มี การยื่นเอกสารครบถ้วน เคลมได้รับการอนุมัติ และการตกลงค่าเสียหายเป็นที่ยุติแล้ว)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ที่ เอกสารกรมธรรม์ประกันรถยนต์และมอเตอร์ไซค์

เอกสารที่ใช้ในการเคลมประกัน

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้เบื้องต้น เพื่อทำให้ขั้นตอนการเคลมรวดเร็วขึ้น ในบางสถานการณ์อาจจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเคลม กรุณาเตรียมเอกสารตามตารางด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ผู้เอาประกัน
 • รายงานการเกิดอุบัติเหตุ
 • สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
 • หลักฐานความเสียหายที่เจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกให้
 • สำเนาตารางกรมธรรม์
 • สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของผู้ขับขณะเกิดอุบัติเหตุ
ความเสียหายต่อกระจกรถยนต์
 • รายงานการเกิดอุบัติเหตุ
 • สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
 • หลักฐานความเสียหายที่เจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกให้
 • สำเนาตารางกรมธรรม์
 • สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของผู้ขับขณะเกิดอุบัติเหตุ
รถยนต์สูญหายหรือถูกโจรกรรม
 • รายงานการเกิดอุบัติเหตุ
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของเจ้าของรถ
 • สำเนาใบแจ้งความและผลการดำเนินคดีของตำรวจ
 • เอกสารมอบอำนาจจากธนาคาร กรณีติดไฟแนนซ์
 • กุญแจทุกดอก
 • กรมธรรม์/ตารางกรมธรรม์ต้นฉบับ
 • แบบฟอร์มการขอโอนของกรมการขนส่งทางบก
 • ต้นฉบับใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

กรณีรถยนต์คู่กรณีเสียหาย

 • หลักฐานความเสียหายที่เจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกให้
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัย คู่กรณี(ถ้ามี)
 • สำเนาใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขณะเกิดอุบัติเหตุ (คู่กรณี)
 • ใบเสนอราคาค่าซ่อมรถยนต์หรือใบเสร็จค่าซ่อม(กรณีรถยนต์คู่กรณีเสียหาย)
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของเจ้าของรถ (คู่กรณี)

กรณีทรัพย์สินของคู่กรณีเสียหาย

 • ใบเสนอราคาการจัดซ่อมทรัพย์สิน หรือใบเสร็จค่าซ่อม (กรณีเบิกคืน)
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารของเจ้าของทรัพย์สิน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายบุคคลภายนอก

กรณีคู่กรณีบาดเจ็บ

 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัย รถคู่กรณี(ถ้ามี)
 • สำเนาใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขณะเกิดอุบัติเหตุ รถคู่กรณี(ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของผู้บาดเจ็บ
 • สำเนาใบแจ้งความและผลการดำเนินคดีของตำรวจ (ถ้ามี)
 • ต้นฉบับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
 • ใบรับรองแพทย์

กรณีคู่กรณีเสียชีวิต

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของผู้เสียชีวิต
 • สำเนาใบมรณะบัตร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาท
 • สำเนาสมุดบัญชีของผู้เคลมหรือทายาทโดยชอบธรรม
ความบาดเจ็บต่อชีวิต ร่างกาย ผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.)

กรณีบาดเจ็บ

 • สำเนาใบแจ้งความและผลการดำเนินคดีของตำรวจ
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับบาดเจ็บ
 • ต้นฉบับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
 • ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

กรณีเสียชีวิต

 • สำเนาใบมรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตาย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาทโดยธรรม

กรณีทุพพลภาพถาวร

 • บัตรประจำตัวผู้พิการ

เคลมประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ขั้นตอนเบื้องต้นในการเคลมประกัน

 1. หลังจากเกิดอุบัติเหตุหรือรู้ผลวินิจฉัยจากแพทย์ ให้ติดต่อฝ่ายเคลมประกันที่รู้ใจทันที โทร 02 582 8855 กด 2 หากต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ ให้โทรเรียกรถพยาบาลก่อนโทรหารู้ใจ
 2. แจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลว่าต้องการใช้เอกสารในเคลมประกันทั้งหมด
 3. เตรียมเอกสารและหลักฐานทั้งหมดที่จำเป็น ตามรายการของความคุ้มครองแต่ละประเภท
 4. ส่งเอกสารและหลักฐานมาที่รู้ใจ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เราจะตรวจสอบและพิจารณาการเคลมประกัน โดยอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมตามความจำเป็น

ระยะเวลาพิจารณาเคลมประกัน

บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน หลังจากตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดแล้ว หากมีเหตุให้สงสัยว่าการเคลมประกันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ ระยะเวลาดังกล่าวอาจขยายออกไปได้ตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ที่ เอกสารกรมธรรม์

การเรียกร้องและเอกสารที่ใช้ในการเคลมประกัน

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานมาที่รู้ใจภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่รับการรักษาจากคลินิก ได้แก่

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ที่กำหนดโดยบริษัท หรือ แบบฟอร์มกลางจากโรงพยาบาล
 • ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนา
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการแสดงค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
 • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)

กรณีที่คุณได้ชำระค่ารักษาพยาบาลตามมาตรฐานทางการแพทย์ บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนที่จ่ายไปจริงตามความจำเป็นทางการแพทย์ภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ และไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และ/หรือ ใบรับรองการประกันภัยกรณีต่ออายุ

ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จต้นฉบับที่ได้มีการชำระค่าใช้จ่ายไปจริง กรณีที่คุณมีความจำเป็นต้องใช้ใบเสร็จต้นฉบับสำหรับการเรียกร้องอื่นๆ บริษัทฯ จะคืนใบเสร็จต้นฉบับที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไปแล้วให้คุณ เพื่อใช้เรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยรายอื่น

หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลจากสวัสดิการของรัฐ สวัสดิการอื่น ๆ หรือจากการประกันภัยที่อื่นมาแล้ว บริษัทจะชดเชยให้เพียงจำนวนเงินในส่วนที่ขาดเท่านั้น และไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และ/หรือ ใบรับรองการประกันภัยกรณีต่ออายุ

ใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาลผ่าน รู้ใจ แคร์การ์ด

รู้ใจ แคร์การ์ด ใน MyAccount คือสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่รู้ใจ ลูกค้าสามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุได้ตามจำนวนทุนประกันต่ออุบัติเหตุต่อครั้ง มีขั้นตอน ดังนี้

 1. ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลในเครือกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ
 2. แสดง รู้ใจ แคร์การ์ด พร้อมบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
 3. โรงพยาบาลตรวจสอบสถานะกรมธรรม์และความคุ้มครองในระบบ
 4. โรงพยาบาลส่งรายละเอียดการรักษาและค่าใช้จ่ายมาให้บริษัทฯ ตรวจสอบ
 5. บริษัทฯ พิจารณาเคลมประกันตามข้อมูลที่ได้รับจากโรงพยาบาลและจะแจ้งผลกลับไปที่โรงพยาบาล
 6. ลงนามในเอกสารที่จำเป็นจากโรงพยาบาลและชำระยอดที่เกินจากทุนประกันตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

 • กรณีมีค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินจากสิทธิที่ผู้เอาประกันภัยจะสามารถเรียกร้องได้ ผู้เอาประกันภัยต้องชำระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินนั้นเอง
 • กรณีผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองการชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ทีมสินไหมจะติดต่อเพื่อจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยตรง
 • กรณีบริษัทฯ ไม่สามารถอนุมัติให้ใช้สิทธิเคลมประกันผ่านโรงพยาบาลได้ ผู้เอาประกันภัยสามารถสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลและส่งเอกสารทั้งหมดตามที่ระบุ มาทางไปรษณีย์ที่รู้ใจได้โดยตรง

กรณีผู้เอาประกันภัยต้องการเคลมประกันกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือผลประโยชน์กรณีสูญเสียอวัยวะ ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งเอกสารทั้งหมดตามที่ระบุ มาทางไปรษณีย์ที่รู้ใจได้โดยตรง

กรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 1. สิทธิ์ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ปวยนอก เฉพาะโรงพยาบาลในเครือข่ายของรู้ใจลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ได้หลังจาก 60 วันนับจากวันเริ่มความคุ้มครอง โดยผู้เอาประกันไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
 2. กรณีอุบัติเหตุเกิดขึ้นภายใน 60 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มความคุ้มครอง ให้สำรองจ่ายเคลมตรง
 3. ลูกค้าสามารถแสดง ดิจิทัล รู้ใจ แคร์การ์ด ร่วมกับบัตรประชาชน ที่โรงพยาบาลก่อนเข้ารับการรักษา เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาลและวงเงินความคุ้มครองตามกรมธรรม์ สิทธิพิเศษนี้จะใช้ได้เมื่อท่านได้ชำระเบี้ยประกันภัยงวดล่าสุดของท่านให้แก่บริษัทแล้ว
 4. กรณีเข้ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลนอกเครือข่ายของรู้ใจ ให้สำรองจ่ายเคลมตรง โดยให้นำใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับพร้อมเอกสารจำเป็นอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอ ส่งมาที่บริษัท เพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นคืน ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินคุ้มครองตามกรมธรรม์
การชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งและส่งหลักฐานดังต่อไปนี้มาที่รู้ใจภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม โดยค่าใช้จ่ายของตัวเอง ได้แก่

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 • ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนา
 • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากอุบัติเหตุ

ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งและส่งหลักฐานดังต่อไปนี้มาที่รู้ใจภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทย์ ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ ได้แก่

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 • ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนา
 • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)
การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ

ผู้รับประโยชน์ หรือทายาทตามกฎหมาย กรณีไม่ได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ ต้องแจ้งและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ มาที่รู้ใจ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ได้แก่

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 • สำเนาใบมรณบัตร ของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนา
 • สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานผ่าพิสูจน์ศพ พร้อมรับรองสำเนา
 • สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เอาประกันภัย และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” พร้อมรับรองสำเนา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนา
 • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)

การประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน

บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามตารางความคุ้มครองเพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุ้มครองนี้รวมกันไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ หากบริษัทฯ ยังจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทฯ จะยังคงให้ความคุ้มครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยู่

การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง

หากผู้เอาประกันภัยถูกตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง และต้องการเคลมประกันมะเร็ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินก้อนตามจำนวนทุนประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งและส่งเอกสารดังต่อไปนี้มาที่รู้ใจภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทราบผลการวินิจฉัยนั้น ได้แก่

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 • ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนา
 • ผลตรวจเนื้อเยื่อห้องปฏิบัติการ
 • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)
การเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง

หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง และยังไม่มีการเคลมเงินชดเชยกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งมาก่อน บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์เงินชดเชยกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเป็นเงินก้อนตามจำนวนทุนประกันภัย ให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ได้ระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์ และ/หรือใบรับรองการประกันภัยกรณีต่ออายุ โดยผู้รับประโยชน์หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี ต้องแจ้งและส่งเอกสารดังต่อไปนี้มาที่รู้ใจภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ได้แก่

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 • สำเนาใบมรณบัตร ของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนา
 • สำเนาหนังสือรับรองการตายของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนา
 • สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานผ่าพิสูจน์ศพ พร้อมรับรองสำเนา
 • สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เอาประกันภัย และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” พร้อมรับรองสำเนา
 • สำเนารายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการตรวจวินิจฉัยโรค และประวัติการรักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิต
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนา
 • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)

โปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ฉบับเต็มได้ที่นี่

การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งผิวหนัง

โรคมะเร็งผิวหนัง หมายถึง มะเร็งผิวหนังทุกชนิด (Any Skin Cancers) ยกเว้นมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาชนิดร้ายแรง (Malignant Melanoma) ที่จัดอยู่ในระยะที่ 2 (Stage II) ขึ้นไป โดยอ้างอิงตามระบบการแบ่งระยะความรุนแรงของโรคมะเร็งเมลาโนมาของ American Joint Committee on Cancer

หากผู้เอาประกันภัยถูกตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง และต้องการเคลมประกันมะเร็ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินก้อนตามจำนวนทุนประกันภัยเงินชดเชยกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งผิวหนัง โดยผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งและส่งเอกสารดังต่อไปนี้มาที่รู้ใจภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทราบผลการวินิจฉัยนั้น ได้แก่

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ที่กำหนดโดยบริษัท
 • ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนา
 • ผลตรวจเนื้อเยื่อห้องปฏิบัติการ
 • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)
การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายด้วยโรคโควิด-19

หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยระยะสุดท้ายด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นครั้งแรก และเป็นเหตุให้เกิดภาวะโคม่า (Coma) บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์เงินชดเชยตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Terminal Illness) หมายถึง ภาวะการเจ็บป่วย ซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่ไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และได้รับการลงความเห็นจากแพทย์ ผู้ให้การรักษาว่าภาวะการเจ็บป่วยดังกล่าว จะเป็นเหตุให้เกิดภาวะโคม่า (Coma) หรือโรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง หรือโรคปอดระยะสุดท้าย (Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease or End-stage Lung disease)

ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี ต้องแจ้งและส่งเอกสารดังต่อไปนี้มาที่รู้ใจภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทราบผลการวินิจฉัยนั้น ได้แก่

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ที่กำหนดโดยบริษัท
 • ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนา
 • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)
การเสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และยังไม่มีการเคลมเงินชดเชยกรณีเจ็บป่วยระยะสุดท้ายด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาก่อน บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์เงินชดเชยตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ได้ระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์ และ/หรือ ใบรับรองการประกันภัยกรณีต่ออายุ ผู้รับประโยชน์หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี ต้องแจ้งและส่งหลักฐานดังต่อไปนี้มาที่รู้ใจภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 • สำเนาใบมรณบัตร ของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนา
 • สำเนาหนังสือรับรองการตายของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนา
 • สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานผ่าพิสูจน์ศพ พร้อมรับรองสำเนา
 • สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เอาประกันภัย และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” พร้อมรับรองสำเนา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนา
 • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)

การวินิจฉัยโรคดังกล่าวต้องเป็นไปตาม คำจำกัดความเพิ่มเติม เรื่องการวินิจฉัย และวันที่วินิจฉัย และ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากกว่า 1 ภาวะ/โรค บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ให้เพียงภาวะใดภาวะหนึ่งเท่านั้น

ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด-19

หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นครั้งแรก และมีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม เพื่อรับการรักษาพยาบาล ตามความจำเป็นทางการแพทย์ และมาตรฐานทางการแพทย์ บริษัทฯ จะจ่ายคืนค่ารักษาพยาบาลสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ตามจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปจริง และไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ และ/หรือ ใบรับรองการประกันภัยกรณีต่ออายุ

ผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง หากต้องการเคลมประกัน ต้องแจ้งและส่งเอกสารดังต่อไปนี้มาที่รู้ใจภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ได้แก่

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ที่กำหนดโดยบริษัท
 • ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนา
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการแสดงค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
 • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)

ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จต้นฉบับที่ได้มีการจ่ายไปจริง บริษัทฯ จะคืนใบเสร็จต้นฉบับที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไปแล้วให้คุณ เพื่อใช้เรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยรายอื่น

แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลจากสวัสดิการของรัฐ สวัสดิการอื่น ๆ หรือจากการประกันภัยที่อื่นมาแล้ว บริษัทฯ จะรับผิดเพียงจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาด ที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปจริงเท่านั้น และไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ และ/หรือ ใบรับรองการประกันภัยกรณีต่ออายุ

การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 • เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกตรวจพบว่ามีอาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นครั้งแรก ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก บริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้เรียกเก็บมาแล้วทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัย
 • เมื่อบริษัทฯ ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดตามที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ และ/หรือ ใบรับรองการประกันภัยกรณีต่ออายุ ของความคุ้มครองนั้น ๆ ครบถ้วนแล้ว โดยบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองต่อไป จนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย เฉพาะจำนวนเงินเอาประกันภัยของความคุ้มครองที่เหลืออยู่เท่านั้น

เคล็ดลับเคลมประกันที่รู้ใจ

 • ดาวน์โหลด Roojai Mobile App เพื่อความรวดเร็วในการเคลมประกัน
 • กรณีเคลมประกันรถยนต์
  • ให้เก็บไฟล์วิดีโอกล้องรถยนต์ (ถ้ามี) และข้อมูลติดต่อของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
  • หลังเกิดอุบัติเหตุ อย่าเพิ่งตกลง รับผิดชอบ แลกเปลี่ยนเอกสาร ชดใช้ความเสียหาย หรือเคลื่อนย้ายรถของคุณโดยไม่มีตำรวจอยู่ด้วย
 • กรณีเคลมประกันค่ารักษาพยาบาล
  • ให้เตรียมใบรับรองแพทย์ บิลค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ และขอสำเนาเอกสารที่จำเป็นจากโรงพยาบาล
  • หากคุณคิดว่าแพทย์ที่รักษาอาจผิดพลาดในการตรวจวินิจฉัย ให้คุณขอความคิดเห็นที่สองทางการแพทย์ (Second opinion) ที่โรงพยาบาลอื่นก่อนเคลมประกันของคุณ
 • หากฝ่ายใดที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุของคุณยอมรับว่าเป็นฝ่ายผิด ให้ตรวจสอบหาไฟล์วิดีโอ ไฟล์เสียง หรือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อระบุว่าเป็นฝ่ายผิด
 • บางครั้งการพิจารณาหลักฐานเคลมประกันอาจใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ หากคุณไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 3 วันหลังจากครบกำหนด กรุณาติดต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คำถามที่พบบ่อย

ตรวจสอบสถานะเคลมประกันอย่างไร?

คุณสามารถตรวจสอบสถานะเคลมประกันของคุณผ่านทาง Roojai Mobile App หรือติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลมที่รู้ใจ :

 • สายด่วนแจ้งเคลมประกันรถยนต์ 02 582 8844
 • อีเมล์แจ้งเคลมประกันรถยนต์ claim@roojai.com
 • สายด่วนแจ้งเคลมประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล 02 582 8855 กด 2
 • อีเมล์แจ้งเคลมประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล medicalclaim@roojai.com
รับเงินค่าสินไหมทดแทนจากการเคลมประกันอย่างไร?

หลังได้รับการอนุมัติเคลมประกันแล้ว ปกติจะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

อยู่ต่างประเทศ เคลมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลได้มั้ย?

บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

หากเกิดความล่าช้าในการพิจารณาเคลมประกัน จะทำอย่างไร?

โดยปกติ กรณีนี้จะไม่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน หลังจากตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดแล้ว หากมีเหตุให้สงสัยว่าการเคลมประกันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ ระยะเวลาดังกล่าวอาจขยายออกไปได้ตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน

หากไม่ได้รับเงินภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะชำระดอกเบี้ยเพิ่มให้ 15% ต่อปีของเงินค่าสินไหมทดแทนที่ต้องชำระ

สามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการเคลมประกันได้อย่างไร?

คุณสามารถติดต่อสายด่วนแจ้งเคลมประกันของเรา และขอให้ตรวจสอบการร้องเรียนของคุณ โดยสามารถส่งรายละเอียดคำร้องเรียนเพิ่มเติมผ่านแบบฟอร์มคำติชมออนไลน์ของเรา

*คำร้องเรียนอาจใช้เวลาในการประสานงานและตรวจสอบรายละเอียดประมาณ 1-3 วันทำการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเคลมประกันหรือประกันภัยประเภทต่าง ๆ ได้ที่ คำถามที่พบบ่อย หรือ ติดต่อเรา