ประกันมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ออนไลน์

ซื้อประกันมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ภาคสมัครใจเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความคุ้มครองให้ผู้ขับขี่ Roojai.com เสนอแผนประกันภัยรถบิ๊กไบค์ที่หลากหลายผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถดูเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ความรับผิดต่อความเสียหายของบุคคลภายนอกสำหรับชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน บิ๊กไบค์สูญหายหรือถูกโจรกรรม น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ หรือค่าชดเชยอื่น ๆ คลิกเลือกประเภทประกันภัยที่ต้องการได้เลย

Roojai.com ให้บริการประกันภัยรถยนต์ออนไลน์อันดับหนึ่ง เราพัฒนาระบบคำนวนเบี้ยประกันที่เป็นธรรม เพื่อให้ลูกค้าที่ขับขี่ดีได้จ่ายเบี้ยประกันในราคาที่ถูกกว่า Roojai.com กล้ารับประกันราคาดีที่สุด ยินดีคืนเงิน 100% หากเจอที่อื่นราคาถูกกว่าภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน เราใส่ใจเพื่อบริการที่ดีที่สุด แม้ในเวลาฉุกเฉินเราพร้อมไปช่วยเหลือคุณภายใน 30 นาที เพื่อให้คุณได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที

ประกันมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ออนไลน์

บิ๊กไบค์ (BigBike) จัดเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ อาจจะมีความจุของเครื่องยนต์ตั้งแต่ 250 cc ขึ้นไป ซึ่งมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์จำเป็นต้องมีประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ตามกฎหมายกำหนดเหมือนรถยนต์เช่นกัน หรือจะซื้อประกันภัยภาคสมัครใจเพิ่มเพื่อความคุ้มครองที่มากขึ้นก็ได้

1. ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

เป็นความคุ้มครองพื้นฐานที่รถจักรยานยนต์รวมทั้งบิ๊กไบค์ทุกคันจำเป็นต้องมี หากไม่มีจะถือว่าผิดกฎหมาย ซึ่ง พ.ร.บ. จะคุ้มครองทุกคนที่บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากรถคันนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ความคุ้มครองเบื้องต้น

หากเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่สามารถเบิกค่าสินไหมทดแทนได้หากได้รับบาดเจ็บ แต่จะไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ โดยสามารถเบิกค่าสินไหมได้เป็นจำนวน ดังนี้

 • กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ ไม่เกิน 35,000 บาท
 • กรณีบาดเจ็บ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 30,000 บาท

ความคุ้มครองในกรณีที่เป็นฝ่ายถูก

หากเกิดอุบัติเหตุ แล้วผู้ขับขี่เป็นฝ่ายถูก สามารถเบิกค่าสินไหมทดแทนได้เป็นจำนวน ดังนี้

 • กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 300,000 บาท
 • กรณีบาดเจ็บ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 80,000 บาท
 • ค่ารักษารายวัน 200 บาทต่อวัน สูงสุด 20 วัน ไม่เกิน 4,000 บาท
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ 2 ส่วนขึ้นไป 300,000 บาท / สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน 250,000 บาท / สูญเสียนิ้ว 1 นิ้วขึ้นไป 200,000 บาท

2. ประกันบิ๊กไบค์ภาคสมัครใจ

เป็นประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ประเภทที่สามารถเลือกทำได้แบบสมัครใจ นอกเหนือจากประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) แล้ว คุณควรทำประกันบิ๊กไบค์ภาคสมัครใจเพื่อช่วยเพิ่มความคุ้มครองที่อาจเกิดขึ้นและเกินความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. เช่น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์ ความรับผิดต่อความเสียหายของบุคคลภายนอกสำหรับชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน รวมถึงมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์สูญหายหรือถูกโจรกรรม น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ หรือค่าชดเชยอื่น ๆ ในรูปแบบของค่าสินไหมทดแทน ซึ่งประกันบิ๊กไบค์ภาคสมัครใจแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

 • ประกันบิ๊กไบค์ชั้น 1

  เป็นประเภทที่คุ้มครองมากที่สุด โดยให้ความคุ้มครองรับผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก คุ้มครองรถในกรณีที่สูญหาย ถูกโจรกรรม ไฟไหม้ น้ำท่วม จึงทำให้ประกันประเภทนี้มีราคาเบี้ยประกันสูงที่สุด

 • ประกันบิ๊กไบค์ชั้น 2

  ให้ความคุ้มครองรับผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก และคุ้มครองรถในกรณีที่สูญหาย ถูกโจรกรรม ไฟไหม้

 • ประกันบิ๊กไบค์ชั้น 2+

  ให้ความคุ้มครองรับผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก คุ้มครองรถในกรณีที่สูญหาย ถูกโจรกรรม ไฟไหม้ และคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถจากการชนกับยานพาหนะทางบก

 • ประกันบิ๊กไบค์ชั้น 3

  เป็นประเภทที่คุ้มครองน้อยที่สุด โดยให้ความคุ้มครองรับผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอกเท่านั้น จึงทำให้ประกันประเภทนี้มีราคาเบี้ยประกันถูกที่สุด

 • ประกันบิ๊กไบค์ชั้น 3+

  ให้ความคุ้มครองรับผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก คุ้มครองรถในกรณีที่สูญหาย ถูกโจรกรรม ไฟไหม้ และคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถจากการชนกับยานพาหนะทางบก

เลือกประกันมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ให้ตรงใจ

เมื่อคุณรู้แล้วว่าประกันบิ๊กไบค์แต่ละประเภทให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง ทีนี้เรามาดูกันว่าประกันบิ๊กไบค์ประเภทไหนจะเหมาะกับบิ๊กไบค์ของคุณมากที่สุด

 • มือใหม่หัดขับ

  หากคุณเพิ่งซื้อบิ๊กไบค์มาใหม่แล้วเพิ่งหัดขับ หรือยังขับไม่เชี่ยวชาญ เราแนะนำให้คุณเลือกทำประกันบิ๊กไบค์ชั้น 1 เพราะความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือการชนที่ไม่มีคู่กรณี

 • ใช้รถนาน ๆ ที

  หากคุณขับบิ๊กไบค์เป็น แต่ใช้นาน ๆ ครั้ง เราแนะนำให้คุณทำประกันบิ๊กไบค์ชั้น 2 เอาไว้ เพราะคุณไม่ค่อยได้ใช้รถ เปอร์เซ็นต์การเกิดอุบัติเหตุก็น้อยลง แต่รถก็ยังมีความเสี่ยงที่อาจจะถูกโจรกรรมหรือไฟไหม้ได้อยู่ดี ดังนั้นเลือกประกันที่จ่ายเบี้ยถูกลง แต่ได้ความคุ้มครองที่เหมาะกับคุณดีกว่า

 • ขับรถในเมือง

  หากคุณใช้รถอยู่บ่อยครั้งและใช้ในเมืองเป็นหลัก เช่น ขับไปทำงานบนเส้นทางที่มีการจราจรติดขัด คุณอาจจะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ เกิดการเฉี่ยวชน หรือถูกชนแล้วหนีได้มากขึ้น ดังนั้นเราจึงอยากแนะนำให้ทำประกันบิ๊กไบค์ชั้น 1 เพื่อความสบายใจ เพราะให้ความคุ้มครองครอบคลุมสูงสุด ทั้งความเสียหายต่อบุคคลและยานพาหนะของทั้งตัวเองและคู่กรณี

 • ขับรถออกต่างจังหวัด

  หากคุณเป็นแก๊งไบค์เกอร์ ชอบขับบิ๊กไบค์ออกต่างจังหวัดอยู่บ่อยครั้ง รถมักจะมีจำนวนมากและขับด้วยความเร็ว หรือคุณอาจเจอสัตว์วิ่งขึ้นมาบนถนน คนข้ามถนน หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ ซึ่งทำให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้มากเช่นกัน ดังนั้นคุณควรทำประกันบิ๊กไบค์ชั้น 1 เพื่อความคุ้มครองที่ครอบคลุม ตรงกับการใช้งานของคุณมากที่สุด