บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง โดย Roojai.com

เราขอเสนอบริการช่วยเหลือบนท้องถนน 24 ชั่วโมงทั่วไทย จ่ายค่าบริการเพิ่มเพียงเล็กน้อย เพื่อแลกกับความอุ่นใจจากเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการที่พร้อมไปช่วยเหลือคุณเมื่อเกิดเหตุการณ์รถมีปัญหาบนท้องถนน

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง โดย Roojai.com

การช่วยเหลือซ่อมแซมฉุกเฉิน

Ambulance Repair

ไม่ว่ารถของคุณจะเสียอยู่ที่ไหนก็ตาม เจ้าหน้าที่ของเราจะรีบเข้าไปช่วยเหลือคุณตามตำแหน่งที่ได้รับแจ้งเข้ามาโดยเร็วที่สุด*

รถยนต์ 2 ครั้ง/ปี

บริการขนส่งรถ

Forklift Truck

ถ้ารถของคุณเสีย และเจ้าหน้าที่ไม่สามารถซ่อมตรงจุดเกิดเหตุได้ เรามีบริการขนส่งรถของคุณไปยังอู่หรือศูนย์ซ่อมที่ใกล้ที่สุด*

รถยนต์ 1 ครั้ง/ปี

การช่วยเหลือเติมน้ำมัน

Emergency refueling

ถ้ารถของคุณน้ำมันหมด เจ้าหน้าที่ของเราจะรีบเดินทางไปเติมน้ำมันให้รถของคุณตามตำแหน่งที่ได้รับแจ้งเข้ามาโดยเร็วที่สุด*

รถยนต์ 1 ครั้ง/ปี (สูงสุด 5 ลิตร)

การช่วยเหลือแบตเตอรี่เสีย

Battery problem

ถ้าแบตเตอรี่รถของคุณเสีย เจ้าหน้าที่ของเราจะรีบเข้าไปซ่อมแบตเตอรี่รถของคุณตามตำแหน่งที่ได้รับแจ้งเข้ามาโดยเร็วที่สุด*

รถยนต์ 1 ครั้ง/ปี

การช่วยเหลือโดยช่างกุญแจ

Lost or Unopened Door

ถ้าคุณไม่สามารถเข้าข้างในรถของคุณได้ เจ้าหน้าที่ช่างกุญแจของเราจะรีบเข้าไปช่วยตามตำแหน่งที่ได้รับแจ้งเข้ามาโดยเร็วที่สุด*

รถยนต์ 1 ครั้ง/ปี

วิธีขอรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน

 1. หากเป็นไปได้ ให้ย้ายรถของคุณไปในที่ปลอดภัยก่อน
 2. โทรขอรับบริการช่วยเหลือบนท้องถนนที่เบอร์ 02 582 8844 หรือผ่าน Roojai Mobile App
 3. Roojai.com จะส่งช่างผู้ชำนาญงานไปช่วยแก้ปัญหาฉุกเฉินให้รถคุณสามารถขับต่อได้ หรือส่งเข้าอู่ซ่อมที่ใกล้ที่สุด

* อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์ โปรดตรวจสอบกับทางผู้ให้บริการโทรศัพท์ของท่าน รวมถึงมีการเรียกเก็บค่าบริการส่งข้อความในอัตรามาตรฐานของเครือข่ายท่าน เราจะไม่รับผิดชอบค่าบริการโทรศัพท์เหล่านี้ และจะมีการตรวจสอบและ/หรือ บันทึกสายสนทนาทางโทรศัพท์

* หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับข้อมูลติดต่อของท่าน กรุณาแจ้งเราให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ

* กรุณาอ่านรายละเอียดเงื่อนไขของบริการช่วยเหลือบนท้องถนนเพื่อประโยชน์ของคุณ คลิกที่นี่

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการช่วยเหลือบนท้องถนนโดย Roojai.com

การช่วยเหลือซ่อมแซมฉุกเฉิน

หากรถของคุณเสีย เราจะจัดส่งทีมงานไปยังตำแหน่งที่เกิดความเสียหายเพื่อใช้ความพยายามในการซ่อมรถ การซ่อมนี้จะเป็นการซ่อมถาวรหรือชั่วคราวก็ได้ เราจะจ่ายค่าใช้จ่ายกับทีมงานดังต่อไปนี้

 1. ค่าเดินทาง ไปยังและกลับจากตำแหน่งที่เกิดความเสียหาย และ
 2. ค่าแรง ณ ตำแหน่งที่เกิดความเสียหาย

คุณสามารถขอใช้บริการนี้ได้สูงสุด 2 ครั้งต่อระยะเวลาสัญญา

บริการขนส่งรถ

หากเกิดเหตุการณ์ RSA ขึ้นและเราไม่สามารถช่วยซ่อมรถของคุณได้ ณ ตำแหน่งเกิดเหตุ หรือในกรณีการหยุดชะงักของรถของคุณอันเนื่องมาจากการเติมน้ำมันผิด เราจะช่วยขนส่งรถของคุณไปยังสถานที่ซ่อมใกล้เคียงเพื่อการซ่อม

 1. ในกรณีที่ตำแหน่งเกิดเหตุอยู่บนแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทยและมีสถานที่ซ่อมบนแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทยภายในระยะทาง 25 (ยี่สิบห้า) กิโลเมตรจากตำแหน่งเกิดเหตุ
  ก. คุณสามารถเลือกสถานที่ซ่อมบนแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทยซึ่งมีระยะทางภายใน 25 (ยี่สิบห้า) กิโลเมตรจากตำแหน่งเกิดเหตุ และเราจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการขนส่งรถของคุณไปยังสถานที่ซ่อมนั้น
  ข. คุณสามารถเลือกสถานที่ซ่อมบนแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทยซึ่งมีระยะทางเกินกว่า 25 (ยี่สิบห้า) กิโลเมตรจากตำแหน่งเกิดเหตุได้และเราจะขนส่งรถคุณไปยังสถานที่ซ่อมนั้น แต่คุณจะต้องจ่าย 30 (สามสิบ) บาทต่อกิโลเมตรสำหรับแต่ละกิโลเมตรที่รถของคุณถูกขนส่งภายหลังระยะทาง 25 (ยี่สิบห้า) กิโลเมตรแรก
  ค. เราจะไม่ขนส่งรถของคุณไปยังสถานที่ซ่อมอื่นใดที่ไม่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทย
 2. ในกรณีที่ตำแหน่งเกิดเหตุอยู่บนแผ่นดินใหญ่ประเทศไทยแต่ไม่มีสถานที่ซ่อมบนแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทยภายในระยะทาง 25 (ยี่สิบห้า) กิโลเมตรจากตำแหน่งเกิดเหตุ
  ก. เราจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งรถของคุณไปยังสถานที่ซ่อมที่ใกล้ที่สุดบนแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทย
  ข. คุณสามารถเลือกสถานที่ซ่อมอื่นบนแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทยได้และเราจะขนส่งรถของคุณไปยังสถานที่ซ่อมนั้น แต่คุณจะต้องจ่าย 30 (สามสิบ) บาทต่อกิโลเมตรสำหรับแต่ละกิโลเมตรที่รถของคุณถูกขนส่งภายหลังระยะทางของสถานที่ซ่อมที่ใกล้ที่สุดบนแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทย
  ค. เราจะไม่ขนส่งรถของคุณ ไปยังสถานที่ซ่อมอื่นใดที่ไม่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทย
 3. ในกรณีที่ตำแหน่งเกิดเหตุอยู่บนเกาะที่มีการให้บริการ เราจะ (กระทำการอย่างสมเหตุสมผล) ในการตัดสินใจว่าจะขนส่งรถของคุณไปยังสถานที่ซ่อมใด ทั้งนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ดังนี้
  ก. เราจะขนส่งรถของคุณ ไปยังสถานที่ซ่อมบนเกาะที่มีการให้บริการที่มีสถานที่ซ่อม
  ข. หากไม่มีสถานที่ซ่อมอยู่บนเกาะที่มีการให้บริการ เราจะขนส่งรถของคุณไปยังสถานที่ซ่อมบนแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทยที่ใกล้ที่สุด

คุณสามารถขอใช้บริการนี้ได้สูงสุด 1 ครั้งต่อระยะเวลาสัญญา

การช่วยเหลือเติมน้ำมัน

หากเกิดปัญหาน้ำมันหมด เราจะจัดส่งทีมงานไปยังตำแหน่งเกิดเหตุเพื่อใช้ความพยายามในการซ่อมรถโดยการเติมน้ำมันลงในถังน้ำมันของรถ ให้สูงสุด 5 (ห้า) ลิตร สำหรับรถยนต์ และ 2 (สอง) ลิตร สำหรับบิ๊กไบค์ เราจะเลือกน้ำมันที่เหมาะสมกับรถของคุณตามที่ผู้ผลิตระบุไว้

เราจะจ่ายค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

 1. ค่าเดินทาง ไปยังและกลับจากตำแหน่งเกิดเหตุ ของทีมงาน
 2. ค่าน้ำมันปริมาณ 5 (ห้า) ลิตร สำหรับรถยนต์ และ 2 (สอง) ลิตร สำหรับบิ๊กไบค์ ณ ตำแหน่งเกิดเหตุ และ
 3. ค่าแรงของทีมงาน ณ ตำแหน่งเกิดเหตุ

คุณสามารถขอใช้บริการนี้ได้สูงสุด 1 ครั้งต่อระยะเวลาสัญญา

การช่วยเหลือแบตเตอรี่เสีย

หากเกิดเหตุแบตเตอรี่เสีย เราจะจัดส่งทีมงานไปยังตำแหน่งเกิดเหตุเพื่อใช้ความพยายามในการซ่อมรถ การซ่อมนี้จะเป็นการซ่อมถาวรหรือชั่วคราวก็ได้ เราจะจ่ายค่าใช้จ่ายกับทีมงานดังต่อไปนี้

 1. ค่าเดินทาง ไปยังและกลับจากตำแหน่งเกิดเหตุ และ
 2. ค่าแรง ณ ตำแหน่งเกิดเหตุ

คุณสามารถขอใช้บริการนี้ได้สูงสุด 1 ครั้งต่อระยะเวลาสัญญา

การช่วยเหลือโดยช่างกุญแจ

หากเกิดปัญหาการเข้าตัวรถ เราจะจัดส่งทีมงานไปยังตำแหน่งเกิดเหตุเพื่อใช้ความพยายามในการเข้าถึงรถและซ่อมรถ การซ่อมนี้จะเป็นการซ่อมถาวรหรือชั่วคราวก็ได้

เราจะจ่ายค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้กับทีมงานของเรา

 1. ค่าเดินทาง ไปยังและกลับจากตำแหน่งเกิดเหตุ และ
 2. ค่าแรง ณ ตำแหน่งเกิดเหตุ

คุณสามารถขอใช้บริการนี้ได้สูงสุด 1 ครั้งต่อระยะเวลาสัญญา