Roojai.com ขอมอบบริการพิเศษที่ช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีรถเสียตลอด 24 ชั่วโมง คุณมั่นใจได้ว่า
รู้ใจพร้อมให้บริการช่วยเหลือและดูแลคุณ เมื่อรถของคุณเสียบนท้องถนนทั่วประเทศไทย

กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยของคุณว่าได้ซื้อบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้ไว้แล้ว

สำหรับลูกค้าประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 ของเราทุกคน เรายินดีมอบ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินในปีแรก ให้ฟรี!

บริการซ่อมรถฉุกเฉิน

กรณีรถเสียไม่สามารถขับเคลื่อนได้ รู้ใจจะประสานงานส่งช่างไปแก้ไข อาการเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
รู้ใจจะดูแลคุณโดย
ประสานงานโดยการส่งช่างไปแก้ไข อาการเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ เร็วที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้
รู้ใจดูแลค่าใช้จ่ายให้คุณโดย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าแรงช่าง ที่จัดหาโดยบริษัท โดยคุณสามารถใช้ บริการได้สูงสุดถึง 2 ครั้งต่อปี
ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในกรณี
ค่าอุปกรณ์และค่าอะไหล่ หากต้องมีการ เปลี่ยนอะไหล่
ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าซ่อมต่อเนื่องที่อู่

บริการรถยกเนื่องจากรถเสีย

ในกรณีรถเสียและไม่สามารถขับได้
รู้ใจจะดูแลคุณโดย
ประสานงานรถยกในเครือ เพื่อนำรถเข้า ซ่อมที่อู่ใกล้เคียงที่จัดหาโดยบริษัท
รู้ใจดูแลค่าใช้จ่ายให้คุณโดย
รู้ใจจะประสานงานรถยกในเครือ สำหรับการยกรถไปซ่อมที่อู่ใกล้เคียงที่ จัดหาโดยบริษัท หากการซ่อมเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุไม่สามารถทำได้ ใช้บริการได้ไม่เกินปีละ 1 ครั้ง
ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในกรณี
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถยนต์ที่อู่ซ่อม
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น หากคุณ ประสงค์นำรถเข้าซ่อมที่อู่อื่นๆ ที่ตั้งอยู่ ไกลกว่าอู่ใกล้เคียงที่จัดหาโดยบริษัท

แบตเตอรี่มีปัญหา

กรณีที่รถสตาร์ทไม่ติด โดยมีเหตุอันเนื่องมาจากแบตเตอรี่มีปัญหา
รู้ใจจะดูแลคุณโดย
รู้ใจจะส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยพ่วงแบตเพื่อ สตาร์ท ให้รถสามารถขับได้
รู้ใจดูแลค่าใช้จ่ายให้คุณโดย
รับผิดชอบค่าบริการ ค่าแรง และค่าเดิน ทางของช่างที่เราจัดส่งไปให้เท่านั้น ใช้บริการได้ไม่เกินปีละ 1 ครั้ง
ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในกรณี
ค่าใช้จ่ายสำหรับแบตเตอรี่ลูกใหม่ หากจำเป็นต้องเปลี่ยน

ลืมกุญแจ / เปิดประตูรถไม่ได้

กรณีลูกค้าลืมกุญแจไว้ในรถ หรือเปิดประตูรถไม่ได้
รู้ใจจะดูแลคุณโดย
รู้ใจจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ
รู้ใจดูแลค่าใช้จ่ายให้คุณโดย
ค่าเดินทางและค่าบริการเปิดประตูรถ ใช้บริการได้ไม่เกินปีละ 1 ครั้ง
ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในกรณี
ค่าบริการนี้ไม่รวมค่าทำกุญแจใหม่ หรือ ค่าซ่อมแซมต่างๆ

เติมน้ำมันฟรี

กรณีที่รถลูกค้าน้ำมันหมดกลางทาง ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปบนท้องถนนได้
รู้ใจจะดูแลคุณโดย
บริการเติมน้ำมันฟรีไม่เกิน 5 ลิตรต่อปี
รู้ใจดูแลค่าใช้จ่ายให้คุณโดย
ค่าเดินทางและค่าบริการเติมน้ำมัน ณ ที่เกิดเหตุ ไม่เกิน 5 ลิตรต่อปี ใช้บริการ ได้ไม่เกินปีละ 1 ครั้ง
ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในกรณี
ปริมาณน้ำมันส่วนเกินจาก 5 ลิตร หาก ลูกค้ามีการขอให้เจ้าหน้าที่นำไปเพิ่มเติม

รถใช้ระหว่างซ่อม

ในกรณีเกิดอุบัติเหตุชนกับรถคันอื่น และรถท่านเสียหายต้องใช้เวลา ซ่อมที่อู่มากกว่า 5 วัน
รู้ใจจะดูแลคุณโดย
จัดหารถเช่าเพื่อใช้ทดแทนระหว่างซ่อม
รู้ใจดูแลค่าใช้จ่ายให้คุณโดย
จัดหารถเช่าเพื่อใช้ทดแทนระหว่างซ่อม สูงสุด จำนวน 5 วัน และรับผิดชอบ อัตรารถเช่าสูงสุดต่อวัน ไม่เกิน 1,500 บาท/วัน และใช้บริการได้ปีละ 1 ครั้ง
ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในกรณี
ในกรณีมีค่าซ่อมต่อเนื่อง อันเป็นเหตุ จากกรณีรถเสีย
ในกรณีการชนโดยไม่มีรถยนต์คู่กรณี
ในกรณีที่ระยะเวลาประเมินการซ่อม ไม่เกิน 5 วัน

1. สำหรับลูกค้าประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ของเราทุกคน เรายินดีมอบบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในปีแรกให้ฟรี และสำหรับลูกค้าต่ออายุกรมธรรม์ปีที่สอง กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยของคุณว่าได้ซื้อบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้ไว้หรือไม่

2. การใช้สิทธิ์พิเศษนี้ เฉพาะกรณีแจ้งผ่าน สายด่วนอุบัติเหตุฉุกเฉิน โทร. 02-582-8844 โดยทันทีเท่านั้น

3. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับรถ 4 ล้อ ส่วนบุคคล (รถเก๋งและรถกระบะ) และอายุรถไม่เกิน 10 ปี

4. การบริการนี้ไม่รวมค่าอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนใหม่ และค่าซ่อมแซมต่อเนื่องที่อู่ซ่อมรถยนต์

5. กรณีมีการยืนยันการบริการและพนักงานได้ออกเดินทางไปแล้ว หากในขณะเดินทางมีการแจ้งยกเลิกการบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าเดินทาง เป็นต้น

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ การพิจารณาให้บริการฟรี สำหรับระยะทางไม่เกิน 25 กิโลเมตรเท่านั้น หากเกินกว่านี้และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากสิทธิที่บริษัทมอบให้

7. การขอใช้บริการเสริมนอกเหนือจากสิทธิที่บริษัทมอบให้ บริษัทเป็นเพียงผู้ประสานงานให้เท่านั้น

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการประเมินความเสียหายจากการชนและระยะเวลาการซ่อมจริง โดยพนักงานสินไหมของบริษัทหรือช่างซ่อมของอู่ในเครือเท่านั้น

9. เนื่องจากเป็นบริการส่งเสริมการขายที่บริษัท มอบสิทธิพิเศษให้ ฟรี สำหรับลูกค้าใหม่ บริษัทขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาให้สิทธิ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และประเภทของสิทธิพิเศษต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

10. ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนด สำหรับสิทธิพิเศษที่บริษัทฯมอบให้ ได้แก่

 • 10.1 บริการซ่อมรถฉุกเฉิน(กรณีรถเสีย): ฟรีสำหรับการบริการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปยังที่เกิดเหตุ ไม่เกิน 25 กิโลเมตร เพื่อช่วยแก้ปัญหารถของลูกค้า ปีละ 2 ครั้ง
 • 10.2 บริการรถยกเนื่องจากรถเสีย: ฟรีค่ารถยก สำหรับการยกรถไปซ่อมที่อู่ใกล้เคียงที่จัดหาโดยบริษัท กรณีไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการซ่อมเบาในที่เกิดเหตุและจะต้องยกไปยังอู่ซ่อมใกล้เคียง หากการซ่อมเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุไม่สามารถทำได้ ใช้บริการได้ไม่เกินปีละ 1 ครั้ง ระยะทางในการบริการตามสิทธิพิเศษนี้ ไม่เกิน 25 กิโลเมตร กรณีลูกค้าประสงค์จะเข้าซ่อมอู่หรือศูนย์อื่นใด ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าระยะทางที่ไกลเกินกว่าอู่ใกล้เคียงที่แนะนำโดยบริษัทในระยะทางกิโลเมตรละ 30 บาท
 • 10.3 แบตเตอรี่มีปัญหา: ฟรี ค่าบริการ ค่าแรง และค่าเดินทางของช่างที่เราจัดส่งไปให้เพื่อช่วยสตาร์ท ไม่เกิน 25 กิโลเมตร ใช้บริการได้ไม่เกินปีละ 1 ครั้ง ไม่รวมค่าใช้จ่ายสำหรับแบตเตอรี่ลูกใหม่ หากจำเป็นต้องเปลี่ยน
 • 10.4 ลืมกุญแจ /เปิดประตูรถไม่ได้ : ฟรีค่าเดินทางไม่เกิน 25 กิโลเมตรและค่าบริการเปิดประตูรถโดยช่างที่บริษัทจัดหาเพื่อช่วยเปิดประตูรถ กรณีลูกค้าลืมกุญแจไว้ในรถ หรือเปิดประตูรถไม่ได้ ใช้บริการได้ไม่เกินปีละ 1 ครั้ง ค่าบริการนี้ไม่รวมค่าทำกุญแจใหม่ หรือค่าซ่อมแซมต่างๆ
 • 10.5 เติมน้ำมันฟรี: ฟรีเติมน้ำมันไม่เกิน 5 ลิตรต่อปี กรณีเกิดน้ำมันหมดฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถเดินทางไปยังสถานบริการน้ำมันที่อยู่ใกล้ที่สุดได้และไม่เกิน 25 กิโลเมตร โดยให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เท่านั้น
 • 10.6 รถใช้ระหว่างซ่อม(กรณีรถชนรถเท่านั้น) : ฟรีบริการพิเศษอันเกี่ยวเนื่องกับอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน และรถท่านเสียหายต้องใช้เวลาซ่อมที่อู่มากกว่า 5 วัน บริการจัดหารถเช่าเพื่อใช้ทดแทนระหว่างซ่อมตามการซ่อมจริงซึ่งประเมินโดยช่างของบริษัท โดยจะจัดรถเช่าให้หลังจากวันที่ 6 ของการซ่อมจริง และจำนวนวันตามจริงสูงสุดไม่เกิน 5 วัน โดยรับผิดชอบอัตรารถเช่าสูงสุดต่อวัน ไม่เกิน 1,500 บาท/วัน และใช้บริการได้ปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ไม่มีการจ่ายเป็นเงินสด ตัวอย่างเช่น หากรถต้องจอดซ่อมโดยช่างประเมินระยะเวลาซ่อมจริง 8 วัน จัดหารถเช่าให้วันที่ 6 และได้สิทธิ์นี้ 3 วัน การบริการนี้ไม่รวม
  • - ในกรณีมีค่าซ่อมต่อเนื่อง อันเป็นเหตุจากกรณีรถเสีย
  • - ในกรณีการชนโดยไม่มีรถยนต์คู่กรณี
  • - ในกรณีที่ระยะเวลาประเมินการซ่อม ไม่เกิน 5 วัน
  • - ค่ามัดจำรถเช่า หากมีการเรียกเก็บ
  • - ค่าเดินทางในการส่งมอบหรือการส่งคืนรถเช่า สำหรับระยะทางเกิน 25 กิโลเมตร

หมายเหตุ:

– การใช้สิทธิ์พิเศษนี้ เฉพาะกรณีแจ้งผ่าน Car Breakdown Assistance โทร. 02 582 8844 โดยทันทีเท่านั้น
– รู้ใจจะเป็นผู้บริการประสานงานลูกค้ารับสิทธิ์ฟรี ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด กรณีลูกค้าใช้สิทธิ์เกินและมีค่าใช้จ่าย ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง
– การบริการข้างต้นนี้ ไม่รวมค่าอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนใหม่และค่าใช้จ่ายต่อเนื่องอื่นๆ เกินกว่าสิทธิ์ที่บริษัทฯมอบให้

โทร 02 582 8888