บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง

Roojai.com เสนอบริการช่วยเหลือบนท้องถนน 24 ชั่วโมงทั่วไทย เพียงคุณจ่ายค่าบริการเพิ่มเล็กน้อย เพื่อแลกกับความอุ่นใจจากผู้ชำนาญการที่พร้อมไปช่วยเหลือคุณเมื่อเกิดเหตุการณ์รถมีปัญหาบนท้องถนน

การช่วยเหลือซ่อมแซมฉุกเฉิน

Ambulance Repair
 • หากยานพาหนะของคุณเสีย เราจะจัดส่งทีมงานไปยังตำแหน่งที่เกิดความเสียหายเพื่อใช้ความพยายามในการซ่อมแซมยานพาหนะ การซ่อมแซมนี้จะเป็นการซ่อมแซมถาวรหรือชั่วคราวก็ได้ เราจะจ่ายค่าใช้จ่ายกับทีมงานดังต่อไปนี้
  1. ค่าเดินทาง ไปยังและกลับจากตำแหน่งที่เกิดความเสียหาย และ
  2. ค่าแรง ณ ตำแหน่งที่เกิดความเสียหาย
 • คุณสามารถขอใช้บริการนี้ได้สูงสุดสองครั้งต่อระยะเวลาสัญญา

บริการขนส่งยานพาหนะ

Forklift Truck
 • หากเกิดเหตุการณ์ RSA ขึ้นและเราไม่สามารถช่วยซ่อมแซมยานพาหนะของคุณได้ ณ ตำแหน่งเกิดเหตุ หรือในกรณีการหยุดชะงักของยานพาหนะของคุณอันเนื่องมาจากการเติมน้ำมันผิด เราจะช่วยขนส่งยานพาหนะของคุณไปยังสถานที่ซ่อมใกล้เคียงเพื่อการซ่อมแซม
  1. ในกรณีที่ตำแหน่งเกิดเหตุอยู่บนแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทยและมีสถานที่ซ่อมบนแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทยภายในระยะทาง 25 (ยี่สิบห้า) กิโลเมตรจากตำแหน่งเกิดเหตุ
   • ก. คุณสามารถเลือกสถานที่ซ่อมบนแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทยซึ่งมีระยะทางภายใน 25 (ยี่สิบห้า) กิโลเมตรจากตำแหน่งเกิดเหตุ และเราจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการขนส่งยานพาหนะของคุณไปยังสถานที่ซ่อมนั้น
   • ข. คุณสามารถเลือกสถานที่ซ่อมบนแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทยซึ่งมีระยะทางเกินกว่า 25 (ยี่สิบห้า) กิโลเมตรจากตำแหน่งเกิดเหตุได้และเราจะขนส่งยานพาหนะคุณไปยังสถานที่ซ่อมนั้น แต่คุณจะต้องจ่าย 30 (สามสิบ) บาทต่อกิโลเมตรสำหรับแต่ละกิโลเมตรที่ยานพาหนะของคุณถูกขนส่งภายหลังระยะทาง 25 (ยี่สิบห้า) กิโลเมตรแรก
   • ค. เราจะไม่ขนส่งยานพาหนะของคุณไปยังสถานที่ซ่อมอื่นใดที่ไม่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทย
  2. ในกรณีที่ตำแหน่งเกิดเหตุอยู่บนแผ่นดินใหญ่ประเทศไทยแต่ไม่มีสถานที่ซ่อมบนแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทยภายในระยะทาง 25 (ยี่สิบห้า) กิโลเมตรจากตำแหน่งเกิดเหตุ
   • ก. เราจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งยานพาหนะของคุณไปยังสถานที่ซ่อมที่ใกล้ที่สุดบนแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทย
   • ข. คุณสามารถเลือกสถานที่ซ่อมอื่นบนแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทยได้และเราจะขนส่งยานพาหนะของคุณไปยังสถานที่ซ่อมนั้น แต่คุณจะต้องจ่าย 30 (สามสิบ) บาทต่อกิโลเมตรสำหรับแต่ละกิโลเมตรที่ยานพาหนะของคุณถูกขนส่งภายหลังระยะทางของสถานที่ซ่อมที่ใกล้ที่สุดบนแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทย
   • ค. เราจะไม่ขนส่งยานพาหนะของคุณไปยังสถานที่ซ่อมอื่นใดที่ไม่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทย
  3. ในกรณีที่ตำแหน่งเกิดเหตุอยู่บนเกาะที่มีการให้บริการ เราจะ (กระทำการอย่างสมเหตุสมผล) ในการตัดสินใจว่าจะขนส่งยานพาหนะของคุณไปยังสถานที่ซ่อมใด ทั้งนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ดังนี้
   • ก. เราจะขนส่งยานพาหนะของคุณไปยังสถานที่ซ่อมบนเกาะที่มีการให้บริการที่มีสถานที่ซ่อม
   • ข. หากไม่มีสถานที่ซ่อมอยู่บนเกาะที่มีการให้บริการ เราจะขนส่งยานพาหนะของคุณไปยังสถานที่ซ่อมบนแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทยที่ใกล้ที่สุด
 • คุณสามารถขอใช้บริการนี้ได้สูงสุดหนึ่งครั้งต่อระยะเวลาสัญญา

การช่วยเหลือแบตเตอรี่เสีย

Battery problem
 • หากเกิดเหตุแบตเตอรี่เสีย เราจะจัดส่งทีมงานไปยังตำแหน่งเกิดเหตุเพื่อใช้ความพยายามในการซ่อมแซมยานพาหนะ การซ่อมแซมนี้จะเป็นการซ่อมแซมถาวรหรือชั่วคราวก็ได้ เราจะจ่ายค่าใช้จ่ายกับทีมงานดังต่อไปนี้
  1. ค่าเดินทาง ไปยังและกลับจากตำแหน่งเกิดเหตุ และ
  2. ค่าแรง ณ ตำแหน่งเกิดเหตุ
 • คุณสามารถขอใช้บริการนี้ได้สูงสุดหนึ่งครั้งต่อระยะเวลาสัญญา

การช่วยเหลือโดยช่างกุญแจ

Lost / Unopened Door
 • หากเกิดปัญหาการเข้าตัวยานพาหนะ เราจะจัดส่งทีมงานไปยังตำแหน่งเกิดเหตุเพื่อใช้ความพยายามในการเข้าถึงยานพาหนะและทำการซ่อมแซมยานพาหนะ การซ่อมแซมนี้จะเป็นการซ่อมแซมถาวรหรือชั่วคราวก็ได้
 • เราจะจ่ายค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้กับทีมงานของเรา
  1. ค่าเดินทาง ไปยังและกลับจากตำแหน่งเกิดเหตุ และ
  2. ค่าแรง ณ ตำแหน่งเกิดเหตุ
 • คุณสามารถขอใช้บริการนี้ได้สูงสุดหนึ่งครั้งต่อระยะเวลาสัญญา

การช่วยเหลือเติมน้ำมัน

Emergency refueling
 • หากเกิดปัญหาน้ำมันหมด เราจะจัดส่งทีมงานไปยังตำแหน่งเกิดเหตุเพื่อใช้ความพยายามในการซ่อมแซมยานพาหนะโดยการเติมน้ำมันให้สูงสุด 5 (ห้า) ลิตรลงในถังน้ำมันของยานพาหนะ เราจะเลือกน้ำมันที่เหมาะสมกับยานพาหนะของคุณตามที่ผู้ผลิตระบุไว้
 • เราจะจ่ายค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
  1. ค่าเดินทาง ไปยังและกลับจากตำแหน่งเกิดเหตุ ของทีมงาน
  2. ค่าน้ำมันปริมาณ 5 (ห้า) ลิตร ณ ตำแหน่งเกิดเหตุ และ
  3. ค่าแรงของทีมงาน ณ ตำแหน่งเกิดเหตุ
 • คุณสามารถขอใช้บริการนี้ได้สูงสุดหนึ่งครั้งต่อระยะเวลาสัญญา
เงื่อนไขของบริการ

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการช่วยเหลือบนท้องถนนฉบับเต็ม คุณสามารถดูได้จากสัญญาบริการช่วยเหลือบนท้องถนนโดยรู้ใจ คลิกที่นี่