รู้ใจ ประกันโรคร้ายออนไลน์

ซื้อง่าย จ่ายเบา สบายใจกว่า!

ให้คุณและคนที่คุณรักพร้อมสู้โรคร้ายต่างๆ ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจไม่มีสะดุด

ปกป้องจากโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ ตรวจเจอรับเงินก้อน คุ้มครองค่ารักษาจากโรคโควิด สูงสุดหลักล้าน

เช็คราคา
critical illness insurance with Roojai.com

เบี้ยประกันมะเร็งคงที่ 5 ปี

ชำระเบี้ยประกันมะเร็งตอนครบรอบระยะเวลาประกันภัย การันตีเบี้ยคงที่เป็นระยะเวลา 5 ปี

critical illness insurance with Roojai.com
critical illness insurance with Roojai.com
รายละเอียดแผนประกันมะเร็ง
 1. อายุรับประกัน 18-60 ปี
 2. สมัครง่ายเพียงตอบคำถามสุขภาพ
 3. จ่ายเบี้ยคงที่ 5 ปี
 4. ตรวจพบมะเร็งทุกชนิดทุกระยะครั้งแรก เคลมเงินก้อนได้
 5. คุ้มครองมะเร็งสูงสุด 1 ล้านบาท มะเร็งผิวหนังสูงสุด 1 แสนบาท (ขึ้นอยู่กับแผน)
 6. รับเล่มกรมธรรม์ภายใน 2 สัปดาห์
 7. เบี้ยประกันภัยนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่กรมสรรพากรกำหนดสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

เบี้ยประกันโควิดปีต่อปี

เบี้ยประกันโควิดอาจมีการปรับให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย

รายละเอียดแผนประกันโควิด
 1. อายุรับประกัน 1-99 ปี
 2. คุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท กรณีผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยระยะสุดท้ายด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ขึ้นอยู่กับแผน)
 3. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
 4. มีความคุ้มครองเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1))
critical illness insurance with Roojai.com

ชำระเบี้ยประกันภัยที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

critical illness insurance with Roojai.com

การต่ออายุประกันมะเร็งและประกันโควิด

กรมธรรม์จะคุ้มครองต่อเนื่อง หากผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ย :

 • ในวันครบรอบระยะเวลาประกันภัย
 • ก่อนวันครบรอบระยะเวลาประกันภัย
 • หรือภายในระยะเวลาผ่อนผัน (30 วัน)
critical illness insurance with Roojai.com

กรุณาอ่านรายละเอียดความคุ้มครองทั้งหมด รวมทั้งประเมินความเสี่ยง และเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมกับคุณที่สุด หากมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราที่เบอร์ 02 582 8855

ดาวน์โหลดเอกสารความคุ้มครอง

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันมะเร็ง

 1. สามารถซื้อประกันมะเร็งได้คนละ 1 กรมธรรม์
 2. คุณสามารถใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ ภายใน 30 วัน (สำหรับการขายผ่านทางโทรศัพท์) หรือ ภายใน 15 วัน (สำหรับการเสนอขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์) นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 3. ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 4. เราจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัย พร้อมกรมธรรม์ประกันภัยให้ทางไปรษณีย์
กรณีไม่คุ้มครอง
 1. ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 2. ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันโควิด

 1. สามารถซื้อประกันโควิดได้คนละ 1 กรมธรรม์
 2. คุณสามารถใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ ภายใน 30 วัน (สำหรับการขายผ่านทางโทรศัพท์) หรือ ภายใน 15 วัน (สำหรับการเสนอขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์) นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 3. ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 4. เราจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัย พร้อมกรมธรรม์ประกันภัยให้ทางไปรษณีย์
 5. ผู้เอาประกันภัยต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (กรณีชาวต่างชาติต้องมี Passport และ Work Permit หรือมีการพำนักอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)
กรณีไม่คุ้มครอง
 1. ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 2. ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก