ประกันมะเร็งออนไลน์

ซื้อง่าย จ่ายเบา

เริ่มวันละ 5 บาท เบี้ยคงที่ 5 ปี ซื้อง่ายใน 5 นาที

สบายใจกว่า!

ปกป้องคุณและคนที่คุณรักด้วยประกันสู้โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ ตรวจเจอรับเงินก้อน คุ้มครองสูงสุด ใช้ชีวิตมั่นใจไม่มีสะดุด

เช็คราคา
Cancer insurance with Roojai.com

จ่ายเบี้ยคงที่ 5 ปี

จ่ายเบี้ยตอนครบรอบระยะเวลาประกันภัย การันตีเบี้ยคงที่เป็นระยะเวลา 5 ปี

Cancer insurance with Roojai.com
Cancer insurance with Roojai.com

รายละเอียดแผนประกัน

 1. อายุรับประกัน 18-60 ปี
 2. สมัครง่ายเพียงตอบคำถามสุขภาพ
 3. จ่ายเบี้ยคงที่ 5 ปี
 4. ตรวจพบมะเร็งทุกชนิดทุกระยะครั้งแรก เคลมเงินก้อนได้
 5. คุ้มครองมะเร็งสูงสุด 1 ล้านบาท มะเร็งผิวหนังสูงสุด 1 แสนบาท (ขึ้นอยู่กับแผน)
 6. รับเล่มกรมธรรม์ภายใน 2 สัปดาห์
 7. เบี้ยประกันภัยนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่กรมสรรพากรกำหนดสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

ชำระเบี้ยประกันภัยที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

Cancer insurance with Roojai.com
Cancer insurance with Roojai.com

ต่ออายุประกันรับความคุ้มครองต่อเนื่อง

กรมธรรม์จะคุ้มครองต่อเนื่อง หากผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยในวัน หรือก่อนวันครบรอบระยะเวลาประกันภัย หรือภายในระยะเวลาผ่อนผัน (30 วัน)


กรุณาอ่านรายละเอียดความคุ้มครองทั้งหมด รวมทั้งประเมินความเสี่ยง และเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมกับคุณที่สุด หากมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราที่เบอร์ 02 582 8855

ดาวน์โหลดเอกสารความคุ้มครอง

เงื่อนไขกรมธรรม์

 1. สามารถซื้อประกันมะเร็งได้คนละ 1 กรมธรรม์
 2. ชำระเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อความคุ้มครองที่สมบูรณ์
 3. คุณสามารถใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ (Freelook Period) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 4. ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 5. บริษัทให้ระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย 30 วันนับแต่วันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย
 6. เราจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัย พร้อมกรมธรรม์ประกันภัยให้ทางไปรษณีย์
กรณีไม่คุ้มครอง
 1. เคยได้รับการวินิจฉัย การตรวจรักษา หรือคำแนะนำจากแพทย์ ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 2. มีอาการ ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผลจากโรคที่ระบุไว้ตามหน้าตารางกรมธรรม์ ที่เกิดก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ ซึ่งทำให้ต้องพบแพทย์หรือดำเนินการรักษา
 3. ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก