ค้นหาอู่ซ่อม ศูนย์บริการ และร้านกระจกใกล้คุณ

รู้ใจ ให้คุณเลือกซ่อมรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ของคุณได้หลายประเภท

ค้นหาโดยละเอียด

Repair Garage by Roojai online insurance
ค้นหาโดยละเอียด
car dealer garage
ศูนย์ซ่อมรถยนต์

รู้ใจ และ กรุงไทยพานิชประกันภัย ได้ร่วมบริการกับศูนย์ซ่อมทางการของยี่ห้อรถยนต์หลายแห่ง

car preferred garage
อู่ซ่อมรถยนต์ในเครือ

รู้ใจ และ กรุงไทยพานิชประกันภัย ได้คัดสรรและตกลงร่วมบริการกับอู่ซ่อมชั้นนํากว่า 500 แห่งทั่วประเทศ

motorbike dealer garage
ศูนย์ซ่อมมอเตอร์ไซค์

รู้ใจ และ กรุงไทยพานิชประกันภัย ได้ร่วมบริการกับศูนย์ซ่อมทางการของยี่ห้อมอเตอร์ไซค์หลายแห่ง

motorbike preferred garage
อู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์ในเครือ

รู้ใจ และ กรุงไทยพานิชประกันภัย ได้คัดสรรและตกลงร่วมบริการกับอู่ซ่อมชั้นนํากว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

windscreen shop
ร้านซ่อมและเปลี่ยนกระจกรถยนต์

ถ้ากระจกเกิดความเสียหายขนาดใหญ่ เจ้าหน้าที่จะอนุมัติเปลี่ยนกระจกทั้งบาน โดยคุณสามารถเข้ารับการซ่อมได้ที่ร้านทำกระจกรถยนต์*
ถ้ากระจกรถเกิดรอยแตกเพียงเล็กน้อย ไม่ว่าจะเป็นกระจกหน้ารถยนต์ กระจกหลัง หรือกระจกบังลม คุณสามารถเลือกซ่อมแทนการเปลี่ยนกระจกทั้งบานได้**
ดำเนินการซ่อมโดยช่างผู้ชำนาญการ

*กรณีเปลี่ยนกระจกทั้งบาน คุณต้องชำระค่าเสียหายส่วนแรกตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ (ถ้ามี)
**สำหรับประกันรถยนต์ชั้น 1 และประกันรถยนต์ที่คุ้มครองความเสียหายต่อกระจกรถ

windscreen B-quik
ร้านซ่อมกระจกในเครือ (บี-ควิก)

ถ้ากระจกรถเกิดรอยแตกเพียงเล็กน้อย ไม่ว่าจะเป็นกระจกหน้ารถยนต์ กระจกหลัง หรือกระจกบังลม คุณสามารถเลือกซ่อมแทนการเปลี่ยนกระจกทั้งบานได้*
ดำเนินการซ่อมโดยช่างผู้ชำนาญการ ช่วยให้คุณไม่เสียประวัติการเคลมประกัน แถมยังประหยัดเวลามากกว่า

*สำหรับประกันรถยนต์ชั้น 1 และประกันรถยนต์ที่คุ้มครองความเสียหายต่อกระจกรถ

คุณสามารถนำรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ของคุณเข้าซ่อมที่อู่ในเครือได้ทันที พร้อมรับประกันคุณภาพงานซ่อม 12 เดือน หากต้องการนำรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เข้าซ่อมที่อู่ซ่อมอื่น ๆ นอกเครือ กรุณาติดต่อเราอย่างน้อย 24 ชม. เพื่อให้เราประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับคุณ