search icon
โปรดเลือกตำแหน่งของคุณ
search nearly you

ค้นหาอู่ซ่อมรถและศูนย์บริการใกล้คุณ

ค้นหาใกล้ตัวคุณ

รู้ใจ ขอแนะนำอู่ซ่อมและศูนย์บริการใหม่

{{garage_type( garage )}}
{{garage_locale(garage,'name')}}
★★★★★ ★★★★★
{{garage_address(garage)}}
{{garage.phoneNumber1}}
รอสักครู่

อู่ซ่อมรถและศูนย์บริการ

ลูกค้าที่เลือกซื้อแผนอู่ซ่อมรถยนต์แนะนำ สามารถนำรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุเข้าซ่อมที่อู่ตามรายชื่ออู่ซ่อมรถยนต์แนะนำของรู้ใจ พร้อมรับสิทธิพิเศษรับประกันงานซ่อมนาน 12 เดือน และบริการนำส่งรถเมื่อซ่อมเสร็จ

รู้ใจเปิดโอกาสให้คุณได้เลือกสิ่งที่ตัวเองพอใจที่สุด โดยคุณสามารถนำรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุเข้าซ่อมที่ศูนย์หรืออู่อื่น ๆ ที่คุณเลือกไว้ได้ หากคุณเลือกซื้อแผนซ่อมศูนย์หรืออู่อื่นๆ คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อ ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ได้จากเว็บไซต์ของเรา

roojai

อ่านประสบการณ์จริงจากลูกค้าเคลม เราพร้อมมอบบริการที่ดีที่สุด

รีวิวลูกค้าเคลม