การเคลมประกันกระจกรถยนต์

Windscreen Claim | Roojai.com

ถ้ากระจกรถเกิดรอยแตกเพียงเล็กน้อย ไม่ว่าจะเป็นกระจกหน้ารถยนต์ กระจกหลัง หรือกระจกบังลม คุณสามารถเลือกซ่อมแทนการเปลี่ยนกระจกทั้งบานได้

ช่วยให้คุณไม่เสียประวัติการเคลมประกัน แถมยังประหยัดเวลามากกว่า

ดำเนินการซ่อมโดยช่างผู้ชำนาญการ

*สำหรับประกันรถยนต์ชั้น 1 และประกันรถยนต์ที่คุ้มครองความเสียหายต่อกระจกรถ

ซ่อมดีกว่าเปลี่ยนกระจกทั้งบานยังไง?

  • ไม่เสียประวัติการเคลมประกัน ได้รับส่วนลดประวัติดีในปีถัดไปที่ต่ออายุกรมธรรม์
  • ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก ถ้ามีระบุไว้ในกรมธรรม์
  • คงสภาพกระจกเดิมที่ติดมากับรถยนต์ ไม่ต้องถูกแกะกระจก
  • ประหยัดเวลา ซ่อมไม่ถึง 30 นาที ไม่ต้องจอดรถค้างคืน
  • รับประกันงานซ่อม 1 ปี โดยร้านซ่อมกระจกในเครือ

ขั้นตอนการเคลมประกันกระจกรถเป็นยังไง?

  • กรณีเคลมกระจกทุกครั้ง ขอให้ แจ้งเคลม ผ่าน รู้ใจ เคลม ฮอตไลน์ 02 582 8844 ก่อนรับบริการที่ร้านกระจก
  • กรณีแจ้งเคลมประกันผ่าน Roojai Mobile App เจ้าหน้าที่จะประเมินความเสียหายทางวิดีโอคอล
  • ถ้ากระจกเกิดความเสียหายขนาดใหญ่ เจ้าหน้าที่จะอนุมัติเปลี่ยนกระจกทั้งบาน โดยคุณสามารถเข้ารับการซ่อมได้ที่ร้านซ่อมกระจกในเครือ

หมายเหตุ : กรณีเปลี่ยนกระจกทั้งบาน คุณต้องชำระค่าเสียหายส่วนแรกตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ (ถ้ามี)

ตรวจสอบรายชื่อร้านกระจกหรือร้านซ่อมกระจกในเครือที่แนะนำโดยรู้ใจ

ค้นหาร้านซ่อมกระจก
Roojai refer a friend