ข้อมูลผู้ลงทุน

Roojai Investors
HDI INTERNATIONAL

เอชดีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล (HDI International)

เอชดีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล (HDI International) เป็นหนึ่งในส่วนงานการค้าปลีกระหว่างประเทศของทาแลงซ์ กรุ๊ป (Talanx Group) มุ่งเน้นกิจกรรมของบริษัทที่ให้บริการลูกค้ารายย่อยและลูกค้าเชิงพาณิชย์ในด้านการประกันวินาศภัยและประกันชีวิตในตลาดนอกประเทศเยอรมนี นำโดยเอชดีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล เอจี (HDI International AG) ที่สามารถสร้างเบี้ยประกันภัยรับรวมถึง 7.1 พันล้านยูโร และสร้างกำไรจากการดำเนินงาน 341 ล้านยูโรในปีพ.ศ. 2565 ด้วยการบริหารแบบกระจายอำนาจและวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการทำงานผ่านตัวแทน นายหน้า แบงก์แอสชัวรันส์ พันธมิตร และช่องทางการตลาดทางตรง ในปีพ.ศ. 2564 สามารถทำข้อตกลงได้ถึง 34 ล้านกรมธรรม์

เอชดีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล เอจี (HDI International AG) คือบริษัทโฮลดิ้งในส่วนงานการค้าปลีกระหว่างประเทศของทาแลงซ์ กรุ๊ป (Talanx Group) ซึ่งเป็นกลุ่มประกันภัยรายใหญ่ของยุโรป มีรายได้จากเบี้ยประกันภัยถึง 53.4 พันล้านยูโรในปีพ.ศ. 2565 และมีพนักงานอยู่ราว 24,000 คนทั่วโลก บริษัทในเครือของทาแลงซ์ กรุ๊ป ยังประสบความสำเร็จในฐานะผู้ให้บริการอีกหลากหลายแบรนด์ ทั้งในด้านของการประกันวินาศภัยและประกันชีวิต การประกันภัยต่อ ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต (บริษัทประกันภัยต่อ ฮันโนเวอร์ รี: Hannover Re) และบริการทางการเงิน

www.talanx.com/en/talanx-group/group/divisions

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION

บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation)

บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC) หนึ่งในสมาชิกในเครือธนาคารโลก เป็นสถาบันที่ใหญ่ที่สุดของโลกที่ให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นพัฒนาภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่ โดยดำเนินงานมามากกว่า 100 ประเทศ ด้วยการสนับสนุนเงินทุน ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพในการสร้างตลาดและสร้างโอกาสในประเทศกำลังพัฒนา ในปีงบประมาณ 2563 บรรษัทการเงินระหว่างประเทศได้ลงทุนมูลค่ามากกว่า 2.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ กับบริษัทเอกชนและสถาบันการเงินหลายแห่งในประเทศที่กำลังพัฒนา เพื่อดึงพลังของภาคเอกชนให้ร่วมกันสร้างความเจริญรุ่งเรืองและยุติความยากจนท่ามกลางวิกฤตที่หลากหลายของโลก

www.ifc.org

PRIMARY GROUP

ไพรมารี่ กรุ๊ป (Primary Group)

ไพรมารี่ กรุ๊ป จำกัด คือบริษัทโฮลดิ้งในเบอร์มิวดา สำหรับกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กจนถึงกลุ่มธุรกิจขนาดกลางส่วนใหญ่ที่ทำธุรกิจด้านการประกันภัยและกิจกรรมทางการเงินอื่น ๆ

www.primarygroup.co.uk