โรงพยาบาล/คลินิกในเครือรู้ใจ

ลูกค้าสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุได้ ตามจำนวนทุนประกันต่ออุบัติเหตุต่อครั้ง โดยไม่ต้องสำรองจ่าย เรามีโรงพยาบาลและคลินิกในเครือกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ

 
Roojai network hospitals
Hospital 1
Hospital 2
Hospital 3
Hospital 4