Roojai

ขับรถชน ‘สุนัข’ ที่วิ่งตัดหน้า ใครผิด?

นับเป็นเรื่องดราม่าในโลกโซเชียลอย่างต่อเนื่องกับกรณีมีผู้ขับ ‘ขับรถชนสุนัข’ โดยเฉพาะมีการถกเถียงว่ากรณีนี้ ใครผิดกันแน่ระหว่างเจ้าของรถหรือเจ้าของสุนัข แล้วใครมีสิทธิเรียกร้องความเสียหาย และประกันรับผิดชอบหรือไม่ ซึ่งการวิเคราะห์เหตุสามารถแยกเป็นประเด็นได้เป็น 2 ส่วนครับ ซึ่งเราจะไปดูกันว่าหากอ้างด้วยหลักของกฎหมายมีการประมวลไว้อย่างไรบ้าง

กรณีแรกหากเราขับรถเข้าไปในบ้านที่เลี้ยงหมา เช่น  เราขับรถเข้าไปในบ้านเพื่อน แล้วเกิดชนหมาของเพื่อนบาดเจ็บและรถเราเสียหาย กรณีนี้ชี้ชัดได้ว่าผู้ขับผิดครับ เพราะว่าหมาอยู่ภายในพื้นที่ส่วนบุคคลของผู้เป็นเจ้าของ ส่วนกรณีที่  2 หากเราขับรถบนถนน แล้วมีหมาไม่ว่าจะมีเจ้าของหรือไม่มีก็ตาม เกิดวิ่งหรือหลุดออกมาและตัดหน้ารถที่กำลังแล่นอยู่บนถนนสาธารณะ หรือทางที่นิติบุคคลที่อนุญาตให้ใช้เป็นทางเดินรถได้ เช่น ถนนของหมู่บ้าน แล้วเราขับรถชนหมาบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และรถของผู้ขับก็เสียหายด้วย กรณีนี้ถือว่าหมาเป็นฝ่ายผิดครับ

ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เนื่องจากถนนไม่ใช่ที่ทางสำหรับสัตว์ เจ้าของสัตว์ต้องมีการป้องกัน  ระมัดระวังอุบัติเหตุให้กับสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในความดูแลของตนเป็นอย่างดี การที่เจ้าของสุนัขปล่อยให้สัตว์เข้ามาในเขตถนนนั้นย่อมไม่ถูกต้อง ดังนั้นเกิดกรณีนี้ผู้ขับรถไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับหมา และอาจเรียกร้องสินไหมกับเจ้าของหมาในกรณีที่รถพังเสียหาย ที่ผู้เป็นเจ้าของสุนัขต้องรับผิดชอบ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 377 ผู้ใดควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้าย ปล่อยปละละเลยให้ สัตว์นั้นเที่ยวไปโดยลำพัง ในประการที่อาจทำอันตรายแก่บุคคลหรือ ทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าสุนัขไม่เจ้าของหรือไม่สามารถตามหาเจ้าของได้ ผู้เป็นเจ้าของรถอาจกังวลว่าจะสามารถเคลมความเสียหายจากบริษัทประกันภัยหรือไม่ ซึ่งโดยทั่วไปเจ้าของรถยนต์ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเอง เว้นแต่หากเจ้าของรถมีการทำประกันประเภทที่ 1 ไว้ ก็จะได้รับความคุ้มครองและดูแลความเสียหายเกี่ยวกับรถยนต์และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามที่ระบุไว้ตามกรมธรรม์

เชื่อว่าไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายผิดหรือถูกก็ล้วนไม่อยากให้มีเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นทั้งสิ้น เสียทั้งเวลาเสียทั้งความรู้สึกทั้งรถที่เสียหายและสัตว์ที่ต้องมาบาดเจ็บหรือเสียชีวิต อย่างไรก็ตามควรขับรถอย่างระมัดระวังให้มากที่สุด ทั้งเพื่อตนเอง ครอบครัว และเพื่อนร่วมถนนนะครับ

อุบัติเหตุบางครั้งก็ไม่อาจคาดเดาได้ หรือแม้กระทั่งภัยพิบัติต่างๆ ให้ “รู้ใจ” อยู่เคียงข้างคุณ ประกันชั้น 1 ผ่อนสบายๆ 0% ยาว 10 เดือน

ถ้ารักรถเต็มหัวใจ ให้ “รู้ใจ” ดูแลรถให้คุณ คลิกเช็คเบี้ยประกันรถ หรือโทร 02 582 8888