เงื่อนไขและความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ : ประกันรถยนต์ประเภท 1

ให้ความคุ้มครองสูงสุด: ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก, ความเสียหายต่อรถคันที่ทำประกันจากเหตุไฟไหม้/ถูกโจรกรรม หรือประสบอุบัติเหตุ