ด่วน

Senior Application Administrator

Information Technology

Chonburi, Thailand

Work with Roojai.com
Job Descriptions

Position: Senior Application Administrator
Department: Information Technology
Location: Chonburi, Thailand

The Senior Application Administrator manages one or more application. He implements changes as part of the sprint activities, liaise with the applications third party providers when required, implement standards, and provide guideline to team members. He also helps the Ops team with the production deployment and support activities.

Job Duties
 • Administer one or more application
 • Design and document technical solutions
 • Participate in the sprint activities (sprint planning, daily scrum, and retrospective meetings)
 • Implement changes (system workflows, field validations, screen layouts, database changes,document templates, call center IVR, reports etc.)
 • Address defects reported during testing
 • Work with Third Party providers on technical solutions
 • Keep a look on new features being launched, and suggest improvements
 • Implement and follow standards
 • Help the Ops team with the production deployment and support activities
Requirements
 • Minimum 7 years of experience working as a system administrator
 • Fluent in Thai and English
 • Good interpersonal skills
 • Problem solver
Benefits
 • Annual Leave start from 12 days
 • Bonus
 • Party, TGIF, Coffee and Snack
 • Outing trip, Family trip or another activities
 • Health Insurance & Dental Insurance
 • Health Insurance for family
 • Life Insurance
 • Provident Fund
 • Training
 • Computer

ส่งใบสมัครงาน

Share this job

สนใจมาเป็นครอบครัว Roojai.com

ติดต่อเรา 033-005983 หรือส่งประวัติการทำงานของคุณมาที่นี่ career@roojai.com

career@roojai.com Linkedin
Roojai.com Job Application