Roojai

พ.ร.บ. ต่อทุกปี รู้มั้ยว่าเคลมอะไรได้บ้าง?

รู้ไหมว่า พ.ร.บ. รถยนต์ที่เราต่ออยู่ทุกปีนั้นสามารถเคลมอะไรได้บ้าง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่คนขับขี่รถยนต์จะต้องทำความเข้าใจ เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ก็จะได้ใช้สิทธิและเบิกค่าใช้จ่ายที่พึงได้ตามความคุ้มครอง

เคลมอะไรได้บ้าง เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ สิ่งที่คุณ สามารถเคลมได้ ดังนี้

 1. ค่าเสียหายในเบื้องต้น

ค่าเสียหายในเบื้องต้นที่สามารถเคลมได้ ได้แก่

 • บาดเจ็บ

กรณีที่ได้รับการบาดเจ็บจากการขับขี่รถยนต์ สามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลได้ โดยทาง พ.ร.บ. จะจ่ายตามที่ได้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน และหากในระยะเวลาต่อมา เกิดการทุพพลภาพขึ้น ทางบริษัทก็จะจ่ายให้อีก แต่รวมแล้วไม่เกิน 65,000 บาทต่อคน

 • ทุพพลภาพ

กรณีที่เกิดการทุพพลภาพทันทีหลังเกิดอุบัติเหตุ ก็สามารถเคลมค่าเสียหายได้ แต่ทาง พ.ร.บ. จะจ่ายค่าเสียหายในเบื้องต้นให้ไม่เกินจาก 35,000 บาทต่อคน

 • เสียชีวิต

กรณีที่เสียชีวิตทันทีหลังจากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทาง พ.ร.บ. จะจ่ายเงินชดใช้ค่าปลงศพให้ โดยจะจ่ายที่ 35,000 บาทต่อคน แต่หากเสียชีวิตหลังจากการรักษาพยาบาลตามข้อ 1 ทาง พ.ร.บ. ก็จะจ่ายแบบเหมารวมไม่เกิน 65,000 บาท

 1. ค่าเสียหายส่วนเกิน

ค่าเสียหายส่วนเกินจะจ่ายหลังจากพิสูจน์ความผิดแล้ว โดยบริษัทประกันภัยที่เป็นฝ่ายผิด จะเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งแบ่งเป็นกรณีดังนี้

 • กรณีบาดเจ็บ

กรณีที่เกิดการบาดเจ็บ จะจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลรวมค่าสินไหมทดแทนให้ ไม่เกิน 80,000 บาท

 • กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะ

กรณีนี้จะจ่ายชดเชยให้ทั้งหมดเป็นจำนวน 300,000 บาท ซึ่งหมายรวมถึงค่ารักษาพยาบาลด้วยหากมี

ใครบ้างที่ พ... ให้ความคุ้มครอง

สำหรับผู้ที่ พ.ร.บ. ให้ความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ได้แก่ ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า ที่ประสบภัยจากรถ ซึ่งทางบริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายในเบื้องต้นให้ทันที โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด

ขั้นตอนการเคลมค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น และต้องการเคลมค่าเสียหาย สามารถทำได้วิธี โดยแบ่งออกตามประเภทความเสียหายดังต่อไปนี้

1.การเคลมค่าเสียหายกรณีบาดเจ็บ

การเคลมค่าเสียหายจากการบาดเจ็บจะต้องนำเอกสารไปยื่นกับทางบริษัท เพื่อขอเคลม โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ยื่นดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบเสร็จจากโรงพยาบาล
 • ใบรับรองแพทย์ (กรณีทุพพลภาพ)
 • บันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน (กรณีทุพพลภาพ)

2.การเคลมค่าเสียหายจากการเสียชีวิต

การเคลมค่าเสียหายจากการเสียชีวิต จะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้ ไปยื่นกับทางบริษัท ซึ่งได้แก่

 • สำเนาบันทึกประจำวันพนักงานสอบสวน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาใบมรณบัตร

เมื่อรู้แบบนี้แล้ว อุ่นใจไว้ก่อน ด้วยการทำประกันภาคบังคับ ตาม พรบ. กับรู้ใจ และที่สำคัญ  ขับรถอย่างมีสติและไม่ประมาทช่วยลดอุบัติเหตุและความสูญเสีย เพราะถึงแม้จะมี พ.ร.บ ให้ความคุ้มครอง แต่ก็ไม่คุ้มค่ากับการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้นอยู่ดี  ฉะนั้นปลอดภัยไว้ก่อนจะดีกว่า อีกหนึ่งทางจะช่วยเพิ่มความอุ่นใจในทุกการเดินทางด้วยการเลือกความคุ้มครองที่สูงขึ้นโดยการซื้อประกันภัยชั้น 1 จากรู้ใจ

Roojai.com ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ มาพร้อมกับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน สำหรับประกันชั้น 1 แม้เกิดเรื่องไม่คาดฝัน ก็มั่นใจได้ว่า Roojai.com พร้อมช่วยเหลือทุกเมื่อที่คุณต้องการ นอกจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทั้ง พรบ.และ ประกันชั้น 1 ยังมีโปรโมชั่นเสริม ไม่ว่าจะเป็นซ่อมรถฉุกเฉิน รถยกเนื่องจากรถเสีย ลืมกุญแจ น้ำมันหมดกลางทาง หรือแม้แต่กรณีที่รถสตาร์ทไม่ติด อุ่นใจทุกเมื่อที่ www.roojai.com