ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ประกันรถยนต์ภาคบังคับหรือ พ.ร.บ. คือ
ประกัยภัยรถที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำ เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร บุคคลภายนอก หรือคนเดินถนน กรณีเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดต่อคนของ พ.ร.บ. นั้นมีจำกัด ดังนั้น เจ้าของรถยนต์จึงควรซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เพื่อที่จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมสูงสุด

รายละเอียดความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

  • ค่ารักษาพยาบาลตามจริงกรณีบาดเจ็บ คุ้มครองสูงสุด 80,000 บ. ต่อคน
  • ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ* คุ้มครอง 200,000 – 500,000 บ.
  • ค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร คุ้มครอง 500,000 บ. ต่อคน
  • ค่าชดเชยรายวันกรณีนอนโรงพยาบาล 200 บ. ต่อวัน (สูงสุดรวมไม่เกิน 20 วัน)