Roojai

ซื้อประกันรถระบุชื่อ แต่คนขับชนดันไม่ได้ระบุไว้เคลมได้ไหม

ผู้ใช้รถหลายคนแม้จะรู้สึกว่าการจ่ายเงินเพื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจบางครั้งก็เหมือนเป็นการจ่ายเงินที่สูญเปล่า เพราะถ้าไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยก็เท่ากับว่าไม่ได้ใช้สิทธิ์ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ แต่ก็ยินดีที่จะซื้อเพราะเข้าใจในหลักการและความจำเป็นดีว่าการซื้อประกันภัยนั้นเป็นการลดความเสี่ยงหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่อยู่บนท้องถนน หรือแม้จะจอดอยู่เฉยๆก็ตาม

เนื่องจากหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาค่าเสียหายที่ต้องจ่ายทั้งค่าซ่อมรถหรือทรัพย์สินของคู่กรณีรวมถึงค่าใช้จ่ายของตัวเองด้วยนั้น อาจมากกว่าค่าเบี้ยที่จ่ายไปหลายเท่าและบางครั้งมากกว่าค่าเบี้ยหลายปีรวมกันอีกด้วย ดังนั้นจึงมีการศึกษาหาวิธีการซื้อประกันภัยที่คิดว่าจะคุ้มค่ามากที่สุด เช่น หาวิธีที่จะจ่ายค่าเบี้ยลดลงในขณะที่ได้รับความคุ้มครองเท่าเดิม

วิธีการหนึ่งที่ Roojai มักแนะนำผู้ใช้รถอยู่เสมอๆ ก็คือ “การซื้อประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ขับขี่” หากมั่นใจว่ารถคันนั้นมีใครที่เป็นผู้ใช้หรือขับขี่เป็นประจำ จากที่ Roojai ได้แนะนำไป มีผู้ใช้รถจำนวนไม่น้อยที่สนใจวิธีการนี้ เพราะเป็นวิธีการง่ายๆ ที่สามารถลดค่าเบี้ยได้จริง เพียงคลิกเลือก “ระบุชื่อ” เนื่องจากส่วนใหญ่รถที่ใช้เป็นรถส่วนตัวใช้เพียงคนเดียวหรือ 2 คนสามีกับภรรยาอยู่แล้ว จึงเป็นเงื่อนไขที่สามารถกำหนดได้ไม่ยาก

แต่วิธีการนี้มีผู้ใช้รถส่วนหนึ่งที่อาจมีความกังวลหรือข้อสงสัยว่าการที่ซื้อประกันภัยรถยนต์แบบระบุชื่อไปแล้วนั้น หากมีเหตุจำเป็นจริงๆ ที่จะต้องให้คนอื่น อาจจะเป็นคนในครอบครัวเอง แต่ว่าคนๆ นั้นไม่ได้ระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์ ต้องใช้รถคันดังกล่าว ถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นประกันจะยังให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายหรือไม่ และให้ความคุ้มครองหรือมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

ต้องแยกเป็น 2 กรณี กรณีแรกหากฝ่ายของผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายถูก แม้ว่าคนที่ขับรถไปประสบเหตุจะไม่ได้มีชื่อในกรมธรรม์ อย่างไรก็ต้องได้รับความคุ้มครองจากคู่กรณีอยู่แล้ว ดังนั้นในกรณีนี้คงไม่ต้องกังวลใดๆ

กรณีที่สองคือ ถ้าเป็นฝ่ายผิดโดยที่ผู้ขับรถไปประสบเหตุไม่ได้มีชื่ออยู่ในกรมธรรม์ บริษัทประกันยังคงให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ แต่ลูกค้าจะต้องร่วมจ่ายกับบริษัทในการซ่อมรถคู่กรณี 2,000 บาท และในการซ่อมรถของลูกค้าเองต้องร่วมจ่าย 6,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้เรียกว่า “ค่าผิดเงื่อนไข” (ไม่ใช่ค่า Excess นะครับ คนละส่วนกัน)

สรุปก็คือ รถของลูกค้ายังคงได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขหรือวงเงินความคุ้มครองที่กำหนดไว้ในกรมรรม์ เพียงแต่หากเป็นฝ่ายผิด จะต้องมีการจ่ายค่าผิดเงื่อนไขเล็กน้อยเท่านั้นเอง

เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว ก่อนตัดสินใจว่าจะระบุชื่อผู้ขับอาจพิจารณาก่อนว่ารถยนต์คันที่จะซื้อประกันภัยน่าจะต้องมีโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้ระบุชื่อขับรถคันดังกล่าวบ่อยครั้งแค่ไหน การระบุชื่อช่วยลดค่าเบี้ยได้ก็จริง แต่ก็เหมาะกับรถที่มีผู้ขับขี่ประจำที่แน่นอน  หรืออีกวิธีคือการเลือกอายุผู้ขับขี่ เช่น แบบอายุมากกว่า 25 หรือ 30 ปีทุกคนก็ช่วยประหยัดเบี้ยได้เช่นกัน หากเป็นรถสำหรับทุกคนในครอบครัว มีอายุที่หลากหลายวัย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันใช้ ซื้อแบบไม่ระบุชื่อจะสบายใจและคุ้มค่ากว่าหากจะต้องมีการเคลมเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม ควรมีประกันรถดีๆ ไว้เคียงข้างให้อุ่นใจกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือไกล ให้ Roojai.com เคียงข้างคุณ การันตีถึงที่เกิดเหตุภายใน 30 นาที ประกันชั้น 1 ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีรถเสียตลอด 24 ชั่วโมง

สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์ราคาดีค่าเบี้ยถูกกว่าใครที่ Roojai เช็กเบี้ยออนไลน์ด้วยตัวเอง