Roojai

ฟิวส์ขาด เปิดไฟไม่ติด ซ่อมได้ด้วย ฟอยล์

ไฟหน้าเปิดไม่ติด สาเหตุมาจากฟิวส์ขาด รู้ไม๊ว่า ใช้ “ฟอยล์” ซ่อมได้ง่ายๆ!!

อย่างไรก็ตาม การใช้ฟอยล์เป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวเฉพาะหน้าเท่านั้น ควรเปลี่ยนฟิวส์ใหม่แทนหากมีโอกาสจะดีที่สุดครับ

หรือหากไฟหน้าไม่ติดในยามค่ำคืนก็อาจใช้วิธีนี้แก้ไขชั่วคราว เพื่อสามารถขับไปหาซื้อฟิวส์ตัวใหม่มาเปลี่ยนแทนได้ครับ