Roojai

นิโคลัส ฟาร์เกต์ ซีอีโอ Roojai.com ขึ้นบรรยายในงาน “RetailEx ASEAN”

นิโคลัส ฟาร์เกต์ ซีอีโอ Roojai.com ขึ้นบรรยายในงาน “RetailEx ASEAN”

กรุงเทพ,…. พฤศจิกายน 2561 –กลับมาจัดอีกครั้งที่กรุงเทพ สำหรับงาน RetailEX ASEAN ที่อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ งานดังกล่าวเป็นงานที่ผสมผสานช่องทางการขายปลีกอันหลากหลายที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค และการค้าปลีกในรูปแบบของอีคอมเมอร์ส ที่มุ่งเน้นไปที่แบรนด์ผู้ค้าปลีกและตลาดในอาเซียน เต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาที่หลากหลายกว่า 60 หัวข้อ ครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่การสร้างร้านค้าไปจนถึงการทำธุรกิจออนไลน์

นายนิโคลัส ฟาร์เกต์ ประธานบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท รู้ใจ จำกัด ประกันภัยรถยนต์และบิ๊กไบค์ออนไลน์แนวหน้าของไทย ได้รับเชิญขึ้นบรรยายแบ่งปันประสบการณ์  ในหัวข้อ  “Big Data and Analytics: Ushering in Cognitive Commerce with Single Customer View” และ “Brands Selling Direct To Consumer (D2C) – Silver Bullet or Fad?”  ซึ่งได้รับความสนใจและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ประกอบการในงาน