ซื้อประกันรถโตโยต้าชั้น 1 ไม่เกิน 10,000 บาท!

เมื่อพูดถึงประกันชั้น1 หลายๆ คนคาดหวังกับความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากที่สุดในยามเกิดอุบัติเหตุเป็นธรรมดา การทำประกันชั้น1 ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันค่อนข้างสูง คนส่วนใหญ่ที่เลือกทำประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้จึงมักเป็นผู้ที่เพิ่งออกรถมาใหม่ มีความเสี่ยงในการขับขี่สูง มือใหม่หัดขับ หรือต้องการความคุ้มครองครอบคลุมทุกด้านในยามเกิดอุบัติเหตุ

ด้วยความคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของบุคคลภายนอก  ในกรณีที่บุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น บริษัทจะรับผิดชอบโดยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

รับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  กรณีอุบัติเหตุที่เกิดส่งผลให้ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย เช่น ผู้เอาประกันขับไปชนรถคันอื่นบนท้องถนน แปลว่าผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด บริษัทจะรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ นอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองต่อผู้เอาประกัน ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถ อาทิ รับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกายและอนามัยของผู้เอาประกัน (ผู้ขับขี่) และผู้โดยสารภายในรถ โดยบริษัทจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลในกรณีร่างกายได้รับบาดเจ็บ และค่าสินไหมทดแทนในกรณีทุพพลภายหรือเสียชีวิต ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถของผู้เอาประกัน กรณีที่รถของผู้เอาประกันได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะรับผิดชอบค่าซ่อมแซมให้รถกลับมาอยู่สภาพเดิม โดยรับผิดชอบทั้งตัวรถและอุปกรณ์เสริมที่ผู้เอาประกันได้ติดตั้งไว้ แต่ต้องมีการแจ้งไว้ให้บริษัททราบ ถ้าไม่มีการแจ้งติดตั้งอุปกรณ์เสริม บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดกับอุปกรณ์เหล่านั้น รับผิดชอบกรณีรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เมื่อรถยนต์สูญหาย โดยรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการสูญหายทั้งคันหรือสูญหายบางส่วน รวมถึงการรับผิดชอบกรณีที่รถยนต์เกิดไฟไหม้ด้วย

โดยความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งหมดของประกันภัยชั้น 1 ทำให้เบี้ยประกันนั้นจะสูงกว่าทุกประเภท แต่ถ้าผู้ใช้รถต้องการประหยัดเงินในการชำระเบี้ยประกันสามารถใช้วิธีได้ดังนี้

1. การประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ คือ จะคุ้มครองความรับผิด หรือความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้นในขณะที่มีบุคคลที่ระบุชื่อในกรมธรรม์เป็นผู้ขับขี่ ในการทำประกันรถยนต์ประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่นั้น ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ที่ได้รับความคุ้มครองได้ถึง 2 คน ในกรณีที่ระบุ 2 คนนั้น การคิดคำนวณเบี้ยประกันภัย จะใช้ผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นฐานในการคำนวณเบี้ยประกันภัย ซึ่งปัจจัยที่ใช้เป็นตัวกำหนดความเสี่ยงสำหรับการประกันภัยระบุชื่อผู้ขับขี่ เพิ่มเติมจากการประกันภัยประเภทไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่เป็น 4 ช่วงอายุ ดังนี้

อายุเกิน 50 ปีขึ้นไป ส่วนลด 20%
อายุ 36-50 ปี ส่วนลด 15%
อายุ 25-35 ปี ส่วนลด 10%
อายุ18-24 ปี ส่วนลด 5%

สำหรับรถยนต์ที่ผู้เอาประกันภัยจะนำมาทำประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ได้นั้น จะต้องเป็นรถยนต์ที่ใช้เป็นส่วนบุคคลเท่านั้น รถยนต์ที่ใช้รับจ้างสาธารณะหรือใช้เพื่อการพาณิชย์ หรือใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ ไม่สามารถทำประกันภัยประเภทดังกล่าวได้

2. ประหยัดค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์จาก ค่าเสียหายส่วนแรก ซึ่งเป็นส่วนของค่าสินไหมทดแทนส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยตกลงรับภาระเอง โดยจะระบุไว้เป็นข้อตกลงในกรมธรรม์ นั่นเอง ตัวอย่างเช่นค่าเบี้ยประกันปกติอยู่ที่ 25,000 บาท แต่เราทำข้อตกลงกับบริษัทว่า หากเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง เราจะจ่ายค่าเสียหายในส่วนแรก 5,000 บาท เราจะได้สิทธิจ่ายเบี้ยประกันลดลง 5,000 บาท จ่ายเบี้ยทำประกันแค่ 20,000 บาท ในระหว่างที่อยู่ในระยะประกันนั้น ถ้าเกิดอุบัติเหตุและเราเป็นฝ่ายผิด เมื่อบริษัทประเมินความเสียหายแล้ว อยู่ที่ 8,000 บาท ดังนั้น เราต้องจ่าย “ค่าเสียหายส่วนแรก” เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท ตามที่ได้ทำข้อตกลงไว้ตอนที่ทำกรมธรรม์ประกันรถยนต์ ส่วนที่เหลืออีก 3,000 บาท บริษัทจะจ่ายต่อไป แต่ถ้าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท เราก็จ่ายให้คู่กรณีตามค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง วิธีนี้ช่วยประหยัดได้มาก โดยเราสามารถคาดการณ์จากการขับขี่ของเราเองว่าเป็นผู้ขับขี่ประเภทปลอดภัย มักไม่เกิดอุบัติเหตุหรือเปล่า ถ้าเป็นเช่นนั้น วิธีนี้เหมาะมากๆ

นอกจากนี้ยังมีวิธีรับส่วนลดประวัติดี โดยจะได้ส่วนลดเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นปีละขั้น สูงสุดไม่เกิน 50% เมื่อคุณกรอกข้อมูลส่วนลดประวัติดีที่คุณได้รับ

โดยผู้ใช้รถตลาดยอดนิยมอย่างโตโยต้า สามารถทำประกันชั้น1 ได้ในราคาไม่ถึง 10,000 บาทด้วยการทำประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ใช้ ยกตัวอย่าง โตโยต้า อัลติส ปี 2013 ค่าเบี้ยประกันปกติอยู่ที่ 11,903.94 บาท แต่ถ้าซื้อโดยใช้ส่วนลดจากวิธีข้างต้นราคาประกันชั้น1 จะเริ่มต้นเพียง 9,5xx บาท

ประกันชั้น 1 โตโยต้า ราคาถูก ไม่ถึงหมื่น
โตโยต้า วิออส ปี 2015 ราคาปกติก็ไม่ถึงหมื่นบาทอยู่แล้ว โดยราคาปกติค่าเบี้ยประกันภัยชั้น 1 อยู่ที่ 9,593.83 บาท แต่ซื้อด้วยวิธีส่วนลดจะเริ่มต้นเพียง 7,9xx บาท ประหยัดไปได้อีกมาก

จะให้ดีที่สุด คุณต้องลอง เช็คเบี้ยประกันด้วยตัวเองฟรีๆ  ซึ่งต้องใช้ข้อมูลตามจริงของคุณมากที่สุดเพื่อคำนวณเบี้ยที่แท้จริงออกมา หรือถ้ารถของคุณเข้าข่ายโปรโมชั่นด้านล่างนี้ สามารถเข้าตรงได้เลยตามนี้

เช็คราคาประกันชั้น 1 – Toyota Yaris
เช็คราคาประกันชั้น 1 – Toyota Vios
เช็คราคาประกันชั้น 1 – Toyota Altis

ประกันภัยรถยนต์ไม่ใช่เรื่องยาก รู้ใจใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย คุณจึงเข้าใจในเรื่องประกันภัยรถยนต์ได้สบายๆ คลิกเช็คเบี้ย! และซื้อประกันชั้น 1 กับรู้ใจ.com รับฟรี! บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน กรณีรถเสียฟรี 1 ปี