Roojai

ซื้อประกันรถมีค่าเสียหายส่วนแรกดีหรือไม่

เมื่อจะซื้อประกันรถ ผู้ซื้ออาจจะเคยได้ยินและมักมีความสงสัยอยู่เสมอเกี่ยวกับ “ค่าเสียหายส่วนแรก” โดยมักจะมีอยู่ 2 โอกาสที่ได้ยินคำนี้บ่อยๆ คือ ตอนที่จะซื้อประกันภัยรถยนต์ กับตอนที่มีเหตุจะต้องเคลมประกัน ถ้าใครยังไม่รู้จัก ยังไม่เข้าใจ หรือยังมีข้อสงสัยในเรื่องนี้อยู่ “ค่าเสียหายส่วนแรก” มาติดตามทำความเข้าใจไปด้วยกัน

ค่าเสียหายแรก หรืออีกคำหนึ่งที่หลายคนมักคุ้นหูคือคำว่า ค่า Excess ซึ่งจริงๆ แล้วยังมีอีกคำหนึ่งที่มีความหมายเกี่ยวกับค่าเสียหายส่วนแรกเหมือนกันคือคำว่า Deductible โดย…

  • Deductible ความรับผิดส่วนแรกภาคสมัครใจ
  • Excess ความรับผิดส่วนแรกภาคบังคับที่เป็นไปตามกำหนดของ คปภ.

ค่า Deductible นั้น เป็นส่วนที่ผู้ขับหรือผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์ตกลงกับบริษัทประกันภัย ว่าเลือกที่จะรับหรือไม่รับค่าเสียหายส่วนแรกไว้เอง หากผู้ขับเลือกหรือยินดีที่จะจ่ายค่า Deductible เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ค่าเบี้ยที่ต้องจ่ายก็จะลดลงหรือพูดง่ายๆ ก็คือถูกกว่าผู้ที่ไม่ต้องการรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก

ในกรณีที่ผู้ขับเลือกที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยผู้ขับเป็นฝ่ายผิดหรือไม่สามารถระบุคู่กรณีได้ ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกในจำนวนเงินที่ตกลงไว้ สำหรับส่วนของค่าซ่อมที่เกินกว่าวงเงินของค่า Deductible ทางบริษัทประกันจะเข้าไปช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มเติมนั้น แต่หากคู่กรณีเป็นฝ่ายผิดผู้ขับก็ไม่ต้องจ่ายเงินส่วนนี้แต่อย่างใด และทางบริษัทจะรับผิดชอบซ่อมรถทั้งของผู้ขับและคู่กรณีให้ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

จำนวนค่า Deductible ที่ต้องจ่ายสามารถเลือกได้ หากซื้อประกันภัยประเภท 1 ที่ Roojai มีจำนวนเงินค่า Deductible ให้ผู้ซื้อประกันเลือกคือ 1,000 บาท 3,000 บาท 5,000 บาทและเลือกไม่รับค่าเสียหายส่วนแรก ซึ่งหากเลือกซื้อประกันรถแบบมีค่า Deductible ก็จะช่วยลดค่าเบี้ยประกันรถถูกลงหลายพันบาทเช่นเดียวกัน ตัวอย่างดังรูป

ค่าเสียหายส่วนแรก

สำหรับค่าเสียหายที่เรียกว่า Excess เป็นเงื่อนไขที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552 เพื่อให้ผู้ขับรับผิดชอบความเสียหายร่วมกับบริษัทประกันภัยจำนวน 1,000 บาท ต่อการเคลม 1 ครั้งหรือ 1 เหตุการณ์ ในกรณีที่รถเกิดความเสียหายแต่ไม่สามารถหาคู่กรณีได้ เช่น มีรอยขีดข่วนหรือสะเก็ดหิน เป็นต้น รวมไปถึงการเฉี่ยวชนที่ไม่มีคู่กรณีด้วย

หากมีความเข้าใจดีแล้วจะเห็นว่าค่าเสียหายส่วนแรกในส่วนของ Deductible นั้นถือเป็นสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้รถเอง โดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ขับที่มีประวัติดีเป็นการลดภาระค่าเบี้ยลงได้อย่างมาก แต่การที่เลือกว่าจะไม่รับค่าเสียหายส่วนแรกก็เหมาะกับผู้ที่ต้องการความสะดวกให้ประกันรถออกให้ทั้งหมดเมื่อมีเคลม

สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์กับ Roojai สามารถตรวจสอบค่าเบี้ยด้วยตนเองได้ทางเว็บไซต์ เลือกประเภทความคุ้มครองและกำหนดเงื่อนไขได้เองตามที่ต้องการ ซื้อประกันภัยประเภท 1 ตอนนี้ ฟรี! บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง