Roojai

อย่าเสี่ยง! แจ้งเคลมประกันเท็จ… โกงแบบนี้ ระวังจะได้ไม่คุ้มเสีย

กรณีแจ้งเคลมประกันเท็จ..อย่าเสี่ยง ได้ไม่คุ้มเสีย

การเคลมประกันภัยรถยนต์ ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้ใช้รถและใช้ถนนทั้งหลายควรทราบและทำความเข้าใจ เพราะไม่เช่นนั้นอาจจะส่งผลเสียต่อตัวเองได้ แต่ผู้ขับรถก็ควรที่จะมีจรรยาบรรณเพราะการแจ้งเคลมประกันเท็จ อาจจะส่งผลเสียต่อผู้ขับขี่ได้ ขณะเดียวกันการเคลมประกัน โดยส่วนมากแล้วจะแบ่งออกเป็นสองลักษณะด้วยกัน

คือการเคลมภายในที่เกิดอุบัติเหตุได้แก่ อุบัติเหตุที่มีคู่กรณี ผู้บาดเจ็บ รถประกันหรือรถคู่กรณีมีความเสียหายมาก โดยที่การเคลมแบบนี้พนักงานตรวจสอบจะออกเอกสารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ในทันทีโดยที่สามารถที่จะนำรถไปซ่อมยังอู่ที่อยู่ในเครือได้

อย่างที่สองคือการเคลมที่พนักงานตรวจสอบไม่ต้องตรวจในที่เกิดเหตุ เพราะปัญหาอาจจะเป็นปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยที่ผู้ขับขี่สามารถที่จะนำรถเข้าซ่อมกับอู่ที่อยู่ในเครือได้ในทันที แต่อย่างไรก็ตามก็ควรที่จะนำเข้าอู่ก่อนที่จะกรมธรรม์จะหมดอายุ

ถ้าหากรถของท่านเกิดอุบัติเหตุขึ้นบนท้องถนน และต้องการเคลมประกันในที่เกิดเหตุ เพราะรถอาจจะเกิดความเสียอย่างหนัก หรือมีผู้บาดเจ็บให้ติดต่อบริษัทประกันภัยในทันที ซึ่งแต่ละบริษัทก็มักจะมีการติดต่อที่ไม่เหมือนกันดังนั้นควรที่จะศึกษาข้อมูลต่างๆ ให้ดี นอกจากนั้นก็ควรที่จะแจ้งด้วยว่าสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุเกิด ณ บริเวณไหน หรือจุดสังเกตที่เห็นได้อย่างชัดเจนมากที่สุด เพื่อให้ง่ายต่อการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล

เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัยรถยนต์นั้นๆ เข้ามาตรวจสอบก็จะตรวจสอบรถทันทีว่ามีปัญหาทางด้านใดบ้าง และเป็นไปตามที่ได้แจ้งไว้หรือไม่ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะจัดการในเรื่องเอกสารต่างๆ ให้กับผู้ขับขี่เพื่อที่จะนำเอกสารดังกล่าวไปเข้าอู่ซ่อมรถ หรือค่ารักษาค่าพยาบาลต่างๆ สำหรับผู้บาดเจ็บ ถ้าหากรถเกิดปัญหาเพียงเล็กน้อย ไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งบริษัทประกันภัยในทันที แต่ท่านควรที่จะเลือกอู่รถที่อยู่ในเครือของบริษัทที่สะดวก โดยสามารถเข้าไปติดต่อเพื่อขอรับการเคลมได้ในทันทีเพียงแต่ว่าจะต้องมีเอกสารทางด้านกรมธรรม์ สำเนาทะเบียนรถ สำเนาใบขับขี

 

Roojai_ประกันภัยรถยนต์_เคลมประกัน

 

ยกตัวอย่างเช่น นาย ก.ขับรถยนต์ไปเกิดอุบัติเหตุโดยไม่มีใบขับขี่ และให้นาย ข. ที่มีใบขับขี่มาสวมเป็นผู้ขับขี่แทน และแจ้งเคลมประกันภัยโดยใช้ชื่อนาย ข. เป็นผู้ขับขี่ เท่ากับเป็นการเคลมประกันอันเป็นเท็จ อย่างไรก็ตามผู้ที่ต้องการส่งเรื่องเคลมทั้งหลาย ควรที่จะมีจรรยาบรรณโดยที่ไม่แจ้ง การเคลมประกันเท็จกับบริษัทประกันภัย เพราะในแต่ละบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ ที่มีความชำนาญ รวมไปจนถึงสามารถตรวจสอบได้ว่ารถยนต์ของท่านผ่านการชนตามที่ได้แจ้งหรือไม่ ซึ่งถ้าหากสามารถตรวจสอบได้ทางบริษัทประกันก็จะสามารถที่จะแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าท่านพยายามที่จะทำการโกง หรือฉ้อฉลกับทางบริษัทประกันภัย

ซึ่งมีข้อกฎหมายที่เคยพิจารณาคดีแบบนี้กำหนดไว้ว่า ลักษณะการที่ท่านซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยสำหรับรถยนต์คันพิพาทกับผู้รับประกันภัยตามสัญญาประกันวินาศภัยแจ้งเหตุวินาศภัยเกี่ยวกับรถยนต์แต่ระบุมูลเหตุอันเป็นเท็จ นอกจากจะเป็นการกระทำผิดเงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ทำกันไว้แล้ว ยังเป็นความผิดฐานพยายามฉ้อโกงผู้รับประกันภัยได้ เพราะผู้รับประกันภัยไม่หลงเชื่อตามคำแจ้งของท่าน ซึ่งเป็นการปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง ผู้รับประกันภัยชอบที่จะดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานพยายามฉ้อโกง ตาม ป.อ.มาตรา 341, 80 ได้ แต่ความผิดอาญาฐานนี้เป็นความผิดอันสามารถยอมความกันได้

เช็คเบี้ยง่ายๆ กับรู้ใจดอทคอม ประกันรถยนต์ออนไลน์ 24 ชั่วโมง พร้อมรับทุกเหตุฉุกเฉินของคุณ คลิกเช็คเบี้ย!