Roojai

5 เรื่องควรรู้ มือใหม่หัดซื้อประกันรถ

สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งจะซื้อหรือใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นครั้งแรก นอกจากเรื่องของการขับขี่ วินัยการจราจร และการดูแลรักษารถยนต์แล้ว อีกสิ่งสำคัญที่ควรรู้คือ เรื่องของประกันภัยรถยนต์

วันนี้ Roojai มี 5 เรื่องเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์สำหรับมือใหม่มาแนะนำกัน มีอะไรบ้าง ประกันรถแต่ละประเภทต่างกันอย่างไร ไปดูกันเลย

– ประกันภัยรถยนต์มี 5 ประเภท ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมี 5 ประเภทคือ ประเภท 1, 2+, 3+, 2 และประเภท 3 ทั้ง 5 ประเภทต่างกันที่เงื่อนไขความคุ้มครอง โดยประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 คือประเภทที่มีความคุ้มครองสูงสุดหรือครอบคลุมเหนือกว่าประกันภัยทุกประเภท เช่น คุ้มครองทั้งรถคู่กรณีและรถเรา คุ้มครองกรณีรถหาย ประสบเหตุไฟไหม้หรือน้ำท่วม เป็นต้น

ทุนประกัน หมายถึง วงเงินคุ้มครองสูงสุดที่บริษัทประกันภัยจะจ่ายให้กับเจ้าของรถในกรณีที่รถมีความเสียหายหนักจนไม่สามารถซ่อมได้หรือที่นิยมเรียกว่าการขายซาก หรือในกรณีที่รถหาย บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินเพื่อเป็นการรับผิดชอบตามทุนประกันที่ตกลงไว้ในกรมธรรม์

ค่าเสียหายส่วนแรก หรือค่า Excess คือค่าใช้จ่ายส่วนที่ผู้ขับตกลงกับบริษัทประกันภัยว่าจะรับผิดชอบร่วมกันหรือไม่ ค่าเสียหายส่วนแรกมีผลต่อค่าเบี้ยด้วย หากผู้ขับยินดีที่จะร่วมรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกค่าเบี้ยก็จะถูกลง ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้ขับไม่ต้องการจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกค่าเบี้ยก็จะสูงขึ้น

ระบุชื่อคนขับช่วยประหยัดค่าเบี้ย ในกรณีที่มีการใช้รถเพียงคนเดียวหรือไม่เกิน 2 คน การระบุชื่อผู้ขับในกรมธรรม์จะช่วยลดค่าเบี้ยลงได้ โดยผู้ขับแต่ละคนจะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยแตกต่างกันไปตามช่วงอายุ หากอายุ 18 – 24 ปี ได้รับส่วนลด 5% อายุ 25 – 35 ปี ได้รับส่วนลด 10% อายุ 36 – 50 ปี ได้รับส่วนลด 20% และอายุ 50 ปีขึ้นไป ได้รับส่วนลด 15%

ขับรถดีมีส่วนลด ในการใช้รถระหว่างปีหากไม่เกิดอุบัติเหตุเลยนอกจากจะดีกับชีวิตและทรัพย์สินของผู้ขับเองแล้ว ยังช่วยลดค่าเบี้ยปีต่อไปลงได้อีกด้วย ในการให้ส่วนลดประวัติดีจะเริ่มต้นที่ 20% และเพิ่มขึ้นทุกปีตามลำดับดังนี้

– ปีแรกที่เริ่มซื้อประกันภัยไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุหรือแจ้งเคลม ปีต่อไปได้รับส่วนลด 20%

– ปีที่สองยังคงเป็นผู้ที่มีประวัติดี ได้รับส่วนลดค่าเบี้ยของปีต่อไป 30%

– ปีต่อไปยังคงขับรถดีติดต่อกันถึง 3 ปี จะได้รับส่วนลด 40%

– และหากขับรถหรือมีประวัติดีติดต่อกันตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยสูงถึง 50%

อีกเรื่องหนึ่งที่ผู้ซื้อประกันภัยควรรู้นอกจากเรื่องตัวเลขแล้วคือ มาตรฐานและการให้บริการของบริษัทแต่ละแห่งแตกต่างกัน หากต้องการซื้อประกันภัยกับบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพ และมีระบบการให้บริการที่ดีติดต่อ Roojai ประกันภัยรถยนต์ ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบเบี้ยด้วยตัวเองก่อนได้ทางเว็บไซต์

ซื้อประกันภัยประเภท 1 วันนี้ ฟรี! บริการช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีรถเสีย 24 ชั่วโมง