Roojai

ทำความรู้จักโรคมะเร็ง ทำไมความคุ้มครองประกันมะเร็งถึงสำคัญ?

ทำไมความคุ้มครองประกันมะเร็งถึงสำคัญ? (cover) | รู้ใจ

เพื่อน ๆ รู้มั้ย? คำว่า มะเร็ง หรือ Cancer มาจากภาษากรีก ชื่อว่า canker หรือ carcinos ที่แปลว่า ปู เนื่องจากก้อนเนื้อที่เป็นเซลล์มะเร็งมีการลุกลามออกไปเหมือนขาปูที่ออกจากตัวปู ฮิปโปรเครติส บิดาทางการแพทย์เป็นคนแรกที่ใช้คำศัพท์นี้

โรคมะเร็งจริง ๆ แล้วมันคืออะไร?

โรคมะเร็ง คือ โรคที่เกิดจากการที่เซลล์ในร่างกายมีความผิดปกติ และเซลล์ที่ผิดปกติเหล่านี้มีการเติบโตที่รวดเร็วมากจนร่างกายไม่สามารถควบคุมได้ และเกิดการลุกลามไปยังอวัยวะอื่น ๆ ทั่วร่างกาย ซึ่งมีผลทำให้เซลล์ปกติของเนื้อเยื่อ อวัยวะต่าง ๆ เกิดความบกพร่องและล้มเหลว ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติและนำมาซึ่งการเสียชีวิตในที่สุด

โรคมะเร็งกับเนื้องอกแตกต่างกันยังไง?

เนื้องอก คือ ก้อน หรือ ตุ่ม ที่เกิดขึ้นตามร่างกายและมีการเติบโตขึ้นแบบผิดปกติ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ เนื้องอกชนิดธรรมดาและเนื้องอกชนิดเนื้อร้ายหรือที่เราเรียกว่า มะเร็ง นั่นเอง

มะเร็งจะต่างจากเนื้องอกตรงที่ก้อนเนื้อที่มีเซลล์มะเร็งจะมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว และลุกลามไปยังอวัยวะใกล้เคียง เช่น เข้าต่อมน้ำเหลือ เข้าหลอดเลือด และกระจายไปยังอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย โดยส่วนใหญ่มักจะลามไปที่ตับ กระดูก ไขกระดูก ปอด และสมอง โรคมะเร็งจึงเป็นโรคที่มีการรักษาที่ซับซ้อนและมีอาการรุนเเรงเรื้อรังมากกว่าเนื้องอก

โรคมะเร็ง แบ่งออกเป็น 4 ระยะหลัก ๆ ดังนี้

 1. ระยะเริ่มต้น หรือ Carcinoma in Situ (CIS) – เป็นระยะเริ่มแรกที่เซลล์มะเร็งยังไม่ลุกลามไปยังอวัยวะอื่น ๆ
 2. ระยะแรก – เป็นระยะที่มะเร็งสามารถลุกลามและทำลายเนื้อเยื่อที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้
 3. ระยะ Major Stage – เซลล์มะเร็งจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่สามารถควบคุมได้
 4. ระยะวิกฤต – ระยะที่เซลล์มะเร็งลุกลามไปยังอวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกาย
ทำไมความคุ้มครองประกันมะเร็งถึงสำคัญ? (1) | รู้ใจ

กรมธรรม์ประกันโรคมะเร็ง คือ อะไร?

กรมธรรม์ประกันโรคมะเร็ง คือ แบบแผนความคุ้มครองประเภทหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้เอาประกันที่เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง กรมธรรม์ประกันโรคมะเร็งส่วนใหญ่จะมีระยะเวลารอคอย 120 วัน ต่างจากที่รู้ใจ ซึ่งมีเพียง 90 วัน หมายความว่า เมื่อผู้เอาประกันตกลงซื้อความคุ้มครอง ในวันที่ 1 เม.ย. ให้นับไปอีก 90 วัน ความคุ้มครองในเรื่องค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับโรคมะเร็งถึงมีผลบังคับ การที่แต่ละบริษัทมีระยะเวลารอคอยก็เพื่อป้องกันและเพื่อให้แน่ใจว่า ผู้เอาประกันซื้อความคุ้มครองในช่วงเวลาที่ร่างกายแข็งแรงเป็นปกติ ไม่ได้เป็นโรคมะเร็งอยู่ก่อนแล้ว

ประกันโรคมะเร็งจำเป็นแค่ไหน ทำไมถึงควรซื้อ?

เหตุผลที่ว่าทำไมประกันโรคมะเร็งโดยเฉพาะถึงสำคัญ เนื่องจากโรคมะเร็งถือเป็นโรคร้ายแรงที่รักษายาก และมะเร็งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย เกิดขึ้นได้ไม่ว่าที่อวัยวะใดในร่างกาย เช่น มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งช่องปาก มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยปัจจัยของการเกิดมะเร็งจะมาจากพันธุกรรมหรือพฤติกรรมการใช้ชีวิต และด้วยค่ารักษาพยาบาลที่แพงขึ้นทุกปี การที่ผู้เอาประกันได้ซื้อความคุ้มครองเอาไว้จึงเป็นแผนที่ดีที่ไม่ต้องควักเงินเก็บออกมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล และไม่กระทบถึงความมั่นคงทางรายได้ของครอบครัวด้วย

เมื่อไหร่ที่ควรซื้อประกันโรคมะเร็ง?

 • ช่วงอายุและสุขภาพ ดูว่ามีการเจ็บป่วยบ่อยหรือไม่?
 • พันธุกรรม หากมีคนในครอบครัว ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ มีประวัติเป็นโรคมะเร็ง ตัวเราเองก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งด้วยเช่นกัน
 • พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เสี่ยง เช่น ดื่มสุราเป็นประจำ ติดบุหรี่

หากคุณมีความเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่งที่กล่าวมา คุณเข้าข่ายที่จะเกิดมะเร็งได้ในอนาคต ไม่ว่าคุณจะสุขภาพแข็งแรงเเค่ไหน อาจจะต้องวางแผนรองรับการเกิดโรคร้ายแรงในอนาคตไว้ โดยต้องดูข้อมูลผลประโยชน์และเงื่อนไขต่าง ๆ ด้วยว่าคุ้มครองได้ครอบคลุมมากน้อยแค่ไหน

คำถามที่ว่า “เมื่อไหร่ควรที่จะซื้อประกันโรคมะเร็ง” คำตอบง่าย ๆ คือ เมื่อเรามีโอกาสและสุขภาพยังแข็งแรงอยู่นี่แหละ การวางแผนเช่นนี้เป็นการลดความเสี่ยงทางการเงินที่ล้มเหลวในอนาคต

ทำไมความคุ้มครองประกันมะเร็งถึงสำคัญ? (2) | รู้ใจ

แผนประกันโรคมะเร็งที่ดีควรเป็นอย่างไร?

 1. แผนความคุ้มครองครอบคลุม – ครอบคลุมถึงเรื่องการตรวจวินิจฉัย เนื่องจากโรคมะเร็งเป็นโรคที่ซับซ้อน บางครั้งการตรวจวินิจฉัยอาจจะไม่สามารถให้คำตอบที่แน่ชัดได้เลยในการตรวจครั้งแรก อาจจะต้องมีการตรวจซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นมะเร็งที่ไหน ชนิดใด
 2. ค่ารักษาพยาบาล – อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าโรคมะเร็งเป็นโรคที่ซับซ้อน การวินิจฉัยหาโรคก็ซับซ้อนและรวมไปถึงการรักษาพยาบาลที่ซับซ้อนด้วยเช่นกัน การรักษาพยาบาลที่ซับซ้อนนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายที่แพงลิบลับ หากไม่มีประกันโรคมะเร็งเอาไว้ ภาระหนักนี้จะตกอยู่กับทุกคนในครอบครัว
 3. บริษัทประกันภัยและตัวแทนต้องมีความน่าเชื่อถือ – นอกจากการเลือกเเผนความคุ้มครองที่เหมาะสมแล้ว ตัวบริษัทประกันภัยเองและตัวแทนก็ต้องมีความน่าเชื่อถือด้วย บริษัทประกันภัยมีความมั่นคงหรือไม่ ตัวแทนสามารถติดต่อได้ตลอดหรือไม่ และมากกว่านั้นคือการบริการ ถ้าหากคุณซื้อประกันโรคมะเร็งโดยตรงกับบริษัทประกันเลย การดูแลอาจจะล่าช้าและไม่ทั่วถึง แต่หากซื้อกับตัวแทนที่ไว้ใจได้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นที่ต้องใช้ประกัน ตัวแทนเหล่านี้จะทำหน้าที่คอยประสานงานกับโรงพยาบาล ดูแลขั้นตอนการเบิกจ่ายค่ารักษาและค่าชดเชยให้คุณเอง
 4. เบี้ยประกันที่เหมาะสม – แผนประกันโรคมะเร็งในปัจจุบันมีให้เลือกมากมายหลายแผน การเลือกแผนที่ครอบคลุมเป็นเรื่องที่ดี แต่อย่าลืมว่าแผนที่ครอบคลุมนั้นจะตามมาซึ่งเบี้ยประกันที่สูง การวางแผนทางการเงินเพื่อประเมินความสามารถในการชำระเบี้ยประกันในแต่ละปีจึงเป็นสิ่งจำเป็น จะได้ไม่ขาดความคุ้มครอง

ประกันมะเร็งออนไลน์ที่รู้ใจ ซื้อง่าย จ่ายเบา ราคาดี เชื่อถือได้ คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ ตอบโจทย์แน่นอน เพียงเลือกแผนที่ใช่ง่าย ๆ ด้วยตัวคุณเอง เบี้ยประกันโรคมะเร็งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย รู้ใจกว่า ประหยัดกว่า สำหรับทุกคน

ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐฉันใด ความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนฉันนั้น เพราะฉะนั้น การเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันภาระหนี้สิ้นจากการเจ็บป่วยจึงเป็นสิ่งที่คนยุค New Normal ไม่ควรมองข้าม

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นใหม่ ๆ จากรู้ใจได้ทาง FB fan page: Roojai หรือ คลิก add Official Line ของเราไว้ได้เลย