Roojai

อัปเดต 2567 เช็คคะแนนระบบตัดแต้มใบขับขี่ หักเหลือ 0 ถูกพักใบขับขี่

ระบบตัดแต้มใบขับขี่ | ประกันรถยนต์ | รู้ใจ

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าระบบตัดแต้มใบขับขี่เจ้าของรถ คือมาตรการที่ใช้สำหรับลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภายใต้สโลแกนสร้างวินัยการขับขี่ปลอดภัย ให้โอกาสแก้ไขไม่ทำผิดซ้ำ สร้างความเท่าเทียมภายใต้กฎหมายด้วยมาตรฐานสากล โดยเริ่มใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2566 พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งจะมีรายละเอียดและเงื่อนไขอะไรที่คุณต้องปฏิบัติตามบ้าง รวมถึงการจ่ายค่าปรับจราจรด้วย ไปทำความเข้าใจพร้อม ๆ กับ รู้ใจ พร้อม ๆ กันได้เลย

ระบบตัดแต้มใบขับขี่” เป็นระบบที่จะคอยควบคุมความประพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ใช้รถทุกคน ไม่ว่าใครที่ทำผิดกฎจราจรก็จะถูกตัดคะแนนในระบบทันที โดยข้อหาที่ถูกตัดคะแนนจะมีตั้งแต่ 1, 2, 3 ไปจนถึง 4 คะแนน ใน 20 ฐานความผิดที่เป็นปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ กรณีที่ไม่ได้ทำผิดกฎหมายจราจรใด ๆ ก็ไม่ต้องกังวล เพราะคะแนนของคุณจะยังคงเท่าเดิม ไม่ถูกลบหรือตัดอย่างแน่นอน

สำหรับคะแนนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดคะแนนของผู้ที่มีใบขับขี่ จะมีคะแนนอยู่ที่ 12 คะแนน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้รับใบขับขี่กี่ชนิดก็ตาม หากทำผิดตามกฎหมายจราจรในข้อหาที่ระบุไว้ จะถูกตัดคะแนนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการตัดแต้มใบขับขี่ โดยมีทั้งหมด 4 หัวข้อหลัก ๆ ดังนี้

เงื่อนไขระบบตัดแต้มใบขับขี่

สำหรับการตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ แบ่งกลุ่มความผิดออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มความผิดหลักที่เป็นปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุ (20 ฐานความผิด)

กลุ่มความผิดนี้จะถูกตัดคะแนนเมื่อขับรถผิดกฎจราจรทันที โดยแบ่งความผิดแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

  • ตัด 1 คะแนน เช่น ไม่สวมหมวกนิรภัย, ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย, ขับรถเร็วเกินกำหนด, ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ, ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย, ขับรถโดยประมาท น่าหวาดเสียว, ไม่หลบรถฉุกเฉิน, ขับรถไม่ติดป้ายทะเบียน เปลี่ยนแปลง หรือปิดบัง, ไม่ติดป้ายภาษี, ขับรถบนทางเท้า
  • ตัด 2 คะแนน เช่น ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร (ฝ่าไฟแดง), ขับรถย้อนศร, ขับรถระหว่างโดยพักใบอนุญาตขับขี่ หรือเพิกถอนใบขับขี่
  • ตัด 3 คะแนน เช่น ขับรถชนแล้วหนี, ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ, ขับรถผิดวิสัยคนขับรถธรรมดา
  • ตัด 4 คะแนน เช่น ขับรถในขณะเสพยาเสพติด, เมาแล้วขับ, ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น, แข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต

2. กลุ่มความผิดอื่น ๆ ตามกฎหมาย

กลุ่มความผิดนี้ยังรวมถึงตามกฎหมายที่เกี่ยวกับรถ หรือการใช้ทางจำนวน 42 ฐานความผิดตามบัญชีท้ายระเบียบ ซึ่งจะถูกตัดคะแนนเฉพาะกรณีที่ไม่จ่ายค่าปรับจราจรตามใบสั่งในเวลาที่กำหนดเท่านั้น เช่น จอดรถในที่ห้ามจอด ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรในทาง ไม่แสดงใบขับขี่ขณะขับรถ เป็นต้น

วิธีการตัดคะแนน

สำหรับการตัดคะแนนหรือตัดแต้มใบขับขี่ จะดำเนินการโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบฐานข้อมูลใบสั่งจราจรออนไลน์ในระบบ PTM (Police Ticket Management) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการบันทึกการทำผิดกฎจราจรและตัดคะแนนในแต่ละครั้ง

ใบสั่งจราจรออนไลน์ | ประกันรถยนต์ | รู้ใจ

คะแนนเหลือ 0 ต้องถูกสั่งพักใบขับขี่

การสั่งพักใบอนุญาตขับขี่ แบ่งออกเป็น 2 กรณีหลัก ๆ ดังนี้

  • กรณีผู้ขับขี่ถูกตัดคะแนนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใบขับขี่หรือห้ามขับรถ (ทุกประเภท) เป็นเวลา 90 วัน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นผู้มีหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าว หากฝ่าฝืนในขณะถูกพักใบอนุญาตขับขี่ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 156
  • กรณีถูกสั่งพักใบอนุญาตขับขี่เป็นครั้งที่ 3 ภายในระยะเวลา 3 ปี อาจถูกสั่งพักใช้มากกว่า 90 วัน และหากยังถูกสั่งพักใบอนุญาตขับขี่เป็นครั้งที่ 4 อาจถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

การคืนคะแนนที่ถูกตัด

สำหรับการคืนคะแนนที่ถูกตัดไปแล้ว แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

1. การคืนคะแนนอัตโนมัติ

คะแนนที่ถูกหักไปในแต่ละครั้งจะได้รับคืนเมื่อ “ครบกำหนด 1 ปี” นับตั้งแต่วันที่กระทำความผิดครั้งนั้น ๆ เว้นแต่กรณีที่คะแนนถูกตัดเหลือ 0 คะแนน จะได้รับคืนก็ต่อเมื่อพ้นกำหนดเวลาการสั่งพักใบอนุญาตขับขี่ และจะได้รับคะแนนคืนเพียงแค่ 8 คะแนนเท่านั้น

2. การคืนคะแนนโดยเข้ารับการอบรมกับกรมการขนส่งทางบก

สำหรับการคืนคะแนนรูปแบบนี้ แบ่งแยกย่อยได้อีก 2 กรณี ได้แก่

  • กรณีคะแนนเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน สามารถขอเข้ารับการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกได้ แต่อบรมได้เพียงปีละ 2 ครั้งเท่านั้น
  • กรณีถูกตัดคะแนนเหลือ 0 คะแนน กรณีที่คะแนนถูกตัดจนเหลือ 0 คะแนน และต้องการได้รับคะแนนคืนเต็ม 12 คะแนน สามารถขอเข้ารับการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกได้ แต่จะต้องเป็นหลังจากที่ครบกำหนดสั่งพักใบอนุญาตขับขี่ 90 วัน รวมถึงต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด หากอบรมแล้วสอบผ่านจะได้รับคะแนนคืน 12 คะแนนทันที แต่ถ้าหากสอบไม่ผ่านจะได้รับคืนเพียงแค่ 8 คะแนน
จ่ายค่าปรับจราจรออนไลน์ | ประกันรถยนต์ | รู้ใจ

เช็คคะแนนใบขับขี่ยังไง?

ช่องทางในการเช็คคะแนนใบขับขี่ มี 3 ช่องทาง ดังนี้

1. แอปพลิเคชั่นขับดี (KHUB DEE)

เป็นแอปฯ ที่ได้รับการพัฒนาโดย NT เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร และเช็คสถานะใบขับขี่ รวมถึงตรวจสอบใบสั่งค้างชำระ และดำเนินการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่อันเป็นประโยชน์ต่าง ๆ 

2. เว็บไซต์ E-Ticket PTM

เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการพัฒนาโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นอกจากจะสามารถตรวจสอบคะแนนความประพฤติได้แล้ว ยังสามารถตรวจสอบใบสั่งค้างชำระ ตรวจสอบสถานะใบขับขี่ และจ่ายค่าปรับ ออนไลน์ได้อีกด้วย

3. แอปพลิเคชัน เป๋าตัง

ให้บริการจ่ายค่าปรับจราจรผ่านระบบออนไลน์

การเคารพกฎจราจรถือเป็นจิตสำนึกที่ผู้ใช้รถใช้ถนนถึงตระหนักถึงอยู่เสมอ เพราะนอกจากจะก่อให้เกิดอันตรายบนท้องถนนแล้ว ยังมีความผิดทางกฎหมายอีกด้วย นอกจากนี้หากทำผิดบ่อย ๆ จนโดนตัดคะแนนใบขับขี่จนเหลือ 0 คะแนนหลายครั้ง อาจทำให้ถูกเพิกถอนใบขับขี่ได้เลยทีเดียว ดังนั้นทุก ๆ ครั้งที่จำเป็นต้องใช้รถใช้ถนน พยายามใช้สติให้มาก ๆ อย่าใจร้อนเด็ดขาด หากต้องการความอุ่นใจตลอดการเดินทาง การเลือกซื้อประกันรถยนต์ติดเอาไว้ ก็ถือว่าช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคุณได้ เช็คราคาประกันออนไลน์กับรู้ใจเพื่อเลือกประกันรถยนต์ที่ตอบโจทย์คุณมากที่สุด เพราะรู้ใจให้คุณปรับแผนความคุ้มครองตามใจ ประหยัดสูงสุดถึง 30%

สามารถติดตามข่าวสาร สาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รวมถึงประกันภัยออนไลน์ต่าง ๆ จากรู้ใจได้ที่ Facebook Page: Roojai หรือคลิกที่นี่เพื่อเพิ่มเราเป็นเพื่อนใน LINE ได้เลย (Official Line ID: @roojai)