Roojai

อันตราย! ขับตามรถขนของอาจเจอแจ็คพ็อท

 

เป็นที่เห็นกันจนชินตาสำหรับบรรดารถบรรทุก หรือรถขนของหลากหลายประเภท ที่บรรทุกสินค้า หรือของจนเป็นที่หวาดเสียวของบรรดาผู้ร่วมใช้ถนนอย่างเราๆ ทั้งที่มีกฎหมายข้อบังคับระบุไว้อย่างชัดเจน หรือมีบทเรียนจากอุบัติเหตุที่ทำให้เสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินมากมายมานับต่อนักแล้ว

แม้แต่องค์กรของรัฐที่รับผิดชอบก็ไม่ได้ละเลยกับปัญหาของรถขนของเหล่านี้ ล่าสุดมีประกาศจากกรมการขนส่งทางบกออกมา เพื่อย้ำและสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการ รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนให้ช่วยกันระมัดระวังและเข้าเจ้าถึงกฎหมายขนของของบรรดารถบรรทุกทั้งหลาย

โดยประกาศดังกล่าวมีเนื้อหาพอสรุปได้ว่า “ปัจจุบันพบว่ามี ผู้ขับรถบรรทุกจำนวนหนึ่งทำการขนส่งสิ่งของโดยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย จนก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบกจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งกำกับดูแลให้พนักงานขับ รถของตนปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการขนส่งอย่างเคร่งครัด โดยต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้สิ่งของที่บรรทุก ตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากรถ อันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์สิน รวมถึงการใช้อุปกรณ์ยึดตู้บรรทุกสินค้า (Twist-lock) เพื่อป้องกันไม่ให้ตู้บรรทุกสินค้าหล่นจากตัวรถด้วย โดยผู้ประกอบการขนส่งที่ละเลยไม่จัดให้มีวัสดุปิดคลุมป้องกันสิ่งของบรรทุก ร่วงหล่น หรือไม่ควบคุมให้พนักงานขับรถใช้อุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า (Twist-lock) จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 32 (3) ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ด้านผู้ขับรถที่กระทำฝ่าฝืน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท และนายทะเบียนอาจพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ และหากก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของผู้อื่น มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์อีกด้วย”

นอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกได้กำชับให้ผู้ตรวจการเข้มงวด กวดขันจับกุมรถบรรทุกที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ที่กระทำฝ่าฝืนบรรทุกสิ่งของโดยไม่มีวัสดุปิดคลุมป้องกันสิ่งของบรรทุกร่วง หล่นอย่างต่อเนื่อง หากพบผู้กระทำฝ่าฝืนกฎหมายอาจพิจารณาอาจพิจารณาลงโทษตามกฎหมายขั้นสูงสุด นอกจากนี้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถบรรทุก ยังกำชับให้ผู้ตรวจการกวดขันจับกุมรถที่ทำการบรรทุกสิ่งของยื่นล้ำเกินความยาวตัวรถเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอีกด้วย ซึ่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 อนุญาตให้สามารถบรรทุกสิ่งของยื่นล้ำตัวรถได้ โดยด้านหน้ายื่นได้ไม่เกินหน้ารถหรือกันชน ด้านข้างไม่เกินตัวรถปกติ ด้านหลังยื่นพ้นตัวรถได้ไม่เกิน 2.50 เมตรและต้องติดธงสีแดงไว้ที่ตอนปลายสุด หรือติดตั้งสัญญาณไฟสีแดงในการขนส่งเวลากลางคืนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ เส้นทาง หากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และหากเกิดอุบัติเหตุจากการบรรทุกสิ่งของยื่นล้ำออกไปจากตัวรถ อาจต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อีกด้วย กรมการขนส่งทางบกจึงขอให้ผู้ขับรถและผู้ประกอบการขนส่งตระหนักและปฏิบัติตาม กฎหมายและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการขนส่ง(ที่มา: กรมการขนส่งทางบก) อย่างไรก็ตามผู้ใช้รถยนต์ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้ต้องเจอกับบรรดารถขนของทั้งหลายเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่

– เมื่อต้องขับตามรถบรรทุกขนของ ควรเว้นระยะปลอดภัยมากกว่าปกติ อย่าพยายามเข้าไปจ่อท้ายรถในระยะกระชั้นชิดมากเกินไป

– อย่าแซงซ้ายช่องไหล่ทางรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยเฉพาะรถพ่วง เพราะมุมอับของรถบรรทุกใหญ่เหล่านี้จะมีมาก ถ้าจำเป็นจริงๆ ควรใช้สัญญาณเสียง หรือสัญญาณไฟช่วยเตือนให้ผู้ขับรถใหญ่ได้รับรู้

– ระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงขึ้นไปตีคู่กับบรรดารถขนของทุกชนิดในทางโค้ง ด้วยน้ำหนักตัวรถและของที่บรรทุกที่ค่อนข้างมาก กับความเร็วที่ผู้ขับขี่ใช้ไม่สัมพันธ์กัน จะทำให้ไม่สามารถควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถได้ จะมาเบียดและข้ามช่องทางมาในเลนที่เราวิ่งอยู่

– เมื่อต้องจอดติดสัญญาณไฟ ต่อท้ายรถบรรทุกของทั้งหลาย ควรเว้นระยะมากกว่าปกติ เมื่อรถบรรทุกที่มีน้ำหนักมากๆ ออกตัวจะมีแรงกระชากมาก สิ่งของที่บรรทุกผูก มัด ยึด ไม่ดีจะทำให้หลุดออกมาสร้างอันตรายให้กับรถที่อยู่คันหลังได้

– ผู้ใช้รถควรศึกษาเส้นทางล่วงหน้า พยายามหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางที่มีรถบรรทุกใช้อยู่มากและประจำ ไม่ว่าจะเป็นบรรดานิคมอุตสาหกรรมต่างๆ หรือเส้นทางขนส่งของบรรดารถบรรทุก หลีกเลี่ยงได้ควรเลี่ยง หรือถ้าจำเป็นต้องใช้ ให้ใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยปกติเส้นทางเหล่านี้จะมีป้ายเตือนความปลอดภัยมากเป็นพิเศษอยู่แล้ว

หากต้องเผชิญกับรถบรรทุก หรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา หมดห่วงไปได้เยอะ หากมี “รู้ใจ” อยู่เคียงข้างคุณ รับประกันถึงที่เกิดเหตุภายใน 30 นาที ประกันชั้น 1 แบ่งชำระเบาๆ ดอกเบี้ย 0% 10 เดือน เริ่มคุ้มครองทันที พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีรถเสีย ฟรี 1 ปี คลิกเช็คเบี้ย! และซื้อประกันชั้น 1 กับรู้ใจ.com เลยวันนี้