เบี้ยประกันภัยคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร?

ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์กับรู้ใจ

เบี้ยประกันภัยคืออะไร?

เบี้ยประกันภัย คือจำนวนเงินที่บุคคล หรือ องค์กร ต้องจ่ายให้กับผู้รับประกันภัยตามรายละเอียดกรมธรรม์ โดยทั่วไปแล้ว เบี้ยประกันต้องจ่ายให้กับบริษัทประกันเพื่อรับความคุ้มครองต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ และหากมีการผิดนัดชำระเบี้ยก็จะมีผลให้กรมธรรม์ถูกยกเลิก และไม่คุ้มครองอีกต่อไป

เบี้ยประกันภัย คือรายได้ของบริษัทประกันภัยที่ลูกค้าจ่ายให้กับบริษัทเพื่อรับความคุ้มครอง อย่างไรก็ตาม เบี้ยประกันภัยก็ถูกมองว่าเป็นหนี้สินได้เช่นกัน เพราะบริษัทประกันจะต้องดูแลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

เบี้ยประกันภัยคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร?

เบี้ยประกัน สำคัญอย่างไร?

บริษัทประกันจะเป็นผู้กำหนดค่าเบี้ยประกันเมื่อคุณตกลงใจที่จะซื้อประกันเพื่อรับความคุ้มครอง โดยค่าเบี้ยประกันภัยของแต่ละที่จะมีความแตกต่างกันโดยพิจารณาจากปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงระดับความเสี่ยงในการรับประกันภัยของลูกค้าแต่ละคนซึ่งไม่เท่ากัน ซึ่งบริษัทประกันจะเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงเองเพราะมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการเคลมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และบางครั้งจะพบว่าลูกค้าบางคนได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าคนอื่น ๆ

ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเบี้ยประกันภัย ได้แก่ ประเภทของประกันที่คุณซื้อ เช่น ประกันรถยนต์ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ โดยพิจารณาจาก ปัจจัยด้านอายุ สถานที่ที่คุณอาศัยอยู่ ประวัติการเคลม ประวัติการเกิดอุบัติเหตุ ประวัติการรักษาพยาบาลของคุณ และปัจจัยอื่นๆ

ยกตัวอย่างเช่น หากคุณประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์หลายครั้ง กรมธรรม์ประกันรถยนต์ของคุณอาจมีค่าเบี้ยประกันที่สูงกว่าคนอื่น เนื่องจากคุณถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงในการเคลมมากกว่าคนอื่น ๆ ที่มีประวัติการขับขี่ที่ดี

สำหรับการชำระเบี้ยประกัน โดยปกติแล้วเบี้ยประกันสามารถชำระเป็นแบบรายเดือน รายครึ่งปี หรือรายปี ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์แต่ละฉบับ

เบี้ยประกันรถยนต์ คำนวณได้อย่างไร?

ราคาของเบี้ยประกันจะสูงขึ้นตามความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับประกันรถยนต์ การกำหนดอัตราเบี้ยจะขึ้นอยู่กับอายุของผู้ขับขี่ ประวัติการขับขี่ ประเภทของรถ ประวัติการเคลม และรายละเอียดความคุ้มครอง โดยคุณสามารถเช็คราคาและคำนวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์ เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายได้

สำหรับผู้ขับขี่วัยกลางคนที่อาจจะใช้รถในต่างจังหวัด มักจะมีเบี้ยประกันถูกกว่าคนวัยหนุ่มสาวที่เพิ่งหัดขับรถและใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่น คุณอาจจะสงสัยว่าทำไม! เราขอย้ำอีกครั้งว่า เพราะมันเกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยต้องรับดูแลการเคลมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

เบี้ยประกันชีวิต คำนวณจากอะไร?

โดยทั่วไปการประกันรถยนต์เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายของประเทศส่วนใหญ่ ดังนั้นผู้ขับขี่จึงต้องซื้อกรมธรรม์ประกันภัยที่เป็นไปตามข้อกำหนดและให้ความคุ้มครองตามประเทศที่ตนอาศัยอยู่ ประกันรถยนต์ภาคบังคับตามกฏหมาย เช่น การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกถูกบังคับให้มีเพื่อการขับขี่บนถนนสาธารณะ ในกรณีที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะไม่ทำประกันรถยนต์ภาคบังคับ พวกเขาอาจต้องเผชิญกับค่าปรับ โทษปรับ หรือแม้กระทั่งถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย

เบี้ยประกันสุขภาพ คำนวณจากอะไร?

การคำนวณเบี้ยประกันสุขภาพ จะมาจากปัจจัยเสี่ยงหลายอย่าง ได้แก่ อายุของคุณ ประวัติทางการแพทย์ซึ่งรวมไปถึงสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน ไลฟ์สไตล์ของคุณในเรื่องการดื่มสุราและการสูบบุหรี่ ที่อยู่อาศัย รายละเอียดความคุ้มครองที่คุณเลือก เป็นต้น ซึ่งการคำนวณเบี้ยประกันสุขภาพจะทำให้คุณมองเห็นราคาเบี้ยที่คุณจะต้องจ่ายว่าอยู่ที่เท่าใร

เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

เบี้ยประกันสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ ขึ้นอยู่กับกฏหมายที่ระบุไว้ของแต่ละประเทศ

การพิจารณารับประกันภัย คืออะไร ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเบี้ยประกันภัย?

โดยทั่วไป บริษัทประกันจะมีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพิจารณารับประกันภัย ทำหน้าที่กำหนดค่าเบี้ยประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าเบี้ยประกันภัย อะไรบ้าง?

ตามที่กล่าวไป บริษัทประกันจะพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงหลายประการ ได้แก่ อายุ ภูมิลำเนา ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติการเคลม และอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณารับประกันภัยจะทำการประเมินความเสี่ยงของคุณว่าควรอยู่ที่เท่าไร ซึ่งขั้นตอนนี้เรียกว่า การพิจารณารับประกันภัย

ผู้พิจารณารับประกันภัย อาจจะตัดสินใจเพิ่มค่าเบี้ยประกันภัยของคุณเมื่อกรมธรรม์ของคุณหมดอายุ หากมองเห็นแล้วว่าตัวคุณนั้นมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น โดยอาจมีสาเหตุมาจาก การเคลมบ่อยครั้ง รูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปและเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงแผนความคุ้มครอง เหล่านี้เป็นต้น

คุณจะติดต่อรู้ใจ ได้อย่างไร?

คุณสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าเบี้ยประกัน หรือ เช็คราคาประกัน หรือติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่ 02 582 8855

เคล็ดลับในการเลือกประกันออนไลน์ที่เหมาะกับคุณ

เรามีเคล็ดลับดี ๆ ที่จะช่วยให้คุณประหยัดค่าเบี้ยประกันมากขึ้น ไปดูกันเลย

  • ส่วนลดประวัติดี - เราอยากให้คุณเพิ่มความระมัดระวังและรอบคอบในขณะขับรถ เพราะเมื่อถึงเวลาต่ออายุประกัน คุณจะได้ส่วนลดในการต่อประกันหากคุณมีประวัติขับขี่ดี
  • ตรวจดูเบี้ยประกันของคุณให้ดี ก่อนตัดสินใจซื้อ - อย่าลืมว่าเบี้ยประกันที่แพงที่สุดอาจไม่ได้ดีที่สุดเสมอไป และเบี้ยประกันที่ถูกที่สุดก็อาจไม่ครอบคลุมกับความต้องการของคุณ ดังนั้นควรเลือกแผนประกันที่เหมาะสมที่สุดตรงกับความต้องการด้านสุขภาพของคุณ
  • เลือกแผนความคุ้มครองที่ครอบคลุมและทั่วถึง - ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพ ประกันรถยนต์ คุณควรเลือกบริษัทที่มีความร่วมมือกับโรงพยาบาลและคลินิกต่าง ๆ ทั่วประเทศ หรือต้องมีอู่และศูนย์ซ่อมในเครือให้เลือกอย่างทั่วถึง เพราะยิ่งถ้าคุณมีตัวเลือกมากเท่าใด เมื่อเกิดปัญหา ต้องการรับความช่วยเหลือหรือเคลมงานซ่อม ย่อมง่ายสำหรับคุณ
  • เลือกจ่ายค่าเบี้ยแบบรายปี - การเลือกแผนชำระเบี้ยประกันแบบรายปีจะช่วยประหยัดเงินได้มากกว่าการผ่อนชำระแบบรายเดือน เพราะการที่คุณเลือกจ่ายเบี้ยล่วงหน้าแบบรายปีจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับบริษัทประกันได้ว่าความคุ้มครองจะเป็นไปตามที่กรมธรรม์ระบุไว้
  • เปรียบเทียบแผนประกันก่อนซื้อ - คุณควรเปรียบเทียบแผนประกันจากบริษัทต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจซื้อเสมอ เพื่อให้ได้แผนความคุ้มครองที่ดีสุดพร้อมผลประโยชน์ที่ครบถ้วน ซึ่งคุณสามารถทำการเปรียบเทียบได้ง่าย ๆ ผ่านทางออนไลน์ได้แล้ว!

คำจำกัดความ

ประวัติการรักษา

เป็นข้อมูลของผู้เอาประกันที่ได้รับจากแพทย์ โดยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล

ประวัติการเกิดอุบัติเหตุ

เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุในอดีตของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคำนวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์

ผู้พิจารณารับประกันภัย

เป็นผู้ทำหน้าที่ พิจารณาว่าผู้สมัครประกัน ควรได้รับการอนุมัติหรือไม่ และทำหน้าที่ตัดสินใจว่าจะให้ประกันภัยอยู่ภายใต้เงื่อนไขใด