ใครสามารถทำประกันรถยนต์ได้บ้าง

How does Roojai qualify drivers for lower insurance premiums?

ประกันรถยนต์ส่วนบุคคล

อายุระหว่าง 20-70 ปี
ผู้ขับขี่หลักจะต้องมีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปีและมีอายุระหว่าง 20-70 ปี

เราเลือกที่จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่มีประสบการณ์ในการขับขี่ เพื่อให้ระบบราคาของเราคุ้มค่าที่สุดเพื่อคุณ

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ถูกต้อง
สามารถระบุชื่อผู้ขับขี่เพิ่มเติมได้ถึง 3 ท่าน ซึ่งทุกคนต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ถูกต้อง

กรมธรรม์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่นั้น เป็นการระบุชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ขับรถคันเอาประกันภัยหรือใช้รถคันนี้ร่วมกับคุณ โดยหากคุณสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ที่มีอายุมากกว่า 25 ปี หรือ 30 ปีขึ้นไป เพื่อความคุ้มครองที่คุ้มค่า และราคาค่าเบี้ยประกันที่ลดลง

ประวัติใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
ประวัติใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จะต้องไม่ถูกยึดหรือถูกยกเลิกในอนุญาตขับขี่รถยนต์ภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

เราสามารถเสนอราคาค่าเบี้ยของเราให้ถูกกว่า โดยไม่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ขับขี่ที่ถูกยึดใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เนื่องจากการดื่มสุราแล้วขับรถ หรือการขับด้วยความเร็วที่เกินกำหนด

ลักษณะการใช้งาน
ลักษณะการใช้งาน และการจดทะเบียนรถยนต์ รถที่ทำประกันจะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และไม่ได้ใช้เพื่อการพาณิชย์ การรับจ้าง หรือให้เป็นของรางวัล

รถยนต์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ รับจ้างหรือให้เช่านั้น มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุสูง เพราะมีการใช้งานเป็นประจำ วิ่งระยะทางไกลหลายกิโลเมตรใน 1 ปี ซึ่งเป็นการใช้งานรถยนต์ที่มากกว่าเมื่อเทียบกับรถยนต์ที่จดทะเบียนส่วนบุคคล เราจึงรักษาระบบราคา ค่าเบี้ยประกันของเราให้ถูกกว่า ด้วยการให้ความคุ้มครองแก่รถยนต์ส่วนบุคคลและผู้ขับขี่ที่สามารถระบุชื่อได้เท่านั้น

ประกันรถยนต์สำหรับเชิงพาณิชย์

Roojai รับประกันรถยนต์ที่ใช้เกี่ยวกับงาน อาชีพ หรือธุรกิจ

เราคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก เราจึงตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่หลากหลายยิ่งขึ้นด้วยการรับประกันรถยนต์ที่ใช้เกี่ยวกับงาน อาชีพ หรือธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มนี้ได้จ่ายเบี้ยประกันรถยนต์ในราคาที่ถูกกว่า Roojai กล้ารับประกันราคาดีที่สุด ยินดีคืนเงิน 100% หากเจอที่อื่นถูกกว่าภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน เราสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ด้วยประกันรถยนต์ออนไลน์ที่ซื้อง่าย ไม่ซับซ้อน ราคาดี และเชื่อใจได้

ลักษณะการใช้งานที่ Roojai.com รับประกัน

เราจะรับประกันรถยนต์ที่ใช้เกี่ยวกับงาน อาชีพ หรือธุรกิจ โดยต้องมีลักษณะดังนี้ :

 • ไม่ใช้รับส่งผู้โดยสารและเก็บค่าบริการ (เช่น แท็กซี่ Grab LINEMAN)
 • ไม่ใช้เป็นรถเช่า
 • ไม่ใช้ขนส่งพัสดุ หรือใช้เป็นรถร่วมขนส่ง

รถยนต์จะไม่ได้รับความคุ้มครองเวลาเกิดเหตุ หากเราพบว่าลักษณะการใช้งานเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่ง :

 • น้ำหนักบรรทุกรวมน้ำหนักรถ เกิน 4 ตัน
 • ใช้เพื่อรับจ้าง หรือให้เช่า
 • รถยนต์มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มพิเศษ (เช่น เครื่องทำความเย็น แท็งก์น้ำ เครื่องผสมคอนกรีต ไฮดรอลิก อุปกรณ์ดัมพ์ เป็นต้น)
 • ใช้ขนส่งผู้โดยสารท้ายกระบะ
 • ใช้บรรทุกลักษณะสิ่งของตามข้อใดข้อหนึ่ง :
  • สัตว์
  • สารกัดกร่อน หรือสารออกซิไดส์
  • วัตถุระเบิด หรือสารเคมีไวไฟ
  • ขยะ มูลฝอย
  • สิ่งผิดกฎหมาย
  • สารที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อ หรือความผิดปกติทางพันธุกรรม
  • วัตถุนิวเคลียร์ หรือกัมมันตภาพรังสี
  • สารเคมีมีพิษ
  • วัสดุใด ๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ พืช สิ่งของ หรือสิ่งแวดล้อม