แจ้งเคลมประกันผ่านอีเมล์ Claim@roojai.com

แจ้งเคลมประกันผ่านอีเมล์ Claim@roojai.com

แจ้งเคลมประกันผ่านอีเมล์ Claim@roojai.com

นี่คืออีกหนึ่งวิธีของการแจ้งเคลมประกันเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่คุณ

เคลมประกันภัยรถยนต์

แจ้งเคลมประกันรถที่เสียหายเล็กน้อยและไม่มีคู่กรณีมาเกี่ยวข้อง หรือกรณีรถคันเอาประกันซ่อมเสร็จแล้วและคุณต้องการเคลมเงินค่าซ่อมคืน หรือกรณีรถคู่กรณีที่เป็นฝ่ายถูกต้องและต้องการเคลมประกัน หรือกรณีการเคลมค่ารักษาพยาบาลหากมีการสำรองจ่ายไปก่อน ตลอดจนการนำส่งเอกสารประกอบการเคลมต่าง ๆ ให้กับทีมเคลมของเราผ่านทางอีเมล์ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาติดต่อ ทีมเคลมจะช่วยตรวจสอบเอกสารประกอบการเคลมประกันของคุณ และประสานงานกับบริษัทประกันภัย เพื่อพิจารณาค่าสินไหมทดแทนให้คุณโดยเร็ว

ขั้นตอนการแจ้งเคลมประกันรถยนต์ผ่านอีเมล์

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการแจ้งเคลม พร้อมกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ คลิกดาวโหลดแบบฟอร์ม
 2. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้สำหรับการเคลมเบื้องต้นให้ตรงกับประเภทของความเสียหาย ส่งอีเมล์มาที่ claim@roojai.com
 3. พนักงานที่รับแจ้งเคลมจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

หลังจากนั้นจะแจ้งสถานะการเคลมของคุณทุกครั้งผ่านทางอีเมล์ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ

รู้ใจใช้นวัตกรรมพิเศษเพื่อรายงานทุกสถานะการเคลมอัตโนมัติดังนี้

 1. การแจ้งเลขเคลมอัตโนมัติทันที เมื่อคุณวางสายหรือเสร็จสิ้นการรายงานอุบัติเหตุด้วยอีเมล์ กรุณาจดบันทึกหมายเลขเคลมเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
 2. อีเมล์ยืนยันการนัดหมายนำรถยนต์เข้าซ่อม ภายหลังจากการประเมินการซ่อมรถยนต์จากอู่หรือศูนย์ซ่อม
 3. อีเมล์แจ้งการรับรถซ่อมเสร็จ เมื่ออู่หรือศูนย์ดำเนินการซ่อมรถของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะจัดส่งอีเมล์อัตโนมัติเพื่อยืนยันการรับรถหรือนัดหมายส่งมอบรถให้กับคุณ

เคลมประกันมะเร็ง

เพิ่มความสะดวกให้คุณในการช่วยตรวจสอบเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมให้ครบถ้วนและถูกต้อง ก่อนดำเนินการส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ให้บริษัทฯ

ขั้นตอนการแจ้งเคลมประกันมะเร็งและประกันโควิด-19 ผ่านอีเมล์

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน พร้อมกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ คลิกดาวโหลดแบบฟอร์ม
 2. นำส่งแบบฟอร์มหนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กรอกรายละเอียดแล้วส่งให้บริษัททางอีเมล์ medicalclaim@roojai.com โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้วแต่กรณีมาพร้อมแบบฟอร์ม
 3. บริษัท จะตรวจสอบคำร้องและเอกสารประกอบการพิจารณาเรียกร้อง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเรียกร้องค่าสินไหม กรุณาแนบเอกสารให้ครบทุกรายการ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเรียกขอเพิ่มเติมเอกสารอื่นเป็นกรณีพิเศษ
 4. ขอให้คุณนำเอกสารประกอบการพิจารณาเรียกร้องทั้งหมด นำส่งบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล หรือแล้วแต่กรณีของการเรียกร้องค่าเสียหาย
 5. บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาหรือจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
 6. ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร :
  บริษัท รู้ใจเซอร์วิส จำกัด
  4/222 อาคารฮาร์เบอร์ มอลล์ ชั้นที่ 10 ห้อง 10A01 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230