แจ้งเคลมผ่านอีเมล์ Claim@roojai.com

แจ้งเคลมประกันผ่านอีเมล์ | Roojai.com

นี่คืออีกหนึ่งวิธีของการแจ้งเคลมที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้คุณ สำหรับการแจ้งเคลมที่รถเสียหายเล็กน้อยและไม่มีคู่กรณีมาเกี่ยวข้อง หรือกรณีรถคันเอาประกันซ่อมเสร็จแล้ว และคุณต้องการเคลมเงินค่าซ่อมคืน หรือกรณีรถคู่กรณีที่เป็นฝ่ายถูกต้องการเคลมประกัน หรือกรณีการเคลมค่ารักษาพยาบาลหากมีการสำรองจ่ายไปก่อน ตลอดจนการนำส่งเอกสารประกอบการเคลมต่าง ๆ ให้กับทีมเคลมของเราผ่านทางอีเมล์ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาติดต่อ ทีมเคลมจะช่วยตรวจสอบเอกสารประกอบเคลมของคุณ และประสานงานกับบริษัทประกันภัย เพื่อพิจารณาค่าสินไหมทดแทนให้คุณโดยเร็ว

ขั้นตอนการแจ้งเคลมผ่านอีเมล์
  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการแจ้งเคลม พร้อมกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ คลิกดาวโหลดแบบฟอร์ม
  2. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้สำหรับการเคลมเบื้องต้นให้ตรงกับประเภทของความเสียหาย ส่งอีเมล์มาที่ claim@roojai.com
  3. พนักงานที่รับแจ้งเคลมจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

หลังจากนั้นจะแจ้งสถานะการเคลมของคุณทุกครั้งผ่านทางอีเมล์ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ

รู้ใจใช้นวัตกรรมพิเศษเพื่อรายงานทุกสถานะการเคลมอัตโนมัติดังนี้
  1. การแจ้งเลขเคลมอัตโนมัติทันที เมื่อคุณวางสายหรือเสร็จสิ้นการรายงานอุบัติเหตุด้วยอีเมล์ กรุณาจดบันทึกหมายเลขเคลมเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
  2. อีเมล์ยืนยันการนัดหมายนำรถยนต์เข้าซ่อม ภายหลังจากการประเมินการซ่อมรถยนต์จากอู่หรือศูนย์ซ่อม
  3. อีเมล์แจ้งการรับรถซ่อมเสร็จ เมื่ออู่หรือศูนย์ดำเนินการซ่อมรถของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะจัดส่งอีเมล์อัตโนมัติเพื่อยืนยันการรับรถหรือนัดหมายส่งมอบรถให้กับคุณ