อู่ซ่อมรถยนต์

Roojai.com ให้คุณเลือกซ่อมได้ 2 รูปแบบ

อู่ซ่อมรถในเครือ | Roojai.com ซ่อมอู่ในเครือ

Roojai.com และ กรุงไทยพานิชประกันภัย ได้ทำการคัดสรรและตกลงร่วมบริการกับอู่ซ่อมรถชั้นนำทั่วประเทศ ซึ่งอู่ซ่อมเหล่านี้จะเป็นอู่ที่ได้มาตรฐานและคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม เราส่งผ่านความคุ้มค่านี้ให้คุณผ่านค่าเบี้ยประกันรถยนต์ที่ต่ำกว่า คุณสามารถนำรถเข้าซ่อมที่อู่ซ่อมรถที่ใกล้ที่สุดได้ทันที หากคุณเลือกซ่อมที่อู่ในเครือ พร้อมได้รับการรับประกันคุณภาพงานซ่อมนานถึง 12 เดือน

ศูนย์และร้านซ่อมรถอื่นๆ | Roojai.com ซ่อมศูนย์และอู่อื่น ๆ

ทางเลือกนี้จะให้อิสระในการเลือก คุณสามารถนำรถเข้าซ่อมตามรายชื่ออู่ซ่อมรถในเครือ หรือศูนย์ซ่อมทางการของยี่ห้อรถคุณที่แนะนำ โดย Roojai.com และกรุงไทยพานิชประกันภัยเท่านั้น เราได้ทำการร่วมบริการกับศูนย์ซ่อมหลายแห่ง หากคุณเลือกซ่อมรถที่อู่ซ่อมในเครือหรือศูนย์ซ่อมแนะนำ คุณจะได้รับความสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนต่าง ๆ มากกว่า แต่ในกรณีที่คุณต้องการนำรถเข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์ซ่อมอื่น ๆ กรุณาติดต่อเรา ก่อนนำรถเข้าซ่อมอย่างน้อย 24 ชม. เพื่อให้เราประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับคุณ