อู่ซ่อมรถยนต์แนะนำ / ซ่อมศูนย์หรืออู่อื่นๆ

อู่ซ่อมรถยนต์ มี 2 แบบ ให้คุณเลือกดังต่อไปนี้

อู่ซ่อมรถยนต์แนะนำ
ลูกค้าที่เลือกซื้อแผนอู่ซ่อมรถยนต์แนะนำ สามารถนำรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุเข้าซ่อมที่อู่ตามรายชื่ออู่ซ่อมรถยนต์แนะนำของรู้ใจ พร้อมรับสิทธิพิเศษรับประกันงานซ่อมนาน 12 เดือน และบริการนำส่งรถเมื่อซ่อมเสร็จ กรณีร้องขอ*
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนด
ซ่อมศูนย์หรืออู่อื่นๆ
ลูกค้าที่เลือกซื้อแผนซ่อมศูนย์หรืออู่อื่นๆ สามารถนำรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุเข้าซ่อมศูนย์ หรืออู่อื่นๆ ที่คุณเลือก เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของท่าน กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์แจ้งเคลมให้ช่วยประสานงาน ก่อนนำรถเข้าซ่อม