ซ่อมศูนย์หรืออู่อื่นๆ

Roojai.com และบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับศูนย์ซ่อมสีตัวถังของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์กว่า 100 แห่ง เพื่อรองรับการบริการซ่อมรถยนต์ หากคุณเลือกซื้อแผนซ่อมศูนย์หรืออู่อื่นๆ คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อ ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ได้จากเว็บไซต์ของเรา

หากลูกค้าเลือกซื้อแผนนี้ กรุณาโทรแจ้งทีมเคลมของเราก่อนนำรถเข้าซ่อม เพื่อทางผู้เชี่ยวชาญด้านเคลมจะได้ช่วยประสานงาน และนัดหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์ได้อำนวยความสะดวกในการรับรถยนต์เข้าซ่อม และการบริการอื่นๆ ทั้งนี้การดำเนินการซ่อม ควรได้รับการอนุมัติราคาซ่อมให้เรียบร้อยก่อน เพื่อการตรวจสอบวงเงินความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนมีการจัดซ่อมต่อไป

สิทธิประโยชน์นี้ มีเฉพาะการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ,ประเภท 2+ และประเภท 3+

ตรวจสอบรายชื่ออู่ซ่อมแนะนำ