ซ่อมศูนย์หรืออู่อื่นๆ

ศูนย์และร้านซ่อมรถอื่นๆ | Roojai.com ซ่อมศูนย์และอู่อื่น ๆ

ทางเลือกนี้จะให้อิสระในการเลือก คุณสามารถนำรถเข้าซ่อมตามรายชื่ออู่ซ่อมรถในเครือ หรือศูนย์ซ่อมทางการของยี่ห้อรถคุณที่แนะนำ โดย Roojai.com และกรุงไทยพานิชประกันภัยเท่านั้น เราได้ทำการร่วมบริการกับศูนย์ซ่อมหลายแห่ง หากคุณเลือกซ่อมรถที่อู่ซ่อมในเครือหรือศูนย์ซ่อมแนะนำ คุณจะได้รับความสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนต่าง ๆ มากกว่า แต่ในกรณีที่คุณต้องการนำรถเข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์ซ่อมอื่น ๆ กรุณาติดต่อเรา ก่อนนำรถเข้าซ่อมอย่างน้อย 24 ชม. เพื่อให้เราประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับคุณ