อู่ซ่อมรถยนต์แนะนำ

ค้นหาอู่ซ่อม/ศูนย์บริการ
อู่ซ่อมรถยนต์แนะนำ

ซ่อมอู่ในเครือ

Roojai.com และ กรุงไทยพานิชประกันภัย ได้ทำการคัดสรรและตกลงร่วมบริการกับอู่ซ่อมรถชั้นนำทั่วประเทศ ซึ่งอู่ซ่อมเหล่านี้จะเป็นอู่ที่ได้มาตรฐานและคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม เราส่งผ่านความคุ้มค่านี้ให้คุณผ่านค่าเบี้ยประกันรถยนต์ที่ต่ำกว่า คุณสามารถนำรถเข้าซ่อมที่อู่ซ่อมรถที่ใกล้ที่สุดได้ทันที หากคุณเลือกซ่อมที่อู่ในเครือ พร้อมได้รับการรับประกันคุณภาพงานซ่อมนานถึง 12 เดือน