อู่ซ่อมรถยนต์แนะนำ

Roojai.com พร้อมแนะนำอู่ซ่อมรถยนต์คุณภาพมากกว่า 250 แห่ง ซึ่งได้รับการการันตีคุณภาพจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย และอู่กลางการประกันภัย พร้อมทั้งรับรองคุณภาพจากบริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) อู่ซ่อมรถยนต์มาตรฐานที่เรายินดีแนะนำให้คุณนั้น กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย โดยคุณสามารถตรวจสอบรายชื่อ ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ได้จากเว็ปไซต์ Roojai.com

นอกจากนี้ กรณีเกิดอุบัติเหตุทำให้กระจกรถยนต์เสียหาย Roojai.com ยังยินดีแนะนำร้านกระจกมืออาชีพกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนกระจกและติดตั้งใหม่ หรือทำการซ่อมแซมในกรณีที่สามารถซ่อมได้ นอกจากนี้ ยังมีบริการเคลื่อนที่ซึ่งจะสามารถให้บริการคุณถึงบ้านหรือที่ทำงาน หากคุณไม่สามารถขับรถมาเปลี่ยนกระจกที่ร้านได้ พร้อมรับประกันการซ่อมตลอดอายุการใช้งาน

หากคุณเลือกซื้อแผนนี้กับ Roojai.com จะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้

บริการเคลมที่รวดเร็วผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งทำให้ขั้นตอนการซ่อมรถยนต์ของคุณรวดเร็วขึ้น บริษัทประกันภัยอนุมัติราคาซ่อมได้ภายใน 24 ชั่วโมง
รับประกันคุณภาพงานซ่อมสีและตัวถังนานถึง 12 เดือน ภายใต้เงื่อนไขบริการที่กำหนด
บริการนำส่งรถยนต์ซ่อมเสร็จ กรณีร้องขอ สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร และระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตรจากอู่ซ่อม ภายใต้เงื่อนไขการบริการที่กำหนด
ไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายในการซ่อม บริษัทประกันจะเป็นผู้ชำระเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์ ตามความคุ้มครองในเงื่อนไขกรมธรรม์ให้กับอู่ซ่อมโดยตรง
บริการซ่อมหรือเปลี่ยนกระจกเคลื่อนที่ คุณไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไปในการนำรถเข้าซ่อมที่อู่ รู้ใจจะส่งผู้เชียวชาญไปดูแลกระจกรถยนต์ของคุณถึงที่ ในเขตพี้นที่กรุงเทพฯ และพื้นที่พร้อมให้บริการตามระบุในเว็ปไซต์
คุณสามารถติดตามทุกสถานะการซ่อม ได้โดยการได้รับการอัพเดทแจ้งเตือนผ่านอีเมล์และ SMS
ตรวจสอบรายชื่ออู่ซ่อมศูนย์หรืออู่อื่นๆ