กรมธรรม์คืออะไร?

กรมธรรม์คืออะไร

กรมธรรม์คืออะไร?

กรมธรรม์ประกันภัย เป็นเอกสารระหว่างบริษัทประกันภัยหรือผู้ให้บริการประกันภัย ที่มีให้กับบุคคลหรือธุรกิจ ในสัญญานี้ บริษัทประกันภัยจะมอบความรับผิดชอบทางการเงิน หากเกิดอุบัติเหตุที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองนี้ ตัวกรมธรรม์จะมีการระบุเงื่อนไขข้อตกลง ความเสี่ยง รายละเอียดความคุ้มครอง ค่าลดหย่อน (ถ้ามี) การยกเว้น จำนวนเงินเอาประกันภัย และค่าเบี้ยประกันภัยที่คุณต้องจ่ายเพื่อแลกกับความคุ้มครอง

กรมธรรม์ประกันภัยคืออะไร? ทำไมคุณถึงต้องมี?

ความคุ้มครองในกรมธรรม์ ทำงานอย่างไร?

กรมธรรม์ประกันภัย จะทำหน้าที่โอนย้ายความเสี่ยงทางการเงินของคุณ ไปให้กับบริษัทประกันภัยแลกกับการที่คุณต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน โดยประกันคุ้มครองคุณจากการสูญเสียทางการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ และหากเกิดอุบัติเหตุ คุณมีหน้าที่ต้องแจ้งเคลมประกันไปยังบริษัทประกันภัยของคุณ

จะรู้ได้อย่างไร ว่าต้องเลือกกรมธรรม์ประกันภัยแบบไหน?

คุณควรเลือกกรมธรรม์ของคุณอย่างรอบคอบและคำนึงถึงสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และปัจจัยภายนอกอื่น ๆ เช่น สภาพทางการเงิน และประเภทของทรัพย์สินที่คุณต้องการคุ้มครอง และถ้าคุณยังไม่รู้ว่า จะเลือกกรมธรรม์แบบไหนที่เหมาะสมกับคุณ สามารถขอรับคำแนะนำได้จากเจ้าหน้าที่ของรู้ใจ เราพร้อมมอบบริการที่ดีที่สุดให้คุณ การันตีได้ด้วย รีวิวความพึงพอใจจากลูกค้าจริง

ประกันรถยนต์คืออะไร และมีความจำเป็นแค่ไหน?

กรมธรรม์ประกันรถยนต์ เป็นสัญญาระหว่างคุณกับบริษัทประกันภัย ที่ให้ความคุ้มครองทางการเงินและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ให้คุณคลายกังวลกับการที่จะต้องจ่ายเงินจำนวนมากออกจากกระเป๋า โดยปกติแล้วกฎหมายกำหนดให้ทำประกันภัยรถยนต์เพื่อการขับขี่บนท้องถนน โดยกรมธรรม์ประกันรถยนต์ จะให้ความคุ้มครองที่เป็นความรับผิดชอบที่ต้องจ่าย หากเกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บทางร่างกายในกรณีที่คุณเป็นฝ่ายผิด ความคุ้มครองการชน อย่างกรณีที่รถชนกัน และความคุ้มครองอื่น ๆ ที่ครอบคลุมต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับรถของคุณได้เช่นกัน

ประกันชีวิตคืออะไร และมีความจำเป็นแค่ไหน?

กรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับบริษัทประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทางการเงิน แก่ผู้รับผลประโยชน์ในกรณีที่เสียชีวิต โดยคุณต้องชำระเบี้ยประกันอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ให้บริการประกันภัย แลกกับการที่ผู้ให้บริการประกันภัยตกลงที่จะจ่ายเงินก้อนให้กับผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุชื่อเอาไว้ เมื่อผู้ถือกรมธรรม์เสียชีวิตลง

เราแนะนำให้คุณซื้อกรมธรรม์ประเภทนี้ไว้ เพราะหากคุณมีผู้อยู่ที่ในอุปการะที่ต้องพึ่งพาคุณทางการเงิน เช่น คู่สมรส ลูก หรือพ่อแม่ที่แก่ชรา หลังจากที่คุณเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์ที่มีชื่อระบุไว้ จะได้รับเงินก้อนและสามารถจ่ายเป็นค่าทำศพและหนี้สินของผู้ตาย (หากมี) รวมถึงยังใช้เพื่อการดำรงชีพได้

นอกจากนี้หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ คุณสามารถระบุในกรมธรรม์ประกันชีวิตเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ในกรณีที่คุณเสียชีวิต หรือต้องการขายทรัพย์สินของคุณได้เช่นกัน

ประกันสุขภาพคืออะไร และมีความจำเป็นแค่ไหน?

กรมธรรม์ประกันสุขภาพ เป็นสัญญาระหว่างคุณกับผู้ให้บริการประกัน ที่ตกลงจะดูแลรับผิดชอบทางการเงินในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ใบสั่งยา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่คุณได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ซึ่งคุณต้องจ่ายเบี้ยประกันเป็นรายเดือนหรือรายปี นอกจากนี้ยังมีประกันสุขภาพแบบ copayment ที่ให้ผู้เอาประกันร่วมจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์คงที่ร่วมกับบริษัทประกัน ซึ่งตัวกรมธรรม์ประกันสุขภาพจะให้ผลประโยชน์ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น สิทธิ์การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและคลินิกในเครือโดยไม่ต้องสำรองจ่าย และความคุ้มครองในบางกรมธรรม์ยังครอบคลุมถึงการตรวจสุขภาพอีกด้วย

กรมธรรม์จะมีผลเริ่มความคุ้มครองเมื่อใด?

วันเริ่มความคุ้มครอง คือ วัน เดือน ปี ที่กรมธรรม์ประกันภัยของคุณมีผลบังคับใช้ โดยวันเริ่มความคุ้มครองมักจะระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ของคุณ อย่างไรก็ตามตัวกรมธรรม์อาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น ประกันภัยรถยนต์ คุณต้องตรวจสภาพรถก่อนเริ่มความคุ้มครอง ส่วนประกันด้านสุขภาพ จะมีระยะเวลารอคอย 90 วัน (waiting period) ก่อนเริ่มความคุ้มครอง

ผู้ถือกรมธรรม์กับการชำระเบี้ยประกันให้บริษัทประกันภัย

สามารถโอนประกันได้มั้ย?

ในบางกรณี คุณสามารถโอนกรมธรรม์ประกันภัยได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหน้ากรมธรรม์ โดยบริษัทประกันบางแห่งจะอนุญาตให้คุณโอนกรมธรรม์ได้เฉพาะกรณีเสียชีวิตเท่านั้น และบางบริษัทอาจจะอนุญาตให้คุณเปลี่ยนชื่อผู้เอาประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์ ยานพาหนะ หรืออสังหาริมทรัพย์ได้

กรมธรรม์แบบไหน ที่ให้ประโยชน์มากกว่ากัน?

ในกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ล้วนมีประโยชน์ต่างกัน ดังนั้นคุณจึงต้องเลือกกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองตามความต้องการของคุณ เราขอแนะนำให้คุณดูรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างรอบคอบ และเปรียบเทียบประกัน ความคุ้มครอง เพื่อหากรมธรรม์ที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด

ผู้ถือกรมธรรม์ คือใคร?

ผู้ถือกรมธรรม์ คือบุคคลที่เป็นเจ้าของกรมธรรม์ประกันภัย และจะเป็นบุคคลเดียวที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดความคุ้มครองบนหน้าตารางกรมธรรม์ได้ นอกจากนี้ผู้ถือกรมธรรม์จะต้องชำระเบี้ยประกันให้ตรงเวลาที่กำหนดอีกด้วย

ต่ออายุประกันอย่างไร?

โดยปกติแล้ว คุณสามารถต่ออายุประกันได้เมื่อประกันของคุณสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครอง และก่อนที่กรมธรรม์ตัวใหม่จะเริ่มความคุ้มครอง บริษัทประกันหรือผู้ให้บริการประกันจะทำการตรวจสอบเงื่อนไขและพิจารณาความเสี่ยงของคุณใหม่ซึ่งมีผลต่อการปรับค่าเบี้ยประกันของคุณ และโดยทั่วไปแล้วคุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ต่ออายุกรมธรรม์ล่วงหน้า

บริษัทประกันสามารถยกเลิกกรมธรรม์ของเราได้มั้ย?

ยกเลิกได้ หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือละเมิดเงื่อนไขบางประการ ซึ่งอาจรวมถึงการมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นประวัติอาชญากรรม ขาดการชำระค่าเบี้ยบ่อยครั้ง และการเคลมบ่อย เป็นต้น

เราขอยกเลิกกรมธรรม์ได้มั้ย?

ขอยกเลิกได้ คุณสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ของคุณได้ ซึ่งคุณจะต้องส่งคำยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าต้องการยกเลิกกรมธรรม์ ในบางกรณีอาจมีค่าธรรมเนียมการยกเลิก จึงควรสอบถามกับเจ้าหน้าจากบริษัทประกันของคุณก่อนตัดสินใจ

คำจำกัดความ

ปัจจัยภายนอก คือเงื่อนไขและสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อตัวคุณ โดยที่คุณไม่สามารถควบคุมได้
ข้อยกเว้น คือสถานการณ์ หรือ เหตุการณ์ที่รวมอยู่ในความคุ้มครองหน้าตารางกรมธรรม์
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม คือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ไม่รวมอยู่ในราคาพื้นฐาน เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าปรับจากการชำระล่าช้า เป็นต้น
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต คือ เงินก้อนที่จ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์ กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต