เปรียบเทียบประเภทของประกันรถยนต์

car insurance from Roojai in case of a road accident, car theft or car damage

ความคุ้มครองประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ทั้ง 5 ประเภท

หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณกำลังมองหาประกันรถยนต์ที่เหมาะกับรถคุณ การทำความเข้าใจในแผนความคุ้มครองประเภทต่าง ๆ อาจเป็นเรื่องยาก สำหรับประกันรถยนต์ภาคสมัครใจนั้นมีทั้งหมด 5 ประเภท และยังมี ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. อีกด้วย เราจึงต้องเปรียบเทียบความคุ้มครองและอธิบายความคุ้มครองที่แตกต่างกันของประกันรถยนต์แต่ละแบบ ดังนี้

เปรียบเทียบประเภทของประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ให้ความคุ้มครองสูงสุด ตามมาด้วยประกันรถยนต์ชั้น 2+ ชั้น 3+ ชั้น 2 และชั้น 3 ซึ่งให้ความคุ้มครองน้อยที่สุด วิธีง่าย ๆ ที่ใช้เปรียบเทียบคือการแบ่งประเภทความคุ้มครองออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน

1. คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์

ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถ คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่คำนึงถึงเมื่อซื้อประกันรถยนต์ สำหรับความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถนี้ จะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากการขับชนกับรถคันอื่น การขับชนแบบไม่มีคู่กรณี รถถูกขโมย รถไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ (รวมน้ำท่วม) และความเสียหายต่อกระจกรถยนต์ของคุณ

ประกันรถยนต์ชั้น 1 จะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมกับรถของคุณมากที่สุด ซึ่งความเสียหายของรถที่เกิดจากการชนแบบไม่มีคู่กรณีและความเสียหายต่อกระจกรถยนต์จะไม่มีอยู่ในประกันรถยนต์ประเภทอื่น ๆ

กรณีรถยนต์เกิดความเสียหายจากการถูกชนโดยรถคันอื่น จะอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของประกันรถยนต์ชั้น 2+ และประกันรถยนต์ชั้น 3+ เช่นเดียวกับบริการรถลากเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและคุณไม่สามารถขับรถกลับเองได้

กรณีรถถูกขโมย รถไฟไหม้ เหล่านี้รวมอยู่ในความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2+ และชั้น 2 แต่ไม่รวมอยู่ในชั้น 3+ และชั้น 3

ประการสุดท้ายประกันรถยนต์ชั้น 1 ให้ความคุ้มครองรถยนต์ที่เสียหายจากภัยธรรมชาติรวมน้ำท่วม ส่วนประกันชั้น 2+ ให้ความคุ้มครองรถยนต์ที่เสียหายเฉพาะจากภัยน้ำท่วมเท่านั้น โดยความคุ้มครองนี้ไม่รวมอยู่ในประกันชั้น 2 ชั้น 3+ และชั้น 3

2. คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือบุคคลภายนอก

นี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดของความคุ้มครองเมื่อคุณทำประกันรถยนต์ เป็นการคุ้มครองคุณจากความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในกรณีที่คุณเป็นฝ่ายผิด เช่น รถยนต์หรือบ้าน และยังรวมถึงการคุ้มครองบุคคลภายนอกจากการบาดเจ็บทางร่างกายหรือในกรณีที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต แม้ว่าประกันรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. จะมีความคุ้มครองต่อการบาดเจ็บทางร่างกายแต่ก็มีวงเงินจำกัด และไม่คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน นั่นหมายความว่าหากคุณขับชนรถเบนซ์และเกิดความเสียหาย คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าซ่อมราคาสูงลิ่วด้วยตัวคุณเอง

จะเห็นได้ว่าการมีความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือบุคคลภายนอกนั้นสำคัญแค่ไหน ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจทุกประเภทจึงมีความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินนี้รวมอยู่ด้วย โดยรู้ใจให้คุณเลือกแผนความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือบุคคลภายนอกได้อย่างเหมาะสม หากคุณต้องการจะได้รับความคุ้มครองมากขึ้นได้อีกด้วย

3. ความคุ้มครองเพิ่มเติม

นี่คือความคุ้มครองเพิ่มเติมที่รวมอยู่ในประกันรถยนต์ทุกประเภท ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของคุณและผู้โดยสารภายในรถ ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง โดยรวมถึงคุ้มครองการบาดเจ็บที่เกิดจากคู่กรณีที่ไม่มีประกันหรือวงเงินประกันไม่เพียงพอ

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล - แผนความคุ้มครองที่ปกป้องคุณจากความเสี่ยงทางอุบัติเหตุต่อร่างกาย เฉพาะกรณีที่ร่างกายได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุเท่านั้น ไม่รวมถึงสภาวะที่เป็นอยู่ก่อน โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่วยใด ๆ ก่อนการทำประกัน

การประกันตัวผู้ขับขี่ - คุ้มครองค่าประกันตัว (เราหวังว่าคุณจะไม่ต้องใช้มัน!) สูงสุด 300,000 บาท จำนวนเงินเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

เปรียบเทียบความแตกต่างของประกันรถยนต์แต่ละประเภทของรู้ใจ

ประกันรถยนต์แต่ละประเภทมีข้อมูลมากมายที่ต้องจดจำ เราจึงออกแบบตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองนี้ขึ้นมา เพื่อให้คุณสะดวกในการเปรียบเทียบประกันรถยนต์แต่ละประเภทได้ง่ายขึ้น

รายละเอียดความคุ้มครอง ประกันชั้น 1 ประกันชั้น 2+ ประกันชั้น 3+ ประกันชั้น 2 ประกันชั้น 3
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ - การชนแบบไม่มีคู่กรณี
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ - การชนกับยานพาหนะทางบก
ความเสียหายต่อกระจกรถยนต์
บริการรถยก 24 ชั่วโมง(เนื่องจากอุบัติเหตุ)
รถยนต์สูญหาย/โจรกรรม
รถยนต์ไฟไหม้
รถยนต์เสียหายจากภัยธรรมชาติ (รวมน้ำท่วม)
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก
ค่ารักษาพยาบาล
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
การประกันตัวผู้ขับขี่

หมายเหตุ: บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากภัยน้ำท่วมต่อรถยนต์เท่านั้น รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ - กรณีชนแบบไม่มีคู่กรณี - คุ้มครองคุณจากการชนแบบไม่มีคู่กรณี

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ - กรณีขับชนกับยานพาหนะทางบก - คุ้มครองคุณจากความเสียหายต่อตัวรถ ในกรณีของอุบัติเหตุที่ระบุคู่กรณีได้

ความเสียหายต่อกระจกรถยนต์ - กรณีที่กระจกรถยนต์ของคุณเสียหาย เราจะคุ้มครองการซ่อม หรือเปลี่ยนใหม่

บริการรถลากเมื่อเกิดอุบัติเหตุ - กรณีต้องใช้บริการรถลากเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เราจะย้ายรถของคุณไปยังสถานที่ซ่อมที่ใกล้ที่สุด

รถถูกขโมย - ประกันคุ้มครองจากกรณีรถสูญหายที่เกิดจากการลักทรัพย์ การชิงทรัพย์ และการลักขโมยอื่น ๆ

รถไฟไหม้ - ประกันคุ้มครองจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม

ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (รวมน้ำท่วม) - คุ้มครองจากภัยธรรมชาติ รวมน้ำท่วม และแผ่นดินไหว

ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก - คุ้มครองความเสียหายต่อรถ หรือ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเมื่อคุณเป็นฝ่ายผิด

ค่ารักษาพยาบาล - คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันรถยนต์

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล - แผนความคุ้มครองที่ปกป้องคุณจากความเสี่ยงทางอุบัติเหตุต่อร่างกาย เฉพาะกรณีที่ร่างกายได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุเท่านั้น ไม่รวมถึงสภาวะที่เป็นอยู่ก่อน โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่วยใด ๆ ก่อนการทำประกัน

การประกันตัวผู้ขับขี่ - คุ้มครองค่าประกันตัว (เราหวังว่าคุณจะไม่ต้องใช้มัน!) สูงสุด 300,000 บาท จำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ปัจจัยอื่นที่ต้องคำนึงถึงเมื่อเปรียบเทียบประกันรถยนต์

เมื่อคุณกำลังเปรียบเทียบประกันรถยนต์ ปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงดังนี้

 1. ค่าเบี้ยประกันไม่แพง ให้ความคุ้มครองสูง คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป
 2. สามารถปรับแต่งแผนความคุ้มครองได้ตามต้องการ
 3. เบี้ยประกันคงที่

รู้ใจพร้อมมอบสิ่งเหล่านี้ให้คุณ พร้อมความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องตามที่ระบุในกรมธรรม์คุ้มครอง เรามีบริการเสริม เช่น บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง บริการรถทดแทนระหว่างซ่อม และความคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์เพิ่มเติม

คุณจะเช็คราคาประกันรถยนต์ ได้จากที่ไหนบ้าง

ถ้าคุณกำลังมองหาประกันภัยที่น่าเชื่อถือในประเทศไทย สิ่งสำคัญคือการเช็คราคาประกันรถยนต์แต่ละแห่งว่าให้ความคุ้มครองอย่างที่คุณต้องการหรือไม่ การเลือกประกันรถยนต์ของคุณอาจจะเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ และหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงต้องการเช็คราคาประกันรถยนต์กับบริษัทประกันอื่น ๆ ในตลาด MrKumka.com พร้อมให้คุณเช็คราคาจากบริษัทประกันชั้นนำมากกว่า 30 แบรนด์

เสียงจากลูกค้าจริงของรู้ใจ

4.9/5

รีวิวลูกค้า
★★★★★
★★★★★

( 149,377 ความคิดเห็น )

อ่านรีวิว

4.7/5

รีวิวลูกค้าเคลม
★★★★★
★★★★★

( 30,305 ความคิดเห็น)

อ่านรีวิว

ทำประกันรถยนต์ที่รู้ใจดีกว่าที่อื่นอย่างไร?

 1. ประหยัดสูงสุด 30% รู้ใจให้คุณประหยัดค่าเบี้ยประกันพร้อมความคุ้มครองที่มากกว่า
 2. เช็คราคาประกันรถยนต์ออนไลน์ รู้ราคาทันที ไม่ต้องกรอกอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์
 3. ลดค่าเบี้ย 10% เมื่อติดกล้องหน้ารถ
 4. การันตีถึงจุดเกิดเหตุภายใน 30 นาที เมื่อรถชนหรือมีปัญหารถเสีย
 5. มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง
 6. รับประกันคุณภาพงานซ่อมรถ 12 เดือน หากคุณเลือกแผนการซ่อมรถที่อู่ในเครือของเรา
 7. แจ้งเคลมออนไลน์สะดวก ผ่าน Roojai mobile app
 8. ลูกค้าจริงรีวิวงานเคลมดีมาก ให้คะแนน 4.7/5
 9. การันตีคืนเงืน 100% หากคุณได้รับข้อเสนอและราคาที่ดีกว่าภายใต้ความคุ้มครอง ข้อกำหนด และเงื่อนไขเดียวกัน
 10. รับเอกสารกรมธรรม์ของคุณภายใน 7 - 14 วัน หรือ เลือกรับกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ได้ทันทีผ่านทาง Roojai MyAccount

รู้ใจให้คุณเช็คเบี้ยประกันรถยนต์ออนไลน์ได้ เราเสนอเบี้ยประกันราคาดี ให้ความคุ้มครองสูง รู้ใจมีประกันรถยนต์ชั้น 1, 2, 2+, 3 หรือ 3+ ให้คุณเลือกได้ตามความต้องการขับขี่ ปรับแต่งแผนประกันเองได้ คุณสามารถเพิ่มความคุ้มครองและเลือกซื้อบริการเสริม เช่น บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง หรือบริการรถทดแทนระหว่างซ่อม รู้ใจมีระบบคำนวณเบี้ยประกันอย่างเป็นธรรม ไม่เพียงพิจารณาจากตัวรถเท่านั้น แต่ยังพิจารณาจากประสบการณ์ผู้ขับขี่อีกด้วย เราต้องการมอบเบี้ยประกันที่เหมาะสม ราคาดี ความคุ้มครองสูงและมอบการบริการที่ดีที่สุด จึงทำให้ลูกค้าพึงพอใจในการทำประกันกับรู้ใจ พิสูจน์ได้จากความพึงพอใจด้วยคะแนนรีวิวบริการและคะแนนรีวิวเคลม จึงทำให้รู้ใจเป็นประกันรถยนต์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจทั้ง 5 ประเภท

คำถามที่พบบ่อยในการเปรียบเทียบประกันรถยนต์

เปรียบเทียบประกันรถยนต์ จากอะไร?

ในการเปรียบเทียบประกันรถยนต์ ควรการพิจารณาแผนความคุ้มครอง 2 ประเภทขึ้นไป และเพื่อช่วยคุณประหยัดเวลาและตัดสินใจได้ง่ายขึ้น การใช้ระบบ “เปรียบเทียบราคาประกันรถยนต์” ช่วยให้คุณเปรียบเทียบราคาประกันรถยนต์จากบริษัทประกันต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

ทำไมต้องเปรียบเทียบประกันรถยนต์?

รถทุกคันต้องซื้อประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ส่วนประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ แทนที่คุณจะต้องเสียเวลาใช้ Google ค้นหาราคาและดูข้อดีของประกันภัยแต่ละแห่งเป็นวัน ๆ เพียงใช้ระบบเช็คราคาที่ทั้งสะดวก ใช้งานง่าย ก็สามารถเลือกกรมธรรม์ราคาประหยัดและตรงตามความต้องการของคุณได้ทันที

เพียงคุณตอบคำถามสองสามข้อก็จะได้รับใบเสนอราคาประกันรถยนต์จากบริษัทชั้นนำและซื้อประกันออนไลน์ได้ทันที

ประกันรถยนต์ทั่วไปคุ้มครองอะไรบ้าง?

แผนความคุ้มครองของประกันรถยนต์ขึ้นอยู่กับประเภทของกรมธรรม์ที่คุณซื้อ ในประเทศไทยมีประกันรถยนต์ภาคสมัครใจให้เลือก 5 แบบด้วยกันคือ ประกันชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 2+ ชั้น 3 และ ชั้น 3+ ซึ่งประกันรถยนต์แต่ละชั้นมีความคุ้มครองที่แตกต่างกันด้วยปัจจัยหลายประการ ประกอบด้วย

 • ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ กรณีถูกชนจากคันอื่น หรือขับชนแบบไม่มีคู่กรณี
 • ความเสียหายต่อกระจกรถยนต์
 • บริการรถลากเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 • รถถูกขโมย รถไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ (รวมน้ำท่วม)
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก
 • ความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และความคุ้มครองค่าประกันตัว

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันรถยนต์ภาคสมัครใจเพื่อการตัดสินใจเลือกประกันรถยนต์ที่เหมาะกับคุณ

ทำไมต้องทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ?

เราขอแนะนำให้คุณทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ตัวคุณและรถของคุณ รวมทั้งบุคคลภายนอกที่สัญจรไปมาบนท้องถนน แม้ว่าในประเทศไทยจะระบุให้มีการทำประกันรถยนต์ภาคบังคับหรือที่เรียกว่า “พรบ” แต่ประกันรถยนต์ภาคบังคับนี้ให้ความคุ้มครองจำกัด คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจริงกรณีบาดเจ็บ การสูญเสียอวัยวะ การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร และค่าชดเชยรายวันกรณีนอนโรงพยาบาล 200 บาทต่อวัน (สูงสุดรวมไม่เกิน 20 วัน)

การทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ จะช่วยให้คุณจะมั่นใจได้ว่ารถของคุณ รวมถึงตัวคุณเอง คนที่คุณรัก และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุจะได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้น

คุณจะซื้อประกันรถยนต์กับรู้ใจ ได้ทางไหน?

คุณสามารถประกันกับรู้ใจผ่านทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของเรา หรือ โทร 02 582 8888 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับฝ่ายบริการลูกค้าของเราที่การันตีด้วยรางวัลบริการลูกค้ายอดเยี่ยมแห่งปี หรือซื้อด้วยตนเองที่สาขาของเรา

คุณต้องจ่ายค่าประกันรถยนต์เท่าไร?

ค่าเบี้ยประกันรถยนต์จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของประกันที่คุณซื้อและแผนความคุ้มครองที่คุณต้องการ เช็คราคาประกันรถยนต์ภาคสมัครใจของคุณตอนนี้เลย

เคล็ดลับในการเปรียบเทียบประกันรถยนต์ :

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของรถยนต์ เช่ารถขับ หรือ ขับรถของคนอื่นก็ตาม การทำประกันรถยนต์ก็เป็นสิ่งจำเป็น อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นต้องเสียเงินมากเกินไปให้กับความคุ้มครองที่คุณไม่ต้องการ เราขอแชร์เคล็ดลับในการซื้อประกันรถยนต์ให้ครอบคลุมและตรงกับความต้องการของคุณ เพื่อให้ทุกการขับขี่ของคุณปลอดภัยไร้กังวล!

 1. พิจารณาประสบการณ์การขับขี่ของคุณ - ผู้ขับขี่มือใหม่ ค่าเบี้ยประกันจะมีราคาที่สูงเพราะยังขาดประสบการณ์ในการขับขี่ อย่างไรก็ตามเราก็แนะนำให้คุณซื้อประกันรถยนต์ภาคบังคับควบคู่ไปกับประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุม
 2. เพื่อการเปรียบเทียบราคาที่หลากหลายขึ้น คุณสามารถรับใบเสนอราคาได้จาก MrKumka.com ซึ่งจะช่วยคุณเปรียบเทียบราคาประกันรถยนต์จากบริษัทชั้นนำมากมาย
 3. โทรหาบริษัทประกันเพื่อขอรับข้อมูลของแผนความคุ้มครองต่าง ๆ หรือง่ายกว่านั้น เพียงเช็คราคา และรับใบเสนอราคาออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของรู้ใจ
 4. โปรดทำความเข้าใจและตรวจสอบว่า ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ขณะเช็คราคาเป็นความจริง หากข้อมูลไม่ถูกต้องจะมีผลกับราคาหรือความคุ้มครองในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถชน
 5. โปรดอ่านและศึกษาเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนทำการซื้อกรมธรรม์

คำจำกัดความ

ปรับแต่งแผนประกันได้ตามใจ คือการปรับแต่งแผนประกันได้ด้วยตนเอง โดยการปรับเพิ่มหรือลด การบริการต่าง ๆ ตามความต้องการที่แท้จริงของคุณ
ผู้ขับขี่รายใหม่ / มือใหม่หัดขับ ผู้ขับขี่ที่มีใบขับขี่น้อยกว่า 2 ปี หรือ ระยะเวลารวมกันไม่เกิน 2 ปี
เหตุการณ์ที่ไม่ใช่การชน เหตุการณ์ที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บขณะใช้งานยานพาหนะ หรือ ยานพาหนะของพวกเขาได้รับความเสียหาย แต่ยานพาหนะนั้นไม่ได้ถูกชน หรือ ถูกชนโดยบุคคลอื่น