ประกันภัยรถยนต์แต่ละชั้นต่างกันอย่างไร?

What is different of car insurance by Roojai.com

ประกันภัยรถยนต์แต่ละชั้น

การคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ - การชนแบบไม่มีคู่กรณี

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ - การชนกับยานพาหนะทางบก

ความเสียหายต่อกระจกรถยนต์

บริการรถยก 24 ชั่วโมง(เนื่องจากอุบัติเหตุ)

การคุ้มครองรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้/ภัยธรรมชาติ

รถยนต์สูญหาย/โจรกรรม

รถยนต์ไฟไหม้

รถยนต์เสียหายจากภัยธรรมชาติ (รวมน้ำท่วม)

การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก

ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก

การคุ้มครองเพิ่มเติมแนบท้าย

ค่ารักษาพยาบาล

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

การประกันตัวผู้ขับขี่

การคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ - การชนแบบไม่มีคู่กรณี

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ - การชนกับยานพาหนะทางบก

ความเสียหายต่อกระจกรถยนต์

บริการรถยก 24 ชั่วโมง(เนื่องจากอุบัติเหตุ)

การคุ้มครองรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้/ภัยธรรมชาติ

รถยนต์สูญหาย/โจรกรรม

รถยนต์ไฟไหม้

รถยนต์เสียหายจากภัยน้ำท่วม

การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก

ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก

การคุ้มครองเพิ่มเติมแนบท้าย

ค่ารักษาพยาบาล

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

การประกันตัวผู้ขับขี่

การคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ - การชนแบบไม่มีคู่กรณี

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ - การชนกับยานพาหนะทางบก

ความเสียหายต่อกระจกรถยนต์

บริการรถยก 24 ชั่วโมง(เนื่องจากอุบัติเหตุ)

การคุ้มครองรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้/ภัยธรรมชาติ

รถยนต์สูญหาย/โจรกรรม

รถยนต์ไฟไหม้

รถยนต์เสียหายจากภัยธรรมชาติ (รวมน้ำท่วม)

การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก

ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก

การคุ้มครองเพิ่มเติมแนบท้าย

ค่ารักษาพยาบาล

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

การประกันตัวผู้ขับขี่

การคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ - การชนแบบไม่มีคู่กรณี

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ - การชนกับยานพาหนะทางบก

ความเสียหายต่อกระจกรถยนต์

บริการรถยก 24 ชั่วโมง(เนื่องจากอุบัติเหตุ)

การคุ้มครองรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้/ภัยธรรมชาติ

รถยนต์สูญหาย/โจรกรรม

รถยนต์ไฟไหม้

รถยนต์เสียหายจากภัยธรรมชาติ (รถน้ำท่วม)

การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก

ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก

การคุ้มครองเพิ่มเติมแนบท้าย

ค่ารักษาพยาบาล

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

การประกันตัวผู้ขับขี่

การคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ - การชนแบบไม่มีคู่กรณี

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ - การชนกับยานพาหนะทางบก

ความเสียหายต่อกระจกรถยนต์

บริการรถยก 24 ชั่วโมง(เนื่องจากอุบัติเหตุ)

การคุ้มครองรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้/ภัยธรรมชาติ

รถยนต์สูญหาย/โจรกรรม

รถยนต์ไฟไหม้

รถยนต์เสียหายจากภัยธรรมชาติ (รวมน้ำท่วม)

การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก

ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก

การคุ้มครองเพิ่มเติมแนบท้าย

ค่ารักษาพยาบาล

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

การประกันตัวผู้ขับขี่

ดูคลิปล่าสุดจาก Roojai.com ให้สนุก และรู้จักประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท เข้าใจง่ายๆ ใน 3 นาที

VDO Car Insurance Roojai.com