ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลคืออะไร?

เพิ่มความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในกรมธรรม์ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันรถยนต์ หรือ ประกันมอเตอร์ไซค์

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล คือ จำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ต่าง ๆ เช่น ประกันรถยนต์ ประกันรถจักรยานยนต์ หรือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ซึ่งสามารถใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายระหว่างเกิดอุบัติเหตุได้ ตัวกรมธรรม์จะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง ทั้งการบาดเจ็บทางร่างกาย การดูแลสุขภาพ รวมทั้งใบสั่งยา การปรึกษาทางการแพทย์ การรักษาตัวในโรงพยาบาล การผ่าตัด หรือค่าเดินทางสำหรับการไปรักษาพยาบาล (ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่คุณเลือก)

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลคืออะไร?

ดังนั้นคุณจึงจำเป็นต้องเข้าใจเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล และป้องกันการเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลเกิดขึ้นจากการวินิจฉัย รักษา บรรเทา บำบัด หรือป้องกันโรคที่กระทบกระเทือนต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย หรือ ระบบในร่างกาย ซึ่งจะรวมถึงค่าบริการทางการแพทย์ ค่าแพทย์ ค่าอุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยที่ใช้

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล มีไว้เพื่อป้องกันคุณจากความเสียหายทางการเงิน ที่อาจเกิดได้จากความความเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ แต่ความคุ้มครองนี้จะไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพทั่ว ๆ ไป เช่น ค่าวิตามิน

นอกจากนี้ ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ยังครอบคลุมถึงค่าเดินทางไปยังสถานพยาบาล ซึ่งอาจรวมอยู่ในเบี้ยประกันรถยนต์ ประกันรถมอเตอร์ไซค์ และเรายังสามารถเพิ่มความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลได้อีกด้วย ดังนั้นคุณจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบี้ยประกันของคุณครอบคลุมเรื่องความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลหรือไม่ และค่ารักษาพยาบาลแบบใดบ้างที่ระบุเอาไว้ในหน้ากรมธรรม์ของคุณ

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จำเป็นแค่ไหน?

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล คือเงินที่สามารถเบิกคืนได้จากการที่ผู้เอาประกันได้สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดกรมธรรม์ของคุณ โดยคุณอาจต้องจ่ายบิลทั้งหมดไปก่อนและเคลมประกันเพื่อรับเงินคืนภายหลัง หรือบางบริษัทอาจมีสิทธิประโยชน์ให้ผู้ถือกรมธรรม์ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อรับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่าย

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จะช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลของคุณอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วย ซึ่งค่ารักษาพยาบาลสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้

 • ค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล - ค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล ค่าห้อง ค่าหาร และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
 • ค่าผ่าตัด - ค่าแพทย์ผ่าตัดและบริการวิสัญญี
 • ค่าแพทย์ - ค่าเข้าพบแพทย์ หรือ ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ขณะรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ค่าพยาบาล - ค่าใช้จ่ายสำหรับการพยาบาล ดูแลยามคุณพักพื้น
 • ค่าสถานพักพื้น - ค่าใช้จ่ายสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในสถานพักฟื้น

ตัวอย่างของค่ารักษาพยาบาล มีอะไรบ้าง?

รายการค่ารักษาพยาบาลนั้นมีได้ไม่จำกัด มีตั้งแต่ ค่าเข้าพบแพทย์ ค่าศัลยแพทย์ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) หรือค่าทำฟันที่จำเป็นเนื่องจากอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงค่าเดินทางไปยังโรงพยาบาลและคลินิกในเครือต่าง ๆ อีกด้วย

ความแตกต่างระหว่าง ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล กับ ประกันสุขภาพ เป็นอย่างไร?

บางครั้งความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอาจไม่รวมอยู่ในประกันสุขภาพ หรือ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แต่อย่างไรก็ตามประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลของรู้ใจ ได้ออกแบบมาให้คุณสามารถเลือกรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเพิ่มได้ด้วยเช่นกัน

“เลือกทำประกันทั้งที เลือกความคุ้มครองเต็มที่ไปเลยดีกว่า”

รู้ใจช่วยคุณประหยัดทั้งเงินและเวลาด้วยความคุ้มครองเพิ่มเติมใหม่ล่าสุดของเรา กับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ให้คุณใช้ชีวิตอย่างไร้กังวล และให้รู้ใจช่วยดูแลค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลแทนคุณ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

 • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลคืออะไร?
  ค่ารักษาพยาบาล คือ ค่าใช้จ่ายในการรักษาหรือป้องกันการเจ็บป่วย ซึ่งรวมถึงค่าปรึกษาและค่าตรวจ ค่าใบสั่งยา ค่าส่วนร่วมจ่าย (co-pays) ตามที่ระบุในกรมธรรม์ และบางบริษัทอาจมีข้อเสนออื่น ๆ เช่น สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ค่าแว่นตา ค่ารถเข็น เป็นต้น
 • ประกันประเภทไหนที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล?
  ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ, ประกันมอเตอร์ไซค์ภาคสมัครใจ, ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ทำงานอย่างไร?
  ค่าเบี้ยของความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ซึ่งคุณต้องจ่ายเองตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในประกันรถยนต์ ราคาเท่าไร?
  คุณสามารถเลือกความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเพิ่มได้ เพื่อเป็นความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันรถยนต์ ประกันรถมอเตอร์ไซค์ หรือ ประกันอุบัติส่วนบุคคล โดยซื้อเพิ่มได้สูงสุด 387 บาท ซึ่งราคาที่คุณเลือกจะรวมอยู่ในค่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่าย
 • ความคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน แตกต่างจาก ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างไร?
  ความคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินจะคุ้มครองผู้เอาประกันภัยทุกคนตามที่หน้ากรมธรรม์ระบุไว้ ในกรณีที่คุณต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ส่วนความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลของคุณหรือผู้โดยสารในรถ โดยไม่คำนึงว่าใครเป็นฝ่ายผิดขณะเกิดอุบัติเหตุ
 • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล มีวงเงินเท่าไร?
  วงเงินความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจะแตกต่างกันไปตามกรมธรรม์ที่คุณเลือก สำหรับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล วงเงินค่ารักษาพยาบาลจะแตกต่างกันไปตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 50,000 บาท
 • คุณจะติดต่อรู้ใจได้อย่างไร?
  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามบริการลูกค้าสัมพันธ์ 02 582 8855

เคล็ดลับก่อนตัดสินใจซื้อ ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

 • ตรวจสอบความคุ้มครองประกันสุขภาพของคุณทุกครั้ง ก่อนซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น ดูว่ามีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลหรือยัง โปรดจำไว้ว่ากรมธรรม์ที่แพงกว่า ความคุ้มครองก็อาจครอบคลุมมากกว่า!
 • เช็คราคาและเปรียบเทียบผลประโยชน์กรมธรรม์จากหลาย ๆ บริษัทเพื่อเลือกแผนประกันที่เหมาะสมที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดจากบริษัทประกันให้แน่ใจเกี่ยวกับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ซึ่งอาจไม่รวมอยู่ในค่าเบี้ยประกันที่คุณจ่ายไป
 • ซื้อความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม เพื่อความคุ้มครองที่ครอบคลุมและลดภาระเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลในอนาคต

คำจำกัดความ

บ้านพักคนชรา

สถานที่พักสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีความพร้อมในการรักษาและพยาบาลจากผู้เชี่ยวชาญ และมีเครื่องมือพร้อมดูแลผู้สูงอายุ

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ครอบคลุมอยู่ในเบี้ยประกันของคุณ