บมจ. กรุงไทย พานิชประกันภัย

roojai kpi partner

รู้ใจ จับมือกับ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) บุกตลาดประกันภัยรถยนต์ให้ลูกค้ามั่นใจได้ด้วย บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย เป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำของไทยที่มีความน่าเชื่อถือและมีความมั่นคงเป็นอันดับต้นๆ ของบริษัทประกันวินาศภัยไทย การันตีได้จากรางวัลที่ได้รับมาอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานต่างๆ

ซึ่งชี้ให้เห็นถึงคุณภาพมาตรฐานของการดำเนินงานอย่างมืออาชีพ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย ยังเป็นบริษัทในเครือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงความมั่นคง ทางด้านภาพลักษณ์ คุณภาพการให้บริการรวมถึงความมั่นคงทางการเงินด้วยเงินกองทุนที่มีทั้งสิ้น 5,068 ล้านบาท (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2558)

ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 62 ปี
บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัยได้รับความไว้วางใจจากคนไทยมาแล้วกว่า 14 ล้านคน

ด้วยการดูแลใส่ใจคุณภาพมาตรฐานการให้บริการด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ประทับใจจากผู้ให้บริการมืออาชีพ และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง ด้วยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ด้วยยึดมั่นในการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ ด้วยความโปรงใส ซื่อตรง เราจึงพร้อมจะดูแลลูกค้าของเราทุกคน ให้มีอนาคตที่มั่นคง สดใส และพร้อมอยู่เคียงข้างสังคมไทย ร่วมสร้างอนาคตของคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน

ความร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้จะทำให้ลูกค้าผู้ใช้บริการได้รับความมั่นใจมากขึ้น
ด้วยประกันภัยจากบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย (จำกัด) มหาชน
ที่มาพร้อมกับระบบประกันภัยที่รวดเร็วและทันสมัย
รู้ใจ ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ทางด้านประกันภัยรถยนต์ ที่จะทำให้คุณพอใจ
ด้วยบริการที่สะดวกรวดเร็วมีมาตรฐาน ในราคาที่คุณพอใจ