Roojai

ทำความรู้จักกฎหมาย “สัญญาเช่าซื้อรถยนต์” ฉบับปี 61

กฎหมาย "สัญญาเช่าซื้อรถยนต์" ฉบับปี 61 | Roojai.com

หลายคนคงเคยได้ยินข่าวมาบ้างแล้วใช่มั้ย ว่าจะมีการออกกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการเช่าซื้อรถยนต์ และปัจจุบันก็ได้มีการออกกฎหมายใหม่ออกมาแล้ว ซึ่งกฎหมายใหม่ที่ออกมาก็ถือว่าเป็นผลดีต่อผู้เช่าซื้อรถยนต์เป็นอย่างมาก ซึ่งกฎหมายใหม่ฉบับนี้ก็เพิ่งมีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นี้เอง กฎหมายใหม่ฉบับนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างและเป็นผลดีต่อผู้ซื้ออย่างไร เรามาดูกันเลย

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเช่าซื้อรถยนต์ปี 2561

ที่ผ่านมาการเช่าซื้อรถยนต์ผู้ซื้อจะมีความคุ้นเคยกับการจ่ายอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ ไม่ลดต้น ลดดอก คือคำนวนเท่าไหร่ก็จะต้องจ่ายเท่านั้นจนสิ้นสุดสัญญา บางคนอาจมีการจ่ายเงินเพิ่มอีกด้วยเมื่อมีการนำเงินไปโปะหนี้

แต่ล่าสุด สคบ. ได้มีการประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2561

วัตถุประสงค์หลักของสคบ.คือ

ต้องการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องจากมีการร้องเรียนว่ามีการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างมาก ซึ่งในประกาศดังกล่าว ได้ระบุไว้ว่า อัตราดอกเบี้ย สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อในลักษณะของการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เช่นเดียวกับการคํานวณดอกเบี้ย สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย โดยคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด

กฎหมายเช่าซื้อรถยนต์ฉบับใหม่ ดีต่อผู้เช่าซื้ออย่างไร

  • หากรถที่เช่าซื้อสูญหาย ถูกทำลาย ถูกยึด อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผู้ซื้อไม่ได้กระทำผิด ตามกฎหมายใหม่ ห้ามไฟแนนซ์ฟ้องเรียกค่างวดที่ค้างชำระ รวมทั้งค่าปรับกับผู้เช่าซื้อด้วย
  • ช่วยลดภาระ เงินต้นและเงินดอกให้กับผู้ซื้อรถ และยังช่วยคุ้มครองผู้ค้ำประกันมากขึ้นอีกด้วย
  • บังคับให้ไฟแนนซ์ หรือผู้ประกอบการให้เช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต้องใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
  • หากผู้ให้เช่าซื้อทำการยึดรถไปแล้วก่อนจะนำไปขายทอดตลาดจะต้องแจ้งให้ผู้เช่าซื้อทราบภายใน 7 วัน เพื่อให้ผู้เช่าซื้อมีทางเลือกว่าจะชำระต่อหรือไม่ หากไม่ก็จะแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบ ภายใน 15 วัน เพื่อให้ผู้ค้ำได้ตัดสินใจว่าจะชำระแทนหรือไม่หากทำการชำระแทนก็จะมีสิทธิในรถคันนั้นทันที ซึ่งในฉบับเดิมไม่มี
  • อัตราค่าใช้จ่ายเมื่อมีการติดตามรถ หรือทวงถาม ที่ผ่านมาทางไฟแนนซ์เมื่อก่อนจะคิดจากผู้ซื้อ แต่ต่อไปในฉบับนี้จะไม่มีและไม่สามารถคิดจากผู้ซื้อได้
  • เมื่อไฟแนนซ์มีการนำรถที่ถูกยึดไปขายทอดตลาดแล้ว กฏหมายบอกว่าไฟแนนซ์จะต้องทำหนังสือให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันทราบด้วย
  • หากได้กำไรไฟแนนซ์จะต้องแบ่งจ่ายส่วนต่างให้ผู้เช่าซื้อด้วย แต่หากขาดทุนผู้เช่าซื้อจะต้องจ่ายส่วนต่างนั้นให้กับผู้ให้เช่า
  • เมื่อก่อนหากรถที่เช่าซื้อมามีปัญหาผู้เช่าซื้อจะฟ้องร้องผู้ให้เช่าไม่ได้โดยตรง แต่กฏหมายใหม่กำหนดว่าสามารถให้ไฟแนนซ์มอบอำนาจให้ผู้เช่าซื้อสามารถฟ้องร้องผู้ให้เช่าได้โดยตรง

นี่คือข้อมูลสำหรับการบังคับใช้กฎหมายใหม่ในการเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อใช้งานส่วนตัวซึ่งมีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้ว และสำหรับใครที่มองหารถใหม่ อย่าลืมมองหาประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จาก Roojai.com ที่มาพร้อมกับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง เคลมผ่านโทรศัพท์ได้แบบง่ายๆ ที่เบอร์ 02 582 8844 จะมีพนักงานผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้ความช่วยเหลือแนะนำทุกขั้นตอน