Roojai

สารกัญชาอยู่ในร่างกาย เลือด ปัสสาวะ ได้นานกี่วัน

สารกัญชาอยู่ในร่างกายได้นานกี่วัน

คนไทยส่วนใหญ่ตอนนี้กำลังตื่นเต้นกับการปลดล็อกกัญชา แต่ก่อนที่เราจะแสวงหาประโยชน์จากการใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรคหรือเพื่อการอื่น ๆ รู้ใจอยากให้คุณศึกษาสักนิดก่อนคิดจะใช้ เพราะสิ่งต่าง ๆ บนโลกนี้มันมีสองด้านเสมอ มาทำความรู้จักทั้งประโยชน์และโทษจากกัญชาว่ามีอะไรบ้าง และเมื่อใช้แล้ว สารกัญชานี้จะอยู่ในร่างกายได้กี่วัน ไม่ว่าจะเป็นในเลือด ปัสสาวะ เส้นผม หรือส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย และจะสามารถขับออกได้ทางไหนบ้าง เรามาศึกษาไปพร้อม ๆ กัน

กัญชา คืออะไร

กัญชามีชื่อทางวิทยาศาสต์ว่า Cannabis Sativa เป็นพืชตระกูลล้มลุก ลักษณะใบเป็นแฉก ๆ 5-8 แฉก ในทุกแฉกจะมีรอยหยักที่ใบ ลำต้นสูงโดยประมาณ 3-5 เมตร มีดอกออกเป็นช่อเล็ก ๆ ตามกิ่งและก้านของต้น ส่วนที่นิยมนำมาเสพเพื่อความบันเทิงนั้นจะอยู่ที่ดอก มีฤทธิ์ทำให้เมาและเกิดการเสพติดได้ โดยในกัญชาจะมีสาร 2 ชนิดคือ THC และ CBD ทั้ง THC และ CBD ออกฤทธิ์ไม่เหมือนกัน ดังนี้

กัญชา | สารกัญชา | รู้ใจ

สาร THC มีชื่อเต็มว่า Tetrahydrocannabinol

หากใช้ในปริมาณที่เหมาะสมจะออกฤทธิ์ช่วยลดอาการปวด เกร็ง ของกล้ามเนื้อ ลดอาการคลื่นไส้ แต่หากได้รับในปริมาณที่สูงเกินไปจะออกฤทธิ์ ทำให้เกิดอาการเมา ใจสั่น หน้ามืด เห็นภาพหลอน รบกวนการทำงานของสมอง มีผลต่อความจำ และหากร่างกายได้รับสาร THC สูงและต่อเนื่อง จะทำให้เกิดภาวะที่ร่างกายดื้อต่อสาร Tolerance ทำให้ผู้เสพต้องเพิ่มขนาดยาถึงจะรู้สึกมึนเมาได้เท่าเดิม จนนำไปสู่การเสพติดนั่นเอง

ประโยชน์ของสาร THC ทางการแพทย์

 • ลดอาการคลื่นไส้จากเคมีบำบัดมะเร็ง
 • ลดอาการปวดเรื้อรัง
 • ลดอาการเบื่ออาหาร ในผู้ป่วยบางกลุ่ม
 • ลดอาการเกร็งในผู้ป่วยระบบประสาทบางชนิด

โทษของสาร THC ต่อร่างกาย

 • ประสาทหลอนจากอาการเมา
 • หากใช้ในปริมาณเยอะจะทำให้เสพติดได้
 • เพิ่มอัตราเสี่ยงการฆ่าตัวตาย
 • หากได้รับในปริมาณสูงเกินไป อาจเกิดภาวะเป็นพิษได้

สาร CBD Cannabinoid

CBD เป็นสารที่มีฤทธิ์ตรงกันข้ามกับ THC โดยสาร CBD จะไม่ทำให้เกิดการเสพติด ไม่ทำให้เกิดอาการเมา มีสรรพคุณที่มีประโยชน์ทางยา ช่วยให้นอนหลับได้ดี ช่วยเพิ่มความอยากอาหารในผู้ป่วยมะเร็งที่รับการบำบัดด้วยคีโม และยังช่วยควบคุมอาการชักได้อีกด้วย และยังไม่มีรายงานว่าสาร CBD ทำให้เกิดการดื้อและติด

CBD | THC | รู้ใจ

ประโยชน์ของสาร CBD ทางการแพทย์

 • ช่วยลดความวิตกกังวล
 • ควบคุมอาการสั่นในผู้ป่วยพาร์กินสัน
 • ลดอาการทางจิตประสาทของ THC
 • ป้องกันการสูญเสียความจำระยะสั้นจาก THC
 • ช่วยรักษาโรคจิตเภท
 • ช่วยรักษาอาการนอนไม่หลับ
 • ลดอาการชักต่าง ๆ

ยังไม่มีรายงานสาร CBD ในกัญชาให้โทษอะไรต่อร่างกาย จะสังเกตได้ว่า หลัก ๆ แล้วทางการแพทย์จะนิยมนำสาร CBD ไปพัฒนาเป็นยาทางการแพทย์มากกว่า THC เพราะใน THC ยังมีโทษที่ส่งผลต่อร่างกายอยู่ แต่อะไรก็ไม่แน่ ในอนาคต วงการแพทย์ทั่วโลกอาจมีการพัฒนาและวิจัยเพิ่มเติมเพื่อนำ THC มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ให้มากขึ้นก็เป็นได้

กัญชามีหลายสายพันธุ์ แต่ที่เป็นสายพันธุ์หลักๆ มีอยู่ทั้งหมด 3 สายพันธุ์ ดังนี้

1.สายพันธุ์ซาติวา

สายพันธุ์ซาติวามีลักษณะลำต้นหนา ความสูงของต้นเมื่อโตเต็มที่จะอยู่ที่ราว ๆ 5-6 เมตร ใบยาวและเรียว มีสีเขียวอ่อน มีระยะเวลาในการเจริญเติบโต 9-16 สัปดาห์ที่พร้อมเก็บเกี่ยวนำมาใช้ สายพันธุ์นี้ชอบแดดและอากาศร้อน ซาติวามี THC ที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทสูงกว่าพันธุ์อินดิกา

2.สายพันธุ์อินดิกา

สายพันธุ์อินดิกา จะมีลักษณะลำต้นเป็นพุ่มเตี้ย ๆ ความสูงเมื่อเติบโตเต็มที่อยู่ที่ 180 เซ็นติเมตร ส่วนตัวใบจะกว้างและสั้น มีสีเขียวเข้ม กิ่งก้านดกหนา ระยะเวลาพร้อมเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 6-8 สัปดาหณ์ สายพันธุ์นีัชอบอากาศเย็นและที่ร่ม ๆ อินดิกามีสาร CBD ซี่งออกฤทธิ์ระงับประสาททำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ลดอาการปวดเรื้อรังได้

3.สายพันธุ์รูเดอราลิส

สายพันธุ์รูเดอราลิส มีลักษณะลำต้นเตี้ยที่สุดในบรรดา 3 สายพันธุ์ จะคล้ายวัชพืช ใบมีขนาดกว้างและมี 3 แฉก เติบโตเร็ว อยู่ได้ทั้งร้อนและเย็น รูเดอราลิสมีปริมาณ THC น้อยเมื่อเทียบกับ 2 สายพันธุ์แรก แต่จะมี CBD สูง มักจะนำรูเดอราลิสไปผสมข้ามสายพันธุ์กับซาติวาและอินดิกา เรียกว่า Hybrid เพื่อให้ได้คุณสมบัติทางยานั่นเอง

กัญชาอยู่ในร่างกายได้กี่วัน

ตอบคำถามที่ว่าใช้กัญชาแล้วจะอยู่ในร่างกายได้กี่วัน มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความถี่ในการใช้กัญชา ปริมาณ และความสามารถในการขับสารต่าง ๆ ออกจากร่างกายของแต่ละคน และรวมไปถึงลักษณะการใช้กัญชาด้วย เช่น การนำกัญชาไปประกอบอาหาร สารกัญชาจะอยู่ในร่างกายนานกว่าการสูบ

ยาเสพติด | ตรวจเลือด | รู้ใจ

กัญชาอยู่ในปัสสาวะได้กี่วัน

คนที่สูบกัญชาเป็นครั้งคราว สารกัญชาจะอยู่ในปัสสาวะประมาณ 2-5 วัน ในขณะที่คนสูบเป็นประจำสารกัญชาจะอยู่ในปัสสาวะนาน 4-14 วัน และในคนที่ติดกัญชาเรื้อรัง สารกัญชาจะอยู่ในปัสสาวะนานถึง 2-3 เดือนเลยทีเดียว

กัญชาอยู่ในเลือดได้กี่วัน

ในคนที่ใช้กัญชาเป็นครั้งคราว สาร THC จะอยู่ในเลือด 1-2 วัน นับตั้งแต่วันที่สูบหรือบริโภคเข้าไป สำหรับคนที่ใช้เป็นประจำทุกวัน สาร THC จะอยู่ในเลือด 3 วัน และในคนที่เสพติดมาก ๆ สาร THC จะอยู่ในเลือดได้นานถึง 1 สัปดาห์

กัญชาอยู่ในเส้นผมได้กี่วัน

สำหรับในเส้นผม ไม่ว่าจะใช่บ่อย ใช้ไม่บ่อย หรือใช้จนติด จะสามารถตรวจพบสาร THC ในเส้นผมได้นานถึง 3 เดือนเลยทีเดียว

กัญชาอยู่ในน้ำลายได้กี่วัน

ยังมีอีกหลาย ๆ คนไม่ทราบว่าสามารถตรวจหาสารกัญชาได้ในน้ำลายด้วย ในคนที่ใช้ไม่บ่อยจะเจอ THC ได้ภายใน 1 วันหลังจากการใช้ ในคนที่ใช้เป็นประจำ THC จะอยู่ในน้ำลายได้ 3 วันและในคนที่ใช้จนติด สาร THC จะอยู่ในน้ำลายได้ถึง 1 สัปดาห์

เหงื่อ | ขับสารกัญชา | รู้ใจ

วิธีการขับสารกัญชาออกจากร่างกาย

 1. ใช้ผงถ่าน – ผงถ่านชาโคล์หรือยาผงถ่านที่มีขายในร้านสะดวกซื้อ หรือตามร้านขายยา สามารถนำมาใช้ในการขับสารกัญชาออกจากร่างกายได้เร็วขึ้น
 2. ในผู้ที่ต้องการจะขับสารกัญชาออกจากร่างกายให้เร็วขึ้น ต้องดื่มน้ำอย่างน้อย 3-4 ลิตรต่อวัน
 3. ขับออกทางเหงื่อโดยการออกกำลังกาย ซาวน่า หรือพยายามหากิจกรรมที่ทำให้เหงื่อออกมามากที่สุด ก็เป็นอีก 1 วิธีที่จะเร่งขับสารกัญชาออกจากร่างกาย

แม้ว่ากัญชาจะมีสรรพคุณทางยาที่เอื้อประโยชน์กับผู้ป่วยมากกว่าให้โทษ แต่อย่าลืมว่าในกัญชายังมีสาร THC ที่มีฤทธิ์กล่อมประสาทอยู่ การใช้กัญชาเพื่อรักษาไม่ควรตัดสินใจซื้อมาใช้เอง ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อควบคุมปริมาณและวิธีใช้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการรักษามากที่สุด

สามารถติดตามข่าวสาร สาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รวมถึงประกันภัยออนไลน์ต่าง ๆ จากรู้ใจได้ที่ Facebook Page: Roojai หรือคลิกที่นี่เพื่อเพิ่มเราเป็นเพื่อนใน LINE ได้เลย (Official Line ID: @roojai)