Roojai

ทำงานอะไร อายุเท่าไหร่ ควรเริ่มระวังโรคมะเร็งได้แล้ว

อายุเท่าไหร่ ควรเริ่มระวังโรคมะเร็ง | รู้ใจ

โรคมะเร็ง 1 ใน 5 ของอาการเจ็บป่วยอันตรายที่เป็นตัวการพรากชีวิตของคนไปจำนวนไม่น้อย ซึ่งในประเทศไทยการเสียชีวิตจากการป่วยเป็นโรคมะเร็งนั้นสูงเป็นอันดับ 1 ในเวลานี้ โดยการ โรคมะเร็ง นั้นสามารถเกิดขึ้นได้หลายประเภทตามอวัยวะทุกส่วนในรายการ ทั้งการเจ็บป่วยในการเป็นโรคมะเร็งแบบทั่วไป เช่น มะเร็งตับ มะเร็งปอด หรือ มะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งที่พบน้อย เช่น มะเร็งในไขกระดูก เป็นต้น ซึ่งหากตรวจพบแต่เริ่มแรกก็สามารถรักษาให้หายได้

แต่ โรคมะเร็ง นับเป็นการเจ็บป่วยที่ชอบมาแบบไม่บอกไม่กล่าว ไม่มีสัญญาณอันใดบ่งชี้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นตอนไหน เวลาใด ดังนั้น รู้ใจอยากพาทุกคนมาทำความรู้จักและเข้าใจเจ้าโรคร้ายแรงนี้ พร้อมทั้งวิธีการป้องกันดูแลรักษาสุขภาพ รวมไปถึงการดูแลรักษาขณะเจ็บป่วย รวมไปถึงการทำประกันสุขภาพเพื่อรักษาการเจ็บป่วยจากโรคมะเร็งอีกด้วย เชื่อว่าเมื่อคุณผู้อ่านได้รับทราบข้อมูลทั้งหมดแล้ว จะช่วยให้ทุกคนสามารถค้นพบทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับการจัดการกับเจ้าโรคมะเร็งร้ายได้อย่างแน่นอน

โรคมะเร็งเกิดจากอะไร | รู้ใจ

สาเหตุและที่มาของโรคมะเร็ง เกิดจากอะไร

สำหรับการเป็น โรคมะเร็ง มีปัจจัยอะไรบ้าง อาชีพ อายุ เพศ มีผลต่อการเป็นโรคมะเร็งหรือไม่ คำถามเหล่านี้จะได้รับความกระจ่างชัดเมื่อคุณรู้จักกับการเกิดเซลล์มะเร็งในรายการของมนุษย์ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร และนี่คือจุดเริ่มต้นสำคัญสำหรับการป้องกันโรคมะเร็งไม่ให้เกิดขึ้นกับเราและบุคคลที่เรารักได้

สำหรับการเกิดเซลล์มะเร็งในร่างกายของเรานั้นเกิดจาก การเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในร่างกายที่ได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าต่าง ๆ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพของตัวเองให้กลายเป็นเซลล์ที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมากจนร่างกายไม่อาจต้านทานการเจริญเติบโตเหล่านี้ได้ ซึ่งการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ขยายตัวอย่างผิดปกติเหล่านี้จะเข้าไปทำลายหรือยับยั้งการทำงานของระบบอวัยวะต่าง ๆ ในรายการ ทั้งการทำลายแบบเฉพาะจุดในอวัยวะที่เซลล์มะเร็งก่อตัวขึ้น รวมไปถึงการลุกลามของเนื้อเยื่อมะเร็งเข้าสู่อวัยวะสำคัญ เช่น ต่อมน้ำเหลือง ปอด หรือสมอง ทำให้อวัยวะเหล่านี้สูญเสียสภาพในการทำงานจนเกิดภาวะล้มเหลวและอาจส่งผลให้เสียชีวิตได้

โดยสาเหตุของการเกิด โรคมะเร็ง นั้น แต่เดิมเชื่อกันว่าเป็นผลจากการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ เมื่อมีญาติพี่น้องที่เจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็งอยู่แล้ว หมายถึงความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งจะมีสูงมากขึ้นตามไปด้วย แต่ในปัจจุบัน ได้มีการศึกษาและเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบจึงพบว่า กรรมพันธุ์ไม่ใช่สาเหตุของการเป็นโรคมะเร็งอีกต่อไป โดยทางการแพทย์ได้ระบุว่าต้นเหตุของการเป็นโรคมะเร็งในปัจจุบันนี้มี 2 สาเหตุด้วยกัน คือ

1.ได้รับการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมภายนอก

ถือเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคมะเร็งในปัจจุบัน ด้วยรูปแบบวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปรวมถึงการทำงานและการกินอยู่ ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งที่เพิ่มมากขึ้น โดยความเสี่ยงเหล่านี้เกิดขึ้นจากการได้รับสารเคมี รังสี หรือไวรัสบางตัวที่เข้าไปสร้างความเปลี่ยนแปลงในเซลล์เนื้อเยื่อจนกลายเป็นเนื้อร้ายที่ลุกลามออกไปกลายเป็นโรคมะเร็งที่ทำลายอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย

โดยการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่หลายคนมักมองข้าม และคิดว่าตัวเองแข็งแรงดีและไม่เป็นโรคมะเร็งหรอก ได้แก่การทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การทานอาหารปิ้งย่างที่มีรอยไหม้ติดอยู่ การทานอาหารที่มีผลต่อทางระบบขับถ่าย ทำให้ถ่ายยาก เช่น การทานอาหาร Fast Food เป็นประจำ หรือทานอาหารที่ไม่มีกากใย ทำให้ขับถ่ายลำบาก รวมไปถึงการสูบบุหรี่ หรือดื่มสุรา เป็นต้น สิ่งเหล่านี้คือสิ่งเร้าจากภายนอกที่สร้างความผิดปกติให้เกิดขึ้นภายในเนื้อเยื่อจนลุกลามออกไปกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ในที่สุด เพียงคุณเลือกทานให้ถูกหลัก ก็ป้องกันโรคมะเร็งได้ไม่ยาก

สิ่งกระตุ้นโรคมะเร็งเกิดจากอะไร | รู้ใจ

2.ความผิดปกติของโครโมโซมในร่างกาย

สำหรับสาเหตุการก่อให้เกิดโรคมะเร็งจากความผิดปกติของโครโมโซมในร่างกายนั้น ถือเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นได้น้อยเมื่อเทียบกับการเกิดเซลล์มะเร็งจากสิ่งเร้าภายนอก แต่ก็ยังคงมีผู้เจ็บป่วยที่เกิดจากสาเหตุนี้อยู่บ้าง ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักเป็นปัญหาต่อเนื่องจาก การแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเอง ซึ่งมักส่งผลให้มีภาวะร่วมของการเป็นโรคมะเร็งขึ้นมาอีกด้วย

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง เกิดจากอะไรได้บ้าง

พฤติกรรม เพศ และอายุ มีส่วนสำคัญต่อแนวโน้มของการเป็นโรคมะเร็งมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ยิ่งถ้าคุณมีอายุที่สูงขึ้นและพาตัวเองเข้าไปอยู่ในปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคมะเร็ง ก็เป็นตัวการเร่งเร้าให้เชื้อมะเร็งขยายตัวในร่างกายได้ ซึ่งสามารถแยกแยะปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเป็นมะเร็งได้ ดังนี้

  1. อายุ – ยิ่งมีอายุสูงขึ้นเท่าไหร่ โอกาสความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งย่อมมีสูงขึ้นเท่านั้น ตามสภาพแวดล้อมและปัจจัยเสี่ยงที่มีส่วนในการดำเนินชีวิต เมื่อเทียบกันแล้วโอกาสการพบโรคมะเร็งในเด็กเล็กมีน้อยกว่าการพบในกลุ่มผู้สูงอายุถึง 10 เท่าตัวเลยทีเดียว
  2. การรับรังสีหรือสารเคมีต่าง ๆ ในปริมาณที่สูงมาก – โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับรังสีพิเศษที่มีความเข้มแสงสูง เช่น แก็สเรดอน หรือรังสีเอกซเรย์ รวมไปถึงสารเคมีในยาปราบศัตรูพืช อาจส่งผลให้เกิดภาวะ มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งปอด หรือ มะเร็งทรวงอก ได้
  3. การดำเนินชีวิตที่ผิดสุขลักษณะ – โดยเฉพาะการทานอาหารที่ไม่มีกากใย การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงพื้นฐานต่อการเกิดโรคมะเร็งในร่างกายของทุกคนได้
  4. การทำงานบางประเภทที่เกี่ยวกับ ตัวกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ – เช่น การทำงานในสถานที่ที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง และมีควันมาก ย่อมส่งผลกระทบทำให้เกิดภาวะมะเร็งปอด มะเร็งโพรงจมูก หรือ มะเร็งโพรงสมองได้ รวมไปถึงอาชีพที่ต้องสัมผัสกับรังสีหรือสารเคมีนาน ๆ ย่อมมีผลกระตุ้นทำให้เซลล์ในร่างกายมีภาวะผิดปกติจนก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้

วิธีการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยจากโรคมะเร็ง

สำหรับการรักษาอาการเจ็บป่วยจากโรคมะเร็งนั้น ขึ้นอยู่กับระดับความเจ็บป่วยที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ โดยสามารถแบ่งระดับการรักษาออกเป็น 4 ระดับ ซึ่งการแบ่งระดับการเติบโตของโรคมะเร็งจะดูจากการแพร่กระจายของเนื้อเยื่อเซลล์มะเร็งนั้นว่ากระจายไปถึงไหนแล้ว หากตรวจพบก่อนโดยเร็วในระยะที่ยังเป็นเนื้อก้อนเล็ก ๆ สามารถผ่าตัดออกไปได้ นอกจากนั้นยังมีการฉายแสง และการทำคีโม ในระยะที่มะเร็งลุกลามออกไปเป็นก้อนเนื้อขนาดใหญ่ หรือลามไปยังอวัยวะอื่น ๆ จำเป็นต้องใช้การรักษาแบบเคมีบำบัดควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพอีกด้วย

สิ่งสำคัญสำหรับการรักษาอาการเจ็บป่วยจากการเป็นโรคมะเร็งนั้น แพทย์จะทำการวินิจฉัยรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ ให้ครบถ้วนก่อนการตัดสินใจที่จะรักษาอาการเจ็บป่วยเหล่านั้นตามที่เป็นอยู่ เพราะการรักษาโรคมะเร็งแต่ละครั้งมีการใช้สารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องมาก จึงกะปริมาณการใช้ยาก และต้องรักษาให้มีผลกระทบต่อตัวผู้ป่วยให้น้อยที่สุด

รักษาอาการเจ็บป่วยจากโรคมะเร็ง | รู้ใจ

ประกันสุขภาพสำหรับโรคมะเร็ง ทางเลือกที่คนยุคใหม่ไม่อาจมองข้าม

การทำประกันสุขภาพเพื่อการรักษาอาการเจ็บป่วยจากการเป็นโรคมะเร็งนับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับคนยุคใหม่ในเวลานี้ ด้วยวิถีชีวิตที่มีแนวโน้มที่ต้องเสี่ยงกับการเป็นโรคมะเร็งที่มีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหาร อากาศ และน้ำ ซึ่งจะเป็นตัวการหลักของการขยายตัวของเซลล์ที่เติบโตผิดปกติจนกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระความเสี่ยงในการตรวจรักษาการเจ็บป่วยจากการเป็นโรคมะเร็ง การมีประกันเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งโดยเฉพาะจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นและสร้างความอุ่นใจให้กับคุณได้มาก

แต่โดยส่วนใหญ่แล้วประกันโรคมะเร็งจะเป็นรูปแบบของการตรวจพบและจ่ายเป็นเงินก้อน ซึ่งผู้ทำประกันโรคมะเร็งสามารถเลือกวงเงินได้ว่าต้องการความคุ้มครองมากน้อยเพียงใด โดยการจ่ายเบี้ยประกันสำหรับการทำประกันโรคมะเร็งนั้นมีราคาที่ไม่สูงมาก ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ขอทำประกันโรคมะเร็งเอาไว้ โดยบางแห่งอย่างที่รู้ใจ เบี้ยเริ่มต้นเฉลี่ยวันละ 5 บาทเท่านั้น จ่ายเบี้ยคงที่ 5 ปี เพื่อการคุ้มครองป้องกันอาการเจ็บป่วยจากโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ ซื้อง่าย จ่ายเบา สบายใจกว่า ช่วยให้คุณและคนที่คุณรัก พร้อมสู้โรคมะเร็ง ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจไม่สะดุด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 582 8855

สามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นใหม่ ๆ จากรู้ใจได้ที่ FB fan page: Roojai หรือ คลิก add Official Line ของเราไว้ได้เลย